วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์ของเสียง /h/ในภาษาไทยถิ่นอีสานกับเสียง /h/ ในภาษาจีน

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/article3/4.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น