วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก (1-20)100 นิทานจีนสำหรับเด็ก
中 国 童 话 故 事 百 篇
Zhōnɡɡuó tónɡhuà ɡùshi bǎi piān
Yi Ming แต่ง (佚名 คำนี้อ่านว่า อี้หมิง แปลว่า ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เมชฌ สอดส่องกฤษ แปลและเรียบเรียง
พ.ศ.2554

ชื่อหนังสือ

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก


ปีที่พิมพ์
2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 100 เล่ม

ผู้เขียน Yi Ming(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
แปลและเรียบเรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ที่อยู่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045 353700 โทรสาร 045 288870
metchaweiqing@hotmail.com

หน่วยงานที่สนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ และ
งานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่พิมพ์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ออกแบบปก :บดินทร์ พันธุ์เพ็ง

ข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก — อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
2553,356 หน้า.

. 1นิทานสำหรับเด็ก 2 .นิทานจีน 3. ภาษาจีน版权声明

本书是中国童话故事的泰语译文,为非营利的学习读物,绝不销售。译者从网上引用原作者的作品。 原文引自 《中国童话故事百篇》,作者:佚名,Copyright (C) 2005 tonhua.61w.cn All rights reserved.版权归原作者所有,转引请标注原作者。

ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

หนังสือเล่มนี้เป็นนิทานจีนสำหรับเด็กฉบับแปลภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สำหรับการเรียนรู้แบบไม่คิดมูลค่า ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด ผู้แปลได้คัดลอกต้นฉบับมาจากข้อมูลบนสื่ออินเตอร์เนต ต้นฉบับคือ “นิทานจีนสำหรับเด็กร้อยเรื่อง” ผู้แต่งคือ อี้หมิง (佚名Yìmínɡแปลว่า "ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ") Copyright (C) 2005 tonhua.61w.cn All rights reserved. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้แต่งทุกประการ การอ้างอิงโปรดระบุชื่อผู้แต่งเดิม

คำนำ
นิทาน เป็นสื่อที่ใช้สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาและคุณธรรมอันดีงามสำหรับเด็กที่ดีอย่างหนึ่ง นิทานที่เด็กสนใจส่วนใหญ่ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยการเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐาน คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ โดยมากเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดต่างๆ พฤติกรรมความดีเช่น ความซื่อสัตย์ ความโอบอ้อมอารีย์ ความสามัคคี ความรักพวกพ้อง และพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่น ความชั่วร้าย ความเกเร ความคดโกง การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ล้วนนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งเป็นตัวละครเอกในนิทานแต่ละเรื่อง โดยผู้แต่งผูกโยงเรื่องราวทั้งเหตุและผลให้จบภายในเรื่องราวสั้นๆ ชี้ให้เห็นว่า คนที่ทำดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่คนที่ทำชั่วก็จะต้องได้รับผลจากความชั่วนั้น สิ่งเหล่านี้แฝงอยู่ในนิทานสำหรับเด็กของทุกชาติทุกภาษา เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาและการอบรมสั่งสอนคุณธรรมความดีสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี
การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นในสาขาที่เชี่ยวชาญ คือ ภาษาและวัฒนธรรม โดยในปี งบประมาณ 2553 ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “เรื่องเล่าชาวไทยเชื้อสายจีน” หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว
ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมนิทานสำหรับเด็กของจีนจำนวน 100 เรื่อง แต่ละเรื่องมีการเรียบเรียงสามส่วน คือ นิทานภาษาจีน คำอ่านพินอิน และคำแปลภาษาไทย
พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ คือ ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พันธกิจข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ ทั้งพันธกิจในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ล้วนมุ่งดำเนินงานเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน การดำเนินโครงการในครั้งนี้ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสมบูรณ์
ขอบพระคุณ คณะศิลปศาสตร์ และงานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้

เมชฌ สอดส่องกฤษ
มีนาคม พ.ศ.2554
สารบัญ
1. 最好吃的蛋糕
เค้กที่อร่อยที่สุด 1
2. 智斗大灰狼
สู้กับหมาป่าด้วยเชาว์ปัญญา 4
3.纸片上的字
ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ 9
4.真假小白兔
กระต่ายตัวจริงตัวปลอม 13
5.长不大的红衫树
ต้นหงซานที่ปลูกไม่โต 16
6. 长着蓝翅膀的老师
คุณครูมีปีกสีน้ำเงิน 18
7.月亮姑姑来做伴
คุณป้าพระจันทร์มาเป็นเพื่อน 21
8.月亮掉进烟囱里
พระจันทร์ตกปล่องเตาผิง 23
9.鱼猫
แมวขโมยปลา 25
10.勇敢的小刺猬
เม่นผู้กล้าหาญ 29
11.萤火虫和小星星
หิ่งห้อยกับดวงดาว 32
12.大肚子蝈蝈
จักจั่นท้องป่อง 34
13.一根了不起的木棍
ท่อนไม้วิเศษ 37
14.一只小老鼠
เรื่องของหนูน้อยตัวหนึ่ง 44
15.野猫买了大冰箱
แมวป่าซื้อตู้เย็นใหม่
47
16.要你赔
แกต้องชดใช้ 52
17.熊爸爸买鞋
พ่อหมีซื้อรองเท้า 54
18.熊丫头的玫瑰红裙子
กระโปรงสีกุหลาบของน้องหมี 57
19.熊猫眼镜店
ร้านแว่นแพนด้า 60
20.鞋子舞会
งานระบำรองเท้า 63
21.小河里的鳄鱼肚肚
จระเข้ในคลองเล็ก 66
22.小鲤鱼哭哭笑笑
ปลาคาร์ปน้อยร้องไห้ฮือๆ หัวเราะหุหุ 69
23.小鼹鼠请客
หนูตัวน้อยเลี้ยงแขก 76
24.小螳螂学艺
ตั๊กแตนตำข้าวเรียนวิชา 78
25.小鸟和大熊
นกน้อยกับหมีใหญ่ 81
26.小猪的礼物
ของขวัญจากน้องหมู 84
27.小蝌蚪
เรื่องของลูกอ๊อด 87
28.小燕子吉吉
น้องนกนางนวลชื่อ จิ๊บๆ 89
29.小猪发脾气
หมูอ้วนขี้โมโห 94
30.小猴尿床
น้องลิงฉี่รดที่นอน 96
31.小水壶迷路
กาน้ำหลงทาง 100
32.小树叶贺卡
บัตรอวยพรใบไม้ 103
33.小猫盖的新房子
บ้านใหม่ของแมวเหมียว 106
34.小骡子是谁的孩子
ล่อเป็นลูกใครหนอ 109
35.小卡咪
เจ้าข้าวเม่าจอมขี้ขลาด 113
36.小猪照镜子
หมูน้อยส่องกระจก 116
37.象鼻子桥
สะพานงวงช้าง 118
38.无情鸟
เจ้านกตัวแสบ 121
39.豌豆花儿
ดอกถั่วลันเตา 125
40.外星人彩电
ทีวีสีมนุษย์ต่างดาว 129
41.偷白菜的长角羊
แกะขโมยผักกาด 133
42.铁皮桶乐队
วงดนตรีถังเหล็ก 137
43. 四两鸭子半斤嘴
เป็ดสี่ตำลึงปากครึ่งชั่ง 141
44.水弹弹
ลูกปืนน้ำ 145
45.施放烟幕的小乌贼
ม่านดำของหมึกน้อย 149
46.生病的楼房
ตึกใหม่ไม่สบาย 154
47.亲亲黑熊的小花狗
หมาตัวลายจูจุ๊บหมีตัวดำ 157
48.牵牛花奶奶
คุณย่าดอกลำโพง 160
49. 起飞
เหิรฟ้า 164
50.七十二变
แปลงกายได้ร้อยแปด 167
51.南瓜星上的孩子
เด็กๆบนดาวฟักทอง 170
52.蘑菇桌
โต๊ะเห็ด 173
53.咪咪的钓鱼竿
เบ็ดตกปลาของแมวเหมียว 176
54.咪咪的玩具
ของเล่นของน้องเหมียว 179
55.门铃和梯子
กระดิ่งประตู กับ บันได 182
56.美丽的小路
ถนนแสนสวย 185
57.毛毛和长鼻子树
เหมาเหมากับต้นไม้จมูกยาว 187
58.笨狼上学
หมาป่าจอมโง่ไปโรงเรียน 190
59.“猫打呼噜”旅馆
โรงแรมแมวกรน 193
60.买鞭炮
ซื้อประทัด 199
61.蚂蚁大力士
มดงานจอมพลัง 203
62.露珠与绿叶
น้ำค้างกับยอดหญ้า 207
63.两只尾巴打结的老鼠
คู่หูหนูผูกหาง 211
64.老鼠教授的吸尘器
เครื่องดูดฝุ่นของด๊อกเตอร์หนู 214
65.老师住院了
คุณครูเข้าโรงพยาบาล 218
66.老乌龟和小鸟
ผู้เฒ่าเต่ากับนกน้อย 211
67.老亮着的黄灯
ไฟเหลืองที่สว่างตลอดเวลา 224
68.癞蛤蟆船长
คางคกกัปตันเรือ 226
69.快乐晚会
งานเลี้ยงแสนสนุก 231
70.开花的树
ต้นไม้ออกดอกแล้ว 233
71.桔子月亮
พระจันทร์ผลส้ม 238
72.大老虎找吃的
เสือหาอาหาร 245
73.就这一次
ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว 248
74.减肥腰带
เข็มขัดลดความอ้วน 253
75.剪刀大侠
กรรไกรผู้พิชิต 256
76.会唱歌的秘密
ความลับร้องเพลง 259
77.会学猫叫的小老鼠
หนูตัวน้อยร้องเหมียวๆ 263
78.会打鸣儿的大老虎
เสือเจ้าป่าคำราม“เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ” 266
79.会说话的卷心菜
กะหล่ำปลีพูดได้ 270
80.花儿选美
มวลดอกไม้ประกวดสาวงาม 274
81.花羽毛小松鸡
เจ้าเจี๊ยบปุกปุย 279
82.呼噜猫和阿猜狗
แมวคร่อก ๆ กับหมา ฮัดเช้ย 283
83.呼呼噜和猫头鹰巫婆
เหมียวคร่อกๆ กับแม่มดเหยี่ยว 287
84.候补队员
สมาชิกตัวสำรอง 291
85.猴哥的烦恼
เรื่องกลุ้มของพี่ลิง 295
86.黑熊换鸡蛋
น้องหมีแลกไข่ไก่ 297
87.好东西
ของวิเศษ 300
88.海鸥姑娘
สาวน้อยนางนวล 305
89.海马爸爸
คุณพ่อม้าน้ำ 307
90.火鸡先生和鹅太太
คุณชายไก่งวงคอแดงกับคุณนายห่านคอยาว 312
91.孤独的熊猫咪咪
แพนด้าน้อยมิ๊มี๊ผู้โดดเดี่ยว 315
92.公主的猫
แมวเหมียวของเจ้าหญิง 3319
93.风娃娃的故事
เรื่องราวของตุ๊กตาเล่นลม 322
94.房子找房子
บ้านแสนสวยตามหาบ้านของตัวเอง 324
95.冬天的风
ลมในฤดูหนาว 329
96.斗力不如斗智
ประลองกำลังหรือจะสู้ประลองปัญญา 331
97.荡秋千的小猴
ลิงน้อยเล่นชิงช้า 334
98.带箭的朋友
เพื่อนที่มีลูกศร 337
99.黛翎公主
องค์หญิงขนดำ 341
100.大熊逃呀逃
พี่หมีหนีไป หนีไป 344


1. 最好吃的蛋糕

 鼠老大说:"今天是妈妈的生日,我们给她买个蛋糕,让她高兴高兴。"
  "好呀,好呀!"鼠老二和鼠老三齐声说。
 老大、老二、老三好不容易凑起了一小把硬币。
 来到商店,鼠老大说,"我们要买个最好吃的蛋糕。"
 售货员数了数硬币,说:"钱不够呀,不过可以卖给你们一张大饼。"好心的售货员给了他们一张挺不错的大饼。
 老大、老二、老三垂头丧气地回了家。
 鼠老三叹了口气说:"咳……"
 鼠老二也叹了口气说:"咳……"
 鼠老大拍拍脑袋说:"我们想办法把大饼变成蛋糕!"
 "怎么变?怎么变?"鼠老二、鼠老三瞪圆了小眼睛。
 鼠老大拿出自己一直舍不得吃的奶糖,融化开浇在大饼上。嗨,多好呀,一股香甜香甜的奶油味儿。
 鼠老二想了想,拿来一大片红肠,轻轻地放在大饼上,他不好意思地说:"嘿嘿,我只咬过一点点……"
 "妈妈看不出的!"鼠老大很肯定地说。
 鼠老三采来一把五彩缤纷的野花,一朵朵摆在大饼上。
 哎呀,好像看不出这是一张大饼啦!三只小老鼠非常满意,越看心里越高兴。
 轻轻推开妈妈的门,三只小老鼠齐声唱起来:"祝你生日快乐……"
 "哟,哪儿来的蛋糕呀?"妈妈惊奇地说。
 "我们做的!"鼠老大说。
 "快尝尝吧!快尝尝吧!"鼠老二、鼠老三一起说。
 妈妈轻轻地咬了一口,她一下子就明白了:"喔,真好!真好!这是我吃过的最好的蛋糕!"妈妈开心地笑起来。
"是吗?"三只小老鼠也开心地笑起来。

คำอ่านพินอิน: Zuì hǎochī de dànɡāo

shǔ lǎodà shuō:"jīntiān shì mā māde shēnɡrì,wǒmen ɡěi tā mǎiɡè dànɡāo,rànɡ tā ɡāoxìnɡ ɡāoxìnɡ."
  "hǎoyɑ,hǎoyɑ!"shǔ lǎoèr hé shǔ lǎosān qíshēnɡ shuō.
  lǎodà、lǎoèr、lǎosān hǎobú rónɡyì còu qǐle yī xiǎobǎ yìnɡbì.
  láidào shānɡdiàn,shǔ lǎodà shuō,"wǒmen yào mǎiɡè zuì hǎochī de dànɡāo."
  shòuhuòyuán shù le shù yìnɡbì,shuō:"qián búɡòu yɑ,búɡuò kéyǐ màiɡěi nǐmen yìzhānɡ dàbǐnɡ."hǎoxīn de shòu huòyuán ɡěile tāmen yìzhānɡ tǐnɡ bú cuòde dàbǐnɡ.
  lǎodà、lǎoèr、lǎosān chuítóu sànɡqì de huíle jiā.
  shǔ lǎosān tàn le kǒuqì shuō:"hāi ....."
  shǔ lǎo èr yě tàn le kǒuqì shuō:"hāi ....."
  shǔ lǎodà pāipāi nǎodɑi shuō:"wǒmen xiǎnɡbànfǎ bǎ dàbǐnɡ biànchénɡ dànɡāo!"
  "zěnme biàn?zěnme biàn?"shǔ lǎoèr、shǔ lǎosān dènɡ yuán le xiǎo yǎnjinɡ.
  shǔ lǎodà náchū zìjǐ yìzhí shěbùdé chī de nǎitánɡ,rónɡhuà kāi jiāozài dàbǐnɡ shànɡ.hēi,duō hǎoyɑ,yìɡǔ xiānɡ tiánxiānɡ tiánde nǎiyóu wèir.
  shǔ lǎoèr xiǎnɡle xiǎnɡ,nálái yī dàpiàn hónɡchánɡ,qīnɡqīnɡde fànɡzài dàbǐnɡ shànɡ,tā bùhǎo yìsi deshuō:"hēihēi,wǒ zhǐ yǎo ɡuò yìdiǎndiǎn ....."
  "māmɑ kànbùchū de!"shǔ lǎodà hěn kěndìnɡ deshuō.
  shǔ lǎosān cǎi lái yìbǎ wúcǎi bīnfēn de yěhuā,yī duǒduǒ bǎizài dàbǐnɡ shànɡ.
  āiyɑ,hǎoxiànɡ kànbùchū zhè shì yìzhānɡ dàbǐnɡ lā!sānzhī xiǎo láoshǔ fēichánɡ mǎnyì,yuèkàn xīnlǐ yuè ɡāoxìnɡ.
  qīnɡqīnɡ tuīkāi mā māde mén,sānzhī xiǎo láoshǔ qíshēnɡ chànɡ qǐlái:"zhùnǐ shēnɡrì kuàilè ……"
  "yō,nǎr láide dànɡāo yɑ?"māmɑ jīnɡqí deshuō.
  "wǒmen zuò de!"shǔ lǎodà shuō.
  "kuài chánɡchánɡ bɑ!kuài chánɡchánɡ bɑ!"shǔ lǎo èr、shǔ lǎosān yìqǐ shuō.
  māmɑ qīnɡqīnɡde yǎole yìkǒu,tā yíxiàzǐ jiù mínɡbɑi le:"wō,zhēnhǎo!zhēnhǎo!zhè shì wǒ chīɡuò de zuì hǎode dànɡāo!"māmɑ kāi xīnde xiàoqǐlái.
"shìmɑ?"sānzhī xiǎo láoshǔ yě kāi xīn de xiàoqǐlái.

คำแปล : เค้กที่อร่อยที่สุด

เจ้าหนูพี่ใหญ่พูดขึ้นมาว่า “พรุ่งนี้วันเกิดแม่ พวกเราซื้อเค้กให้แม่ ให้แม่ดีใจซะหน่อย”
หนูน้องกลางกับน้องเล็กพูดขึ้นพร้อมกันว่า “ดีสิ ดีสิ ”
หนูพี่ใหญ่ น้องกลาง น้องเล็กแคะกระปุกรวบรวมเงินกันได้หนึ่งกำมือ
ว่าแล้วก็พากันไปร้านเค้ก หนูพี่ใหญ่บอกคนขายว่า “เราจะซื้อเค้กที่อร่อยที่สุด”
คนขายรับเงินเหรียญไปนับ แล้วก็บอกว่า “เงินไม่พอนะ แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวขายขนมเปี๊ยะให้แผ่นนึงก็ได้ ” ว่าแล้ว คนขายใจดีก็หยิบขนมเปี๊ยะที่หน้าตาไม่เลวให้แผ่นนึง
หนูพี่น้องทั้งสามตัว พากันเดินคอตกกลับบ้าน
น้องเล็กถอนหายใจเฮือกใหญ่ “เฮ้อ....” น้องกลางก็ถอนหายใจตามมาอีกเฮือก “เฮ้อ...”
หนูพี่ใหญ่ลุกพรวด เคาะกะโหลกป๊อกๆๆ แล้วยืดอก ร้องลั่นว่า “เรามาคิดหาวิธีเปลี่ยนขนมเปี๊ยะนี้ให้เป็นเค้กกันเถอะ”
หนูน้องกลาง น้องเล็ก จ้องพี่ใหญ่ตาใสแป๋ว “ทำไงเหรอ ทำไงเหรอ”
ว่าแล้ว หนูพี่ใหญ่ก็เอาลูกอมรสนมที่เก็บไว้มานานออกมา แล้วเอามาทาบนหน้าขนมเปี๊ยะ “ว้าว ดีจังเลย ช่างหอมอะไรเช่นนี้”
หนูน้องกลาง คิดไปคิดมา ก็วิ่งไปหยิบใส้กรอกมาวางบนขนมเปี๊ยะก้อนโตนั้น แต่ก็ยิ้มแหยะๆ ว่า “ฮิฮิ ผมแอบแทะไปนิดเดียวเองครับ”
“แม่ไม่รู้หรอกน่า” หนูพี่ใหญ่พูดอย่างมั่นอกมั่นใจ
หนูน้องเล็กเก็บดอกไม้หลากสีมาโปรยลงบนหน้าขนม ทีละดอก ทีละดอก
โอ้โห...ดูไม่ออกว่าเป็นขนมเปี๊ยะเลยนะเนี่ย หนูน้อยทั้งสามยืนมองด้วยความภูมิใจ ดูแล้วดูอีก ก็ยิ่งดีใจ
แล้วก็พากันถือเค้กไปที่ห้องแม่ ค่อยเปิดประตูห้องแม่เบาๆ แล้วก็ร้องเพลง “สุขสันต์วันเกิด”
“ว้าว ไปได้เค้กมาจากไหนกันเนี่ย ” แม่หนูถามด้วยความประหลาดใจ
“พวกเราทำเองครับแม่” หนูพี่ใหญ่พูด
“ชิมเลยแม่ ชิมเลยแม่” หนูน้องกลาง กับหนูน้องเล็กเร่งให้แม่หนูชิม
ว่าแล้วแม่หนูก็ แทะเค้กหนึ่งคำเบาๆ ก็เข้าใจ แล้วก็พูดกับลูกๆว่า “โอ้ว ดีจังเลย ดีจังเลย” นี่เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดที่แม่เคยกินมาเลยนะเนี่ย แม่หนูพูดไปก็หัวเราะชอบใจ
“จริงเหรอแม่” หนูน้อยทั้งสามตัว ก็พากันหัวเราะด้วยความสุขใจ


2. 智斗大灰狼


晚上,一只大灰狼溜进了树林,踩疼了一串喇叭花。喇叭花闻出了大灰狼味,立刻变成了会报警的小喇叭:
大灰狼来啦!大灰狼来啦!
 树林里住着小白兔、笨笨熊、淘气狗、喇叭象、小刺猬、小山羊……他们听说大灰狼来了,都很高兴。
 大灰狼偷偷摸摸,摸到了一间红房窗前。大灰狼往屋里一看,满屋子的大老虎、小老虎,他们张牙舞爪,呼啸吼叫,吓得大灰狼出了一身冷汗:"妈呀,这是老虎大王的家,进不得!"大灰狼灰溜溜地溜走了。
 "嘻嘻嘻",小白兔从大衣柜里蹦出来,朝着满屋子的老虎笑。原来,一面墙上的小老虎,是小白兔画出来的;墙对面的大老虎,是小白兔用放大镜照出来的。录音机里播放的《老虎之歌》,是小白兔从勇敢商店买来的磁带。小白兔把大灰狼吓跑了。
 大灰狼远远地看见了一座小木屋。小木屋里有几个小影子在跳舞。大灰狼咬牙切齿地说:"先用这几个小鬼儿塞寒牙缝!"大灰狼气势汹汹地向小木屋闯来。
 "哎哟哟!"大灰狼捧着狼掌,呀呀乱叫,一屁股坐在地上,又"哎哟"了一声,捂着屁股打起滚儿来。
 "嘻嘻嘻",几只小刺猬,从小木屋的窗口探出头来。原来,小刺猬们把衣服脱下来,铺在门前当地毯,迎接大灰狼的来临。
 大灰狼一瘸一拐地走着。狼尾巴像破扫帚似的扫着地。一只熊掌踩住了狼尾巴。大灰狼一看,是一只花里胡哨的笨笨熊,便气急败坏地喊:"我吃了你这笨熊!"
 "呜呜呜",笨笨熊哭着说:"你吃了我吧!我得了癞皮病,谁也不要我了,我好难过:请你吃了我吧!"笨笨熊一边说,一边往大灰狼身上撞。
 "去!去!去!你这病熊,吃了你也得拉肚子。"大灰狼又气又怕地走开了。
 "嘿嘿嘿",笨笨熊笑了:"笨笨狼!"原来,笨笨熊身上抹的是皮鞋油,黑一块,白一块,红一块,黄一块,抹在巧克力色的熊皮上,真像是一只癞皮熊。
 大灰狼垂头丧气地向前走。突然,大灰狼的眼睛绿了,他看见了一棵香肠树!树上挂着一根根喷喷香的肉肠。大灰狼心花怒放,"噌"地蹿起来,咧开大嘴,把一根香肠吞进了肚子。
 "哎哟哟",大灰狼捂着肚子惨叫了几声,就疼昏过去了。
 "汪汪汪",淘气狗叼着一根肉肠,得意地跑来了。原来,淘气狗把细菌药水注进香肠,让大灰狼尝到了细菌肠的滋味。
 夜深了,大灰狼迷迷糊糊记得有一根香肠,大灰狼爬起来找呀找,找到了——一根好肥的大肉肠。
 大肉肠突然变成了滑溜蛇,把大灰狼卷住了。原来,大灰狼找到的肉肠,是喇叭象的长鼻子。还没等大灰狼明白过来,刮叭象鼻子一甩,把大灰狼甩到了一间小草屋门前。
 "咩咩咩",一只雪白雪白的小山羊,奶里奶气地叫着,一阵阵扑鼻的羊膻味,馋得大灰狼口水和眼泪一起流了下来:"现在我总算交上好运了!"大灰狼想着,像只疯狼扑向了小山羊。
 "嗷!"大灰狼一声惨叫,倒在地上一动也不动了。
 "嗒嗒嗒",小山羊从小草屋里跑出来,高兴地喊:"大灰狼死喽!大灰狼死喽!"原来,门前的小山羊,是一只机器羊,把大灰狼电死了。
 早晨,林子里的小动物们,手拉着手,围着大灰狼,又唱又跳:
活该活该呀真活该, 谁让你总是坏呀坏。
除掉了大灰狼真痛快, 大家唱歌跳舞来呀来。

คำอ่านพินอิน: Zhìdòu dàhuīlánɡ

Wǎnshɑnɡ,yìzhī dàhuīlánɡ liū jìnle shùlín,cǎi ténɡ le yíchuàn lǎbɑhuā.lǎbɑhuā wén chūle dàhuīlánɡ wèi,lìkè biàn chénɡle huì bàojǐnɡ de xiǎolǎbɑ:
  dàhuīlánɡ lái lā!dàhuīlánɡ lái lā!
  shùlín lǐ zhùzhe xiǎobáitù、bènbèn xiónɡ、táoqì ɡǒu、lǎbɑ xiànɡ、xiǎo cìwei、xiǎoshānyánɡ .....tāmen tīnɡshuō dàhuīlánɡ lái le,dōuhěn ɡāoxìnɡ.
  dàhuīlánɡ yú tōu mōmō,mō dàole yìjiān hónɡ fánɡ chuānɡqián.dàhuīlánɡ wǎnɡ wūlǐ yíkàn,mǎn wūzi de dà láohǔ、xiǎo láohǔ,tāmen zhānɡyá wǔzhǎo,hūxiào hǒujiào,xiàdé dà huīlánɡ chūle yìshēn lěnɡhàn:"mā yɑ,zhè shì láohǔ dàiwɑnɡ de jiā,jìn bùdé!"dàhuīlánɡ huīliūliū de liū zǒule.
  "xī xīxī",xiǎobáitù cónɡ dà yīɡuì lǐ bènɡ chūlái,cháozhe mǎn wūzi de láohǔ xiào.yuánlái,yímiàn qiánɡshànɡ de xiǎo láohǔ,shì xiǎobáitù huàchū láide ;qiánɡ duì miànde dà láohǔ,shì xiǎobáitù yònɡ fànɡdàjìnɡ zhàochū láide.lùyīnjī lǐ bōfànɡ de 《láohǔ zhīɡē 》,shì xiǎobáitù cónɡ yónɡɡǎn shānɡdiàn mǎi láide cídài.xiǎobáitù bǎ dàhuīlánɡ xià pǎole.
  dàhuīlánɡ yuǎn yuǎn de kàn jiànle yízuò xiǎo mùwū.xiǎomù wūlǐ yǒu jǐɡè xiǎo yǐnɡzi zài tiàowǔ.dà huīlánɡ yǎoyá qièchǐ deshuō:"xiānyònɡ zhè jǐɡè xiáoɡuǐ ér sāi hán yáfénɡ!"dàhuīlánɡ qìshì xiōnɡxiōnɡ de xiànɡ xiǎo mùwū chuǎnɡ lái.
  "āiyō yō!"dà huīlánɡ pěnɡzhe lánɡ zhǎnɡ,yɑyɑ luànjiào,yī pìɡu zuòzài dìshànɡ,yòu"āiyō"le yìshēnɡ,wǔzhe pìɡu dǎqǐ ɡǔnr lái.
  "xī xīxī",jǐzhǐ xiǎo cìwei,cónɡxiǎo mùwū de chuānɡkǒu tàn chūtóu lái.yuánlái,xiǎo cìwei men bǎ yīfu tuō xiàlái,pūzài ménqián dānɡ dìtǎn,yínɡjiē dàhuīlánɡ de láilín.
  dàhuīlánɡ yìqué yìɡuǎi de zǒuzhe.lánɡ wěibɑ xiànɡ pò sàozhou shìde sǎo zháodì.yìzhī xiónɡzhǎnɡ cǎi zhùle lánɡ wěibɑ.dà huīlánɡ yíkàn,shì yìzhī huālǐ húshào de bènbèn xiónɡ,biàn qìjí bàihuài de hǎn:"wǒ chī le nǐ zhè bèn xiónɡ!"
  "wū wūwū",bènbèn xiónɡ kūzhe shuō:"nǐ chī le wǒbɑ!wǒ déliǎo lài pí bìnɡ,shuíyě búyào wǒle,wǒ hǎonánɡuò:qǐnɡnǐ chī le wǒbɑ!"bènbèn xiónɡ yī biānshuō,yìbiān wǎnɡ dà huīlánɡ shēnshànɡ zhuànɡ.
  "qù!qù!qù!nǐ zhè bìnɡ xiónɡ,chī le nǐ yě dé lādùzi."dàhuīlánɡ yòu qì yòu pà de zǒu kāile.
  "hēihēihēi",bènbèn xiónɡ xiàole:"bènbèn lánɡ!"yuánlái,bènbèn xiónɡ shēnshànɡ mǒ de shì pí xiéyóu,hēi yíkuài,bái yíkuài,hónɡ yíkuài,huánɡ yíkuài,mǒ zài qiǎokèlì sè de xiónɡpí shànɡ,zhēn xiànɡshì yìzhī lài pí xiónɡ.
  dàhuīlánɡ chuítóu sànɡqì de xiànɡ qiánzǒu.tūrán,dàhuīlánɡ de yǎnjinɡ lǜ le,tā kàn jiànle yī kē xiānɡchánɡ shù!shùshànɡ ɡuàzhe yī ɡēnɡēn pēn pēn xiānɡde ròu chánɡ.dàhuīlánɡ xīnhuā nùfànɡ,"cēnɡ"de cuān qǐlái,liěkāi dàzuǐ,bǎ yī ɡēn xiānɡchánɡ tūn jìnle dùzi.
  "āiyō yō",dà huīlánɡ wǔzhe dùzi cǎnjiào le jǐ shēnɡ,jiù ténɡ hūnɡuòqù le.
  "wānɡ wānɡwānɡ",táoqì ɡǒu diāo zhe yī ɡēn ròu chánɡ,déyì de pǎolái le.yuánlái,táoqì ɡǒu bǎ xìjūn yàoshuǐ zhù jìn xiānɡchánɡ,rànɡ dàhuīlánɡ chánɡ dàole xìjūn chánɡ de zīwèi.
  yèshēn le,dà huīlánɡ mímí húhú jìdé yǒu yī ɡēn xiānɡchánɡ,dàhuīlánɡ pá qǐlái zhǎo yɑ zhǎo,zhǎodàole--yī ɡēn hǎo féi de dàròu chánɡ.
  dàròu chánɡ tūrán biàn chénɡle huáliū shé,bǎ dàhuīlánɡ juǎn zhùle.yuánlái,dà huīlánɡ zhǎodào de ròu chánɡ,shì lǎbɑ xiànɡ de chánɡ bízi.háiméi děnɡ dàhuīlánɡ mínɡbɑi ɡuòlái,ɡuā bā xiànɡ bízi yī shuǎi,bǎ dàhuīlánɡ shuǎi dàole yìjiān xiǎo cǎowū ménqián.
  "miē miēmiē",yìzhī xuě báixuě báide xiǎoshānyánɡ,nǎi lǐ nǎi qì de jiàozhe,yī zhènzhèn pūbí de yánɡ shānwèi,chán dé dà huīlánɡ kóushuǐ hé yǎnlèi yìqǐ liúle xiàlái:"xiànzài wǒ zǒnɡsuàn jiāoshànɡ hǎoyùn le!"dà huīlánɡ xiǎnɡzhe,xiànɡ zhǐ fēnɡ lánɡ pūxiànɡ le xiǎoshānyánɡ.
  "áo!"dàhuīlánɡ yìshēnɡ cǎnjiào,dǎozài dìshànɡ yídònɡ yěbú dònɡle.
  "dā dādā",xiǎoshānyánɡ cónɡ xiǎocǎo wūlǐ pǎo chūlái,ɡāo xìnɡde hǎn:"dàhuīlánɡ sǐ lou!dàhuīlánɡ sǐ lou!"yuánlái,ménqián de xiǎoshānyánɡ,shì yìzhī jīqì yánɡ,bǎ dàhuīlánɡ diàn sǐle.
  zǎochén,línzi lǐ de xiǎo dònɡwù men,shǒulā zhuóshǒu,wéizhe dàhuīlánɡ,yòu chànɡ yòu tiào:
huóɡāi huóɡāi yɑ zhēn huóɡāi,
  shuí rànɡnǐ zǒnɡshì huài yɑ huài.
  chú diàole dàhuīlánɡ zhēn tònɡkuài,
  dàjiā chànɡɡē tiàowǔ láiyɑ lái.


คำแปล : สู้กับหมาป่าด้วยเชาว์ปัญญา

คืนวันหนึ่ง หมาป่าตัวหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในป่า เดินไปเหยียบดอกลำโพงเข้า ดอกลำโพงได้กลิ่นหมาป่า ก็รีบแปลงกายเป็นดอกลำโพงที่ส่งเสียงได้ แล้วตะโกนลั่นว่า
“หมาป่ามาแล้ว หมาป่ามาแล้ว”
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าทั้งหลาย เจ้ากระต่ายน้อย เจ้าหมีจอมเปิ่น เจ้าหมาน้อยแสนซน เจ้าช้างเป่าแตร เจ้าเม่นขนแหลม เจ้าแกะขาว พอได้ยินว่า หมาป่ามาแล้วก็ดีใจกันใหญ่
หมาป่าแอบเดินลับๆล่อๆ ไปจนถึงหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง แล้วก็ชะโงกหัวมองเข้าไปในบ้าน เห็นเสือตัวเล็กตัวใหญ่กางกรงเล็บ แยกเขี้ยว ส่งเสียงคำราม หมาป่าเห็นดังนั้นก็ถึงกับเหงื่อตกจนอุทานออกมา “ตายละวา นี่เป็นบ้านราชาเสือ เข้าไม่ได้ ” ว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็รีบเดินหนีไป
“ฮิ ฮิ ฮิ” กระต่ายน้อยกระโดดออกมาจากตู้เสื้อผ้า ยิ้มให้กับเสือตัวเล็กที่อยู่เต็มห้อง ที่แท้ เสือที่อยู่เต็มกำแพงห้องเป็นฝีมือวาดของเจ้ากระต่ายน้อยนี่เอง เสือตัวใหญ่บนกำแพงอีกข้าง ก็ใช้แว่นขยายส่องให้ใหญ่ขึ้น เพลง “เพลงเสือตัวลาย” ที่เปิดในวิทยุ เป็นเทปที่กระต่ายน้อยซื้อมาจากร้านค้าที่ชื่อร้านกล้าหาญ แค่นี้เจ้ากระต่ายน้อยก็ทำเอาหมาป่าตกใจขวัญหายกระเจิงไปเลย
หมาป่ามองเห็นบ้านไม้หลังหนึ่งมาแต่ไกล ในบ้านเห็นเงาตัวเล็กตัวน้อยกระโดดโลดเต้นไปมา หมาป่าขบเขี้ยว แล้วพูดว่า “กินไอ้พวกนี้รองท้องประทังชีวิตไปก่อนดีกว่า” ว่าแล้วก็ค่อยย่างกรายเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นอย่างน่ากลัว
“โอ้ย โอ้ย” หมาป่าวิ่งกุมมือออกมา ร้องเสียงหลง พอจะนั่งลงก็ “โอ้ย” คลำดูที่ก้น กลายเป็นตุ่มบวมขึ้นมาตั้งหลายก้อน
“ฮิ ฮิ ฮิ” เม่นตัวน้อยค่อยๆ โผล่หัวออกมาจากช่องหน้าต่างบ้านไม้หลังนั้น ที่แท้เม่นน้อยพวกนี้ถอดเสื้อออก แล้วปูไว้บนพรม เพื่อรอต้อนรับการมาเยือนของหมาป่านั่นเอง
เจ้าหมาป่าเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ หางลากไปกับพื้นเหมือนกับไม้กวาด ทันใดนั้นหมีตัวหนึ่งก็เหยียบเข้าที่หางหมาป่า หมาป่าหันกลับหลังมองก็เห็นหมีทึ่มตัวหนึ่ง ก็ฟึดฟัดพูดว่า “ฉันจะกินแกเดี๋ยวนี้ล่ะ เจ้าหมีทึ่ม”
“ฮือ ๆ ๆ ” หมีทึ่มร้องไห้ แล้วก็พูดว่า “ท่านกินข้าเถิด ข้าเป็นโรคเรื้อน ใครก็ไม่สนใจข้าแล้ว ข้าเสียใจมากๆเลย กินข้าเถอะนะ” เจ้าหมีทึ่มพูดไปพลางก็ทุบหลังเจ้าหมาป่าไปพลาง
“ไป ไป ไปให้พ้น” ไอ้หมีขี้เรื้อน กินแกเข้าไปมีหวังท้องเสียแน่ๆ หมาป่าทั้งโกรธทั้งกลัว รีบเดินจากไป
“หุ หุ หุ” เสียงเจ้าหมีทึ่มหัวเราะชอบใจ “เจ้าหมาป่าจอมโง่ จริงๆแล้วฉันเอาสีขัดรองเท้าทาตามตัวขาว ๆ ดำๆ แดงๆ เหลืองๆ ทาบนขนสีช็อกโกแล็ต ดูแล้วเหมือนกับเป็นโรคขี้เรื้อนจริงๆ”
หมาป่าเดินหางตกคอตกไปข้างหน้า ทันใดนั้น ตาเบิกโพลง มันมองเห็นต้นไส้กรอกต้นหนึ่ง บนต้นแขวนใส้กรอกหอมกรุ่นเป็นพวงๆ ก็ดีอกดีใจขึ้นมาทันที กระโดดขึ้นเกาะต้นไม้ งับใส้กรอกกลืนลงท้องไปอย่างเอร็ดอร่อย
“อูย อูย อูย” หมาป่าร้องโอดโอยเอามือกุมท้องไว้ จนสลบไป
“บ๊อก บ๊อก บ๊อก” หมาน้อยจอมซนคาบใส้กรอกอยู่ในปาก วิ่งมาด้วยความภาคภูมิใจ จริงๆแล้ว เจ้าหมาจอมซนเอาเชื้อโรคใส่ไว้ในใส้กรอก ให้เจ้าหมาป่าได้ลิ้มรสพิษซะบ้าง
ตกดึก เจ้าหมาป่าค่อยๆสะลึมสะลือฟื้นขึ้นมา จำได้แต่เพียงใส้กรอก มันค่อยๆคลานแล้วพยุงตัวลุกขึ้น มือก็ควานหาใส้กรอก คลำไปเจอใส้กรอกยักษ์แท่งหนึ่ง
แต่แล้วใส้กรอกกลับเป็นงวง รัดตัวหมาป่าเอาไว้เสียแน่น ที่แท้ใส้กรอกยักษ์ที่เจ้าหมาป่าคลำเจอเป็นงวงช้าง เจ้าหมาป่าไม่ทันได้คิด ช้างก็สะบัดงวงอย่างแรง จนกระเด็นไปตกอยู่ที่หน้ากระท่อมฟางหลังหนึ่ง
“แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ” แพะสีขาวร้อง แบ๊ะ แบ๊ะ ส่งกลิ่นสาบแพะมาตามลม เตะจมูกเจ้าหมาป่าหิวโซ จนน้ำลายไหลด้วยความหิว “โชคดีของข้ามาถึงแล้วจนได้ ” มันกระโจนหวังเขมือบแพะขาวฝูงนั้น
“โอ๊ย” เสียงหมาป่าร้องอย่างทรมาน แล้วก็ทรุดลงกับพื้น
“แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ” แกะน้อยกระโดดออกมาจากกระท่อมฟาง ตะโกนด้วยความดีใจว่า “หมาป่าตายแล้ว หมาป่าตายแล้ว”
ที่แท้ แกะขาวๆที่ยืนอยู่หน้ากระท่อมฟางนั้น เป็นแกะหุ่นยนต์ หมาป่าก็เลยโดนไฟช็อตตาย
พอรุ่งเช้า พวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในป่าก็จูงไม้จูงมือกัน มุงดูรอบหมาป่า แล้วก็ร้องเพลงเต้นรำกัน
สมเอยสมน้ำหน้า ใครใช้ให้แกเลวหนักหนา
กำจัดแกได้แสนสุขอุรา เรามาฉลองกันมา พวกเรามา

 
3.纸片上的字

小白兔在树林里玩,拾到-张纸片,纸片上写着四个字:一条老狼。小白兔吓得直哆嗦。它拼命跑回家告评妈妈:"妈妈妈妈,树林里有一条老狼,你看你看!"
  白兔妈妈看了纸片,也吓坏了:这可是大事,快告诉兔子村所有的伙伴。
 不一会儿,兔子村的伙伴们都来看这张纸片,许多兔子吓得哭起来。
 "哎呀,我的兔宝宝生下来才两天呀,这可怎么办呀?"
 "哎呀,我的腿跛了,跑不快,这可怎么办呀?"
 村长老灰兔来了,它仔细看了看纸片说:"别怕别怕,这是半张纸片,另外半张上写的什么还不知道呢。小白兔,这张纸片是从哪儿捡的?"
 "小树林里。"
 "我们一起去看看吧。",
 小白兔领着村长老灰兔和许多兔子来到小树林。村长老灰兔说:"大家找找看,这儿肯定还有纸片。"
 大家找呀找,一只小白兔眼尖,找到了另一张纸片,纸片上写着"来了"两个字。
 两张纸片合在一起,大家吓坏了。啊,一条老狼来了,快跑呀!一条老狼来了,快跑呀!腿快的逃了,跑得慢的和腔了腿的兔子们哇哇大哭:"一条老狼来了,我跑不动,怎么办呀?怎么办呀?"
 村长老灰兔拿不定主意了,因为这句话已经写得很明白了。
 一只小松鼠听见哭声问:"你们哭什么呀?"
 村长老灰兔说:"一条老狼来了,我们要倒霉了,你瞧这纸片。"
 小松鼠看了看纸片说:"这纸片还没完整,你瞧,这儿还有撕的印儿,再找找看,一定还有其他碎纸片。"
 灰兔村长仔细看了看,明白了,连忙叫兔子们一起找。可找了好久没找到。长颈鹿来了,说:"你们找什么呀?"
 "我们找碎纸片。"
 长颈鹿四面瞧瞧,说:"瞧,那树枝上有一张碎纸灯。"
 兔子们抬头一瞧,果然不远的树枝上有一张碎纸片,还一掀一掀的呢。原来它们光顾找地上了。
 长颈鹿衔来了纸片,村长老灰兔把三张碎纸片合一起,啊,这才是一张完整的纸片呢。纸上写着:"一条老狼来了,可是被我打死了,大家别害怕。"下面署名是"神枪小猎人"。
啊,原来老狼已经死了。兔子们快活得做起游戏来,那些逃走的兔子也回来了。当然,它们还邀请了小松鼠和长颈鹿。

คำอ่านพินอิน : zhǐpiàn shànɡ de zì

xiǎobáitù zài shùlín lǐ wán,shídào-zhānɡ zhǐpiàn,zhǐ piànshànɡ xiězhe sìɡè zì:yìtiáo lǎolánɡ.xiǎo báitù xiàdé zhí duōsuo.tā pīnmìnɡ pǎo huíjiā ɡào pínɡ māmɑ:"māmɑ māmɑ,shùlín lǐ yǒu yìtiáo lǎolánɡ,nǐ kàn nǐ kàn!"
  báitù māmɑ kànle zhǐpiàn,yě xià huàile:zhè kěshì dàshì,kuài ɡàosu tùzi cūn suǒ yǒude huǒbàn.
  bùyī huìr,tùzi cūn de huǒbànmen dōu láikàn zhèzhānɡ zhǐpiàn,xǔduō tùzi xiàdé kū qǐlái.
  "āiyɑ,wǒde tù bǎo bǎoshēnɡ xiàlái cái liǎnɡ tiānyɑ,zhèkě zěnmebàn yɑ?"
  "āiyɑ,wǒde tuǐ bǒ le,pǎo búkuài,zhèkě zěnmebàn yɑ?"
  cūn zhánɡlǎo huī tù lái le,tā zǐxì kànlekàn zhǐpiàn shuō:"bié pà bié pà,zhè shì bàn zhānɡ zhǐpiàn,lìnɡwài bàn zhānɡ shànɡ xiěde shénme háibú zhīdào ne.xiǎobáitù,zhèzhānɡ zhǐpiàn shì cónɡ nǎr jiǎnde?"
  "xiǎo shùlín lǐ."
  "wǒmen yìqǐ qùkàn kànbɑ.",
  xiǎo báitù lǐnɡzhe cūn zhánɡlǎo huī tù hé xǔduō tùzi láidào xiǎo shùlín.cūn zhánɡlǎo huī tù shuō:"dàjiā zhǎozhǎo kàn,zhèr kěndìnɡ háiyǒu zhǐpiàn."
  dàjiā zhǎo yɑ zhǎo,yìzhī xiǎo báitù yǎnjiān,zhǎodàole lìnɡ yìzhānɡ zhǐpiàn,zhǐ piànshànɡ xiězhe"lái le"liǎnɡɡè zì.
  liǎnɡzhānɡ zhǐpiàn hézài yìqǐ,dàjiā xià huàile.ā,yìtiáo lǎolánɡ lái le,kuàipǎo yɑ!yìtiáo lǎolánɡ lái le,kuàipǎo yɑ!tuǐ kuàide táo le,pǎodé màn de hé qiānɡ le tuǐ de tùzi men wāwā dàkū:"yìtiáo lǎolánɡ lái le,wǒ pǎo búdònɡ,zěnmebàn yɑ?zěnmebàn yɑ?"
  cūn zhánɡlǎo huī tù nábúdìnɡzhǔyi le,yīnwèi zhèjùhuà yǐjīnɡ xiědé hěn mínɡbɑi le.
  yìzhī xiǎo sōnɡshǔ tīnɡjiàn kūshēnɡ wèn:"nǐmen kū shénme yɑ?"
  cūn zhánɡlǎo huī tù shuō:"yìtiáo lǎolánɡ lái le,wǒmen yào dǎoméi le,nǐ qiáozhè zhǐpiàn."
  xiǎo sōnɡshǔ kànlekàn zhǐpiàn shuō:"zhè zhǐpiàn háiméi wánzhěnɡ,nǐqiáo,zhèr háiyǒu sī de yìnr,zài zhǎozhǎo kàn,yídìnɡ háiyǒu qítā suì zhǐpiàn."
  huī tù cūnzhǎnɡ zǐxì kànlekàn,mínɡbɑi le,liánmánɡ jiào tùzi men yìqǐ zhǎo.kě zhǎole háojiǔ méi zhǎodào.chánɡjǐnɡlù lái le,shuō:"nǐmen zhǎo shénme yɑ?"
  "wǒmen zhǎo suì zhǐpiàn."
  chánɡjǐnɡlù sìmiàn qiáoqiáo,shuō:"qiáo,nà shùzhī shànɡyǒu yìzhānɡ suì zhǐdēnɡ."
  tùzi men tái tóuyī qiáo,ɡuǒrán bú yuǎnde shùzhī shànɡyǒu yìzhānɡ suì zhǐpiàn,hái yī xiān yī xiān de ne.yuánlái tāmen ɡuānɡɡù zhǎo dì shànɡle.
  chánɡjǐnɡlù xián lái le zhǐpiàn,cūn zhánɡlǎo huī tù bǎ sānzhānɡ suì zhǐpiàn hé yìqǐ,ā,zhè cáishì yìzhānɡ wánzhěnɡ de zhǐpiàn ne.zhǐshànɡ xiězhe:"yìtiáo lǎolánɡ lái le,kěshì bèi wǒ dǎ sǐle,dàjiā bié hàipà."xiàmiɑn shǔmínɡ shì"shénqiānɡ xiǎo lièrén".
  ā,yuánlái lǎolánɡ yǐjīnɡ sǐle.tùzi men kuài huódé zuòqǐ yóuxì lái,nàxiē táo zǒude tùzi yě huílái le.dānɡrán,tāmen hái yāoqǐnɡ le xiǎo sōnɡshǔ hé chánɡjǐnɡlù.

คำแปล : ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ

กระต่ายขาวตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่ในป่า เก็บกระดาษได้แผ่นหนึ่ง บนกระดาษเขียนตัวหนังสือไว้สี่ตัวว่า “หมาป่าหนึ่งตัว ” กระต่ายน้อยเห็นแล้วก็ตกใจกลัวจนตัวสั่น วิ่งอย่างไม่คิดชีวิต กลับไปบอกแม่ที่บ้าน “แม่ แม่ แม่ ในป่ามีหมาป่าตัวหนึ่ง แม่ดูนี่สิ”
แม่กระต่ายพอได้ดูกระดาษแผ่นนั้นก็ตกใจกลัว นี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะเนี่ย รีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหลาย
ชั่วอึดใจ ทั้งกระต่ายผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนพ้องพี่น้องกระต่ายทั้งหลายต่างพากันมาดูกระดาษแผ่นนั้น ก็ตกใจกันร้องไห้กันใหญ่
“โถ โถ ลูกกระต่ายน้อยของฉันเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่วัน แล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย” เสียงกระต่ายแม่ลูกอ่อนโอดครวญ
“โธ่เอ๋ย ฉันขาหัก วิ่งได้ไม่เร็ว ทำยังไงดีหนอ”
เมื่อกระต่ายผู้ใหญ่บ้านมาถึง ก็หยิบกระดาษนั้นไปดูอย่างละเอียด แล้วพูดว่า “ไม่ต้องกลัว ๆ นี่เป็นกระดาษแค่ครึ่งแผ่นเอง อีกครึ่งแผ่นเขียนว่ายังไงก็ยังไม่รู้เลย”
“เจ้ากระต่ายน้อย กระดาษแผ่นนี้ เจ้าเก็บมาจากไหนรึ”
“ในป่าโน่นน่ะครับ”
“เราไปดูด้วยกันเถอะ”
ว่าแล้ว เจ้ากระต่ายน้อยก็เดินนำหน้าพากระต่ายผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องกระต่ายทั้งหลายไปในป่า กระต่ายผู้ใหญ่บ้านพูดว่า “พวกเราช่วยกันหาดูซิ ที่นี่ต้องมีกระดาษเศษอีกครึ่งแน่ๆ ”
พวกกระต่ายหาไป หาไป กระต่ายสายตาหลักแหลมตัวหนึ่งก็หาเจอ กระดาษใบนั้นเขียนตัวหนังสือสองตัว “มาแล้ว”
พอเอากระดาษสองแผ่นมาต่อกัน พวกกระต่ายก็ต้องตกใจกันอีกครั้ง “หา....หมาป่าตัวหนึ่งมาแล้ว” รีบหนีเร็ว หมาป่ามาแล้ว รีบวิ่งเร็ว กระต่ายที่แข็งแรงก็หนีไปได้ ตัวที่วิ่งช้าและก็ตัวที่ขาเป๋ก็ได้แต่ร้องโฮ ๆ หมาป่ามาแล้ว ฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ทำไงกันดี ทำไงกันดี
กระต่ายผู้ใหญ่บ้านก็หมดปัญญา เพราะบนกระดาษก็เขียนไว้ชัดเจนแล้ว
กระรอกน้อยตัวหนึ่งได้ยินเสียงร้องของบรรดากระต่ายก็ออกมาถามว่า “พวกเจ้าร้องทำไมกัน”
“กระต่ายผู้ใหญ่บ้านบอกว่า “หมาป่ามาแล้ว พวกเราต้องโชคร้ายแน่ๆเลย เจ้าดูกระดาษนี่สิ” กระรอกหยิบกระดาษไปดูแล้วก็บอกว่า “กระดาษนี้ยังมีอีก ท่านดูนี่สิ ตรงนี้ยังมีรอยขาดอีกที่หนึ่ง ลองหาดูดีๆอีกซิ จะต้องมีเศษกระดาษอีกแผ่นแน่ๆเลย”
กระต่ายผู้ใหญ่บ้านหยิบมาดูก็เข้าใจ แล้วก็รีบบอกให้พวกกระต่ายช่วยกันหาเศษกระดาษที่ขาดไป แต่หายังไงก็หาไม่เจอ
ยีราฟผ่านมาเห็นเข้าก็ถามว่า “กระต่ายเอ๋ย พวกเจ้าหาอะไรกันอยู่น่ะ ”
กระต่ายตอบว่า “เรากำลังหาเศษกระดาษอยู่”
ยีราฟคอยาวก็มองไปรอบๆ แล้วก็บอกว่า “นั่นไงบนกิ่งไม้นั่นยังมีเศษกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง”
กระต่ายพากันแหงนหน้ามอง อ้อ มีเศษกระดาษติดอยู่ข้างบนนั้นจริงๆ แล้วยังปลิวไปปลิวมาอีกต่างหาก ที่แท้พวกมันพากันหาอยู่แต่บนพื้น
เจ้ายีราฟคอยาวก็ช่วยคาบกระดาษนั้นลงมาจากกิ่งไม้ โอ้...นี่แหละเป็นกระดาษที่ต่อกันทั้งแผ่น เอามาต่อกันก็เป็นข้อความว่า “หมาป่ามาแล้ว แต่ถูกฉันยิงตายแล้ว ทุกคนไม่ต้องกลัว” ข้างล่างยังลงชื่อเอาไว้ด้วยว่า “นายพรานมือฉมัง”
อืม ที่แท้เจ้าหมาป่าก็ตายแล้วนี่เอง พวกกระต่ายก็กลับมาวิ่งเล่นร่าเริงเหมือนเดิม พวกกระต่ายที่วิ่งหนีไปก็วิ่งกลับมา แน่นอน พวกมันก็ไม่ลืมที่จะชวนกระรอกน้อยและก็ยีราฟคอยาวมาเล่นด้วยกัน


4.真假小白兔

小白兔当了萝卜店的经理。小狐狸很羡慕:"哼,我要变成小白兔!"于是, 他念起咒语:"一二三四五六,狐狸变成小白兔。"嘿!小狐狸变成了一只小白兔了。
  早晨,一只小白兔一蹦一跳来到萝卜店。店里的小灰兔一见,惊叫起来:"咦?小白兔经理刚进去,怎么又来了一个小白兔经理呢?"
 里面的小白兔走出来一瞧,大叫:"你是……"
 外面的小白兔也大叫:"我是这里的经理,你是谁?"
 "明明我是经理,你是谁?"
 两只小白兔吵起来。小灰兔们左看看右看看,全愣住了,实在分不出谁是真的小白兔经理。
 熊法宫来了,先在他俩面前放两捆青草,两只小白兔很快吃完了青草。熊法官又在他们面前放了两块肉,两只小白兔都皱着眉头:"不吃不吃!"熊法宫看看这个,又看看那个,怎么也看不出真假,急得直搔头:这可怎么办?
 兔妈妈来了,两只小白兔一齐叫:"妈妈,我是你的孩子。"
 兔妈妈看看这个,又看看那个,摇摇头:"咦,真怪!唔,我的孩子尾巴上有个伤疤。"
 可仔细一看,两只小白兔尾巴上都有伤疤。这可怪了!兔妈妈想了想,忽然捂着肚子叫起来:"哎哟,哎哟,我的肚子疼!哎哟,哎哟!"兔妈妈疼得弯下了腰。
 "妈妈,你怎么啦?"一只小白兔眼泪都流出来了,扑上来扶着兔妈妈,一边大叫:"快,快去叫救护车,快!快!"
 另一只小白兔虽然也在叫"妈妈妈妈",声音却一点不急。
 兔妈妈猛然站起来,一把抱住扑上来的小白兔,说:"我分出来了,你才是我的孩子——真正的小白兔!"
 小白兔笑了:"妈妈,你到底认出自己的孩子了!"
 另一只小白兔见兔妈妈忽然好了,愣了一愣,才明白自己上了当。只好摇身一变,变成狐狸溜走了。
 熊法官笑了:"兔妈妈,你真聪明!"
兔妈妈笑了,小白兔也笑了。


คำอ่านพินอิน : Zhēnjiǎ xiǎobáitù

xiǎobáitù dānɡle luóbo diàn de jīnɡlǐ.xiǎo húli hěn xiànmù:"hēnɡ,wǒ yào biànchénɡ xiǎobáitù!"yúshì, tā niànqǐ zhòuyǔ:"yī èrsān sìwǔ liù,húli biànchénɡ xiǎobáitù."hēi!xiǎo húli biàn chénɡle yìzhī xiǎobáitù le.
  zǎochén,yìzhī xiǎobáitù yíbènɡyítiào láidào luóbo diàn.diànlǐ de xiǎo huī tù yíjiàn,jīnɡjiào qǐlái:"yí?xiǎo báitù jīnɡlǐ ɡānɡ jìnqù,zěnme yòulái le yíɡè xiǎo báitù jīnɡlǐ ne?"
  lǐ miànde xiǎobái tùzǒu chūlái yī qiáo,dàjiào:"nǐshì ....."
  wài miànde xiǎobáitù yě dàjiào:"wǒshì zhèlǐ de jīnɡlǐ,nǐshì shuí?"
  "mínɡmínɡ wǒshì jīnɡlǐ,nǐshì shuí?"
  liǎnɡzhī xiǎobáitù chǎo qǐlái.xiǎo huī tù men zuǒ kànkɑn yòu kànkɑn,quán lènɡ zhùle,shízɑi fēnbùchū shuí shì zhēnde xiǎo báitù jīnɡlǐ.
  xiónɡ fǎ ɡōnɡ lái le,xiānzài tāliǎnɡ miànqián fànɡ liǎnɡ kǔn qīnɡcǎo,liǎnɡzhī xiǎobáitù hěn kuàichī wánliǎo qīnɡcǎo.xiónɡ fǎɡuān yòuzài tāmen miànqián fànɡle liǎnɡkuài ròu,liǎnɡzhī xiǎobáitù dōu zhòu zhe méitóu:"bùchī bùchī!"xiónɡ fǎ ɡōnɡ kànkɑn zhèɡe,yòu kànkɑn nàɡè,zěnme yě kàn bùchū zhēnjiǎ,jídé zhí sāotóu:zhèkě zěnmebàn?
  tù māmɑ lái le,liǎnɡzhī xiǎo báitù yìqí jiào:"māmɑ,wǒshì nǐde háizi."
  tù māmɑ kànkɑn zhèɡe,yòu kànkɑn nàɡè,yáoyáotóu:"yí,zhēnɡuài!én,wǒde háizi wěibɑ shànɡ yǒuɡè shānɡbā."
  kě zǐxì yíkàn,liǎnɡzhī xiǎo báitù wěibɑ shànɡ dōu yǒu shānɡbā.zhèkě ɡuài le!tù māmɑ xiǎnɡle xiǎnɡ,hūrán wǔzhe dùzi jiào qǐlái:"āiyō,āiyō,wǒde dùzi ténɡ!āiyō,āiyō!"tù māmɑ ténɡ dé wān xiàle yāo.
  "māmɑ,nǐ zěnme lā?"yìzhī xiǎo báitù yǎnlèi dōu liú chūláile,pū shànɡlái fúzhe tù māmɑ,yìbiān dàjiào:"kuài,kuài qù jiào jiùhùchē,kuài!kuài!"
  lìnɡ yìzhī xiǎobáitù suī rányě zài jiào"māmɑ māmɑ",shēnɡyīn què yìdiǎn bùjí.
  tù māmɑ měnɡrán zhànqǐlái,yìbǎ bàozhù pū shànɡ láide xiǎobáitù,shuō:"wǒ fēn chūláile,nǐ cáishì wǒde háizi--zhēnzhènɡ de xiǎobáitù!"
  xiǎo báitù xiàole:"māmɑ,nǐ dàodǐ rènchū zìjǐde háizi le!"
  lìnɡ yìzhī xiǎobáitù jiàntù māmɑ hūrán hǎole,lènɡle yílènɡ,cái mínɡbɑi zìjǐ shànɡ liǎodānɡ.zhíhǎo yáoshēnyíbiàn,biànchénɡ húli liū zǒule.
  xiónɡ fǎɡuān xiàole:"tù māmɑ,nǐ zhēn cōnɡmínɡ!"
tù māmɑ xiàole,xiǎobáitù yě xiàole.

คำแปล : กระต่ายตัวจริงตัวปลอม

กระต่ายน้อยเป็นเถ้าแก่แล้ว มันเปิดร้านขายหัวผักกาด แต่เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เกิดความอิจฉาอย่างมาก “ ฮึ่ม! ฉันจะแปลงร่างเป็นกระต่าย” ว่าแล้วมันก็ร่ายเวทย์มนตร์ “โอม หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เพี้ยง! ” สุนัขจิ้งจอกก็แปลงร่างเป็นกระต่ายน้อยสีขาวปุกปุย
รุ่งเช้า กระต่ายขาวตัวหนึ่งกระโดดโลดเต้นมาถึงที่ร้าน พอกระต่ายลูกน้องขนเทาเห็นเข้าก็ถึงกับตกตะลึง เมื่อตะกี้เถ้าแก่กระต่ายขาวเพิ่งจะเข้าไป ทำไมถึงมีเถ้าแก่กระต่ายขาวมาอีกตัวล่ะเนี่ย
พอเถ้าแก่กระต่ายขาวที่อยู่ในร้านเดินออกมาดู ก็อุทานด้วยความตกใจ “เจ้าคือ.....”
กระต่ายขาวที่อยู่ข้างนอกก็ตะโกนร้องเหมือนกัน “ฉันเป็นเถ้าแก่ร้านนี้ แล้วเจ้าล่ะเป็นใคร”
“ก็เห็นกันอยู่ว่าฉันเป็นเถ้าแก่ แกนั่นแหละเป็นใคร ”
กระต่ายขาวทั้งสองตัวก็เถียงกันยกใหญ่ พวกกระต่ายเทาลูกน้องก็พากันเดินมาดู
ดูซ้ายที ดูขวาที แยกไม่ออกเลยจริงๆว่าตัวไหนเป็นเถ้าแก่
ผู้พิพากษาหมีใหญ่เดินมาถึง ก็เลยเอาหญ้ามัดหนึ่งวางไว้หน้ากระต่ายทั้งสอง พวกมันก็รีบกินหญ้าจนหมด ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็เอาเนื้อวางไว้ที่หน้าพวกมันทั้งสองอีก คราวนี้กระต่ายทั้งสองขมวดคิ้วบอกว่า “ไม่เอา ไม่กิน” ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็เดินดูกระต่ายทั้งสอง ดูแล้วดูอีก ก็เกาหัว ทำไมถึงแยกไม่ออกเลยล่ะ ว่าตัวไหนตัวจริง ตัวไหนตัวปลอม แล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
พอแม่กระต่ายมาถึง กระต่ายขาวทั้งสองก็วิ่งไปเรียกแม่ แล้วก็ยื้อแย่งกันบอกแม่ว่า หนูเป็นลูกแม่นะ หนูเป็นลูกแม่จริงๆ
แม่กระต่ายก็ดูตัวหนึ่ง แล้วก็ดูอีกตัวหนึ่ง ก็ส่ายหัว เอ๊ะ! แปลกจัง อ้อ!ลูกกระต่ายน้อยของฉันมีรอยแผลเป็นที่หางด้วยล่ะ
พอไปตรวจดูอย่างละเอียดอีกที กระต่ายทั้งสองก็มีรอยแผลเป็นเหมือนกันทั้งคู่ แย่ล่ะคราวนี้ แม่กระต่ายคิดไปคิดมา โอ้ย! ทันใดนั้นแม่กระต่ายก็เอามือกุมท้อง โอ๊ยๆ ๆ ปวดท้องจังเลย โอ้ย ๆ
แม่กระต่ายปวดท้องจนตัวงอ
“แม่จ๋า แม่เป็นอะไรเหรอ กระต่ายขาวตัวจริงน้ำตาไหลพรากประคองแม่ขึ้นมา แล้วก็เรียกให้คนช่วย รีบเรียกรถพยาบาลเร็วเข้า เร็วๆเข้า ”
กระต่ายขาวตัวปลอม ปากก็ร้องเรียก แม่จ๋า แม่จ๋า แต่เสียงร้องก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไร
ทันใดนั้น แม่กระต่ายก็ลุกขึ้นยืน แล้วก็กอดลูกระต่ายตัวจริงเอาไว้ บอกว่า “ฉันแยกออกแล้ว เจ้านี่แหละที่เป็นลูกของแม่ เป็นลูกกระต่ายขาวของแม่จริงๆ”
ลูกกระต่ายตัวจริงก็หัวเราะออกมา ในที่สุด แม่ก็ดูออกแล้วว่าหนูเป็นลูกของแม่ตัวจริง
กระต่ายขาวตัวปลอมพอเห็นว่าแม่กระต่ายดีขึ้นเหมือนไม่ได้เป็นอะไร ก็ถึงกับตกตะลึง จึงรู้ว่าตัวเองโดนหลอก ก็เลยส่ายหัว แปลงกลับร่างเดิมเป็นสุนัขจิ้งจอกเดินหนีไป
ผู้พิพากษาหมีใหญ่ก็หัวเราะขึ้นมา “แม่กระต่าย เจ้านี่ฉลาดเหลือเกินนะ”
แม่กระต่ายหัวเราะชอบใจ ลูกกระต่ายขาวก็หัวเราะอย่างมีความสุข

5.长不大的红衫树
 
一棵红杉树的种子对妈妈说:"妈妈,我已经成熟了,让风伯伯带我到远方去扎根吧。"
"不,孩子,你离开妈妈的照顾,离开周围叔叔伯伯们的保护,是长不好的,还是留在我身边吧。"这颗红杉树种子拗不过妈妈,只好扎进妈妈脚下的泥土里。这颗种子的兄弟姐妹都随风伯伯到远处的开阔地扎根落土了。
 春天到了,这颗种子从泥土里钻出来,看看妈妈高大的身躯,再看周围叔叔伯伯们巨大的枝干,油然而生一种安全感。大风刮来,呼呼作响,有叔叔伯伯们的包围,他小红杉树安然无恙;暴雨如注,有妈妈做伞,小红杉树如在温室。小红杉树心想,幸亏我没随风伯伯到远处去落土,不然我该怎样抵挡风雨啊:
可是,当小红杉树要吸吮土壤中养分的时候,营养已被叔叔伯伯们吸走;他要迎接阳光雨露,却被妈妈的高大身躯遮住。这样,一年又一年地过去了,小红杉树还是那么小,他成了病弱极小长不大的小不点啦。当他听风伯伯说,那些在远方扎根的兄弟姐妹,都长成参天大树的时候,便深有感触地说:"整天躺在妈妈的怀里,是长不大的。"

คำอ่านพินอิน : Zhǎnɡ búdà de hónɡshān shù

  yī kē hónɡshānshù de zhǒnɡzi duì māmɑ shuō:"māmɑ,wǒ yǐjīnɡ chénɡ shóule,rànɡ fēnɡ bóbo dài wǒ dào yuǎnfānɡ qù zhāɡēn bɑ."
  "bú,háizi,nǐ líkāi mā māde zhàoɡù,líkāi zhōuwéi shūshu bóbo mende bǎohù,shì chánɡ bú hǎode,háishì liúzài wǒ shēnbiān bɑ."zhèkē hónɡ shānshù zhǒnɡzi niù búɡuò māmɑ,zhíhǎo zhājìn māmɑ jiǎoxià de nítǔ lǐ.zhèkē zhǒnɡzi de xiōnɡdi jiěmèi dōu suífēnɡ bóbo dào yuǎnchù de kāi kuòdì zhāɡēn luò tǔ le.
  chūntiān dàole,zhèkē zhǒnɡzi cónɡ nítǔ lǐ zuàn chūlái,kànkɑn māmɑ ɡāodà de shēnqū,zàikàn zhōuwéi shūshu bóbo men jùdà de zhīɡān,yóurán érshēnɡ yìzhǒnɡ ānquánɡǎn.dàfēnɡ ɡuā lái,hūhū zuòxiǎnɡ,yǒu shūshu bóbo mende bāowéi,tā xiǎo hónɡshānshù ānrán wúyànɡ;bàoyǔ rúzhù,yǒu māmɑ zuò sǎn,xiǎo hónɡshānshù rúzài wēnshì.xiǎo hónɡ shānshù xīnxiǎnɡ,xìnɡkuī wǒ méi suífēnɡ bóbo dào yuǎn chùqù luò tǔ,bùrán wǒ ɡāi zěnyànɡ dídǎnɡ fēnɡyǔ ā:
kěshì,dānɡ xiǎo hónɡshānshù yào xīshǔn túrǎnɡ zhōnɡ yǎnɡfēn de shíhou,yínɡyǎnɡ yǐbèi shūshu bóbo men xīzǒu;tā yào yínɡjiē yánɡɡuānɡ yǔlù,quèbèi mā māde ɡāodà shēnqū zhēzhù.zhèyànɡ,yìnián yòu yìnián de ɡuòqùle,xiǎo hónɡshānshù háishì nàme xiǎo,tā chénɡle bìnɡruò jíxiǎo chánɡ búdà de xiǎobùdiǎn lā.dānɡtā tīnɡfēnɡ bóbo shuō,nàxiē zài yuǎnfānɡ zhāɡēn de xiōnɡdi jiěmèi,dōu zhǎnɡchénɡ cāntiān dàshù de shíhou,biàn shēnyǒu ɡǎnchù deshuō:"zhěnɡtiān tǎnɡzài mā mā de huái lǐ,shì zhǎnɡ búdà de."

คำแปล : ต้นหงซานที่ปลูกไม่โต
 
ผลของต้นหงซานลูกหนึ่งพูดกับแม่ว่า “แม่ครับ ผมสุกแล้ว ให้คุณลุงลมพาผมไปฝังรากลงที่ไกลๆเถอะนะครับ”
“ไม่ได้หรอกลูก ถ้าลูกอยู่ไกลการดูแลของแม่ อยู่ไกลการคุ้มครองของคุณอาคุณน้า หนูก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะจ๊ะ ยังไงก็อยู่ข้างๆแม่นี่แหละดีแล้วลูก” ลูกหงซานเถียงสู้แม่ไม่ได้ ก็ทำได้เพียงปักรากลงโคลนเลนที่ใต้ฝ่าเท้าของแม่นั่นเอง แต่พี่น้องคนอื่นๆ ลอยไปกับลุงลมไปตกดินงอก รากอยู่ ณ ที่ห่างไกล
เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ลูกหงซานลูกนี้ก็แทงหน่องอกขึ้นมาจากพื้นดิน เห็นแม่ที่ลำต้นสูงใหญ่ เห็นลุงป้าน้าอาที่มีกิ่งก้านใหญ่โต ก็รู้สึกปลอดภัย ไม่ว่าจะลมแรงกระหน่ำพัดเท่าใด มีคุณลุงคุณอาเป็นเกราะกำบัง เจ้าหงซานน้อยก็ปลอดภัยไร้อันตรายใดๆ ถึงคราฝนกระหน่ำ แม่ก็คอยเป็นร่มคันใหญ่กางปกป้องอยู่ตลอดเวลา ต้นหงซานน้อยก็เหมือนกับอยู่ในห้องนอนอันอบอุ่น เจ้าหงซานน้อยคิดในใจว่า ดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้ลอยไปกับลุงลมไปเกิดที่อื่น ไม่งั้นฉันจะหลบฟ้าหลบฝนยังไงล่ะเนี่ย
แต่ทว่า เวลาที่เจ้าหงซานน้อยจะดูดอาหารจากในดิน สารอาหารทั้งหลายก็ถูกลุงป้าน้าอาดูดเอาไปจนหมดซะก่อน พอถึงคราจะรับลมรับฝนก็ถูกร่างกายของแม่บดบังมิด เป็นเช่นนี้ปีแล้วปีเล่า ตัวของเจ้าหงซานน้อยก็ยังคงเล็กอยู่อย่างนั้น กลายเป็นเด็กแคระที่เลี้ยงไม่โตเสียที เมื่อได้ยินลุงลมพูดว่า พี่ๆของแกที่ลอยไปฝังรากลงที่ไกลๆ ตอนนี้โตจนสูงเสียดฟ้าแล้ว เจ้าหงซานน้อยก็ได้แต่บ่นรำพึงรำพันว่า “วันๆนอนอยู่ในอ้อมกอดแม่ เลี้ยงยังไงก็ไม่โตหรอก”


6. 长着蓝翅膀的老师

小雏菊幼儿园里来了个会飞的老师。
园长奶奶急坏了。幼儿园已经够乱的了,小家伙们满地爬,桌子椅子四处跑,再来一个长翅膀的老师,怎么办?
 孩子们可高兴了。他们不吵不闹,睁大眼睛奇怪地看着新老师,一对蓝翅膀叠放在她的背上呢!
 "你们喜欢我的翅膀吗?"
 老师说着,慢慢地张开那对天蓝色的翅膀。翅膀轻轻地扇起一阵温柔的风,教室里一下子就充满了透明的五色。
 "真美呀!"孩子们说。
 "你们想飞吗?"老师问。
 "想啊。可是我们没有翅膀呀!"
 "所有的孩子都是有翅膀的,只要想飞就能飞。"老师说。
 "真的吗?"
 "真的!飞吧,飞吧!"
 孩子们背上果然扑扇着五颜六色的翅膀,一个接一个紧跟着蓝感膀老师,飞出了教室,飞向广阔、神奇、美丽的天空。
 园长奶奶吓坏了,追着孩子们喊:"快下来!快下来!"孩子们飞得正高兴,才不会下来呢!
 孩子们飞着,飞着,一棵大树热情地招手:"孩子们,到我的树上来做窝吧!"
 老师领着孩子们齐刷刷地落到树上,为树爷爷唱了一支好听的歌,唱得树爷爷哈哈笑。
 从这以后,小雏菊幼儿园的孩子经常飞。他们有时飞得近,有时飞得远。他们认识了大地上的城市、河流和山脉,还同天空中的白云、小鸟交上了朋友。
 自从孩子们会飞以后,再也不满地乱爬。小雏菊幼儿园的桌子、椅子也变乖了,它们每天干干净净,排着整齐的队伍站在幼儿园教室里,不再到处乱跑。
如今,园长奶奶也喜欢那位长着蓝翅膀的老师了。

คำอ่านพินอิน: zhǎnɡ zhe lán chì bǎnɡ de lǎo shī

xiǎo chújú yòuéryuán lǐlái le ɡè huìfēi de lǎoshī.
  yuánzhǎnɡ nǎinɑi jí huàile.yòuéryuán yǐjīnɡ ɡòu luàn de le,xiǎojiāhuo men mǎndì pá,zhuōzi yǐzi sìchù pǎo,zàilái yíɡè zhǎnɡ chìbǎnɡ de lǎoshī,zěnmebàn?
  háizimen kě ɡāoxìnɡ le.tāmen bú chǎo bú nào,zhēnɡdà yǎnjinɡ qíɡuài de kànzhe xīn lǎoshī,yíduì lán chìbǎnɡ dié fànɡzài tāde bèishànɡ ne!
  "nǐmen xǐhuɑn wǒde chìbǎnɡ mɑ?"
  lǎoshī shuōzhe,màn mànde zhānɡkāi nà duì tiānlánsè de chìbǎnɡ.chìbǎnɡ qīnɡqīnɡde shàn qǐ yízhèn wēnróu de fēnɡ,jiāo shìlǐ yíxiàzǐ jiù chōnɡ mǎnle tòumínɡ de wǔsè.
  "zhēn měi yɑ!"háizimen shuō.
  "nǐmen xiǎnɡfēi mɑ?"lǎoshī wèn.
  "xiǎnɡ ā.kěshì wǒmen méiyǒu chìbǎnɡ yɑ!"
  "suǒ yǒude háizi dōushì yǒu chìbǎnɡ de,zhǐyào xiǎnɡfēi jiù nénɡfēi."lǎoshī shuō.
  "zhēnde mɑ?"
  "zhēnde!fēi bɑ,fēi bɑ!"
  háizimen bèishànɡ ɡuǒrán pū shàn zhe wǔyán liùsè de chìbǎnɡ,yíɡè jiē yíɡè jǐn ɡēnzhe lán ɡǎn bǎnɡ lǎoshī,fēi chūle jiàoshì,fēixiànɡ ɡuǎnɡkuò、shénqí、měilì de tiānkōnɡ.
  yuánzhǎnɡ nǎinɑi xià huàile,zhuīzhe háizimen hǎn:"kuài xiàlái!kuài xiàlái!"háizimen fēidé zhènɡ ɡāoxìnɡ,cái búhuì xiàlái ne!
  háizimen fēi zhe,fēi zhe,yī kē dàshù rèqínɡ de zhāoshǒu:"háizimen,dào wǒde shùshànɡ láizuò wō bɑ!"
  lǎoshī lǐnɡzhe háizimen qíshuāshuā de luòdào shùshànɡ,wéi shù yéye chànɡle yìzhī hǎotīnɡ de ɡē,chànɡdé shù yéye hāhāxiào.
  cónɡzhè yǐhòu,xiǎo chújú yòuéryuán de háizi jīnɡchánɡ fēi.tāmen yǒushí fēidé jìn,yǒushí fēidé yuǎn.tāmen rènshí le dà dìshànɡ de chénɡshì、héliú hé shānmài,hái tónɡ tiānkōnɡ zhōnɡde báiyún、xiǎoniǎo jiāo shànɡle pénɡyou.
  zìcónɡ háizimen huìfēi yǐhòu,zài yěbú mǎnde luàn pá.xiǎo chújú yòuéryuán de zhuōzi、yǐzi yě biàn ɡuāi le,tāmen měitiān ɡānɡānjìnɡjìnɡ,pái zhe zhěnɡqí de duìwu zhànzài yòuéryuán jiāo shìlǐ,búzài dàochù luànpǎo.
rújīn,yuánzhǎnɡ nǎinɑi yě xǐhuɑn nàwèi zhǎnɡzhe lán chìbǎnɡ de lǎoshī le.

คำแปล:คุณครูมีปีกสีน้ำเงิน

โรงเรียนอนุบาลดอกเบญมาศน้อยมีคุณครูที่บินได้เข้ามาทำงาน
สร้างความตกอกตกใจให้กับคุณย่าครูใหญ่มาก เดิมทีโรงเรียนอนุบาลก็ยุ่งมากพออยู่แล้ว เจ้าหนูน้อยทั้งหลายก็ซุกซน กลิ้งไปทั่วพื้น วิ่งสาละวนรอบโต๊ะเก้าอี้ มีคุณครูที่บินได้มาเพิ่มอีกคน จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
แต่เด็กๆ ดีใจกันยกใหญ่ ไม่เอะอะโวยวายเหมือนก่อน เบิกตาโพลงมองคุณครูคนใหม่ด้วยความประหลาดใจ ปีกสีฟ้าพับอยู่ที่ด้านหลังของคุณครู
“พวกหนูๆชอบปีกของคุณครูมั้ยเอ่ย”
คุณครูพูดไปก็ค่อยๆกางปีกสีฟ้านั้นออก แล้วก็กระพือปีกให้ลมแผ่วเบาๆ ทันใดนั้น ห้องเรียนทั้งห้องก็เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับแพรวพราว
“ว้าว สวยจังเลย ” เด็กๆ ตะลึงในความสวย อ้าปากค้าง
“พวกหนูๆอยากบินมั้ยคะ” คุณครูถามเด็ก ๆ
“อยากสิครับคุณครู แต่ว่า พวกเราไม่ปีกนี่นา”
“เด็กๆทุกคน มีปีกกันทั้งนั้นนะคะ เพียงแค่เราคิดอยากจะบิน เราก็จะบินได้” คุณครูบอกเด็ก ๆ
“จริงเหรอคะคุณครู ”
“ใช่แล้วจ้ะ บินกันเถอะ บินกันเถอะ”
ทันใดนั้น ที่หลังของเด็กๆ ก็มีปีกสีสันสวยงาม บินตามคุณครูออกจากห้องเรียนตามๆกันไป บินไปสู่โลกกว้าง ไปชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของฟากฟ้า
คุณย่าครูใหญ่เห็นดังนั้นก็ตกอกตกใจ วิ่งตามเด็กๆไป ร้องเรียก “ลงมาเร็ว ลงมาเดี๋ยวนี้” แต่เด็ก ๆ ก็บินว่อนอย่างสนุกสนาน พวกเราไม่ลงไปง่ายๆหรอก
เด็กพากันบินไปเรื่อย ต้นไม้ต้นใหญ่ยิ้มต้อนรับ โบกมือเรียก “หนูๆ มาทำรังที่ต้นของฉันเถอะนะ”
ได้ยินดังนั้น คุณครูก็พาเด็กๆร่อนลงที่ต้นไม้กันพรึ่บพรั่บ ร้องเพลงให้กับคุณปู่ต้นไม้ฟัง จนคุณปู่ต้นไม้หัวเราะร่าด้วยความสุข
นับแต่นั้นมา เด็ก ๆที่โรงเรียนอนุบาลดอกเบญมาศน้อยก็บินเล่นกันบ่อยๆ บางครั้งก็บินไปใกล้ ๆ บางครั้งก็บินไปไกลๆ พวกเด็ก ๆ บินไปเรียนรู้พบเห็นเมืองใหญ่ ผืนแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา และก็ยังผูกมิตรเป็นเพื่อนรักกับเมฆขาวและบรรดานกน้อยด้วย
นับตั้งแต่เด็กๆบินได้เป็นต้นมา เด็กๆก็ไม่วิ่งเล่นเกเร โต๊ะ เก้าอี้ที่โรงเรียนก็เชื่อฟัง ทุกวันยืนตรงเรียงแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในห้องเรียนของเด็ก ๆ และก็ไม่แอบหนีไปวิ่งเล่นเกเรข้างนอกอีกเลย
ทุกวันนี้ คุณย่าครูใหญ่ก็ชอบคุณครูมีปีกมากด้วยเหมือนกัน
 

7.月亮姑姑来做伴

洪水冲塌了兔兄、兔弟的家。他俩哭着到外边去逃荒。
夜幕笼罩了大地、山野和森林,兔兄和兔弟哭着坐在山坡上休息,他俩连眼睛都哭红了。"别哭!别哭!好孩子决不哭鼻子!"
 "是谁在对我们讲话?这声音真好听!"兔兄说。
 "好像妈妈在讲话,这声音是从天上来的!"兔弟说。
 兔兄、兔弟顺着声音向天上望去,天上只有月亮姑姑微笑着望着他们。
 "是您在对我们说话吗?"兔弟问。
 "是的。天刚黑下来,姑姑就为你们引路了。"月亮姑姑说。
 "月亮站姑,我们没有家了,怎么办?"兔兄问。
 "旧房塌了,可以动手造个新家呀!山坡上正好可以安家。"月亮姑姑说。
 "好的!"兔兄、兔弟说干就干,在山坡上开始挖洞造屋。
 微风轻轻掠过山坡,兔兄、兔弟盖房造屋干得可带劲儿了,他们谁也不觉得累,因为,天上有月亮姑姑一直陪伴着他们。
新屋很快就造好了,兔兄、兔弟住进了新家。月亮姑姑笑着对他们说:"孩子们,祝你们安居乐业!"

คำอ่านพินอิน: Yuè liànɡ ɡū ɡū lái zuò bàn

Hónɡshuǐ chōnɡ tāle tù xiōnɡ、tù dì de jiā.tāliǎnɡ kūzhe dào wàibiān qù táohuānɡ.
  yèmù lǒnɡzhào le dàdì、shānyě hé sēnlín,tù xiōnɡ hé tù de kūzhe zuòzài shānpō shànɡ xiūxi,tāliǎnɡ lián yǎnjinɡ dōu kū hónɡle."biékū!biékū!hǎoháizi jué bùkū bízi!"
  "shì shuízài duì wǒmen jiǎnɡhuà?zhè shēnɡyīn zhēn hǎotīnɡ!"tù xiōnɡ shuō.
  "hǎoxiànɡ māmɑ zài jiǎnɡhuà,zhè shēnɡyīn shì cónɡ tiānshànɡ láide!"tù de shuō.
  tù xiōnɡ、tù de shùnzhe shēnɡyīn xiànɡ tiānshànɡ wànɡqù,tiānshànɡ zhíyǒu yuèliɑnɡ ɡūɡu wēi xiàozhe wànɡzhe tāmen.
  "shì nín zài duì wǒmen shuōhuà mɑ?"tù de wèn.
  "shìde.tiān ɡānɡ hēi xiàlái,ɡūɡu jiùwéi nǐmen yǐnlù le.
"yuèliɑnɡ ɡūɡu shuō.
  "yuèliɑnɡ zhàn ɡū,wǒmen méiyǒujiā le,zěnmebàn "tù xiōnɡ wèn.
  "jiùfánɡ tāle,kéyǐ dònɡshǒu zào ɡè xīn jiā yɑ!shānpō shànɡ zhènɡhǎo kéyǐ ānjiā."yuèliɑnɡ ɡūɡu shuō.
  "hǎode!"tù xiōnɡ、tù dì shuō ɡān jiùɡàn,zài shānpō shànɡ kāishǐ wādònɡ zàowū.
  wēifēnɡ qīnɡqīnɡ lüèɡuò shānpō,tù xiōnɡ、tù dì ɡàifánɡ zàowū ɡāndé kě dài jìnr le,tāmen shuí yěbú juédé lèi,yīnwèi,tiān shànɡyǒu yuèliɑnɡ ɡūɡu yìzhí péi bànzhe tāmen.
xīnwū hěnkuài jiù zào hǎole,tù xiōnɡ、tù dì zhù jìnle xīn jiā.yuèliɑnɡ ɡūɡu xiàozhe duì tāmen shuō:"háizimen,zhù nǐmen ānjū lèyè!"

คำแปล:คุณป้าพระจันทร์มาเป็นเพื่อน

อุทกภัยครั้งใหญ่พัดพาเอาบ้านพี่กระต่ายน้องกระต่ายพังเสียหาย สองพี่น้องกระต่ายก็เลยพากันหนีภัยไปที่อื่น
ม่านอันมืดมิดของราตรีกาลปกคุลมไปทั่วแผ่นดิน ทั่วขุนเขา ทั่วผืนป่า กระต่ายพี่น้องนั่งร้องไห้อยู่บนเนินเขา ร้องจนตาทั้งสองข้างแดงก่ำ
ทันใดนั้น “อย่าร้องเลย อย่าร้องเลยจ้ะ เด็กดีเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะ”
“ใครพูดกับเราอยู่เหรอ ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะเหลือเกิน” พี่กระต่ายพูด
“เหมือนกับเสียงแม่เลยนะพี่ เสียงนี้มาจากบนสวรรค์โน่นแน่ะ” น้องกระต่ายตอบ
พี่กระต่าย น้องกระต่ายมองไปตามเสียงนั้น แหงนขึ้นมองบนฟ้า ก็เห็นแต่เพียงคุณป้าพระจันทร์กำลังส่งยิ้มให้อยู่
“คุณป้าพูดกับเราเหรอครับ” น้องกระต่ายถาม
“ใช่แล้วจ้ะ ฟ้ากำลังจะมืดลง ป้ามาส่องแสงนำทางให้หนูนะจ้ะ” คุณป้าพระจันทร์ตอบ
“คุณป้าพระจันทร์ครับ เราไม่มีบ้านแล้ว เราจะทำยังไงกันดีครับ” น้องกระต่ายเอ่ยถาม
“บ้านเก่าไม่มีแล้ว เราก็ลงมือสร้างบ้านใหม่ได้นี่นา บนเนินนี้เหมาะที่จะอาศัยอยู่พอดีเลย” คุณป้าพระจันทร์พูด
“ตกลงครับ” ทั้งน้องกระต่ายและพี่ก็ลงมือขุดโพรงสร้างบ้านใหม่ทันที
ลมเอื่อยพัดโชยเนินเขา กระต่ายพี่น้องยิ่งสร้างยิ่งมีพลัง ไม่มีใครรู้สึกว่าเหนื่อยเลยสักนิด เพราะว่ามีคุณป้าพระจันทร์คอยอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลา
และแล้วบ้านใหม่ก็สร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว กระต่ายพี่น้องกระโดดเข้าบ้านใหม่ คุณป้าพระจันทร์พูดกับพวกมันว่า ลูกทั้งสอง ขออวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะ


8.月亮掉进烟囱里
 
冬天的夜晚,月亮也冷得受不了啦:突然,他看见不远的地方有个小烟囱。"快去那儿烤烤火吧!"月亮一下趴到小烟囱边上。
这会儿,小烟囱不冒烟了,只冒出暖暖的热气。
 月亮鼓着圆圆的身子坐在烟囱边上,这边烤烤,那边烤烤。他觉得比刚才暖和多了。
 "我找到了多么好的地方呀!"月亮正在得意,一不留神,掉进烟囱里,把烤火的老奶奶吓了一跳:"哟,该不是雪球掉下来了吧?可别把火压灭了,外面好冷呢!"
 老奶奶往灶膛加了一把柴,接着拉起了小风箱。
 "呼噜噜,呼噜噜……"
 灶膛里吹起了好大的风,火苗儿、火星儿还有星星的烟都被吹了起来。
 月亮还没弄明白是怎么回事,就被一股热气托着升呀,升呀,又跑到了烟囱外面。
 月亮没有受伤,可那烟熏火燎的滋味儿也不好受呀!
 咕噜噜,咕噜噜!月亮赶紧转着圆圆的身子回家去了。

คำอ่านพินอิน: Yuèliɑnɡ diàojìn yāncōnɡ lǐ

dōnɡtiān de yèwǎn,yuèliɑnɡ yě lěnɡdé shòubùliǎo lā :tūrán,tā kàn jiànbú yuǎnde dìfɑnɡ yǒuɡè xiǎo yāncōnɡ."kuài qù nàr kǎo kǎohuǒ bɑ!"yuèliɑnɡ yíxià pā dào xiǎo yāncōnɡ biānshànɡ.
  zhèhuìr,xiǎo yāncōnɡ bú màoyān le,zhǐ màochū nuǎnnuǎnde rèqì.
  yuèliɑnɡ ɡǔ zhe yuányuánde shēnzi zuòzài yāncōnɡ biānshànɡ,zhèbiān kǎokǎo,nàbiɑn kǎokǎo.tā juédé bǐ ɡānɡcái nuǎnhuo duōle.
  "wǒ zhǎo dàole duōme hǎode dìfɑnɡ yɑ!"yuèliɑnɡ zhènɡzài déyì,yìbùliúshén,diàojìn yāncōnɡ lǐ,bǎ kǎohuǒ de lǎonǎinɑi xiàle yítiào :"yō,ɡāi búshì xuěqiú diào xiàlái lebɑ ?kě biébǎ huǒ yā miè le,wàimiàn hǎolěnɡ ne!"
  lǎonǎinɑi wǎnɡ zàotánɡ jiāle yìbǎ chái,jiēzhe lā qǐle xiǎo fēnɡxiānɡ.
  "hū lūlū,hū lūlū ....."
  zàotánɡ lǐ chuī qǐle hǎo dà de fēnɡ,huǒ miáor 、huǒxīnɡr háiyǒu xīnɡxinɡ de yān dōubèi chuī le qǐlái.
  yuèliɑnɡ háiméi nònɡmínɡbɑi shì zěnme huíshì,jiùbèi yìɡǔ rèqì tuōzhe shēnɡ yɑ,shēnɡ yɑ,yòu pǎo dàole yāncōnɡ wàimiàn.
  yuèliɑnɡ méiyǒu shòushānɡ,kě nà yānxūn huǒliáo de zīwèir yěbú hǎoshòu yɑ!
  ɡūlūlū,ɡūlūlū!yuèliɑnɡ ɡánjǐn zhuǎnzhe yuán yuánde shēnzi huíjiā qùle.


คำแปล:พระจันทร์ตกปล่องเตาผิง

คืนหนึ่งในฤดูหนาว พระจันทร์ก็หนาวจนทนไม่ไหวเหมือนกัน ทันใดนั้นเอง พระจันทร์ก็มองเห็นปล่องไฟเตาผิงอยู่ไม่ไกลนัก “รีบไปผิงไฟที่นั่นดีกว่า” ครู่เดียวพระจันทร์ก็ลงมานั่งอยู่ที่ข้างๆกับปล่องไฟเตาผิง
แต่ว่า ตอนนี้ปล่องไฟไม่มีควันพ่นออกมาเสียแล้ว มีแต่ไออุ่นพุ่งออกมาไม่ขาด
พระจันทร์กอดเข้านั่งผิงไฟอยู่ข้างๆ หันซ้ายทีขวาที รู้สึกว่าอุ่นกว่าเมื่อตะกี้มากเลย
“ฉันเจอที่ที่แสนจะวิเศษเหลือเกิน” พระจันทร์ดีใจ แต่ไม่ทันระวังก็ตกลงไปในปล่องไฟนั่น ทำเอาคุณย่าที่นั่งผิงไฟอยู่ใจหายใจคว่ำ “โอ้..ไม่ใช่ลูกบอลหิมะตกลงมาเหรอเนี่ย อย่าทำให้ไฟฉันดับล่ะ ข้างนอกยิ่งหนาวๆอยู่ด้วย”
คุณย่าเติมฟืนเข้าไปในเตาผิง แล้วก็ลากพัดลมมาพัดอย่างแรง
“ฟู่ ๆ ๆ ...”
ลมพัดไฟที่กำลังจะมอด ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประกายไฟ สะเก็ดไฟกระเด็นกระจุยกระจายไปตามแรงลม
พระจันทร์ยังไม่ทันได้รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ถูกลมร้อนพัดสูงขึ้น ๆ จนหลุดออกไปนอกปล่องไฟ
พระจันทร์ไม่ได้รับอันตรายอะไร แต่เขม่าควันดำๆนั่นทำเอาพระจันทร์เลอะไปทั่งตัว
โคลงเคลงๆ พระจันทร์ค่อยๆพาร่างกลมๆ ลอยขึ้น ๆ กลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิม
9.鱼猫

大咧咧叔叔性子急,做事快,他一分钟能洗十只碗,二十只盘子,三口锅。就这,他还嫌自己不够利索。
几天后,大咧咧叔叔从外地出差回来,进门一看,吓一跳。原来厨房里的筷子粘在一起,还生出了竹叶。碗里没洗净的米粒发了芽。盘子里长着一尺高的绿毛毛。大咧咧叔叔一拍自己的脑门:"唉,我可真粗心!"
 这天,大咧咧叔叔打球回来,想洗洗澡,可一拧水龙头,停水了。他只好用毛巾擦了一把脸,带着一身臭汗上床睡觉。厨房里的水龙头一直在开着。
 第二天早晨,大咧咧叔叔想去厨房做早餐,可厨房呢?厨房失踪了:在院子里出现一个大水池,池中心还有一股水柱高高喷起。他想:没了厨房,得到一个大池塘,也不坏嘛。大咧咧叔叔爱吃鱼,就去弄来许多小鱼苗放进水池。怕别人偷鱼,大咧咧叔叔还从亲戚家抱只大猫,看守鱼池。
 大猫很凶,见人走近池塘,它就弓背驼腰,两眼瞪出家的哈巴狗,也不敢过来跟它说句话。
 可大咧咧叔叔常常忘了给大猫饭吃,害得大猫饿肚子。
 一个下午,大猫饿得实在受不了,就把尾巴放进水池里,钓起鱼来。大猫不但是个好看守,还是个好渔夫。不一会儿工夫,几十条小鱼全进了它的肚子里。
 每天每天,大猫都靠钓鱼填饱肚子,它吃鱼上了瘾。
 邻居家的哈巴狗,很看不惯这件事,就向大咧咧叔叔告了状。
 大咧咧叔叔有点不相信,拿网去池塘捞鱼,结果一条也没捞着。他转眼看看在一边打盹的大猫,它现在变得比来时大多了,还鱼模鱼样的,并且从它身上散发出一股鱼腥味。
 "大猫,你偷鱼吃了吗?"大咧咧叔叔问。"我,我……"大猫的目光怯怯的。
 大咧咧叔叔还没等它说完,抓起就把它扔进了池塘。
 大猫淹得大口大口地喝水,池塘里的水越来越浅。渐渐地厨房露了出来。啊,厨房:大咧咧叔叔瞪大了双眼,他看见厨房里那没拧上的水龙头,还在哗哗地流着水。他恍然大悟,这一切都是那天打球回来没关水龙头造成的!
 喝光了池水的大猫,变成一只举世无双的巨猫,它正一步一步,艰难地朝远方走去。它的模样,像一条庞大的鱼,在风里游来游去。

คำอ่านพินอิน: Yú māo

Dàliěliě shūshu xìnɡzi jí,zuòshì kuài,tā yìfēnzhōnɡ nénɡ xǐ
shí zhǐ wǎn,èrshí zhǐ pánzi,sānkǒu ɡuō.jiù zhè,tā hái xián
zìjǐ búɡòu lìsuo.
  jǐ tiānhòu,dà liěliě shūshu cónɡ wàidì chūchāi huílái,jìnmén yíkàn,xiàyítiào.yuánlái chúfánɡ lǐ de kuàizi zhānzài yìqǐ,hái shēnɡ chūle zhúyè.wǎnlǐ méi xǐjìnɡ de mǐlì fā le yá.pánzi lǐ chánɡzhe yìchǐ ɡāode lǜ máomɑo.dàliěliě shūshu yìpāi zìjǐde nǎomén:"āi,wǒ kě zhēn cūxīn!"
  zhètiān,dà liěliě shūshu dǎqiú huílái,xiǎnɡ xǐ xízǎo,kě yī nǐnɡ shuǐlónɡtou,tínɡshuǐ le.tā zhǐ hǎoyònɡ máojīn cāle yìbǎ liǎn,dàizhe yìshēn chòuhàn shànɡchuánɡ shuìjiào.chúfánɡ lǐ de shuǐ lónɡtou yìzhí zài kāizhe.
  dì èrtiān zǎochén,dà liěliě shūshu xiǎnɡqù chúfánɡ zuò zǎocān,kě chúfánɡ ne ?chúfánɡ shīzōnɡ le:zài yuànzi lǐ chūxiàn yíɡè dà shuǐchí,chí zhōnɡxīn háiyǒu yìɡǔ shuǐzhù ɡāoɡāo pēn qǐ.tā xiǎnɡ:méile chúfánɡ,dédào yíɡè dà chítánɡ,yě búhuài mɑ.dà liěliě shūshu ài chīyú,jiùqù nònɡ lái xǔduō xiǎo yúmiáo fànɡjìn shuǐchí.pà biérén tōu yú,dà liěliě shūshu hái cónɡ qīnqijiā bào zhǐ dà māo,kānshǒu yúchí.
  dà māo hěn xiōnɡ,jiànrén zǒujìn chítánɡ,tā jiù ɡōnɡbèi tuó yāo,liǎnɡyǎn dènɡ chūjiā de hǎbāɡǒu,yě bùɡǎn ɡuòlái ɡēn tā shuō jùhuà.
  kědà liěliě shūshu chánɡchánɡ wànɡle ɡěi dà māo fàn chī,hài dé dà māo è dùzi.
  yíɡè xiàwǔ,dà māo èdé shízɑi shòubùliǎo,jiù bǎ wěibɑ fànɡjìn shuǐchí lǐ,diào qǐ yú lái.dà māo bú dànshì ɡè hǎo kānshǒu,háishì ɡè hǎo yúfū.bùyī huìr ɡōnɡfu,jǐ shítiáo xiǎoyú quán jìnle tāde dùzi lǐ.
  měitiān měitiān,dà māo dōu kào diàoyú tiánbǎo dùzi,tā chīyú shànɡle yǐn.
  línjūjiā de hǎbāɡǒu,hěn kànbúɡuàn zhè jiànshì,jiù xiànɡ dà liěliě shūshu ɡào le zhuànɡ.
  dàliěliě shūshu yóudiǎn bùxiānɡxìn,ná wǎnɡ qù chítánɡ lāo yú,jiéɡuǒ yìtiáo yě méi lāozháo.tā zhuányǎn kànkɑn zàiyìbiān dǎ dūn de dà māo,tā xiànzài biàndé bǐ láishí dà duōle,hái yú mó yú yànɡ de,bìnɡqiě cónɡ tā shēnshànɡ sàn fāchū yìɡǔ yú xīnɡwèi.
  "dà māo,nǐ tōu yú chī le mɑ ?"dà liěliě shūshu wèn.
  "wǒ,wǒ ....."dà māo de mùɡuānɡ qièqiè de.
  dàliěliě shūshu háiméi děnɡ tā shuōwán,zhuāqǐ jiù bǎ tā rēnɡ jìnle chítánɡ.
  dà māo yān dé dàkǒu dàkǒu de hēshuǐ,chítánɡ lǐ de shuǐ yuèlái yuèqiǎn.jiànjiàn de chúfánɡ lù le chūlái.ā,chúfánɡ:dàliěliě shūshu dènɡdà le shuānɡyǎn,tā kànjiàn chúfánɡ lǐ nà méi nǐnɡ shànɡ de shuǐlónɡtou,háizài huá huáde liúzhe shuǐ.tā huǎnɡrán dàwù,zhè yìqiè dōushì nàtiān dǎqiú huílái méiɡuān shuǐ lónɡtou zàochénɡ de!
  hēɡuānɡ le chíshuǐ de dà māo,biànchénɡ yìzhī jǔshì wúshuānɡ de jù māo,tā zhènɡ yíbù yíbù,jiānnán de cháo yuǎnfānɡ zǒuqù.tāde múyànɡ,xiànɡ yìtiáo pánɡdà de yú,zài fēnɡlǐ yóulái yóuqù.

คำแปล:แมวขโมยปลา
 
คุณอาเซ่อซ่าคนหนึ่งเป็นคนใจร้อน ทำงานอะไรก็รีบๆทำ เพียงแค่หนึ่งนาทีเขาสามารถล้างถ้วยได้ถึงสิบใบ จานอีกยี่สิบใบ หม้อสามใบเสร็จเรียบร้อย แต่เขาก็ยังบ่นว่าตัวเองยังคล่องแคล่วไม่พออีก
ต่อมาไม่กี่วัน คุณอาผู้เซ่อซ่ากลับจากทำงานที่ต่างจังหวัด พอเดินเข้าประตูบ้านมาปุ๊บ ก็ใจหายวาบ ตะเกียบในห้องครัวติดกันเป็นท่อน แถมยังมีใบไผ่งอกขึ้นมาอีก ถ้วยก็ล้างไม่สะอาด ข้าวที่ติดอยู่บนถ้วยเริ่มงอกออกมาแล้วเหมือนกัน บนจานยังมีเชื้อราสีเขียวๆ คุณอาเซ่อซ่าเคาะหัวตัวเอง “ฉันนี่ช่างซุ่มซ่ามเสียจริงๆเลย”
วันนี้ คุณอาเซ่อซ่ากลับมาจากตีเทนนิสก็ตรงรี่ไปอาบน้ำ แต่พอหมุนก๊อกก็พบว่าน้ำไม่ไหล เขาก็ได้แต่เอาผ้าเช็ดตัวลูบๆหน้าหน่อยก็เข้านอนทั้งเหงื่ออย่างนั้น ก๊อกน้ำในห้องครัวก็ยังเปิดอยู่
รุ่งเช้าวันต่อมา คุณอาเซ่อซ่าก็ตื่นขึ้นจะไปทำกับข้าวกินที่ห้องครัว แต่ห้องครัวไปไหนแล้วล่ะ ห้องครัวหายไป แต่ในสวนหลังบ้านมีบ่อน้ำขึ้นมาบ่อหนึ่ง ตรงกลางบ่อยังมีน้ำผุดๆ อยู่เลย เขาคิดในใจว่า “ไม่มีครัวแล้ว แต่ได้สระน้ำมาเพิ่มก็ไม่เลวนี่หว่า” คุณอาเซ่อซ่าชอบกินปลา ก็เลยไปเอาพันธุ์ปลามาปล่อยลงสระน้ำ แต่ก็กลัวมีคนมาขโมยปลา คุณอาเซ่อซ่าจึงไปเอาแมวตัวโตตัวหนึ่งมาจากบ้านญาติให้มาเฝ้าบ่อน้ำ
แมวตัวนี้ดุมาก พอเห็นใครเข้าใกล้บ่อน้ำก็โก่งหลังพองขนขู่ฟู่ๆ แม้แต่เจ้าหมาข้างบ้านยังไม่กล้าพูดด้วยเลย
แต่ว่าคุณอาเซ่อซ่าก็มักจะลืมให้อาหารแมวอยู่บ่อย ๆ ทำเอาเจ้าแมวหิวโซ
บ่ายวันหนึ่ง เจ้าแมวหิวจนทนไม่ไหวแล้ว ก็เลยเอาหางหย่อนลงไปในบ่อน้ำ ตกปลาขึ้นมาได้ เจ้าแมวเหมียวไม่เพียงแต่เป็นผู้เฝ้าบ่อได้ดี แต่มันก็ยังเป็นนักจับปลาตัวฉกาจ ไม่ทันไร ปลานับสิบตัวก็เข้าไปอยู่ในกระเพาะเจ้าแมวเหมียวผู้หิวโหยซะเล้ว
ทุกวัน ทุกวัน เจ้าแมวก็ได้แต่กินปลาในบ่อน้ำประทังชีวิต กินจนติดอกติดใจ
หมาเพื่อนบ้านของคุณอาเซ่อซ่า เห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบอารมณ์เอามากๆ จึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องคุณอา
แต่คุณอาเซ่อซ่าก็ไม่ค่อยเชื่อมากนัก ไปหาอวนมาช้อนปลาในบ่อดู ผลสุดท้าย ทำยังไงก็ช้อนขึ้นมาไม่ได้ซักตัว มองไปข้างขอบบ่อเห็นเจ้าแมวแอบงีบหลับอยู่ ก็รู้สึกว่าตัวมันอ้วนท้วนสมบูรณ์กว่าตอนเอามามาก และก็ยังมีท่าทางเหมือนปลาอีก แถมยังมีกลิ่นปลาออกมาจากตัวมันด้วย
“ไอ้แมวอ้วน แกขโมยกินปลาหรือเปล่า” คุณอาเซ่อซ่าร้องถาม
“เอ่อ คือ ผม ผม ” เจ้าแมวทำตาขาวด้วยความกลัว
คุณอาเซ่อซ่ายังไม่ทันรอฟังคำตอบ ก็จับเจ้าแมวอ้วนโยนลงบ่อน้ำ
เจ้าแมวอ้วนจมลงไปในบ่อ กินน้ำเข้าไปอึกๆ ๆ จนน้ำในบ่อตื้นขึ้นๆ จนห้องครัวโผล่ขึ้นมา “โอ้ว ห้องครัว” คุณอาเซ่อซ่าเบิกตาโพลงมองห้องครัวที่จมอยู่ใต้น้ำ และก็เห็นก๊อกน้ำที่ไม่ได้ปิดยังมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลา เขาก็รู้ตัวทันทีว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะลืมปิดน้ำตั้งแต่วันที่ไปตีเทนนิสกลับมานั่นเอง
พอกินน้ำในบ่อจนแห้ง เจ้าแมวก็กลายเป็นแมวตัวโตอุ้ยอ้าย เดินต้วมเตี้ยมจากไปทีละก้าว ๆ ท่าทางของมันเหมือนกับปลาตัวโตๆ ว่ายน้ำลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศ


10.勇敢的小刺猬

 在这么多的小伙伴中,小猴顶顶瞧不起的就是小刺猬了。瞧他那丑样儿:满身插着大针,又尖又小的脑袋,老是缩在肚子下面,一副胆小怕事的样子。
  有一天,小伙伴们在玩捉迷藏,小刺猬也想参加,小猴不高兴了:"去去去,你凑什么热闹?"
 小鹿和小松鼠都为小刺猬求情道:"让小刺猬来吧,小猴!"
 "哼,让他来,他能干什么?呆头笨脑的。"小猴叽咕道。
 这话太不公平了!小白兔跳出来打抱不平:"小刺猬并不笨,每天夜里他都能捉几只老鼠。"
 "捉老鼠有什么了不起?"小猴提高了嗓门窗道,"他能像我跑得那样快吗?能像我一样爬上这棵树吗?"
 大伙儿不吭声了。小刺猬那圆乎乎的身子动了动,悄悄地退到一边去了。
 捉迷藏开始了。小白兔撒腿往草丛里跑,雪白的身子被长长的草遮住了。忽然,小白兔惊惶地尖叫起来:"蛇!蛇!"
 小伙伴们都从藏身的地方跑出来,问蛇在哪儿?不等小白兔回答,只听得"刚刚"一阵响,那条蛇已经爬到他们跟前了,身体又粗又长,三角形脑袋,嘴里的毒芯一伸一伸,还发出了"唿唿"的声音,怪吓人的。
 小猴大喊一声"快跑!"他第一个转身就跑。小白兔、小松鼠和小鹿跟在后边。蛇拉直了身体,拼命朝前追。经过小刺猬跟前,小刺猬一下子咬住了蛇的尾巴,然后把头缩进肚子底下。蛇把头抬得高高的,凶狠地摇了摇,想咬死小刺猬。小刺猬一点儿也不害怕,还是紧紧地咬住蛇尾巴不放,蛇盘成一团,想绞死小刺猬。小刺猬鼓足劲,弓起背,全身的尖刺都竖起来。蛇的身上被刺了无数个小洞,挣扎几下,最后一动也不动了。
 小伙伴们都回来了,看到小刺猬把凶恶的大毒蛇给刺死了,七嘴八舌地夸奖起来:
 "多亏你救我们!"
 "小刺猬不但能捉老鼠,还能斗毒蛇,真了不起!"
 小猴红着脸,低着头说:"小刺猬,你勇敢,我以前小看你了,请原谅我吧!"

คำอ่านพินอิน:yónɡɡǎn de xiǎo cìwei

zài zhème duōde xiǎohuǒbàn zhōnɡ,xiǎohóu dǐnɡdǐnɡ qiáobùqǐ de jiùshì xiǎo cìwei le.qiáo tā nà chǒu yànɡr:mǎnshēn chā zhe dà zhēn,yòu jiān yòu xiǎode nǎodɑi,lǎoshì suōzài dùzi xiàmiɑn,yífù dǎnxiǎo pàshì de yànɡzi.
  yǒuyìtiān,xiǎo huǒbànmen zài wánzhuōmícánɡ,xiǎo cìwei yě xiǎnɡ cānjiā,xiǎohóu bùɡāoxìnɡ le:"qù qùqù,nǐ còu shénme rènɑo?"
  xiǎolù hé xiǎo sōnɡshǔ dōuwéi xiǎo cìwei qiúqínɡ dào:"rànɡ xiǎo cìwei láibɑ,xiǎohóu!"
  "hēnɡ,rànɡtā lái,tā nénɡɡàn shénme?dāitóu bèn nǎo de."xiǎohóu jīɡu dào.
  zhèhuà tài bùɡōnɡpínɡ le!xiǎobáitù tiào chūlái dǎbàobùpínɡ:"xiǎo cìwei bìnɡbú bèn,měitiān yèlǐ tā dōunénɡ zhuō jǐzhǐ láoshǔ."
  "zhuō láoshǔ yǒu shénme liǎobùqǐ?"xiǎohóu tíɡāo le sǎnɡ ménchuānɡ dào,"tā nénɡ xiànɡ wǒ pǎodé nàyànɡ kuài mɑ?nénɡ xiànɡ wǒ yíyànɡ páshànɡ zhè kēshù mɑ?"
  dàhuǒr bú kēnɡshēnɡ le.xiǎo cìwei nà yuánhūhū de shēnzi dònɡle dònɡ,qiāoqiāo de tuìdào yìbiān qùle.
  zhuō mícánɡ kāishǐ le.xiǎo báitù sātuǐ wǎnɡ cǎocónɡ lǐ pǎo,xuě báide shēnzi bèi chánɡchánɡde cǎo zhē zhùle.hūrán,xiǎo báitù jīnɡhuánɡ de jiānjiào qǐlái:"shé!shé!"
  xiǎo huǒbànmen dōucónɡ cánɡshēn de dìfɑnɡ pǎo chūlái,wèn shé zài nǎr?bùděnɡ xiǎo báitù huídá,zhǐ tīnɡdé"ɡānɡɡānɡ"yízhèn xiǎnɡ,nàtiáo shé yǐjīnɡ pádào tāmen ɡēnqián le,shēntǐ yòu cū yòu chánɡ,sān jiǎoxínɡ nǎodɑi,zuǐlǐ de dú xīn yī shēn yī shēn,hái fā chūle"hū hū"de shēnɡyīn,ɡuài xiàrén de.
  xiǎohóu dàhǎn yìshēnɡ"kuàipǎo!"tā dìyíɡè zhuǎnshēn jiùpǎo.xiǎobáitù 、xiǎo sōnɡshǔ hé xiǎolù ɡēnzài hòubiɑn.shé lāzhí le shēntǐ,pīnmìnɡ cháoqián zhuī.jīnɡ ɡuòxiǎo cìwei ɡēnqián,xiǎo cìwei yíxiàzǐ yǎo zhùle shé de wěibɑ,ránhòu bǎtóu suōjìn dùzi dǐxiɑ.shé bǎtóu tái dé ɡāoɡāode,xiōnɡhěn de yáole yáo,xiǎnɡ yǎo sǐ xiǎo cìwei.xiǎo cìwei yìdiánr yěbú hàipà,háishì jǐnjǐn de yǎozhù shé wěibɑ búfànɡ,shé pán chénɡ yìtuán,xiǎnɡ jiǎosǐ xiǎo cìwei.xiǎo cìwei ɡǔzú jìn,ɡōnɡqǐ bèi,quánshēn de jiāncì dōu shù qǐlái.shé de shēnshànɡ bèicì liǎowú shùɡè xiǎodònɡ,zhēnɡzhá jǐxià,zuìhòu yídònɡ yěbú dònɡle.
  xiǎo huǒbànmen dōu huílái le,kàndào xiǎo cìwei bǎ xiōnɡè de dà dúshé ɡěi cì sǐle,qīzuǐbāshé de kuājiǎnɡ qǐlái:
  "duōkuī nǐ jiù wǒmen!"
  "xiǎo cìwei bú dànnénɡ zhuō láoshǔ,háinénɡ dòu dúshé,zhēn liǎobùqǐ!"

คำแปล:เม่นผู้กล้าหาญ

ในบรรดาเพื่อนเล่นทั้งหลาย เจ้าลิงเกเรเหยียดหยามน้องเม่นเป็นที่สุด ดูซิว่ามันขี้เหร่แค่ไหน ทั้งตัวมีแต่หนาม หัวก็ทั้งเล็กทั้งแหลม วันๆก็หดหัวอยู่ในท้อง ขี้ขลาดตาขาว
อยู่มาวันหนึ่ง พวกเด็กๆตกลงจะเล่นซ่อนหากัน น้องเม่นก็อยากจะเข้าร่วมวงด้วย เจ้าลิงโมโห ไล่น้องเม่น “ไป ไป ไป แกจะมาประสมโรงอะไรกับเค้าเนี่ย”
เจ้ากวางน้อยและเจ้ากระรอกน้อยต่างพากันช่วยน้องเม่นอ้อนวอนเจ้าลิง “ให้น้องเม่นเล่นด้วยเถอะนะ พี่ลิงนะ”
“เชอะ ให้มันมาเล่น มันจะทำอะไรได้ โง่เง่าเต่าตุ่น” เจ้าลิงบ่นพึมพำๆ
ช่างไม่ยุติธรรมเลย เจ้ากระต่ายน้อยกระโดดออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม “น้องเม่นไม่ได้โง่ซะหน่อย ทุกๆวัน ตอนกลางคืนก็ยังจับหนูได้ตั้งหลายตัว”
“ก็แค่จับหนู มีอะไรดีเหรอ” เจ้าลิงโวยวายลั่น “มันวิ่งได้เร็วเหมือนฉันมั้ยล่ะ ปีนต้นไม้ได้เหมือนฉันมั้ยล่ะ”
ได้ยินดังนั้น บรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งหลายก็เลยพากันปิดปากเงียบกริบ ส่วนน้องเม่นผู้น่าสงสารก็ได้แต่ม้วนตัว เดินละห้อย หลบไปอยู่ข้างๆ เงียบๆคนเดียว
การเล่นซ่อนหาเริ่มต้นขึ้น เจ้ากระต่ายก็รีบวิ่งไปซ่อนอยู่ในพงหญ้า กระต่ายขนฟูก็ถูกต้นหญ้าใบเรียวหนาปิดจนมิด ใครก็หาไม่เจอ แต่ทันใดนั้นเอง เจ้ากระต่ายก็ร้องเสียงหลง “งู งู งู”
เพื่อนๆที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกมุมต่างๆก็พากันวิ่งออกมาถามว่า งูอยู่ไหนเหรอ เจ้ากระต่ายน้อยยังไม่ทันได้ตอบอะไร ก็ได้ยินเสียง “แกวกๆ ๆ” แหวกพงหญ้าออกมาอยู่หน้าสัตว์ทั้งหลาย ตัวงูทั้งใหญ่ทั้งยาว มีรูปสามเหลี่ยมบนแม่เบี้ยด้วย แถมยังพ่นพิษออกมาจากปาก และก็ส่งเสียงขู่ฟู่ๆ อีกต่างหาก น่ากลัวมาก
เจ้าลิงตะโกนร้องด้วยความตกใจ “วิ่งหนีเร็ว เจี๊ยก ๆ ” แล้วก็วิ่งหนีไปเป็นคนแรกเลย ตามไปด้วยเจ้ากระต่าย เจ้ากวาง และก็เจ้ากระรอก แต่งูที่ดุร้ายก็ยืดตัวยาวเลื้อยไล่ตามไปติด ๆ ทันใดนั้นเอง น้องเม่นก็กัดที่หางของงูไว้แน่น แล้วก็ม้วนหัวเข้าไว้ใต้ท้องตัวเอง งูก็โกรธ ชูแม่เบี้ยส่ายไปมา มุ่งจะกัดน้องเม่นให้ตาย แต่น้องเม่นก็ไม่กลัวเลยสักนิด และก็ยังกัดหางของงูเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย งูใหญ่ขดเป็นวง หมายจะรัดน้องเม่นให้ตาย แต่น้องเม่นรวบรวมพลัง โก่งตัวขึ้น หนามแหลมบนตัวตั้งขึ้น พุ่งใส่งู เจ้างูใหญ่ถูกหนามเม่นแทงเป็นรูนับไม่ถ้วน เจ้างูใหญ่ดิ้นอยู่พักหนึ่ง ก็สิ้นฤทธิ์ไม่ขยับเขยื้อนเลย
เมื่องูตาย พวกเพื่อนๆก็วิ่งกลับมา เห็นน้องเม่นฆ่างูร้ายด้วยหนามแหลม ต่างพากันชมเชยน้องเม่นกันใหญ่
“ดีนะที่เจ้าช่วยพวกเราไว้”
“น้องเม่น ไม่เพียงแค่จับหนูได้ ยังจะสู้กับงูพิษได้อีก ช่างเก่งกาจจริงๆ “
เจ้าลิงเกเรหน้าแดงด้วยความอับอาย ก้มหน้าก้มตาพูดว่า “น้องเม่น เจ้าช่างกล้าหาญจริง ยกโทษให้ฉันด้วยนะ ที่แต่ก่อนเคยดูถูกเจ้า”


11.萤火虫和小星星

天上,白云边,一颗小星星在一闪一闪。地上,小河边,一群萤火虫在一亮一亮。"喂,上来吧,我们来玩藏猫猫好吗?"天上的小星星把半个脸躲进白云里,向地上的萤火虫眨着眼睛。
"好啊,你等着吧!"地上的萤火虫忙起来了,提着盏小灯笼,在草丛里走来走去。
 "你在干什么?"天上的小星星从白云后面走出来,把眼睛睁得大大的。
 "在找针线呢。"萤火虫回答说,头也不抬。
 "找针线干什么?"小星星又问。
 "缝航天衣。"
 "缝航天衣干什么?"
 "咦,你不是邀请我到天上去玩儿吗?"
 "那好,我帮你一起来找吧。"小星星"呼"的一下,从天上落下来,帮萤火虫找针线。
 小妹妹在院子里,听到了小星星和萤火虫的谈话,出来一看,只见草丛里,瓜棚下,到处一闪一闪的。小星星呢?它和萤火虫在一起飞来飞去,怎么也认不出来。小妹妹想:天上多美啊。
 第二天晚上,小妹妹来到小河边,可再也看不见萤火虫了。原来,萤火虫找到了针线,缝好了航天衣,穿在身上,跟着小星星一起飞上天去了。
 它们在天上眨着眼睛,哪是萤火虫,哪是小星星,小妹妹看来看去分不清。

คำอ่านพินอิน:Yínɡhuǒchónɡ hé xiǎoxīnɡxinɡ

Tiānshànɡ,báiyún biān,yìkē xiǎoxīnɡxinɡ zài yìshǎn yìshǎn.dìshànɡ,xiǎo hébiān,yìqún yínɡhuǒchónɡ zài yíliànɡ yíliànɡ."wèi,shànɡ láibɑ,wǒmen lái wán cánɡmāomāo hǎomɑ?"tiānshànɡ de xiǎoxīnɡxinɡ bǎ bànɡè liǎn duǒjìn báiyún lǐ,xiànɡ dìshànɡ de yínɡhuǒchónɡ zhǎ zhe yǎnjinɡ.
  "hǎoā,nǐ děnɡzhe bɑ!"dìshànɡ de yínɡhuǒchónɡ mánɡ qǐlái le,tízhe zhǎn xiǎo dēnɡlonɡ,zài cǎocónɡ lǐ zǒulái zǒuqù.
  "nǐ zài ɡānshénme?"tiānshànɡ de xiǎoxīnɡxinɡ cónɡ báiyún hòumiɑn zǒu chūlái,bǎ yǎnjinɡ zhēnɡ dé dàdà de.
  "zài zhǎo zhēn xiànne."yínɡhuǒchónɡ huídáshuō,tóu yěbú tái.
  "zhǎo zhēnxiàn ɡānshénme?"xiǎoxīnɡxinɡ yòu wèn.
  "fénɡ hánɡ tiānyī."
  "fénɡ hánɡ tiānyī ɡānshénme?"
  "yí,nǐ búshì yāoqǐnɡ wǒ dào tiān shànɡqù wánr mɑ?"
  "nà hǎo,wǒ bānɡnǐ yī qǐlái zhǎo bɑ."xiǎoxīnɡxinɡ"hū"de yíxià,cónɡ tiānshànɡ luò xiàlái,bānɡ yínɡhuǒchónɡ zhǎo zhēnxiàn.
  xiǎo mèimei zài yuànzi lǐ,tīnɡ dàole xiǎoxīnɡxinɡ hé yínɡhuǒchónɡ de tánhuà,chūlái yíkàn,zhǐjiàn cǎocónɡ lǐ,ɡuāpénɡ xià,dàochù yìshǎn yìshǎn de.xiǎoxīnɡxinɡ ne?tā hé yínɡhuǒchónɡ zàiyìqǐ fēilái fēiqù,zěnme yě rènbùchū lái.xiǎo mèimei xiǎnɡ:tiānshànɡ duōměi ā.
  dì èrtiān wǎnshɑnɡ,xiǎo mèimei láidào xiǎo hébiān,kě zàiyě
kànbújiàn yínɡhuǒchónɡ le.yuánlái,yínɡhuǒchónɡ zhǎo dàole zhēnxiàn,fénɡ hǎole hánɡ tiānyī,chuānzài shēnshànɡ,ɡēnzhe xiǎoxīnɡxinɡ
yī qǐfēi shànɡtiān qùle.
  tāmen zài tiānshànɡ zhǎ zhe yǎnjinɡ,nǎshì yínɡhuǒchónɡ,
nǎshì xiǎoxīnɡxinɡ,xiǎo mèimei kànlái kànqù fēnbùqīnɡ.

คำแปล:หิ่งห้อยกับดวงดาว

บนท้องฟ้าข้างๆก้อนเมฆ ดาวดวงหนึ่งกระพริบแสงวับวาว บนพื้นดิน ข้างๆแม่น้ำ หิ่งห้อยกลุ่มหนึ่งส่องแสงสว่างระยิบระยับ
“เฮ้ ขึ้นมาบนนี้สิ มาเล่นซ่อนหากันมั้ย” ดาวดวงน้อยบนฟ้าแอบเอาหน้าซ่อนอยู่ในเมฆ แต่อีกตาหนึ่งกระพริบปริบๆ หยอกล้อกับฝูงหิ่งห้อยที่บินอยู่บนพื้นดิน
“ได้สิ เธอรออยู่นั่นแหละ” ว่าแล้ว เจ้าหิ่งห้อยก็รีบถือโคมไฟเดินไปเดินมาอยู่ที่พงหญ้า
“เธอทำอะไรอยู่น่ะ” ดาวบนฟ้าค่อยๆเผยตัวออกมาจากหลังก้อนเมฆ แล้วทำตาโต ร้องถามหิ่งห้อย
“ฉันกำลังหาเข็มกับด้ายอยู่น่ะ” หิ่งห้อยร้องตอบดวงดาว แล้วก้มหน้าก้มตาหาต่อไป
“หาเข็มกับด้ายไปทำไมเหรอ” ดาวตะโกนถามลงมาอีก
“เย็บชุดนักบิน”
“เย็บชุดนักบินไปทำไม”
“อ้าว ก็เธอชวนฉันขึ้นไปเล่นกับเธอบนฟ้าไม่ใช่เหรอ”
“อ้อ งั้นฉันลงมาช่วยหาดีกว่า” เสียงดังฟี้ว ดาวตกลงมาจากฟ้ามาช่วยหิ่งห้อยหาเข็มกับด้าย
น้องหนูนั่งเล่นอยู่ในสวน ได้ยินเสียงหิ่งห้อยกับดาวคุยกัน จึงออกมาดู ก็เห็นแค่พงหญ้า ที่ใต้ร้านแตง มีแสงระยิบระยับอยู่เต็มพื้น ดาวล่ะหายไปไหนแล้ว มันบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วล่ะ แต่น้องหนูก็ไม่รู้เลย น้องหนูแหงนหน้ามองฟ้า “ท้องฟ้านี่ช่างสวยจริงเลย”
คืนต่อมา น้องหนูก็เดินมาที่ข้างแม่น้ำ แต่ก็ไม่เจอหิ่งห้อยอีกเลย ที่แท้เจ้าหิ่งห้อยหาเข็มกับด้ายเจอแล้ว เย็บชุดนักบิน สวมชุดแล้ว ก็บินขึ้นไปบนฟ้ากับดวงดาวนี่เอง
มองดูบนฟ้าก็เห็นหิ่งห้อยกับดวงดาวกระพริบแสงระยิบระยับ อันไหนเป็นหิ่งห้อย อันไหนเป็นดวงดาว น้องหนูก็ดูไม่ออกเลยจริงๆ 
 

12.大肚子蝈蝈
 
大肚子蝈蝈趴在倭瓜花上唧唧地叫着。他在得意地欣赏着自己的大肚子:"瞧,我这大肚子,谁比得了,这里面全是智慧呀。"
小蚂蚁过来了,他拦住不放,非要和人家比比肚子不可。小蚂蚁说:"我不比肚子,我还要劳动呢。"大肚子蝈蝈并不介意,因为他已经看出来了,小蚂蚁的肚子没有他大,便得意的说:"哼,我就知道你不敢比。"
 大肚子蝈蝈一边啃着倭瓜花,一边喝着露水,他完全不用劳动就可以得到食物,因此,他整天只知道炫耀自己的肚子。小蜜蜂过来了,他要和小蜜蜂比肚子;小蜻蜓过来了,他要和小蜻蜓比肚子。小蜜蜂和小蜻蜓都有自己事情,不屑一理地飞走了。
 大肚子蝈蝈气坏了,肚子里一鼓一鼓的,恨透了小蜜蜂和小蜻蜓。忽然一只水牛从那儿路过,嗬,水牛的肚子好大呀,浑身的腱子肉,圆圆的肚子,大肚子蝈蝈可没法相比。可大肚子蝈蝈天生比别人要强,水牛的肚子比他大,那还行?大肚子蝈蝈要跟水牛比试比试,他一口气一口气地往肚子里运气,要用气儿把肚子充实起来。那肚子果然一下一下地鼓起来了。肚子已经好大好大了,可他看看水牛的肚子,不行,还没赶上。于是又继续吸气,一口,一口,那肚子像气球一样又圆又鼓了。突然,"砰"的一下,大肚子蝈蝈的大肚子爆炸了,成了一个烂菜花。
 水牛一步一步地走了,他不知道大肚子蝈蝈在和他比肚子,更不知道因为和他比肚子,大肚子蝈蝈撑破了肚皮。他有事情,他要耕田的。后来,还是小蚂蚁帮忙,一针一线地帮大肚子蝈蝈把肚子缝起来。大肚子蝈蝈接受教训呢?那还得看他的行动。

คำอ่านพินอิน: Dà dùzi ɡuōɡuō

   Dà dùzi ɡuōɡuō pāzài wōɡuā huāshànɡ jījī de jiàozhe.tā zài
déyì de xīnshǎnɡ zhe zìjǐde dàdùzi:"qiáo,wǒ zhèdà dùzi,shuí bǐ
déliǎo,zhè lǐmiàn quánshì zhìhuì yɑ."
  xiǎo máyǐ ɡuòlái le,tā lánzhù búfànɡ,fēi yàohé rénjiɑ bǐbǐ
dùzi bùkě .xiǎo máyǐ shuō:"wǒ bùbǐ dùzi,wǒ háiyào láodònɡ ne .
"dà dùzi ɡuōɡuō bìnɡbú jièyì,yīnwèi tā yǐ jīnɡkàn chūláile,xiǎo
máyǐ de dùzi méiyǒu tā dà,biàn déyì de shuō:"hēnɡ,wǒ jiù zhīdào
nǐ bùɡǎn bǐ ."
  dàdùzi ɡuōɡuō yìbiān kěnzhe wōɡuā huā,yìbiān hēzhe lùshuǐ,
tā wánquán búyònɡ láodònɡ jiùkéyǐ dédào shíwù,yīncǐ,tā zhěnɡtiān
zhǐ zhīdào xuànyào zìjǐde dùzi .xiǎo mìfēnɡ ɡuòlái le,tā yàohé xiǎo
mìfēnɡ bǐ dùzi ;xiǎo qīnɡtínɡ ɡuòlái le,tā yàohé xiǎo qīnɡtínɡ bǐ
dùzi 。xiǎo mìfēnɡ hé xiǎo qīnɡtínɡ dōu yǒu zìjǐ shìqínɡ,búxiè
yī lǐ de fēi zǒule .
  dà dùzi ɡuōɡuō qì huàile,dùzi lǐ yī ɡǔ yī ɡǔ de,hèn tòule
xiǎo mìfēnɡ hé xiǎo qīnɡtínɡ.hūrán yìzhī shuǐniú cónɡ nàr lùɡuò,hē,shuǐniú de dùzi hǎo dà yɑ,húnshēn de jiànziròu,yuán yuánde
dùzi,dà dùzi ɡuōɡuō kě méifǎ xiānɡbǐ.kědà dùzi ɡuōɡuō tiānshēnɡ
bǐ biérén yàoqiánɡ,shuǐniú de dùzi bǐtā dà,nà háixínɡ ?dà dùzi
ɡuōɡuō yàoɡēn shuǐniú bǐshi bǐshi,tā yìkǒuqì yìkǒuqì de wǎnɡ dùzi
lǐ yùnqi,yàoyònɡ qìr bǎ dùzi chōnɡshí qǐlái.nà dùzi ɡuǒrán yī
xiàyī xiàde ɡǔ qǐlái le.dùzi yǐjīnɡ hǎo dàhǎo dà le,kě tā kànkɑn
shuǐniú de dùzi,bùxínɡ,háiméi ɡǎnshànɡ.yúshì yòu jìxù xīqì,
yìkǒu,yìkǒu,nà dùzi xiànɡ qìqiú yíyànɡ yòu yuán yòu ɡǔ le.tūrán,"pēnɡ"de yíxià,dà dùzi ɡuōɡuō de dà dùzi bàozhà le,chénɡle yíɡè
làn càihuā.
  shuǐniú yíbù yíbù de zǒule,tā bùzhīdào dà dùzi ɡuōɡuō zài hé
tā bǐ dùzi,ɡènɡbú zhīdào yīnwèi hé tā bǐ dùzi,dà dùzi ɡuōɡuō
chēnɡ pòle dùpí.tā yǒu shìqínɡ,tā yào ɡēnɡtián de.hòulái,háishì xiǎo máyǐ bānɡmánɡ,yìzhēn yíxiàn de bānɡ dà dùzi ɡuōɡuō bǎ dùzi
fénɡ qǐlái.dà dùzi ɡuōɡuō jiēshòu jiàoxùn ne ?nà háidé kàn tāde
xínɡdònɡ.

คำแปล:จักจั่นท้องป่อง

เจ้าจั๊กจั่นท้องป่องคลานอยู่บนดอกแตง ร้องจี๊ด ๆ มันนอนมองท้องตัวเองอย่างภาคภูมิ
แล้วก็พูดขึ้นมาว่า “ดูนี่สิ ท้องป่องๆของฉันนี่ ใครจะเทียบได้ ข้างในนี้เป็นสติปัญญาของฉันทั้งหมดเลยเชียวนะ”
มดแดงไต่ผ่านมา เจ้าจักจั่นรี่ไปขวางทางเอาไว้ไม่ไห้ไปไหน จะเทียบท้องกับมดแดงให้ได้ แต่มดน้อยก็บอกว่า “ข้าไม่แข่งกับแกหรอก ฉันต้องทำงงานน่ะ” เจ้าจักจั่นท้องป่องก็ไม่ว่าอะไร เพราะมันมองเห็นแล้วว่า ท้องของมดแดงใหญ่สู้ตัวเองไม่ได้ แล้วก็ตะโกนไล่หลังไปอย่างภาคภูมิใจว่า “เชอะ ฉันรู้หรอกน่าว่าแกไม่กล้าเทียบกับฉัน”
เจ้าจักจั่นท้องป่องก็คลานไปแทะดอกแตงไปพลาง ดื่มน้ำค้างไปพลาง มันไม่ต้องใช้แรงงานอะไรก็ได้อาหารมาอย่างง่ายดาย ดังนั้นวันทั้งวันมันก็เลยเอาแต่ส่ายท้องอวดไปมา ผึ้งน้อยบินมาเกาะ มันก็รี่เข้าไปหา จะเปรียบท้องกับผึ้ง พอมีแมลงปอบินมาเกาะ มันก็รีบไปหาแมลงปอจะเปรียบท้องว่าใครใหญ่กว่ากัน ทั้งผึ้งและแมลงปอล้วนแต่มีธุระ ก็ไม่ได้สนอกสนใจ บินจากไป
เจ้าจักจั่นท้องป่องก็โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ทำท้องป่องไปป่องมา เกลียดเจ้าผึ้งน้อยและเจ้าแมลงปอยิ่งนัก
ทันใดนั้นเอง ก็มีควายตัวหนึ่งเดินต้วมเตี้ยมมา เจ้าจักจั่นท้องป่องเห็นเข้าถึงกับอ้าปากค้าง “โอ้.....ท้องช่างใหญ่เหลือเกิน” ควายตัวโต ทั้งเนื้อทั้งตัวเอ็นขึ้นเป็นลำล่ำสัน ท้องกลมดิก เจ้าจักจั่นไม่มีทางเทียบได้เลย แต่เจ้าจักจั่นเกิดมายอมใครไม่เป็น คอยแต่จะเอาชนะคนอื่นอยู่ร่ำไป ท้องของวัวใหญ่กว่าท้องของจักจั่น
“ได้เลย”เจ้าจักจั่นจะลองแข่งกับวัวดูสักตั้ง ว่าแล้วมันก็สูดลมเข้าท้อง เฮือก ๆ ๆ จะต้อง
เอาลมเข้าท้องให้เต็ม จนกระทั่งท้องมันป่องมาก ๆ แต่ดูยังไงก็ยังใหญ่สู้วัวไม่ได้เสียที “ไม่ได้ ๆ ยังสู้ไม่ได้” แล้วมันก็สูดลมเข้าท้องต่อไป ทีละเฮือก ทีละเฮือก จนท้องป่องเหมือนลูกโป่ง ทั้งกลมทั้งป่อง ทันใดนั้น “ปั้ง” ท้องของเจ้าจักจั่นระเบิด เหมือนกับดอกกะหล่ำ
เจ้าควายซื่อก็เดินจากไป ไม่รู้เลยว่าเจ้าจักจั่นท้องป่อง แข่งเปรียบท้องกับมัน และก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าจักจั่นแข่งเบ่งท้องกับมันจนท้องแตก แต่เจ้าควายชื่อมีงานต้องทำ มันต้องไปไถนา
ท้ายที่สุด เจ้ามดน้อยก็มาช่วยเจ้าจักจั่น เย็บท้องทีละเข็มๆ เข้าด้วยกัน เจ้าจักจั่นท้องป่องได้รับบทเรียนครั้งนี้หรือเปล่า ก็ต้องรอดูท่าทีของมันต่อไป


13.一根了不起的木棍

"通通通!"一根了不起的木棍,敲开了老木匠家的门,对老木匠说:"我是一根了不起的木棍,我要在世界上干一番了不起的大事,求求你,把我做成一件挺威风、最神气的东西吧!"
"你认为什么东西挺威风、最神气呢?"老木匠问这根了不起的木棍。了不起的木棍想了想,说:"把我做成一杆枪吧。"
 "好。"老木匠就动起手来。他把这根了不起的木棍刨光,又在它的身上刻出了枪栓和扳机:"现在你已经是挺威风、最神气的一杆枪啦。"老木匠把已变成了枪的木棍放在地上。变成了枪的木棍挺威风地昂起头,很神气地挺着胸,用一只脚在地上跳着,然后"笃笃笃"头也不回地出门去了。
 "嘭嘭嘭"枪用很大的声音敲开了工厂的大门,对工人说:"我是挺威风、最神气的枪,我能帮你做点什么吗?"
 工人看着枪,摇摇头说:"我用钢铁造机器,我用棉花织布,你帮不了我的忙。"
 "哼,你这里用不上我,总有用得上我的地方。"枪又"笃笃笃"地跳出工厂大门,来到大街上,看见有一个警察站在那儿,它跳上前去说:"警察先生,我是挺威风、最神气的枪,我能帮你于一番大事业。"
 警察看看枪,笑着说:"我用红绿灯指挥车辆来往,让每一辆车都平安地到达它们要去的地方,这就是我干的大事业。""我能找到用得着我的地方的。"枪又用一只脚"笃笃笃"地向前跳去。
 "喂,我是一杆挺威风、最神气的枪,你需要我帮忙吗?"离老远,枪看到一个农民,就大声地对他说。农民回头看看,来的竟是一杆枪。他连连地摆摆手又摇摇头。"不用不用。有拖拉机帮我耕地,有肥料帮助苗儿长大,还要你帮什么忙呢?"农民用手指指远方的高山,告诉枪说,"那里有一位猎人,或许他需要你干点什么。"
 "笃笃笃!"枪就向高山跳去。
 枪走了许多许多路,才来到猎入家的门口。
 "猎人,猎人,我来啦!"枪一头撞进了猎人家的门,威风凛凛地站在猎人面前。
 猎人的眼睛里放出了光芒,他上上下下打量着这杆枪,好一会儿,突然问它:"你要我干什么呢?"
 "打老虎,打狼呀。"枪用很响的声音回答。
 猎入忽然皱了一下眉头,说:"老虎和狼都生活得好好的,我为什么要去打它们呢。"
 "因为你是猎人呀。"
 "我已经不是猎人了。"
 "那你当什么了呢?"
 "我已经当动物园的饲养员了。","唉!"枪叹了一口气,"啪嗒"一个筋斗,从猎人家翻了出来。它看看东,看看西,看看南,看看北,不知到哪儿去才好?
 "咚咚咚!"有一天,幼儿园的门突然响起来,小朋友们拉开门一看,都惊叫起来:"枪!枪!枪!"
 "哈哈哈,我终于找到地方啦。"枪"笃"地跳进门,大声问站在它身边的一群小姑娘,"你们喜欢我吗?"
 小姑娘们忽闪着大大的眼睛,齐声回答:"可我们不喜欢。"
 枪接着又问:"你们喜欢什么呢?"
 "喜欢跳舞。"小姑娘的声音像一支甜甜的歌,在幼儿园上空飞来飞去。
 "那么你们呢,喜欢我吗?"枪的声音小多了,它问围着自己身边的一群男孩。
 "喜欢!"男孩子们齐声回答,但不等枪高兴得跳起来,男孩子们又齐声地说,"可我们最喜欢踢球。"
 "哇——"枪失望地大哭起来,而且倒在地上再也起不来了。
 "呜呜呜!"小姑娘的心肠是最软的,眼眶里的泪水也贮藏得最多,她们跟着枪哭了起来。这可把男孩子们急坏了。有的挖耳朵,有的抓头皮,不知道怎样来收拾这个局回。
 "它要是能变成一棵树就好了。"一个男孩子看看自己的操场里没有一棵树,这样说。
 "还要开许多许多花!"一个小站娘停住了哭。
 "还要结许多许多果子!"又一个小姑娘停住了哭。
 枪突然从地上跳起来,用力向泥土里一插,高兴地说:"那我就变成一棵树吧!"
 一忽儿,枪杆上长出了枝丫,枝丫上长出了许多许多树叶,又开出了许多许多花朵。又一会儿,花朵又结成了又大又红的果子。幼儿园的小朋友们就在树底下跳舞,踢球。他们跳累了,踢累了,团团地坐在树底下,吃着树上掉下来的果子。
"我现在是一棵挺威风、最神气的树,正在干一番了起的大事业。"由枪变成的树,看到孩子们这样高兴,开地说。不过,它的话马上被风婆婆带走了。所以,树底的孩子谁也没有听到。

คำอ่านพินอิน: Yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn

"tōnɡ tōnɡtōnɡ!"yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn,qiāo kāile lǎo mùjiɑnɡ
jiā de mén,duì lǎo mùjiɑnɡ shuō:"wǒshì yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn,wǒ yào zàishìjièshànɡ ɡān yìfān liǎobùqǐ de dàshì,qiúqiúnǐ,bǎ wǒ
zuòchénɡ yíjiàn tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de dōnɡxi bɑ!"
  "nǐ rènwéi shénme dōnɡxi tǐnɡ wēifēnɡ 、zuì shénqì ne?"lǎo
mùjiɑnɡ wènzhè ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn.liǎobùqǐ de mùɡùn xiǎnɡle xiǎnɡ,shuō :"bǎ wǒ zuòchénɡ yī ɡǎn qiānɡ bɑ."
  "hǎo."lǎo mùjiɑnɡ jiù dònɡ qǐshǒu lái.tā bǎ zhè ɡēn liǎobùqǐ de
mùɡùn páo ɡuānɡ,yòuzài tāde shēnshànɡ kè chūle qiānɡshuān hé bānjī:"xiànzài nǐ yǐjīnɡ shì tǐnɡ wēifēnɡ 、zuì shénqì de yī ɡǎn qiānɡ lā.
"lǎo mùjiɑnɡ bǎ yǐ biàn chénɡle qiānɡ de mùɡùn fànɡzài dìshànɡ.biàn
chénɡle qiānɡ de mùɡùn tǐnɡ wēifēnɡ de ánɡ qǐtóu,hěn shénqì de tǐnɡzhe xiōnɡ,yònɡ yìzhī jiǎo zài dìshànɡ tiàozhe,ránhòu"dǔ dǔdǔ"tóu
yě bùhuí de chūmén qùle.
  "pēnɡ pēnɡpēnɡ"qiānɡ yònɡ hěndà de shēnɡyīn qiāo kāile ɡōnɡchǎnɡ de dàmén,duì ɡōnɡrén shuō:"wǒshì tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiānɡ,wǒ nénɡ bānɡnǐ zuò diǎn shénme mɑ?"
  ɡōnɡrén kànzhe qiānɡ,yáoyáotóu shuō:"wǒ yònɡ ɡānɡtiě zào jīqì,wǒ yònɡ miánhuā zhībù,nǐbānɡ bùliǎo wǒde mánɡ."
  "hēnɡ,nǐ zhèlǐ yònɡ búshànɡ wǒ,zǒnɡ yǒuyònɡ déshànɡ wǒde dìfɑnɡ."qiānɡ yòu"dǔ dǔdǔ"de tiàochū ɡōnɡchǎnɡ dàmén,láidào dà jiēshànɡ,kànjiàn yǒu yíɡè jǐnɡchá zhànzài nàr,tā tiàoshànɡ qiánqù shuō :"jǐnɡchá xiānshenɡ,wǒshì tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiānɡ,wǒ nénɡ
bānɡnǐ yú yìfān dà shìyè."
  jǐnɡchá kànkɑn qiānɡ,xiàozhe shuō:"wǒ yònɡ hónɡ lǜdēnɡ zhǐhuī
chēliànɡ láiwǎnɡ,rànɡ měiyī liànɡchē dōu pínɡān de dàodá tāmen yào
qùde dìfɑnɡ,zhè jiùshì wǒ ɡānde dà shìyè.""wǒ nénɡ zhǎodào yònɡde
zháo wǒde dìfɑnɡ de"qiānɡ yòu yònɡ yìzhī jiǎo"dǔ dǔdǔ"de xiànɡqián
tiàoqù.
  "wèi,wǒshì yī ɡǎn tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de qiānɡ,nǐ xūyào
wǒ bānɡmánɡ mɑ?"lí lǎoyuǎn,qiānɡ kàndào yíɡè nónɡmín,jiù dàshēnɡ
de duì tā shuō.nónɡmín huítóu kànkɑn,láide jìnɡshì yī ɡǎn qiānɡ.tā
liánlián de bǎibǎishǒu yòu yáoyáotóu."búyònɡ búyònɡ 。yǒu tuōlājī
bānɡwǒ ɡēnɡdì,yǒu féiliào bānɡzhù miáor zhǎnɡdà,háiyào nǐbānɡ shénme mánɡ ne?"nónɡmín yònɡshǒu zhǐzhǐ yuǎnfānɡ de ɡāoshān,ɡàosu qiānɡ shuō,"nàlǐ yǒu yíwèi lièrén,huòxǔ tā xūyào nǐ ɡān diǎn shénme."
  "dǔ dǔdǔ!"qiānɡ jiù xiànɡ ɡāoshān tiàoqù.
  qiānɡ zǒule xǔduō xǔ duōlù,cái láidào liè rù jiā de ménkǒu.
  "lièrén,lièrén,wǒ lái lā!"qiānɡ yìtóu zhuànɡ jìnle liè
rénjiɑ de mén,wēifēnɡ línlǐn de zhànzài lièrén miànqián.
  lièrén de yǎnjinɡ lǐ fànɡ chūle ɡuānɡmánɡ,tā shànɡshànɡ xiàxià
dǎliɑnɡ zhe zhè ɡǎn qiānɡ,hǎoyíhuìr,tūrán wèn tā:"nǐ yào wǒ ɡān
shénme ne?"
  "dǎ láohǔ,dǎ lánɡ yɑ."qiānɡ yònɡ hěn xiǎnɡde shēnɡyīn huídá.
  liè rù hūrán zhòu le yíxià méitóu,shuō:"láohǔ hé lánɡ dōu
shēnɡhuó déhǎo hǎode,wǒ wèishénme yào qù dǎ tāmen ne."
  "yīnwèi nǐshì lièrén yɑ."
  "wǒ yǐjīnɡ búshì lièrén le."
  "nà nǐ dānɡ shénme le ne?"
  "wǒ yǐjīnɡ dānɡ dònɡwùyuán de sìyǎnɡyuán le.","āi!"qiānɡ
tànleyìkǒuqì,"pādā"yíɡè jīndòu,cónɡ liè rénjiɑ fānle chūlái.tā
kànkɑn dōnɡ,kànkɑn xī,kànkɑn nán,kànkɑn běi,bùzhī dào nǎr qù
cái hǎo?
  "dōnɡ dōnɡdōnɡ!"yǒuyìtiān,yòuéryuán de mén tūrán xiǎnɡ qǐlái,xiǎopénɡyou men lā kāimén yíkàn,dōu jīnɡjiào qǐlái :"qiānɡ!qiānɡ!qiānɡ!"
  "hāhāhā,wǒ zhōnɡyú zhǎodào dìfɑnɡ lā."qiānɡ"dǔ"de tiào jìnmén,dàshēnɡ wèn zhànzài tā shēnbiān de yìqún xiǎoɡūniɑnɡ,"nǐmen xǐhuɑn wǒ mɑ?"
  xiǎoɡū niánɡmen hūshǎn zhe dàdà de yǎnjinɡ,qíshēnɡ huídá :"kě
wǒmen bùxǐhuɑn ."
  qiānɡ jiēzhe yòu wèn :"nǐmen xǐhuɑn shénme ne?"
  "xǐhuɑn tiàowǔ."xiǎoɡūniɑnɡ de shēnɡ yīnxiànɡ yìzhī tiántiánde
ɡē,zài yòuéryuán shànɡkōnɡ fēilái fēiqù .
  "nàme nǐmen ne,xǐhuɑn wǒ mɑ?"qiānɡ de shēnɡyīn xiǎo duōle,tā wèn wéizhe zìjǐ shēnbiān de yìqún nánhái.
  "xǐhuɑn!"nán háizimen qíshēnɡ huídá,dàn bùděnɡ qiānɡ ɡāoxìnɡ dé tiào qǐlái,nán háizimen yòu qíshēnɡ deshuō,"kě wǒmen zuì
xǐhuɑn tīqiú ."
  "wā--"qiānɡ shīwànɡ de dàkū qǐlái,érqiě dǎozài dìshànɡ zàiyě
qǐbùlái le.
  "wū wūwū!"xiǎoɡūniɑnɡ de xīnchánɡ shì zuìruǎn de,yǎnkuànɡ
lǐ de lèishuǐ yě zhùcánɡ dé zuìduō,tāmen ɡēnzhe qiānɡ kūle qǐlái.
zhè kěbǎ nán háizimen jí huàile 。yǒude wā ěrduo,yǒude zhuā tóupí,bú zhīdào zěnyànɡ lái shōushi zhèɡe jú huí.
  "tā yàoshì nénɡ biànchénɡ yī kēshù jiù hǎole 。"yíɡè nán háizi
kànkɑn zìjǐde cāo chǎnɡlǐ méiyǒu yī kēshù,zhèyànɡ shuō.
  "háiyào kāi xǔduō xǔ duōhuā!"yíɡè xiǎozhàn niánɡ tínɡ zhùle
kū.
  "háiyào jié xǔduō xǔduō ɡuǒzi!"yòuyíɡè xiǎoɡūniɑnɡ tínɡ zhùle
kū.
  qiānɡ tūrán cónɡ dìshànɡ tiào qǐlái,yònɡlì xiànɡ nítǔ lǐ yī
chā,ɡāoxìnɡ deshuō:"nà wǒ jiù biànchénɡ yī kēshù bɑ "
  yìhūr,qiānɡɡǎn shànɡ chánɡ chūle zhīyā,zhīyā shànɡ chánɡ chūle xǔduō xǔduō shùyè,yòu kāi chūle xǔduō xǔduō huāduǒ。yòuyī huìr,huāduǒ yòu jié chénɡle yòudà yòu hónɡde ɡuǒzi.yòuéryuán de xiǎopénɡyou men jiùzài shù dǐxiɑ tiàowǔ,tīqiú.tāmen tiào lèile,tī lèile,tuántuán de zuòzài shù dǐxiɑ,chī zhe shùshànɡ diàoxià láide ɡuǒzi.
  "wǒ xiànzài shì yī kē tǐnɡ wēifēnɡ、zuì shénqì de shù,zhènɡzài
ɡān yìfān le qǐ de dà shìyè."yóu qiānɡ biànchénɡ de shù,kàndào háizimen zhèyànɡ ɡāoxìnɡ,kāi deshuō.búɡuò,tā dehuà mǎshànɡ bèifēnɡ pópó dài zǒule.suóyǐ,shù dǐ de háizi shuíyě méiyǒu tīnɡdào.

คำแปล:ท่อนไม้วิเศษ
 
ก๊อก ๆ ๆ เสียงท่อนไม้วิเศษเคาะประตูบ้านของช่างไม้ แล้วพูดกับช่างไม้ว่า “ข้าคือท่อนไม้ที่วิเศษที่สุด ฉันจะทำงานอันยิ่งใหญ่ที่วิเศษที่สุดในโลก ขอท่านได้โปรดทำให้ข้าเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีอานุภาพ และกล้าแกร่งด้วยเถิด”
“แล้วเจ้าคิดว่า สิ่งใดที่มีอานุภาพ และกล้าแกร่งล่ะ” ช่างไม้ร้องถามเจ้าไม้วิเศษ เจ้าไม้วิเศษคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่า “ทำให้ฉันกลายเป็นปืนก็แล้วกัน”
“ได้ ” ว่าแล้ว ช่างไม้ก็เริ่มลงมือ ช่างไม้เลื่อยไม้วิเศษนี้จนมันวาว แล้วสลักไม้ขึ้นรูปให้เป็นไกปืน ด้ามปืน ปล่องปืน แล้วพูดว่า “ตอนนี้ เจ้าได้แปลงร่างเป็นปืนที่มีอานุภาพ และกล้าแกร่งแล้ว” แล้วช่างไม้ก็เอาปืนไปตั้งไว้ที่พื้น เจ้าปืนแสนกลก็กระโดดขาเดียว “ตุเลง ๆ ๆ ” ยืดอกออกจากบ้านช่างไม้ไปอย่างองอาจและเด็ดเดี่ยว ไม่เหลียวหลังกลับมามอง
“โป๊ก ๆ ๆ ” เจ้าปืนแสนกลเคาะประตูโรงงานอย่างแรง แล้วพูดกับเหล่าคนงานว่า “ข้าเป็นปืนที่ทรงพลังและกล้าแกร่ง ข้าจะช่วยท่านทำอะไรได้หรือไม่”
คนงานมองดูเจ้าปืนแสนกล แล้วส่ายหัว ตอบกลับไปว่า “ข้าใช้เหล็กผลิตเครื่องจักร ข้าใช้ฝ้ายทอผ้า เจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้หรอก”
ฮึ่ม ที่นี่ก็ใช้ฉันไม่ได้ จะต้องมีสักที่ที่ใช้ฉันได้สิน่า ว่าแล้วเจ้าปืนแสนกลก็กระโดดเหยงๆ ๆ ออกจากโรงงาน กระโดดไปตามถนนหนทาง มองเห็นตำรวจยืนอยู่กลางถนน ก็รีบกระโดดไปหาแล้วพูดกับตำรวจว่า “คุณตำรวจ ข้าคือปืนที่ทรงพลังและกล้าแกร่ง ข้าจะช่วยท่านทำงานใหญ่อะไรได้หรือไม่”
คุณตำรวจมองดูเจ้าปืนแสนกล ก็ยิ้มแล้วพูดว่า “ฉันใช้ไฟเขียวไฟแดงควบคุมการจราจร ให้รถทุกคันเดินทางไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย นี่คืองานอันยิ่งใหญ่ที่ฉันทำ” เจ้าปืนแสนกล ได้ยินดังนั้นก็บ่นพึมพำ ๆ ว่า “ฉันจะต้องหาที่ที่ใช้ประโยชน์ฉันได้ให้จงได้” ว่าแล้วมันก็กระเหยงๆ ๆ กระโดดต่อไปข้างหน้า
เฮ้ ข้าคือปืนที่ทรงพลังและกล้าแกร่ง ท่านต้องการให้ข้าช่วยอะไรมั้ย เสียงเจ้าปืนแสนกลตะโกนถามชาวนาที่อยู่ไกลลิบปลายท้องนา ชาวนาหันหลังกลับมาดูเห็นปืนแสนกล ก็โบกมือไหวๆ ส่ายหัวไปมา “ไม่ใช้ ๆ มีรถไถช่วยเราไถนา มีปุ๋ยช่วยให้ต้นกล้าเรางอกงาม ยังจะต้องให้เจ้าช่วยอะไรอีกล่ะ” พูดจบชาวนาก็ชี้ไปที่ภูเขาสูงที่มองเห็นไกลลิบ แล้วก็ตะโกนบอกเจ้าปืนแสนกลว่า “ที่นั่นมีนายพรานคนหนึ่ง บางทีเค้าอาจจะมีอะไรให้เจ้าช่วยก็ได้นะ”
กระโหยง กระเหยงๆ ๆ เจ้าปืนกลกระโดดมุ่งหน้าไปที่ภูเขาลูกนั้น เจ้าปืนแสนกลกระโดดมาตามทางไกลแสนไกล ในที่สุดก็มาถึงหน้าบ้านของนายพราน
“นายพราน ๆ ข้ามาแล้ว” เจ้าปืนแสนกลเอาหัวผลักเข้าไปในประตูบ้านของนายพราน แล้วก็ยืนยืดอกอยู่ต่อหน้านายพรานด้วยท่าทางที่น่าเกรงขาม
สายตาเป็นประกายของนายพรานมองมาที่เจ้าปืนแสนกลตั้งแต่หัวจรดเท้า สักครู่ ก็ถามออกมาว่า “เจ้าจะทำอะไร”
“ยิงเสือ ยิงหมาป่าน่ะสิ” เจ้าปืนแสนกลตอบนายพรานด้วยเสียงดังลั่น
นายพรานได้ยินก็ถึงกับขมวดคิ้วเข้าหากัน แล้วก็พูดกับเจ้าปืนแสนกลว่า “เสือกับหมาป่ามันก็อยู่ของมันดีๆ แล้วเจ้าจะไปยิงมันทำไมกันเล่า”
“ก็ท่านเป็นนายพรานนี่นา”
“ข้าไม่ได้เป็นนายพรานแล้ว ”
“แล้วท่านเป็นอะไรล่ะ”
“ข้าเป็นคนงานเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์แล้ว” เจ้าปืนได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วก็กะโดดหัวคะมำออกมาจากบ้านนานพราน มองตะวันออกที ตะวันตกที เหนือที ใต้ที เพราะไม่รู้จะกระโดดไปทางไหนดี
ก๊อก ๆ ๆ อยู่มาวันหนึ่ง เสียงเคาะประตูโรงเรียนดังขึ้น เด็ก ๆ พากันไปเปิดประตู ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนด้วยความตกใจ ว้าย .....ปืน ปืน ปืน
ฮ่า ๆๆ ในที่สุดฉันก็หาที่ที่ต้องการฉันเจอจนได้ “โหยงๆ เหยงๆ ” เจ้าปืนแสนกลกระโดดเข้าไปข้างใน ยืนอยู่ข้างๆกับกลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง แล้วร้องถามว่า “หนูๆชอบฉันมั้ย”
เหล่าหนูน้อยเบิกตาโต แล้วตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่า “พวกเราไม่ชอบหรอก”
เจ้าปืนแสนกลร้องถามกลับไปว่า “แล้วพวกเจ้าชอบอะไรรึ”
“ชอบเต้นรำ” เสียงหนูๆแสนหวานเหมือนเสียงเพลงอันไพเราะ โบยบินไปมาในสวนสนุก
“แล้วพวกเจ้าล่ะ ชอบข้ามั้ย” เจ้าปืนแสนกลถามเด็กผู้ชายที่มุงดูอยู่รอบๆด้วยเสียงอ่อย ๆ
“ชอบสิ” เด็กผู้ชายกลุ่มนั้นตอบพร้อมกัน แต่เจ้าปืนแสนกลยังไม่ทันได้ดีใจ พวกเด็กผู้ชายก็พูดต่อไปอีกว่า “แต่พวกเราชอบเตะบอลมากที่สุด”
“โฮ...ๆ ๆ ” เสียงเจ้าปืนแสนกลร้องไห้โฮออกมาด้วยความผิดหวัง ล้มลงกับพื้นนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้น
“ฮือ ๆ ๆ” เด็กผู้หญิงจิตใจอ่อนโยน น้ำตาคลอ ร้องไห้ไปพร้อมๆกับเจ้าปืนแสนกลด้วยความสงสาร ทำเอาบรรดาเด็กชายเดือดร้อนกันใหญ่ บางคนก็ปิดหู บางคนก็เกาหัว ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดี
เด็กชายคนหนึ่งมองไปที่สนามเด็กเล่นโล่งๆ ไม่มีต้นไม้ ก็เกิดความคิดว่า “ถ้าเจ้าปืนแสนกลเปลี่ยนเป็นต้นไม้ได้ก็ดีสินะ”
“จริงด้วย แล้วยังออกดอกไม้เยอะแยะได้ด้วยนะ” เด็กหญิงหยุดร้องแล้วก็ตอบด้วยเสียงร่าเริง
“จริงด้วยล่ะ แล้วยังมีผลไม้ด้วยนะ” เด็กหญิงอีกคนหยุดร้องแล้วก็ตอบด้วยเสียงแจ๋ว
เจ้าปืนแสนกลได้ยินดังนั้นก็กระโดดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว แล้วก็ปักตัวเองลงไปในโคลน ตะโกนหัวเราะชอบใจว่า “ถ้างั้น ฉันแปลงร่างเป็นต้นไม้ใหญ่ก็แล้วกัน”
สักพักหนึ่ง ที่กระบอกปืนก็มีกิ่งไม้งอกขึ้นมา บนกิ่งไม้มีใบไม้งอกขึ้นมา แล้วก็ออกดอกบานสะพรั่ง ไม่ทันไร ดอกไม้ก็ร่วงโรยกลายเป็นผลไม้เต็มต้น เด็กๆพากันเต้นรำเริงร่าอยู่ใต้ร่มไม้ เตะบอล พอวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วก็พากันมานั่งพักที่ใต้ร่มไม้ กินผลไม้ที่หล่นลงมาจากต้นไม้
ตอนนี้ฉันคือต้นไม้ที่ทรงพลังและกล้าแกร่ง กำลังทำเรื่องที่มีคุณค่า แปลงร่างจากปืนมาเป็นต้นไม้ เห็นเด็กๆดีอกดีใจมีความสุขอย่างนี้ เจ้าปืนแสนกลพูดอย่างดีอกดีใจ แต่คำพูดของมันก็ถูกคุณป้าพายุพัดพาจากไป เด็กๆที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเลย


14.一只小老鼠
 
一只小老鼠,提心吊胆地从洞里爬出来,向四周瞧瞧:有没有猫和其他的敌人?
  突然,他吓了一跳,就在自己的身边,蹲伏着一个黑乎乎的家伙。
 "猫?黄鼠狼?或者猫头鹰?"他把身子的大半部缩进洞里,这徉,即使对方外上来,逃回洞里也快。
 小老鼠先把嘴巴伸出来,又把半个头伸出来,再把两只眼睛露出来,东看西看,什么也没有。哈,完全是自己吓自己。
 他又大模大样地爬出洞来。啊,又是一个黑乎乎的家伙。慢,这回倒要看看仔细,这家伙到底是什么?他看,黑家伙也看;他动,黑家伙也动。好像是自己的影子。
 "难道它真是我的影子?""胆小如鼠"是世界上最厉害的人类讽刺他们当中胆小的一句名言,更何况这只小老鼠是鼠辈中胆子最小的,他当然不会轻易相信一个偶然发现的东西。他横看竖看,一点不错,真是自己的影子。突然他发现,他躺在地上的影子竟比旁边那块石头还要大。
 "啊哈哈,原来我也是这么个庞然大物呀!"小老鼠像发现了新大陆似的高跳起来。
 他想起前几天,一只猫来追捕自己,当他逃出猫爪,躲进洞里,然后又回过头来向外看时,追他的那只猫也只不过半块石头那么大。,
 "原来我比猫还大!"小老鼠越看越得意,越看越自豪,越看信心越足,"下次那只猫再来时,我一定要一口咬碎他的头,然后……"就在小老鼠下决心要吃掉猫的时候,不知怎么一回事,他已经落到了一张巨大的嘴巴里,那些尖利的牙齿像钢做的柱子,还有那血红的舌头……
 "啊,猫的嘴巴!"当小老鼠发现真相时,已经来不及了。

คำอ่านพินอิน: Yìzhī xiǎo láoshǔ

yìzhī xiǎo láoshǔ,tíxīn diàodǎn de cónɡ dònɡlǐ pá chūlái,xiànɡ
sìzhōu qiáoqiáo:yǒuméiyǒu māo hé qí tāde dírén?
  tūrán,tā xiàle yítiào,jiùzài zìjǐde shēnbiān,dūnfú zhe yíɡè
hēihūhū de jiāhuo.
  "māo?huánɡshǔlánɡ?huòzhě māotóuyīnɡ?"tā bǎ shēnzi de dà
bànbù suōjìn dònɡlǐ,zhè yánɡ,jí shǐduì fānɡwài shànɡlái,táohuí
dònɡ lǐ yě kuài.
  xiǎo láoshǔ xiānbǎ zuǐbɑ shēn chūlái,yòubǎ bàn ɡètóu shēn
chūlái,zàibǎ liǎnɡzhī yǎnjinɡ lù chūlái,dōnɡ kàn xī kàn,shénme yě
méiyǒu.hā,wán quánshì zìjǐ xià zìjǐ.
  tā yòu dàmó dàyànɡ de pá chūdònɡ lái.ā,yòushì yíɡè hēihūhū de
jiāhuo.màn,zhèhuí dàoyào kànkɑn zǐxì,zhè jiāhuo dàodǐ shì shénme?tā kàn,hēi jiāhuo yě kàn;tā dònɡ,hēi jiāhuo yě dònɡ.hǎo xiànɡshì
zìjǐde yǐnɡzi.
  "nándào tā zhēnshì wǒde yǐnɡzi?""dǎnxiǎo rúshǔ"shì shìjièshànɡ zuì lìhɑi de rénlèi fěnɡcì tāmen dānɡzhōnɡ dǎn xiǎode yíjù mínɡyán,
ɡènɡhékuànɡ zhè zhǐ xiǎo láoshǔ shì shǔbèi zhōnɡ dǎnzi zuì xiǎode,tā
dānɡrán búhuì qīnɡyì xiānɡxìn yíɡè ǒurán fāxiàn de dōnɡxi.tā hénɡ kàn
shù kàn,yìdiǎn búcuò,zhēnshì zìjǐde yǐnɡzi.tūrán tā fāxiàn,tā
tǎnɡ zàidìshànɡ de yǐnɡzi jìnɡ bǐ pánɡbiān nàkuài shítou háiyào dà.
  "ā hāhā,yuánlái wǒ yěshì zhème ɡè pánɡrándàwù yɑ!"xiǎo láoshǔ
xiànɡ fāxiàn le xīn dàlù shìde ɡāo tiào qǐlái.
  tā xiǎnɡqǐ qiánjǐtiān,yìzhī māo lái zhuībǔ zìjǐ,dānɡtā táochū māozhuǎ,duǒjìn dònɡlǐ,rán hòuyòu huíɡuòtóulái xiànɡ wàikàn shí,zhuī tāde nà zhǐ māo yě zhǐbúɡuò bàn kuài shítou nàme dà,
  "yuánlái wǒ bǐ māo hái dà!"xiǎo láoshǔ yuèkàn yuè déyì,yuèkàn
yuè zìháo,yuèkàn xìnxīn yuè zú,"xiàcì nà zhǐ māo zài láishí,wǒyī
dìnɡyào yìkǒu yǎosuì tāde tóu,ránhòu ....."jiùzài xiǎo láoshǔ xiàjuéxīn yào chīdiào māo de shíhou,bùzhī zěnme yìhuíshì,tā yǐjīnɡ luò
dàole yìzhānɡ jùdà de zuǐ bālǐ,nàxiē jiānlì de yáchǐ xiànɡ ɡānɡ zuò de zhùzi,háiyǒu nà xuè hónɡde shétou .....
  "ā,māo de zuǐbɑ!"dānɡ xiǎo láoshǔ fāxiàn zhēnxiànɡ shí,
yǐjīnɡ láibùjí le.

คำแปล:เรื่องของหนูน้อยตัวหนึ่ง

หนูน้อยตัวหนึ่งค่อยๆคลานออกมาจากรูอย่างกล้าๆกลัวๆ มองไปรอบ ๆ ทั่วทิศทาง ดูว่ามีแมวหรือศัตรูตัวอื่นๆอยู่หรือเปล่า
แต่ทันใดนั้น มันก็ต้องตกใจสุดขีด อยู่ข้างๆตัวนี่เอง ไอ้เจ้าตัวขมุกขมัวหมอบอยู่ข้างๆ
แมวเหรอ หรือว่า จิ้งจอก หรือว่านกฮูก เห็นดังนั้น เจ้าหนูน้อยก็ค่อยๆหดตัวเข้าไปในรู แต่ก็หนีไม่พ้น เจ้าตัวดำนั่นก็ตามเข้ามาในรูติดๆ เหมือนกัน
เจ้าหนูน้อยก็ค่อยๆยื่นปากออกมาจากรู ค่อยๆโผล่หัวออกมาครึ่งหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆโผล่ตาเล็กๆสองตาออกมาดู มองซ้ายที มองขวาที ไม่เห็นจะมีอะไรสักอย่าง เฮ้อ...ที่แท้ก็ตกใจกลัวไปเอง
คราวนี้เจ้าหนูน้อยเดินออกจากรูอย่างมั่นอกมั่นใจ โอ้...ไอ้ตัวดำขมุกขมัวนั่นอีกแล้ว แต่...ช้าก่อน คราวนี้จะต้องดูให้ชัดๆว่าเป็นอะไรกันแน่ เจ้าหนูน้อยมอง ไอ้ตัวดำนั้นก็มอง เจ้าหนูขยับ ไอ้ตัวดำนั้นก็ขยับตาม เหมือนกับเงาของตัวเองเลย
เอ๊ะ...มันเป็นเงาของเราเองอย่างงั้นหรือ “ขี้ขลาดเหมือนหนู” เป็นคำพังเพยที่คนนำมาเปรียบเปรยกับคนที่ขี้ขลาดตาขาว ยิ่งเป็นเจ้าหนูน้อยจอมขี้ขลาดตัวนี้ด้วยนี้แล้ว ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย มันต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆเป็นแน่ มันนอนดูยืนดู ไม่ผิดแน่ เป็นเงาจริงๆด้วย และมันก็พบว่า เงาที่นอนหมอบอยู่กับพื้น ตัวใหญ่กว่าก้อนหินที่อยู่ข้างๆนั้นเสียอีก
ว่ะ ฮ่า ๆ ๆ ที่แท้ฉันก็ตัวใหญ่โตมหึมาเหมือนกันนี่นา เจ้าหนูน้อยกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจราวกับพบดินแดนแห่งใหม่ก็ไม่ปาน
มันครุ่นคิดถึงแมวที่มาไล่จับมันในช่วงสองสามวันมานี้ เมื่อมันกระโดดหนีกรงเล็บของแมวเข้าไปหลบอยู่ในรูแล้วก็แอบหันกลับมามอง เจ้าหนูน้อยก็พบว่า เจ้าแมวที่มาจับมันตัวเล็กกว่าก้อนหินตั้งครึ่งหนึ่ง
ที่แท้ฉันตัวใหญ่กว่าแมวเสียอีก เจ้าหนูน้อยยิ่งคิดยิ่งลำพองในใจ ยิ่งดูยิ่งภูมิใจ และก็ยิ่งมั่นอกมั่นใจ ครั้งหน้า ถ้าแกมาอีก ฉันจะงับหัวแกให้แหลกเลยเชียว แต่ยังไม่ทันที่มันจะตัดสินใจกินเจ้าแมวเหมียว ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น มันก็ร่วงลงไปอยู่ในปากใหญ่ๆ เสียแล้ว มองเห็นฟันอันแหลมคมเหมือนกับเสาเหล็กยังไงยังงั้น แล้วก็ ...ลิ้นสีแดงเลือด....
เฮ้ย....ปากแมวนี่นา ....เจ้าหนูพอรู้ความจริงเข้าว่ามันกำลังอยู่ในปากของแมว ก็ไม่ทันการซะแล้ว


15.野猫买了大冰箱

 
野猫买了一个大冰箱。冰箱是最大的那种,涂着淡绿的漆,上上下下有好几层,能放好多好多的东西。
野猫买来5千克鱼塞进冰箱里。"再冰点什么呢?"野猫想了想,又把家里所有能冰的东西都装了进去。大冰箱一下子塞得满满的。
 "买冰箱我在村里可是头一个呀,"野猫得意地想,"我得让大家都知道我买了一个大冰箱!"
 野猫决定把大冰箱搬出去,放在门口正对着马路的地方。野猫紧靠着大冰箱,一步也不离开。"不这样谁会知道这是我的冰箱呢!"野猫想。
 平时,这里来来往往的总不断人,可今天总也不见人来,野猫等得好心急呀!
 终于,路口走来一只花猫。花猫只顾匆勿忙忙地赶路,根本就没朝冰箱看。野猫忍不住伸长脖子大叫起来:
 "嘿,伙计!"
 "啊?!"花猫吓了一大跳。
 "往这儿瞧:我买了个大冰箱!这在我们村可是头一个呀!"野猫说。
 "冰箱?能做什么?"花猫奇怪地打量着这个从未见过的玩艺儿。
 "你真傻:冰箱能冰东西呀:有了它,随时都能吃到新鲜鱼呢!"野猫拉开冰箱拎出一条鱼。他呱唧呱唧啃着冰鱼,好像这辈子都没吃过这么新鲜的鱼。
 花猫擦了擦淌到嘴边的口水,有点难为情。野猫有点不忍心了,又从冰箱里拎出一条冰鱼:"花猫,请尝尝鲜吧!"
 "呀,好吃!只有像您这样有知识的人才配用冰箱呢!"花猫讨好地说。
 花猫打着饱嗝走了,野猫也很开心,"嗯,总算有人知道我有冰箱啦!"
 没多久,又来了一只白猫。
 "嘿,瞧呀!我买了个大冰箱!"野猫又大叫起来。
 "冰箱?"白猫走过来东摸摸西瞧瞧,然后挺内行地说:"啊,我知道这东西。"
 "哈,终于有个识货的啦!这可是个最最棒的东西呢!"野猫把冰箱门拉开,对白猫说,"瞧,能冰多少鲜鱼呀,吃鱼不用愁呢!"
 看到冰箱里塞得满满的,全是好东西,白猫的眼睛都发亮了:"唔,冰鱼……味道怎样?相差些吧?"白猫胶着眼,使劲吸了吸鼻子,"是不是新鲜,我一尝就知道!"
 "肯定新鲜的!"野猫又拎出一条鱼送给了白猫。
 "味道怎样?"野猫盯着白猫的嘴巴,很紧张地问。
 "味道嘛……不错的,冰箱是个好东西呀!"白猫很肯定地说。
 野猫松了一口气。
 走过这儿的人越来越多了,大家都围过来看野猫买的大冰箱。野猫热情很高地请大家看冰箱,介绍冰箱的用处,然后弄条鱼或者别的什么给人家尝尝。
 天黑的时候,野猫把大冰箱搬回了家里。
 白天满满的冰箱已经空空荡荡了。"虽然有点累,可别人都说我的大冰箱好呢,还是值得的!"野猫这么想。
 突然,门外传来一阵吵闹声。野猫开开门愣住了:野猫村的老猫带着一家老小在他的门口排起了长长的队伍。
 "出什么事了?"野猫问。
 "我们还想尝尝冰箱里的鲜鱼!"
 "是呀,是呀!""晚饭没吃,真饿呀!"
 小猫们七嘴八舌地说。
 野猫突然觉得很累很累。

คำอ่านพินอิน:Yěmāo mǎile dà bīnɡxiānɡ

yěmāo mǎile yíɡè dà bīnɡxiānɡ.bīnɡxiānɡ shì zuìdà de nàzhǒnɡ ,túzhe dàn lǜde qī,shànɡshànɡ xiàxià yǒuhǎo jǐcénɡ,nénɡ fànɡhǎo duōhǎo duōde dōnɡxi.
  yěmāo mǎilái5qiānkè yú sāijìn bīnɡxiānɡ lǐ."zài bīnɡdiǎn shénme ne ?"yěmāo xiǎnɡle xiǎnɡ,yòubǎ jiālǐ suǒ yǒunénɡ bīnɡ de dōnɡxi dōu zhuānɡle jìnqù 。dà bīnɡxiānɡ yī xiàzǐ sāidé mǎnmǎnde 。
  "mǎi bīnɡxiānɡ wǒ zài cūnlǐ kěshì tóu yíɡè yɑ,"yěmāo déyì de
xiǎnɡ ,"wǒ dé rànɡ dàjiā dōu zhīdào wǒ mǎile yíɡè dà bīnɡxiānɡ!"
  yěmāo juédìnɡ bǎ dà bīnɡxiānɡ bān chūqu,fànɡzài ménkǒu zhènɡ
duì zhe mǎlù de dìfɑnɡ.yěmāo jǐn kàozhe dà bīnɡxiānɡ,yíbù yěbú líkāi.
"bú zhèyànɡ shuí huì zhīdào zhè shì wǒde bīnɡxiānɡ ne!"yěmāo xiǎnɡ.
  pínɡshí ,zhèlǐ láilái wánɡwǎnɡ de zǒnɡ búduàn rén,kě jīntiān
zǒnɡ yěbú jiànrén lái,yěmāo děnɡdé hǎoxīn jíyɑ!
  zhōnɡyú,lùkǒu zǒulái yìzhī huāmāo.huāmāo zhǐɡù cōnɡ wù
mánɡmánɡ de ɡǎnlù,ɡēnběn jiù méi cháo bīnɡxiānɡ kàn 。yěmāo rěnbúzhù
shēnchánɡ bózi dàjiào qǐlái:
  "hēi ,huǒji!"
  "ā!"huāmāo xiàle yī dàtiào.
  "wǎnɡ zhèr qiáo :wǒ mǎile ɡè dà bīnɡxiānɡ!zhè zài wǒmen cūn
kěshì tóu yíɡè yɑ!"yěmāo shuō.
  "bīnɡxiānɡ ?nénɡzuò shénme ?"huāmāo qíɡuài de dǎliɑnɡ zhe
zhèɡe cónɡwèi jiànɡuò de wányìr.
  "nǐ zhēnshǎ :bīnɡxiānɡ nénɡ bīnɡ dōnɡxi yɑ :yǒule tā ,suíshí
dōunénɡ chīdào xīn xiānyú ne!"yěmāo lākāi bīnɡxiānɡ līn chū yī
tiáoyú.tā ɡuājī ɡuājī kěnzhe bīnɡ yú ,hǎoxiànɡ zhè bèizi dōuméi
chīɡuò zhème xīnxiān de yú.
  huāmāo cāle cā tǎnɡ dào zuǐbiān de kóushuǐ,yóudiǎn nánwéiqínɡ.
yěmāo yóudiǎn bú rěnxīn le,yòucónɡ bīnɡxiānɡ lǐ līn chū yìtiáo bīnɡ
yú :"huāmāo,qǐnɡ chánɡchánɡxiān bɑ!"
  "yɑ,hǎochī!zhíyǒu xiànɡ nín zhèyànɡ yǒuzhīshí de réncái
pèiyònɡ bīnɡxiānɡ ne!"huāmāo táohǎo deshuō.
  huāmāo dǎzháo bǎoɡé zǒule ,yěmāo yě hěn kāixīn,"èn,zǒnɡsuàn
yǒurén zhīdào wǒ yǒu bīnɡxiānɡ lā!"
  méiduōjiǔ ,yòulái le yìzhī báimāo 。
  "hēi ,qiáo yɑ!wǒ mǎile ɡè dà bīnɡxiānɡ!"yěmāo yòu dàjiào
qǐlái.
  "bīnɡxiānɡ ?"báimāo zǒu ɡuòlái dōnɡ mōmō xī qiáoqiáo ,ránhòu
tǐnɡ nèihánɡ deshuō :"ā ,wǒ zhīdào zhè dōnɡxi."
  "hā ,zhōnɡyú yǒuɡè shíhuò de lā!zhè kěshì ɡè zuìzuì bànɡ de
dōnɡxi ne!"yěmāo bǎ bīnɡ xiānɡmén lākāi ,duì báimāo shuō ,"qiáo,nénɡ bīnɡ duōshǎo xiānyú yɑ ,chīyú búyònɡ chóu ne!"
  kàndào bīnɡxiānɡ lǐ sāidé mǎnmǎnde ,quánshì hǎodōnɡxi ,báimāo de yǎnjinɡ dōu fā liànɡle :"én ,bīnɡ yú .....wèidào zěnyànɡ ?xiānɡ
chàxiē bɑ ?"báimāo jiāo zhuóyǎn ,shǐjìn xīle xī bízi ,"shì búshì
xīnxiān ,wǒyī chánɡ jiù zhīdào!"
  "kěndìnɡ xīnxiān de!"yěmāo yòu līn chū yī tiáoyú sònɡ ɡěile
Báimāo.
  "wèidào zěnyànɡ ?"yěmāo dīnɡzhe báimāo de zuǐbɑ ,hěn jǐnzhānɡ
de wèn.
  "wèidào mɑ … bú cuòde,bīnɡxiānɡ shì ɡè hǎodōnɡxi yɑ!"báimāo
hěn kěndìnɡ dìshuō .
  yěmāo sōnɡle yìkǒuqì.
  zǒuɡuò zhèr de rén yuèláiyuè duōle ,dàjiā dōu wéi ɡuò láikàn
yěmāo mǎide dà bīnɡxiānɡ.yěmāo rèqínɡ hěn ɡāode qǐnɡ dàjiā kàn
bīnɡxiānɡ ,jièshào bīnɡxiānɡ de yònɡchù ,ránhòu nònɡ tiáoyú huòzhě
biéde shénme ɡěi rénjiɑ chánɡchánɡ.
  tiān hēide shíhou ,yěmāo bǎ dà bīnɡxiānɡ bān huíle jiālǐ.
  báitiān mǎnmǎnde bīnɡxiānɡ yǐjīnɡ kōnɡkōnɡ dànɡdànɡ le."suīrán
yóudiǎn lèi,kě biérén dōushuō wǒde dà bīnɡxiānɡ hǎo ne,háishì zhídé de!"yěmāo zhème xiǎnɡ.
  tūrán,ménwài chuánlái yízhèn chǎonàoshēnɡ.yěmāo kāi kāimén
lènɡ zhùle :yěmāo cūn de lǎomāo dàizhe yìjiā láoxiǎo zài tāde ménkǒu
pái qǐle chánɡ chánɡde duìwu.
  "chū shénme shì le ?"yěmāo wèn.
  "wǒmen hái xiǎnɡ chánɡchánɡ bīnɡxiānɡ lǐ de xiānyú!"
  "shì yɑ ,shì yɑ!""wǎnfàn méi chī ,zhēn è yɑ!"
  xiǎomāo men qīzuǐbāshé deshuō .
  yěmāo tūrán juédé hěnlèi hěnlèi.

คำแปล:แมวป่าซื้อตู้เย็นใหม่

เจ้าแมวป่าซื้อตู้เย็นใหม่มาหลังหนึ่ง เป็นตู้เย็นแบบที่ใหญ่ที่สุด ทาสีเขียวอ่อนๆ มีชั้นบนชั้นล่างหลายๆชั้น ใส่ของได้เยอะแยะมากมาย
เจ้าแมวป่าซื้อปลา 5000 กรัม ยัดใส่เข้าไปในตู้เย็นจนเต็ม เอาอะไรมาแช่อีกดีนะ เจ้าแมวป่าคิดไปคิดมา ก็เอาของในบ้านที่แช่ตู้เย็นได้เอามายัดใส่ตู้เย็นจนแน่น
ในหมู่บ้านนี้ ฉันซื้อตู้เย็นเป็นคนแรกเลยเชียวล่ะ เจ้าแมวป่าคิดอย่างภาคภูมิใจ ฉันจะต้องให้ทุกคนรู้ว่าฉันซื้อตู้เย็น
ว่าแล้ว เจ้าแมวป่าก็ตัดสินใจย้ายตู้เย็นออกไปตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้าน แล้วก็ยืนพิงตู้เย็นไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดียว “ถ้าไม่ทำแบบนี้ ใครจะรู้ว่าฉันซื้อตู้เย็นล่ะ” เจ้าแมวป่าคิดอยู่ในใจ
ปกติ แถวนี้จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ขาดสาย แต่ทำไมวันนี้ถึงไม่มีใครผ่านมาเลยสักคนนะ เจ้าแมวป่าร้อนรนมาก
ในที่สุด ก็มีเจ้าแมวลายเดินผ่านมา เจ้าแมวลายก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดินดุ่มๆอย่างรีบร้อน ไม่ได้หันมามองตู้เย็นเลยสักนิด เจ้าแมวป่าเห็นดังนั้นก็ทนไม่ได้ ยื่นมือไปเรียกเจ้าแมวลาย
“เฮ้ย พรรคพวก”
“อุ๊ย..” เจ้าแมวลายอุทานด้วยความตกใจ
“มองมาทางนี้หน่อย ฉันซื้อตู้เย็นมาใหม่ด้วยล่ะ นี่เป็นเครื่องแรกของหมู่บ้านเราเลยเชียวนะเนี่ย” เจ้าแมวป่าร้องอวดอย่างภาคภูมิใจ
“ตู้เย็นเอาไว้ทำอะไรเหรอ ” เจ้าแมวลายมองดูไอ้เจ้าของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความฉงน
“แกนี่ช่างซื่อบื้อจริงๆเลย ตู้เย็นก็เอาไว้แช่ของน่ะสิ มีตู้เย็นแล้ว ก็จะมีปลาสดให้กินได้ทุกเวลาเลยนะ” พูดจบเจ้าแมวป่าก็เปิดประตูตู้เย็น หยิบเอาปลาออกมาหนึ่งตัว แล้วก็แทะปลาจุ๊บจั๊บๆ ราวกับว่าไม่เคยกินปลาที่สดใหม่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
เจ้าแมวลายยืนน้ำลายหก เช็ดน้ำลายมองดูอยู่ใกล้ๆ อย่างน่าสงสาร เจ้าแมวป่าอดสงสารไม่ได้ ก็เลยหยิบเอาปลาออกมาจากตู้เย็นอีกหนึ่งตัว “เอ้า เจ้าแมวลาย แกลองชิมดูสิ”
“อื้มหือ อร่อยๆ ๆ ก็คงมีแต่คนที่มีความรู้อย่างแกนี่ล่ะ ถึงจะคู่ควรได้ใช้ตู้เย็น” เจ้าแมวลายพูดประจบประแจง
เจ้าแมวลายกินอิ่ม เรอเฮือกหนึ่งแล้วก็เดินจากไป เจ้าแมวป่ารู้สึกเบิกบานใจมาก ๆ “อืม...ยังไงก็มีคนรู้แล้วล่ะว่า ฉันมีตู้เย็นแล้ว”
สักครู่ ก็มีเจ้าแมวขาวเดินผ่านมา
“เฮ้ย...ดูนี่สิ ฉันซื้อตู้เย็นใหญ่มานะ ” เจ้าแมวป่า หง่าว ๆ อวดเพื่อนเสียงดังลั่น
“ตู้เย็นเหรอ” เจ้าแมวขาวเดินมา แล้วก็ลูบๆคลำๆ ตู้เย็น แล้วก็พูดอย่างผู้ชำนาญว่า “อ๋อ..ฉันรู้จักของสิ่งนี้ดี”
“อ้า...ในที่สุดก็มีคนรู้จักจนได้ นี่เป็นของที่วิเศษที่สุดเลยเชียวนะ” เจ้าแมวป่าเปิดประตูตู้เย็นออกแล้วก็ร้องอวดเจ้าแมวขาวว่า “ดูนี่สิ ปลาสดเยอะแยะเชียวล่ะ ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกินปลาแล้วล่ะนะ”
เจ้าแมวขาวตาลุกวาวเมื่อเห็นปลาที่กองอยู่เต็มตู้เย็น มีแต่ของดีๆทั้งนั้น “อืม...ปลาแช่แข็ง....รสชาดเป็นยังไงเหรอ น่าจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะ” เจ้าแมวขาวทำตาเจ้าเล่ห์ แล้วก็ยื่นจมูกไปดมปลาในตู้เย็น “จะสดหรือไม่สด ฉันได้ชิมดูสักหน่อยก็รู้แล้วล่ะ”
“ก็ต้องสดอยู่แล้ว ” เจ้าแมวป่าหยิบปลาออกมาให้เจ้าแมวขาวชิม
“รดชาดเป็นไงบ้าง” เจ้าแมวป่ายืนจ้องใจจดใจจ่อรอคำตอบ
รดชาดก็.....ไม่เลวนะ ตู้เย็นนี่ดีจริงๆเลยนะ “เจ้าแมวขาวยืนยันหนักแน่น”
เจ้าแมวป่าถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งใจ
ไม่นานก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ ต่างพากันมามุงดูตู้เย็นใหม่ของเจ้าแมวป่า เจ้าแมวป่าก็เรียกให้ทุกคนมาดูตู้เย็นด้วยความดีอกดีใจ พลางแนะนำข้อดีของตู้เย็น พลางหยิบปลาออกมาจากตู้เย็นให้ทุกคนได้ชิม
พลบค่ำแล้ว เจ้าแมวป่าก็เลื่อนตู้เย็นกลับเข้าบ้าน
ตู้เย็นที่เต็มแน่นไปด้วยปลาสด ตอนนี้โล่งไม่เหลืออะไรเลยสักอย่าง “แม้จะเหนื่อยหน่อย แต่ให้ทุกคนได้เห็นตู้เย็นของฉัน ก็คุ้มค่านะ” เจ้าแมวป่าคิดอยู่ในใจ
ทันใดนั้น ก็มีเสียงเอะอะมาจากหน้าประตูบ้าน เจ้าแมวป่าเปิดประตูออกดูถึงกับตกตะลึง แมวในหมู่บ้านทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกเล็กเด็กแดงยืนต่อแถวยาวอยู่หน้าประตูบ้าน
“มีอะไรกันน่ะ” เจ้าแมวป่าร้องถาม
“พวกเราอยากลองชิมปลาสดๆ ในตู้เย็นดูน่ะ”
“ใช่ๆ ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย หิวจะตายอยู่แล้ว”
แมวทั้งหลาย พากันร้องเหมียวๆ ๆ เจี๊ยวจ๊าวไปหมด
เจ้าแมวป่าก็รู้สึกอ่อนล้าขึ้นมาทันที


16.要你赔
 
拉紧绳子,他们在拔河——大象后面是白马;白马后面是黄牛;黄牛后面是黑驴。
劲用得太大了,"嘣!"绳子拉断了!大家都跌倒了。
 大象把白马身上弄脏了。白马对大象说:"要你赔!"
 白马把黄牛踢痛了。黄牛对白马说:"要你赔!"黄牛蹭掉了黑驴的几根毛。黑驴对黄牛说:"要你赔!"
 怎么赔呢?
 大象对白马说:"你也把脚上的烂泥抹到我身上吧。"
 白马对黄牛说:"你也踢我一下吧。"
 黄牛对黑驴说:"你也来蹭我的毛吧,要是蹭不下来,我自己拔几根给你。"
 这时候,大家听见黑驴脚边有个小小的声音说:"我该找谁赔呢?"
 一看,是个蜗牛,他的壳被碰破了一块。
 黑驴赶紧对蜗牛说:"我碰了你,是因为黄牛先碰了我。"
 接着,黄牛又怪白马,白马又怪大象,大象又怪那根绳子。
 蜗牛叹口气,说:"不用怪他怪你了,反正谁也赔不了我的损失。我的屋子是没法修补的,雨会滴滴答答漏进来,一辈子都是这样了。"
 蜗牛慢馒爬开去。
 大象、白马、黄牛和黑驴站在那儿,一句话都说不出来。

คำอ่านพินอิน:Yào nǐ péi

Lājǐn shénɡzi,tāmen zài báhé--dàxiànɡ hòumiɑn shì báimǎ;báimǎ hòumiɑn shì huánɡniú;huánɡniú hòumiɑn shì hēi lǘ.
  jìn yònɡ dé tàidà le,"bēnɡ!"shénɡzi lā duànle!dàjiā dōu diē dǎole.
  dàxiànɡ bǎ báimǎ shēnshànɡ nònɡzānɡle.báimǎ duì dàxiànɡ shuō:"yào nǐ péi!"
  báimǎ bǎ huánɡniú tī tònɡ le.huánɡniú duì báimǎ shuō:"yào nǐ péi!"huánɡniú cènɡ diàole hēi lǘ de jǐ ɡēnmáo.hēi lǘ duì huánɡniú shuō:"yào nǐ péi!"
  zěnme péi ne?
  dàxiànɡ duì báimǎ shuō:"nǐ yě bǎ jiǎoshànɡ de lànní mǒ dào wǒ shēnshànɡ bɑ."
  báimǎ duì huánɡniú shuō:"nǐ yě tī wǒ yíxià bɑ."
  huánɡniú duì hēi lǘ shuō:"nǐ yělái cènɡ wǒde máo bɑ,yàoshì cènɡ bú xiàlái,wǒzìjǐ bá jǐ ɡēn ɡěi nǐ."
  zhèshíhou,dàjiā tīnɡjiàn hēi lǘ jiǎo biān yǒuɡè xiǎo xiǎode shēnɡyīn shuō:"wǒ ɡāi zhǎoshuí péi ne?"
  yíkàn,shì ɡè wōniú,tāde ké bèi pènɡ pòle yíkuài.
  hēi lǘ ɡánjǐn duì wōniú shuō:"wǒ pènɡle nǐ,shì yīnwèi huánɡniú xiān pènɡle wǒ."
  jiēzhe,huánɡniú yòu ɡuài báimǎ,báimǎ yòu ɡuài dàxiànɡ,dàxiànɡ yòu ɡuài nà ɡēn shénɡzi.
  wōniú tàn kǒuqì,shuō:"búyònɡ ɡuài tā ɡuài nǐ le,fǎnzhènɡ shuíyě péi bùliǎo wǒde sǔnshī.wǒde wūzi shì méifǎ xiūbǔ de,yǔ huì dīdī dádá lòu jìnlái,yíbèizi dōushì zhèyànɡ le."
  wōniú màn mán pá kāiqù.
  dàxiànɡ、báimǎ、huánɡniú hé hēi lǘ zhànzài nàr,yíjùhuà dōu shuōbú chūlái.

คำแปล:แกต้องชดใช้

ดึงให้ตึงๆ พวกมันกำลังเล่นชักคะเย่อกันอยู่ ข้างหลังช้างเป็นม้าขาว ข้างหลังม้าขาวเป็นวัว ข้างหลังวัวเป็นเจ้าลาตัวดำ
ใช้แรงดึงมากเกินไป “ผึง” พวกมันดึงเชือกจนขาด พากันล้มหกคะเมนตีลังกา
ช้างตัวโตทำม้าเลอะไปทั้งตัว ม้าร้องลั่นบอกช้างว่า “แกต้องชดใช้”
ม้าขาวถีบวัวจนเจ็บไปหมด วัวพูดกับม้าว่า “แกต้องชดใช้” ส่วนวัวก็ครูดไปกับตัวลา จนขนร่วง เจ้าลาดำก็พูดกับวัวว่า “แกก็ต้องชดใช้”
ชดใช้อย่างไรกันล่ะ
ช้างพูดกับม้าว่า “ เอาโคลนบนกีบแก มาถูที่ฉันก็แล้วกัน”
ม้าพูดกับวัวว่า “แกก็ถีบฉันคืนก็แล้วกัน”
วัวก็พูดกับลาว่า “แกก็ถอนขนฉันก็แล้วกัน ถ้าถอนไม่ออก เดี๋ยวฉันถอนให้เองก็ได้”
ทันใดนั้นเอง พวกมันก็ได้ยินเสียงแว่วเบาๆมาจากเท้าของลาว่า “แล้วฉันจะหาใครมาชดใช้ล่ะ”
มองลงไป เป็นหอยทากตัวน้อย เปลือกของมันถูกเหยียบจนแตกเป็นเสี่ยง ๆ
เจ้าลาดำรีบพูดกับหอยทากว่า “ที่ฉันเหยียบแกก็เพราะว่าวัวมาชนฉัน”
เจ้าวัวก็โทษเจ้าม้าทันควัน ม้าก็โทษช้าง ช้างก็โทษเชือก
หอยทากถอนหายใจเฮือกใหญ่ ว่า “อย่าโทษกันไปกันมาเลย ถึงยังไงก็ไม่มีใครชดใช้ความเสียหายให้ฉันได้ บ้านฉันไม่มีทางซ่อมได้ ฝนตกเปาะแปะรั่วเข้าบ้านฉัน ก็ต้องเป็นแบบนี้ไปทั้งชีวิตแล้วล่ะ”
หอยทากพูดจบก็ค่อยๆ คลานจากไป
ช้าง ม้า วัว ลา ก็ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น ต่างพานิ่งเงียบ พูดไม่ออกเลยสักคำ


17.熊爸爸买鞋

 
春天,真美丽。小熊过生日了。熊爸爸给他买了一双蓝色的运动鞋,一双白色的凉鞋,一双红色的靴子。
小熊好开心啊,在草地上骨碌骨碌翻起跟头来。
 一天,熊爸爸带小熊到游乐场去玩。小熊找出那双蓝色的运动鞋。可是,他穿来穿去,怎么也穿不进去。
 小熊看看躺在地上的运动鞋,伤心地吧嗒吧嗒直掉眼泪。爸爸让他穿着旧鞋子去玩,可是旧鞋子的鞋底磨得光光的,好几次小熊都差点儿摔胶呢。这天小熊玩得一点儿也不开心,熊爸爸呢,也一个劲地叹息。
 夏天很快就到了,熊爸爸要带小熊去郊游,小熊找出那双凉鞋,可是他往脚上套了好几次,鞋子就是穿不进去。小熊气得把凉鞋扔得远远的。
 熊爸爸说:"夏天嘛,不穿鞋也行,赤脚挺舒服的。"
 小熊只好赤脚跟着爸爸去郊游了,可是路走多了,脚心也疼起来。回家的时候,熊爸爸只好背着他。到了家里,又用热水给小熊焐焐脚,这样小熊才好受些。
 秋天过去了,冬天到了,熊外婆要过生日了,小熊高兴极了。熊爸爸给他穿上大衣,带上手套,然后又找出春天给他买的那双靴子,可是拿出来一比画,哇,小熊的脚长出了一截!小熊一看,哇……大哭起来。熊爸爸看看小熊的脚,忽然,一拍脑袋,说:"我明白了,这鞋子呀,早买了不行。快,别哭了,咱们这会儿先去买鞋。"熊爸爸用小车推着小熊到鞋店去了。
 这天,小熊穿上爸爸替他新买的靴子,一奔一跳地上外婆家去了。
 小熊把爸爸买鞋的事儿告诉了外婆,外婆听了一个劲地笑,笑得腰也弯了。

คำอ่านพินอิน: Xiónɡ bàbɑ mǎi xié

chūntiān,zhēn měilì.xiǎoxiónɡ ɡuòshēnɡrì le.xiónɡ bàbɑ ɡěi tā mǎile yìshuānɡ lánsè de yùndònɡxié,yìshuānɡ báisè de liánɡxié,yìshuānɡ hónɡsè de xuēzi.
  xiǎoxiónɡ hǎo kāixīn ā,zài cǎo dìshànɡ ɡūlù ɡūlù fānqǐ ɡēntou lái.
  yìtiān,xiónɡ bàbɑ dài xiǎoxiónɡ dào yóulèchǎnɡ qù wán.xiǎoxiónɡ zhǎochū nàshuānɡ lánsè de yùndònɡxié.kěshì,tā chuānlái chuān qù,zěnme yě chuān bú jìnqù.
  xiǎoxiónɡ kànkɑn tǎnɡ zàidìshànɡ de yùndònɡxié,shānɡxīnde bādā bādā zhí diào yǎnlèi.bàbɑ rànɡtā chuānzhuó jiù xiézǐ qù wán,kěshì jiù xiézǐ de xiédǐ mó dé ɡuānɡɡuānɡ de,hǎo jǐcì xiǎoxiónɡ dōu chàdiánr shuāi jiāo ne.zhètiān xiǎoxiónɡ wán dé yìdiánr yěbú kāixīn,xiónɡ bàbɑ ne,yě yíɡè jìnde tànxī.
  xiàtiān hěnkuài jiù dàole,xiónɡ bàbɑ yào dài xiǎoxiónɡ qù jiāoyóu,xiǎoxiónɡ zhǎochū nàshuānɡ liánɡxié,kěshì tā wǎnɡ jiǎo shànɡtào le hǎojǐcì,xiézǐ jiùshì chuān bú jìnqù.xiǎoxiónɡ qìdé bǎ liánɡxié rēnɡ dé yuǎn yuǎnde.
  xiónɡ bàbɑ shuō :"xiàtiān mɑ,bú chuānxié yě xínɡ,chìjiǎo tǐnɡ shūfu de."
  xiǎoxiónɡ zhíhǎo chìjiǎo ɡēnzhe bàbɑ qù jiāoyóu le,kěshì lù zǒu duōle,jiǎoxīn yě ténɡ qǐlái.huíjiā de shíhou,xiónɡ bàbɑ zhíhǎo bèizhe tā.dàole jiālǐ,yòu yònɡ rèshuǐ ɡěi xiǎoxiónɡ wù wù jiǎo,zhèyànɡ xiǎoxiónɡ cái hǎoshòu xiē.
  qiūtiān ɡuòqùle,dōnɡtiān dàole,xiónɡ wàipó yào ɡuòshēnɡrì le,xiǎoxiónɡ ɡāoxìnɡ jíle.xiónɡ bàbɑ ɡěi tā chuānshànɡ dàyī,dàishànɡ shǒutào,rán hòuyòu zhǎochū chūntiān ɡěi tā mǎide nàshuānɡ xuēzi,kěshì náchūlái yī bǐhuà,wā,xiǎoxiónɡ de jiǎo chánɡ chūle yī jié!xiǎoxiónɡ yíkàn,wā .....dàkū qǐlái.xiónɡ bàbɑ kànkɑn xiǎoxiónɡ de jiǎo,hūrán,yìpāi nǎodɑi,shuō :"wǒ mínɡbɑi le,zhè xiézǐ yɑ,zǎo mǎile bùxínɡ.kuài,bié kūle,zánmen zhèhuìr xiān qù mǎi xié."xiónɡ bàbɑ yònɡ xiǎochē tuīzhe xiǎoxiónɡ dào xiédiàn qùle.
  zhètiān,xiǎoxiónɡ chuānshànɡ bàbɑ tìtā xīn mǎide xuēzi,yī bēn yítiào dìshànɡ wài pójiā qùle.
  xiǎoxiónɡ bǎ bàbɑ mǎi xié de shìr ɡàosu le wàipó,wàipó tīnɡle yíɡè jìn de xiào,xiàodé yāo yě wānle.

คำแปล:พ่อหมีซื้อรองเท้า

ฤดูใบไม้ผลิ ช่างงดงามเหลือเกิน เป็นวันเกิดของลูกหมีน้อย พ่อหมีซื้อรองเท้ากีฬาสีน้ำเงิน รองเท้าแตะสีขาว และก็รองเท้าบู๊ทสีแดงให้ลูกหมี
ลูกหมีน้อยแสนดีใจ ตีลังกาม้วนไปม้วนมาอยู่บนสนามหญ้า
อยู่มาวันหนึ่งพ่อหมีพาลูกหมีไปที่ยวที่สวนสนุก ลูกหมีน้อยก็เอารองเท้ากีฬาสีน้ำเงินที่พ่อซื้อให้มาใส่ แต่ว่า ใส่ไปใส่มา ยังไงก็ใส่ไม่ได้
ลูกหมีน้อยยืนมองรองเท้าที่วางอยู่บนสนามหญ้า เสียอกเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้น พ่อหมีก็เลยเอารองเท้าคู่เก่ามาให้ใส่ แต่รองเท้าคู่เก่า พื้นสึกหมดแล้ว เดินไปเดินไป เจ้าลูกหมีเกือบจะลื่นหกล้มตั้งหลายครั้งแน่ะ วันนี้ลูกหมีไปเที่ยวไม่สนุกเลยสักนิดเดียว พ่อหมีน่ะเหรอ ก็เอาแต่ถอนหายใจเฮือก ๆ
อีกไม่นานก็ถึงหน้าร้อนแล้ว พ่อหมีก็จะพาลูกหมีไปเที่ยวชานเมือง ลูกหมีก็หารองเท้าแตะออกมาใส่ แต่พอเอาเท้าใส่เข้าไป ยังไงก็ใส่ไม่ได้ ลูกหมีโกรธมาก เอารองเท้าโยนทิ้งไปซะไกลเลย
พ่อหมีก็ได้แต่บอกว่า “หน้าร้อนนี่นา ไม่ต้องสวมรองเท้าก็ได้ โล่งสบายเสียอีก ”
ลูกหมีน้อยก็ได้แต่ทำตามพ่อเดินเท้าเปล่าไปเที่ยวชานเมืองกับพ่อ แต่ว่าเดินมากเกินไป ฝ่าเท้าก็เริ่มเจ็บ ขากลับบ้านพ่อหมีก็ต้องแบกลูกหมีกลับบ้าน พอมาถึงบ้านก็ใช้น้ำอุ่นประคบเท้าให้ลูกหมีน้อย ลูกหมีน้อยถึงค่อยยังชั่วขึ้น
ฤดูใบไม้ร่วงผ่านไป ฤดูหนาวมาถึง คุณยายหมีจะฉลองวันเกิด ลูกหมีน้อยดีอกดีใจยกใหญ่ พ่อหมีสวมเสื้อคลุมกันหนาวให้ลูกหมี แล้วก็สวมถุงมือให้ จากนั้นก็ค้นหารองเท้าบู๊ทที่ซื้อมาจะเอามาสวมให้กับลูกหมี แต่พอเอารองเท้าออกมาเทียบกับเท้าลูกหมีดู ก็ต้องร้องอย่างผิดหวัง โธ่เอ๋ย เท้าลูกหมีโตขึ้นอีกหนึ่งข้อแล้ว ลูกหมีเห็นดังนั้นก็ถึงกับร้องไห้โฮ......พ่อหมีมองดูเท้าของลูกหมี ก็อดไม่ได้ที่จะเคาะกะบาลตัวเอง บ่นว่า “เฮ้อ เจ้ารองเท้าเนี่ย รีบซื้อเร็วเกินไปไม่ได้เลยเชียว” เอาล่ะลูก ไม่ต้องร้องไห้ เดี๋ยวเราไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่กัน พ่อหมีก็เข็นรถให้ลูกหมีนั่งไปซื้อรองเท้าที่ร้านขายรองเท้า
วันนี้เป็นวันที่ลูกหมีสวมรองเท้าบู๊ทคู่ใหม่ที่พ่อเพิ่งซื้อให้ กระโดดโลดเต้นด้วยความเบิกบานใจไปบ้านคุณยาย
ลูกหมีน้อยเล่าเรื่องที่พ่อซื้อรองเท้าให้ ให้กับคุณยายฟัง คุณยายได้ฟังก็หัวเราะจนตัวงอ


18.熊丫头的玫瑰红裙子


熊丫头是熊妈妈最小的女儿。
熊丫头是个爱漂亮的小姑娘。
 今天,是熊丫头过生日,她妈妈给她做了一件雪白的裙子。熊丫头穿上白裙子,她出门走了一圈,大家都说她很漂亮,像一朵白白的小云朵。
 熊丫头想,小花鹿姐姐有件玫瑰红的裙子,那才叫漂亮,走在绿树丛中,像朵花儿一样美丽。
 这白白的裙子,有什么好看的。
 熊丫头想着想着,她就独自走到山坡后面,那里盛开着一大片玫瑰花。
 熊丫头摘了一大把鲜红的玫瑰。
 她把玫瑰花的花瓣儿都摘了下来,有满满的一篮子呢。熊丫头把玫瑰花瓣儿和她那件雪白雪由的裙子,一起扔进了洗衣机里,哗哗地洗了起来。
 不多一会儿,白裙子就被花瓣儿染成玫瑰红的了。熊丫头穿上玫瑰红的裙子真高兴。
 啊,玫瑰红的裙子,还散发出玫瑰花的香味呢。
 熊丫头想出门去走一圈,放大伙儿瞧一瞧。
 可她没走上半圈,就被一群蜜蜂给盯上了。
 原来蜜蜂发现山坡后的玫瑰花都失踪了。
 现在,他们在香味的指引下,终于发现这里有一朵朵大大的、红红的、会走路的玫瑰花。
 蜜蜂们别提多高兴了,嗡嗡地紧追着熊丫头。熊丫头提着红裙子,飞快地逃着。
 她怕蜜蜂停在她的头上痒痒的,她怕蜜蜂会叮她的屁股,她还怕蜜蜂会钻进她的鼻孔里,让她"阿——嚏,阿——嚏"不住地打喷嚏。
 熊丫头逃啊,逃啊,她终于逃进家门。
 她关上门,呼哧呼哧直喘气。
 熊丫头再也不肯穿上她的玫瑰红的裙子,她对她的红裙子说:
"玫瑰花瓣儿啊,真对不起你们了!"

คำอ่านพินอิน: Xiónɡ yātou de méiɡuihónɡ qúnzi

xiónɡ yātou shì xiónɡ māmɑ zuì xiǎode nǚ ér.
  xiónɡ yātou shì ɡè ài piāo liànɡde xiǎoɡūniɑnɡ.
  jīntiān,shì xiónɡ yātou ɡuòshēnɡrì,tā māmɑ ɡěi tā zuòle yí
jiàn xuě báide qúnzi.xiónɡ yātou chuānshànɡ bái qúnzi,tā chūmén zǒule yìquān,dàjiā dōushuō tā hěn piàoliɑnɡ,xiànɡ yìduǒ bái báide xiǎo yúnduǒ.
  xiónɡ yātou xiǎnɡ,xiǎohuā lù jiějie yǒu jiàn méiɡui hónɡde qúnzi,nàcái jiào piàoliɑnɡ,zǒuzài lǜshù cónɡzhōnɡ,xiànɡ duǒ huār yíyànɡ měilì.
  zhè bái báide qúnzi,yǒu shénme hǎo kànde.
  xiónɡ yātou xiǎnɡzhe xiǎnɡzhe,tā jiù dúzì zǒudào shānpō
hòumiɑn,nàlǐ shènɡ kāizhe yī dàpiàn méiɡuihuā.
  xiónɡ yātou zhāi le yī dàbǎ xiān hónɡde méiɡui.
  tā bǎ méiɡui huāde huābànr dōu zhāi le xiàlái,yǒu mǎnmǎnde yī
lánzi ne.xiónɡ yātou bǎ méiɡui huābànr hé tā nàjiàn xuě báixuě yóu de qúnzi,yìqǐ rēnɡ jìnle xǐyījī lǐ,huá huáde xǐ le qǐlái.
  bùduō yíhuìr,bái qúnzi jiùbèi huā bànr rǎnchénɡ méiɡui hónɡde le.xiónɡ yātou chuānshànɡ méiɡui hónɡde qúnzi zhēn ɡāoxìnɡ.
  ā ,méiɡui hónɡde qúnzi,hái sàn fāchū méiɡui huāde xiānɡwèi ne.
  xiónɡ yātou xiǎnɡ chūmén qù zǒu yìquān,fànɡdà huǒr qiáo yī
qiáo.
  kě tā méi zǒu shànɡbàn quān,jiùbèi yìqún mìfēnɡ ɡěi dīnɡ shànɡle.
  yuánlái mìfēnɡ fāxiàn shānpō hòude méiɡui huādōu shīzōnɡ le.
  xiànzài,tāmen zài xiānɡwèi de zhíyǐn xià,zhōnɡyú fāxiàn zhèlǐ
yǒu yī duǒduǒ dàdà de、hónɡhónɡde、huì zǒulù de méiɡuihuā.
  mìfēnɡ men bié tíduō ɡāoxìnɡ le,wēnɡwēnɡ de jǐn zhuīzhe xiónɡ
yātou.xiónɡ yātou tízhe hónɡ qúnzi,fēikuài de táo zhe.
  tā pà mìfēnɡ tínɡzài tāde tóushànɡ yǎnɡyɑnɡ de,tā pà mìfēnɡ
huì dīnɡ tāde pìɡu,tā hái pà mìfēnɡ huì zuànjìn tāde bíkǒnɡ lǐ,rànɡ
tā"ā--tì,ā--tì"bú zhùde dǎpēntì.
  xiónɡ yātou táo ā,táo ā,tā zhōnɡyú táojìn jiāmén。
  tā ɡuān shànɡmén,hūchī hūchī zhíchuǎnqì.
  xiónɡ yātou zàiyě bùkěn chuānshànɡ tāde méiɡui hónɡde qúnzi,tā
duì tāde hónɡ qúnzi shuō:
  "méiɡui huābànr ā,zhēn duì bùqǐ nǐmen le!"


คำแปล:กระโปรงสีกุหลาบของน้องหมี

น้องลูกหมีเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่หมี น้องลูกหมีเป็นสาวน้อยที่รักสวยรักงาม
วันนี้ เป็นวันเกิดของน้องลูกหมี แม่เย็บประโปรงสีขาวสะอาดให้เธอหนึ่งตัว เธอใส่กระโปรงใหม่ออกไปนอกบ้าน เพื่อไปอวดเพื่อนๆ ใครๆที่พบเห็นก็ชมกันเป็นเสียงเดียวว่าสาวน้อยสวยมาก ราวกับปุยเมฆยังไงยังงั้น
น้องหมีคิดในใจ พี่กวางน้อยมีกระโปรงสีกุหลาบตัวหนึ่ง ตัวนั้นสิ ถึงจะเรียกว่าสวยจริงๆ สวมกระโปรงแดงเดินอยู่บนทุ่งหญ้าเขียวขจี สวยเหมือนดอกไม้เลยเชียวล่ะ
กระโปรงสีขาวขาว จืดๆ ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลย
น้องลูกหมีคิดไป คิดไป จนเดินไปถึงหลังภูเขาอีกด้านหนึ่ง ที่แห่งนั้นมีดอกกุหลาบกำลังเบ่งบานชูช่อเต็มไปหมด
น้องลูกหมีเด็ดดอกกุหลาบมากำใหญ่ๆ
กลับมาถึงบ้าน ก็เด็ดกลีบกุหลาบออก ใส่ในตะกร้าจนเต็ม เธอเอากระโปรงสีขาวจืดของเธอใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าพร้อมๆกับกลีบกุหลาบ แล้วก็เปิดเครื่องซักผ้าหมุน โครก คราก โครก คราก
ไม่นานเท่าใดนัก กระโปรงสีขาวก็ถูกสีของกลีบกุหลาบย้อมจนเป็นสีแดงสวยสด น้องลูกหมีก็มีกระโปรงแดงใส่สมใจ เธอดีใจมากที่ได้ใส่กระโปรงแดง
โอ้...กระโปรงกลีบกุหลาบยังมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบโชยมาอีกด้วย
น้องลูกหมีคิดแล้วก็เดินออกไปข้างนอก ให้เพื่อนๆได้ชมความงามของกระโปรงย้อมดอกกุหลาบซะหน่อย
แต่เธอเดินไปได้ไม่ถึงครึ่งทาง ก็ถูกฝูงผึ้งจ้องเข้าเสียแล้ว
ที่แท้ ฝูงผึ้งรู้แล้วว่า ดอกกุหลาบที่หลังเขาหายไป
ฝูงผึ้งบินตามกลิ่นกุหลาบมา ในที่สุดก็มาเห็นดอกไม้ดอกนี้ สีแดงสด ดอกใหญ่ แล้วยังเดินได้อีกต่างหาก
ฝูงผึ้งพากันดีใจใหญ่ แล้วก็บินงึม งำๆ มาที่ตัวน้องลูกหมี น้องลูกหมีเห็นดังนั้นก็ยกกระโปรงขึ้นแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิต
น้องลูกหมีกลัวว่าจะโดนผึ้งกัดหัวเพราะจะคันมาก กลัวโดนผึ้งกัดก้น แล้วก็กลัวผึ้งบินเข้าไปในจมูกด้วย เพราะจะทำให้เธอต้องจาม ฮัดเช้ย ๆ ไม่หยุด
น้องลูกหมีวิ่งหนีไปเรื่อย จนหลบเข้าไปอยู่ในบ้านได้
เธอรีบปิดประตูดังปั้ง หอบเฮือก ๆ ๆ
จากนั้นมา น้องลูกหมีก็ไม่ยอมสวมกระโปรงย้อมดอกกุหลาบอีกเลย เธอพูดกับกระโปรงว่า
“เจ้ากลีบกุหลาบเอ๋ย ฉันขอโทษเจ้าจริงๆ”

19.熊猫眼镜店

熊猫先生的大黑眼镜真有派头,你要知道他就是眼镜店经理呀。
 熊猫眼镜店的生意很好。无论谁想要什么样的眼镜,都能在这儿买到。
 大象叔叔来了,"熊猫经理,我想配一副大些的近视眼镜。"
 熊猫先生说:"好办,好办。"
 鼹鼠奶奶来了,"熊猫经理,我想配一副小一些的老花眼镜。"
 熊猫先生说:"没问题!"
 大象叔叔戴上近视眼镜,鼹鼠奶奶戴上老花眼镜,他们互相看了看:"啊,看清楚了,"他们同时叫起来,"原来是隔壁邻居!"
 大象叔叔对鼹鼠奶奶说:"我儿子去找你孙子玩,不一会儿跑回来,说'小鼹鼠太小了,玩不到一块儿去!'"
 "就是,就是,"鼹鼠奶奶说,"我孙子也挺愿意和你儿子做朋友,可你那小象太大了些,不相称。"
 熊猫先生插嘴说:"我有办法能让小象和小鼹鼠玩到一块儿去。把你们的孩子找来吧。"
 过了一会儿,小象被爸爸领来了,小鼹鼠被奶奶领来了。
 熊猫先生已经准备好一大一小两副眼镜。"小象,小鼹鼠,试试你们的眼镜吧。"
 大象叔叔连忙说:"我儿子可不近视!"
 鼹鼠奶奶说:"我孙子的眼力好着呢!"
 熊猫先生笑了,"这两副眼镜平时用不着。"他对小象说:"当你要去找小鼹鼠玩时,你就戴上这副眼镜。"小象戴上眼镜。"晴,小鼹鼠变大了,变得和我一样大了!"
 熊猫先生又把另一副眼镜递给小鼹鼠:"当你要去找小象玩时……"
 小鼹鼠戴上眼镜,发现小象变得和自己一样小了。
 小象和小鼹鼠高高兴兴地跑出眼镜店,一起玩去了。

คำอ่านพินอิน: Xiónɡmāo yǎnjìnɡdiàn

xiónɡmāo xiān shēnɡde dà hēiyǎnjìnɡ zhēn yǒu pàitóu,nǐ yào zhīdào tā jiùshì yǎnjìnɡdiàn jīnɡlǐ yɑ.
  xiónɡmāo yǎnjìnɡdiàn de shēnɡyi hěnhǎo.wú lùnshuí xiǎnɡyào
shénmeyànɡ de yǎnjìnɡ,dōu nénɡzài zhèr mǎidào.
  dàxiànɡ shūshu lái le,"xiónɡmāo jīnɡlǐ,wǒ xiǎnɡ pèi yífù dà
xiē de jìnshì yǎnjìnɡ."
  xiónɡmāo xiānshenɡ shuō:"hǎobàn,hǎobàn "
  yǎnshǔ nǎinɑi lái le,"xiónɡmāo jīnɡlǐ,wǒ xiǎnɡ pèi yífù xiǎo
yìxiē de lǎohuā yǎnjìnɡ."
  xiónɡmāo xiānshenɡ shuō:"méiwèntí!"
  dàxiànɡ shūshu dàishànɡ jìnshì yǎnjìnɡ,yǎnshǔ nǎinɑi dàishànɡ
lǎohuā yǎnjìnɡ,tāmen hùxiānɡ kànlekàn:"ā ,kàn qīnɡchu le,"tāmen
tónɡshí jiào qǐlái,"yuánlái shì ɡébì línjū!"
  dàxiànɡ shūshu duì yǎnshǔ nǎinɑi shuō:"wǒ érzi qùzhǎo nǐ sūnzi
wán ,bùyī huìr pǎo huílái ,shuō'xiǎo yǎnshǔ tài xiǎole ,wán búdào
yíkuài érqù!'"
  "jiùshì,jiùshì,"yǎnshǔ nǎinɑi shuō,"wǒ sūnzi yětǐnɡ yuànyì
hé nǐ érzi zuòpénɡyou ,kě nǐ nà xiǎo xiànɡ tàidà le xiē,bùxiānɡchèn."
  xiónɡmāo xiānshenɡ chāzuǐ shuō :"wǒ yǒu bànfǎ nénɡ rànɡ xiǎo
xiànɡ hé xiǎo yǎnshǔ wán dào yíkuài érqù.bǎ nǐ mende háizi zhǎo láibɑ."
  ɡuòle yíhuìr,xiǎo xiànɡbèi bàbɑ lǐnɡlái le,xiǎo yǎnshǔ bèi
nǎinɑi lǐnɡlái le.
  xiónɡmāo xiānshenɡ yǐjīnɡ zhǔnbèihǎo yī dàyī xiǎoliǎnɡ fù
yǎnjìnɡ."xiǎo xiànɡ,xiǎo yǎnshǔ,shìshì nǐ mende yǎnjìnɡ bɑ."
  dàxiànɡ shūshu lián mánɡshuō:"wǒ érzi kěbú jìnshì!"
  yǎnshǔ nǎinɑi shuō:"wǒ sūnzi de yǎnlìhǎo zhene!"
  xiónɡmāo xiānshenɡ xiàole,"zhè liǎnɡ fù yǎnjìnɡ pínɡshí yònɡbùzháo."tā duì xiǎo xiànɡ shuō:"dānɡnǐ yào qùzhǎo xiǎo yǎnshǔ wán shí,nǐ jiù dàishànɡ zhèfù yǎnjìnɡ."xiǎo xiànɡ dàishànɡ yǎnjìnɡ."qínɡ,
xiǎo yǎnshǔ biàndà le ,biàndé hé wǒ yíyànɡ dà le!"
  xiónɡmāo xiānshenɡ yòubǎ lìnɡ yífù yǎnjìnɡ deɡěi xiǎo yǎnshǔ :"dānɡnǐ yào qùzhǎo xiǎo xiànɡ wán shí ....."
  xiǎo yǎnshǔ dàishànɡ yǎnjìnɡ,fāxiàn xiǎo xiànɡ biàndé hé zìjǐ
yíyànɡ xiǎole.
  xiǎo xiànɡ hé xiǎo yǎnshǔ ɡāo ɡāoxìnɡ xìnɡde pǎochū yǎnjìnɡ
diàn ,yìqǐ wán qùle.

คำแปล:ร้านแว่นแพนด้า

แว่นตาขอบดำของคุณแพนด้าช่างเก๋ไก๋เหลือเกิน รู้เอาไว้ด้วยว่า เขาเป็นถึงเจ้าของร้านแว่นเชียวล่ะ
กิจการร้านแว่นของคุณแพนด้าดีมาก ไม่ว่าจะต้องการแว่นแบบไหน ก็หาซื้อได้ที่นี่ทั้งนั้น
คุณอาช้างมาที่ร้าน “คุณผู้จัดการแพนด้า อาอยากจะตัดแว่นสายตาที่ใหญ่หน่อย”
คุณแพนด้าตอบว่า “ทำได้ ทำได้”
คุณย่าตุ่นก็มาที่ร้าน “คุณผู้จัดการแพนด้า ย่าอยากจะตัดแว่นสายตาที่เล็กสักหน่อย”
คุณแพนด้าตอบว่า “ไม่มีปัญหา”
คุณอาช้างสวมแว่นสายตาสั้น คุณย่าตุ่นก็สวมแว่นสายตายาว เขาทั้งสองมองหน้ากัน “อา..เห็นชัดแล้ว” ทั้งสองร้องออกมาเสียงดังว่า “โถ..ที่แท้ก็เพื่อนบ้านกันนี่เอง”
คุณอาช้างพูดกับคุณย่าตุ่นว่า “ลูกของผมไปเล่นกับหลานของย่า สักครู่ก็วิ่งกลับมา บอกว่า หนูตุ่นตัวเล็กเกินไป เล่นด้วยกันไม่ได้ ”
“ก็นั่นน่ะสิ ” คุณย่าตุ่นบอกว่า “หลานชายฉันก็อยากจะเป็นเพื่อนกับน้องช้างมากเลย แต่เจ้าช้างน้อยของคุณก็ตัวใหญ่เหลือเกิน ไม่เหมาะกัน”
คุณแพนด้าได้ยินดังนั้นก็พูดสอดขึ้นมาว่า “ผมมีวิธีที่จะทำให้เด็กทั้งสองเล่นด้วยกันได้” เรียกเด็กๆทั้งสองมาที่นี่สิ
ซักประเดี๋ยวเดียว เจ้าช้างน้อยก็ถูกพ่อหิ้วมา เจ้าเม่นน้อยก็ถูกย่าอุ้มมา
คุณแพนด้าก็เตรียมแว่นไว้แล้ว เล็กหนึ่งใหญ่หนึ่ง แล้วก็พูดกับเด็กๆว่า “เจ้าช้างน้อย เจ้าตุ่นน้อย ลองสวมแว่นนี้ดูซิ”
คุณอาช้างรีบบอกว่า เอ...แต่ว่าลูกผมไม่ได้สายตาสั้นนะ
คุณย่าตุ่นก็บอกว่า หลานฉันสายตาก็ดีอยู่นี่นา
คุณแพนด้าหัวเราะลั่น แล้วก็พูดว่า “แว่นตาทั้งสองนี้ปกติเด็กทั้งสองก็ไม่ต้องใช้ ” คุณแพนด้าพูดกับช้างน้อยว่า “ตอนจะไปเล่นกับเจ้าตุ่นน้อย หนูก็สวมแว่นอันนี้” เจ้าช้างน้อยลองสวมแว่นดู “ว้าว.. เจ้าเม่นตัวโตขึ้นแล้ว ตัวโตเท่าผมเลยฮะ”
แล้วคุณแพนด้าก็เอาแว่นอีกอันหนึ่งให้กับเจ้าตุ่น “ตอนที่จะไปเล่นกับหนูช้าง....”
เจ้าตุ่นรับแว่นไปแล้วก็ลองสวมดู ก็เห็นว่า เจ้าช้างน้อยตัวเล็กลงมาเท่ากับตัวเองเลย
เจ้าช้างน้อยและเจ้าตุ่นน้อยก็วิ่งโลดเต้นดีใจออกจากร้านแว่น วิ่งเล่นกันด้วยความเบิกบานสำราญใจ
 

20.鞋子舞会

 夜,真安静,房间里只有轻微的呼噜声。床前的大黑皮鞋叹了一口气说:"唉,真无聊!"
 "是吗?"高跟鞋说,"如果你大无聊,我们就来跳舞吧!"说完,弯下细腰向大黑皮鞋做了一个"请"的姿势。
 月光从窗口照进来,红地毯就像是被聚光灯照亮的大舞台。高跟鞋在跳芭蕾,泡沫拖鞋在跳踢踏舞,平跟鞋在扭秧歌,大黑皮鞋在跳迪斯科,旅游鞋迈着太空步,一飘一飘地跳开了霹雳舞……
 "啪啪",一双红绒拖鞋从床角落里钻出来。她身上有一条可怕的大口子-一鞋帮和鞋底儿裂开了,她没法儿跳舞,心里很难过。
 桌子上针线盒里,一根看热闹的大针说话了:"红绒拖鞋,你别伤心,我来帮你缝好!"
 他拖着一根结实的长线跳下来,一头扎进鞋帮里,又一头扎进鞋底,"哎哟哟!"硬鞋底儿把他的脑袋尖夹住了,进不去,退不出,疼得大针泪花儿直滚。"锥子哥,快救命呀!"大针忍不住高喊。
 锥子急急跳出针线盒:"喔,大针,别害怕,我替你开路。"在锥子哥哥的帮助下,红绒拖鞋张着的大口子一点一点闭上了。"噢,谢谢,谢谢你们!"红绒拖鞋快乐得脸都红了!她优美地弯下腰请大针、锥子一起跳舞。
 于是,红地毯上,红绒拖鞋、大针、锥子和各式各样的鞋子们都快乐地跳了起来。
 突然,床上的人翻了一个身,喔,天快亮了!大家吓了一跳。他们踮起脚尖飞奔回原来住的地方,大气都不敢出一口。只有红绒拖鞋不肯回到床下的黑角落里。
 早晨,女主人起床了,看见曾经买来只穿过一天就裂了、想扔又舍不得扔的红绒拖鞋,吃惊得大叫:"咦,我的拖鞋怎么变好啦?"
 她突然记起红绒拖鞋是被扔在床角落里的,她又吃惊地大叫:"咦,我的红绒拖鞋怎么自己跑出来啦?"
 大针、锥子和所有的鞋子都忍不住笑,当然啦,他们得拼命忍着不笑出声音来,要不然女主人听见了,一定会说:"天哪!我该不是生活在童话里吧?"

คำอ่านพินอิน: Xiézǐ wǔhuì

Yè,zhēn ānjìnɡ,fánɡ jiānlǐ zhíyǒu qīnɡwēi de hū lūshēnɡ.chuánɡ
qián de dà hēi píxié tànleyìkǒuqì shuō:"āi ,zhēn wúliáo!"
  "shìmɑ?"ɡāoɡēnxié shuō,"rúɡuǒ nǐ dà wúliáo,wǒmen jiùlái tiào
wǔ bɑ!"shuōwán,wānxià xìyāo xiànɡ dà hēi píxié zuòle yíɡè"qǐnɡ"de
zīshì.
  yuèɡuānɡ cónɡ chuānɡkǒu zhào jìnlái,hónɡ dìtǎn jiù xiànɡshì
bèi jùɡuānɡdēnɡ zhào liànɡde dà wǔtái.ɡāo yǎn xié zài tiào bālěi,
pàomò tuōxié zài tiàotī tàwǔ,pínɡ ɡēnxié zài niǔyānɡɡe,dà hēi píxié
zài tiào dísīkē,lǚyóuxié màizhe tàikōnɡ bù ,yī piāo yī piāo de tiào
kāile pīlì wǔ .....
  "pāpā" ,yìshuānɡ hónɡ rónɡ tuōxié cónɡ chuánɡ jiǎoluò lǐ zuàn chūlái.tā shēn shànɡyǒu yìtiáo kěpàde dà kǒuzi-yī xiébānɡ hé xié dǐr
liè kāile,tā méi fǎr tiàowǔ ,xīnlǐ hěn nánɡuò.
  zhuōzi shànɡ zhēnxiànhé lǐ,yī ɡēn kànrènɑo de dà zhēn shuōhuà le:"hónɡ rónɡ tuōxié ,nǐbié shānɡxīn ,wǒ lái bānɡnǐ fénɡhǎo!"
  tā tuōzhe yī ɡēn jiēshi de chánɡxiàn tiào xiàlái ,yìtóu zhājìn xiébānɡ lǐ ,yòu yìtóu zhājìn xiédǐ,"āiyō yō!"yìnɡ xié dǐr bǎ tāde
nǎodɑi jiān jiá zhùle,jìnbúqù,tuì bùchū,ténɡ dé dà zhēn lèi huār
zhí ɡǔn."zhuīzi ɡē,kuài jiùmìnɡ yɑ!"dà zhēn rěn búzhù ɡāohǎn.
  zhuīzi jíjí tiàochū zhēnxiànhé:"wō ,dà zhēn,bié hàipà,wǒ
tì nǐ kāilù."zài zhuīzi ɡēɡe de bānɡzhù xià,hónɡ rónɡ tuōxié zhānɡ zhe de dà kǒuzi yìdiǎn yìdiǎn bì shànɡle."ō,xièxiè,xièxiè nǐmen!"hónɡ rónɡ tuōxié kuàilè déliǎn dōu hónɡle!tā yōuměi de wānxià yāo qǐnɡ dà zhēn 、zhuīzi yīqǐ tiào wǔ.
  yúshì,hónɡ dìtǎn shànɡ ,hónɡ rónɡ tuōxié、dà zhēn、zhuī zǐhé
ɡèshì ɡèyànɡ de xiézǐ men dōu kuài lède tiào le qǐlái.
  tūrán,chuánɡshànɡ de rén fānle yíɡè shēn,wō,tiānkuài liànɡle!dàjiā xiàle yítiào.tāmen diǎn qǐ jiǎojiān fēibēn huí yuánlái zhùde dìfɑnɡ,dàqì dōu bùɡǎn chū yìkǒu.zhíyǒu hónɡ rónɡ tuōxié bùkěn huídào chuánɡxià de hēi jiǎoluò lǐ.
  zǎochén,nǚ zhǔrén qǐchuánɡ le,kànjiàn cénɡjīnɡ mǎilái zhǐ
chuānɡuò yìtiān jiù liè le、xiǎnɡ rēnɡ yòu shěbùdé rēnɡ de hónɡ rónɡ
tuōxié,chī jīnɡdé dàjiào:"yí,wǒde tuōxié zěnme biàn hǎolā?"
  tā tūrán jìqǐ hónɡ rónɡ tuōxié shì bèi rēnɡ zàichuánɡ jiǎoluò
lǐ de,tā yòu chījīnɡ de dàjiào:"yí,wǒde hónɡ rónɡ tuōxié zěnme
zìjǐ pǎo chūlái lā ?"
  dà zhēn、zhuī zǐhé suǒ yǒude xiézǐ dōu rěnbúzhù xiào,dānɡrán
lā,tāmen dé pīnmìnɡ rěnzhe bú xiàochū shēnɡyīn lái,yàobùrán
nǚzhǔrén tīnɡ jiànle,yī dìnɡhuì shuō:"tiānnǎ!wǒ ɡāi búshì shēnɡ huózài tónɡ huàlǐ bɑ?"

คำแปล:งานระบำรองเท้า

กลางคืน ช่างเงียบสงัดเหลือเกิน ในห้องมีเพียงเสียงกรนเบาๆ รองเท้าดำหน้าเตียงคู่หนึ่งถอนหายใจเฮือกใหญ่ “เฮ่อ…น่าเบื่อจริงๆเลย”
“จริงเหรอ” คุณนายส้นสูงร้องถาม “ถ้าคุณเบื่อมาก พวกเรามาเต้นรำกันดีมั้ยคะ ” พูดจบก็ทำท่าอรชรอ้อนแอ้น โค้งเอวคอด เชิญคุณรองเท้าดำออกมาเต้นรำกัน
แสงจันทร์สาดส่องแสงนวลเข้ามาทางหน้าต่าง พรมแดงบนพื้นก็ดูราวกับเวทีที่ถูกแสงไฟส่อง คุณนายส้นสูงยืดตัวสง่างามเต้นบัลเล่ต์ รองเท้าฟองน้ำเคาะส้นกุกกักๆ เต้นระบำส้นเท้า คุณรองเท้าส้นเรียบก็เต้นระบำโยกเยก คุณรองเท้าหนังดำก็เต้นดีสโก้ นายรองเท้ากีฬาก็โลดแล่นลีลาเบรกด้านซ์สุดพลิ้ว
ผลั่วะ! เสียงเจ้ารองเท้าผ้ามุดออกมาจากซอกใต้เตียง มีรอยฉีกขาดตามตัวน่ากลัวเชียวล่ะ ที่พื้นก็อ้าออก จนเต้นระบำไม่ได้ นั่งหน้าม่อยอยู่ข้างๆ
น้องเข็มและด้ายที่อยู่ในกล่องบนโต๊ะเห็นเข้าก็ตะโกนบอกว่า “คุณรองเท้าผ้า ไม่ต้องเสียใจไปหรอก มานี่สิ เดี๋ยวฉันช่วยเย็บให้”
พูดจบก็ลากเส้นด้ายยาวเส้นหนึ่งเอาหัวที่แหลมคมมุดเข้าไปในรองเท้าผ้า แล้วก็ชอนไชไปตามพื้นรองเท้า “โอ๊ยๆๆ” เสียงเข็มร้องด้วยความเจ็บปวด เพราะหัวเข็มติดคาอยู่ที่พื้นรองเท้า แทงก็ไม่เข้า ดึงก็ไม่ออก เจ็บจนน้ำตาไหลพราก พี่สว่านจ๋า รีบมาช่วยกันเร็วสิ “เสียงน้องเข็มตะโกนร้องเสียงหลง ขอความช่วยเหลือ”
พี่สว่านกระโดดออกมาจากกล่องเข็ม “โอ้ น้องเข็มไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวพี่จะช่วยเจาะนำทางให้” ด้วยความช่วยเหลือของพี่สว่าน น้องเข็มก็ค่อยๆเย็บรองเท้าทีละน้อยๆ จนสำเร็จ “โอ้...ขอบคุณเจ้ามากเลย” คุณรองเท้าผ้าดีใจจนหน้าแดง ลุกขึ้นยืนได้ก็โค้งเชิญน้องเข็มกับพี่สว่านออกมาเต้นรำกัน
บนเวทีพรมแดง มีน้องเข็ม พี่สว่าน และรองเท้าแบบต่างๆพากันเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน
ทันใดนั้นเอง เจ้าของที่นอนอยู่บนเตียงก็พลิกตัว “โอ้ว...ฟ้าใกล้สว่างแล้ว” พวกรองเท้าพากันตกใจวิ่งกลับไปสู่ที่เดิมกันอย่างรวดเร็ว ไม่กล้าจะส่งเสียง มีเพียงคุณรองเท้าผ้าแดงที่ไม่ได้วิ่งกลับไปในซอกใต้เตียง
รุ่งเช้า คุณนายผู้หญิงตื่นขึ้นมาเห็นรองเท้าผ้าที่ขาดตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมา คิดจะโยนทิ้งก็เสียดาย เห็นเจ้ารองเท้าผ้าแดงก็รู้สึกประหลาดใจ “เอ๊ะ รองเท้าแตะฉันทำไมไม่ขาดแล้วล่ะ”
คุณนายผู้หญิงคิดขึ้นมาได้ว่า เคยโยนรองเท้าคู่นี้ไว้ในซอกใต้เตียงแล้วนี่นา ก็ถึงกับอุทานด้วยความแปลกใจ “เอ๊ะ....ทำไมรองเท้าผ้าแดงฉันมาอยู่ตรงนี้ได้นะ”
น้องเข็ม พี่สว่าน และรองเท้าคู่อื่นๆ ก็อดหัวเราะไม่ได้ ก็แน่ล่ะสิ พวกรองเท้าก็พากันเอามืออุดปากกลั้นหัวเราะเอาไว้ ไม่เช่นนั้น คุณนายหญิงก็จะต้องพูดว่า “โอ้...พระเจ้า นี่ฉันหลุดเข้ามาอยู่ในเทพนิยายหรือเปล่านะ”

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2554 20:01

  ดีมากเลยคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2555 22:23

  อาจารย์เอาลงแค่ 20 เรื่องหรอคะ ?

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2555 10:22

  สุดยอดเลยค่ะ ทั้งสนุกและได้เค้ารู้ไปในตัวด้วย ขอบคุณมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์มากเลย

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณค่ะที่ทำให้หนูมีงานส่งอาจารย์ ^^

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณในเมตตาจิต ให้วิทยาทานแก่ผู้คน .. ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ที่เว็บอื่น เพื่อการศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาตามกติกา
  ถ้านิทานที่เหลือประพันธ์เรียบร้อย กรุณาเผยแพร่อีกนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครบแล้วนะครับ เลื่อนดูกระทู้ถัดลงไปเรื่อยๆนะครับ หรือไปที่นี่ก็ได้ครับผม http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/nithanjean.pdf

   ลบ