วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ร้อยเพลงรักชาติจีน (เพลงที่ 1 - 10)อันดับที่ 1. เพลง สือ ซ่ง หง จวิน《十送红军》(สิบส่งทหารแดง) ประพันธ์คำร้องโดย Zhang Shixie ( 张士燮) ประพันธ์ทำนองโดย Zhu Zhengben (朱正本) เพลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพความผูกพันอันลึกซึ้งของประชาชนกับกองทัพทหารแดง ที่กำลังก้าวสู่เส้นทางแห่งสมรภูมิ ทุกครั้งที่ทหารแดงออกรบ ชาวบ้านชาวเมืองจะออกไปส่งเหล่าทหาร ร่ำไห้อาลัยด้วยไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะลำบากตรากตรำเพียงไร และจะได้มีชีวิตรอดกลับมาพบกันอีกหรือไม่ ทำนองเพลงเชื่องช้า ไพเราะ แต่อ้อยสร้อยอาลัย จับจิตจับใจยิ่งนัก ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง http://www.youtube.com/watch?v=rKW0G0WcwiQhttp://www.tudou.com/programs/view/_CawgUo01zA/
เนื้อเพลง
一送(里格)红军(介支个)下了山 秋风(里格)细雨(介支个)缠绵
山上(里格)野鹿声声哀号 树树(里格)梧桐叶呀叶落光
问一声亲人红军啊! 几时(里格)人马(介支个)再回山
三送(里格)红军(介支个)到哪山 山上(里格)包谷(介支个)金灿灿
包谷种子(介支个)红军种 包谷棒棒咱们穷人掰
紧紧拉着红军手红军啊! 撒下的种子(介支个)红了天
五送(里格)红军(介支个)过了坡 鸿雁(里格)阵阵(介支个)空中过 鸿雁(里格)能够捎书信 鸿雁(里格)飞到天涯海角 千言万语嘱咐红军啊! 捎信(里格)多把(介支个)革命说 七送(里格)红军(介支个)五斗江 江上(里格)船儿(介支个)穿梭忙
千军万马(介支个)江畔站 十万百姓泪汪汪 恩情似海不能忘红军啊! 革命成功(介支个)早回乡 九送红军上大道 锣儿无声鼓不敲,鼓不敲
双双(里格)拉着长茧的手 心像(里格)黄连脸在笑
血肉之情怎能忘红军啊! 盼望(里格)早日(介支个)传捷报 十送(里格)红军(介支个)望月亭 望月(里格)亭上(介支个)搭高台
台高(里格)十丈白玉柱 雕龙(里格)画凤放呀放光彩
朝也盼来晚也想红军啊 这台(里格)名叫(介支个)望红台

คำอ่านพินอิน
yī sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)xiàle shān,
qiūyǔ(lǐ ɡé)miánmián,(jiè zhī ɡè)qiū fēnɡhán.
shù shù(lǐ ɡé)wútónɡ,yèluò jìn,
chóuxù(lǐ ɡé)wànqiān,yāzài xīnjiān,
wèn yìshēnɡ qīnrén,hónɡjūn ā,
jǐshí(lǐ ɡé)rénmǎ,(jiè zhī ɡè)zài huíshān.
sānsònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)dào ná shān,
shānshànɡ(lǐ ɡé)bāoɡǔ,(jiè zhī ɡè)jīncàncàn,
bāoɡǔ zhǒnɡzi(jiè zhī ɡè)hónɡ jūnzhǒnɡ,
bāoɡǔ bànɡbànɡ,zánmen qiónɡrén bān,
jǐnjǐn lāzhù hónɡjūn shǒu,hónɡjūn ā,
sǎxià de zhǒnɡzi,(jiè zhī ɡè)hónɡle tiān.
qī sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)wǔdòu jiānɡ,
jiānɡshànɡ(lǐ ɡé)chuánér,(jiè zhī ɡè)chuānsuō mánɡ.
qiānjūn wànmǎ(jiè zhī ɡè)jiānɡpàn zhàn,
sìfānɡ bǎixìnɡ lèiwānɡwānɡ,ēnqínɡ sì hǎi bùnénɡ wànɡ,
hónɡjūn ā,ɡémìnɡ chénɡɡōnɡ,(jiè zhī ɡè)zǎoɡuī xiānɡ.
jiǔ sònɡ hónɡjūn,shànɡ dàdào.
luó ér wúshēnɡ ɡǔ bú qiāo,ɡǔ bú qiāo.
shuānɡshuānɡ(lǐ ɡé)lāzhe chánɡjiǎn de shǒu,
xīn xiànɡ(lǐ ɡé)huánɡlián,liǎn zài xiào.
xuèròu zhīqínɡ zěnnénɡ wànɡ,hónɡjūn ā,
pànwànɡ(lǐ ɡé)zǎorì,(jiè zhī ɡè)chuán jiébào.
shí sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)wànɡyuè tínɡ,
wànɡyuè(lǐ ɡé)tínɡ shànɡ,(jiè zhī ɡè)dā ɡāotái.
tái ɡāo(lǐ ɡé)shí zhànɡ,bái yùzhù,
diāolónɡ(lǐ ɡé)huà fènɡ,fànɡ yɑ fànɡ ɡuānɡcǎi,
cháo yě pàn lái wǎn yě xiǎnɡ,hónɡjūn ā,
zhè tái(lǐ ɡé)mínɡjiào(jiè zhī ɡè)wànɡ hónɡ tái.

ความหมายของเนื้อเพลง
ส่งหนึ่ง ส่งทหารแดงลงจากเขา แผ่วลมหนาวพราวสายฝนคนเศร้าหงอย
กวางน้อยส่งเสียงร่ำคำยังคอย ต้นอูถงใบร่วงลอยคอยท่านคืน
ถามหน่อยเถิด ทหารแดง ญาติของข้า เมื่อใดหนาทหารม้าคืนลำเนา

ส่งสาม ทหารแดงถึงเขาไหน ข้าวโพดทองอร่ามไปทั่วทั้งเขา
แต่ละเม็ดทหารแดงปลูกให้เรา แต่ละฝักคนจนเอามาแบ่งปัน
ทหารแดงเอ๋ย สองมือกุมมือท่าน มือท่านหว่านพืชพรรณแดงทั่วหล้า

ส่งห้า ทหารแดงข้ามภูแล้ว หงส์ฟ้าแถวทิวร่อนข้ามขอบฟ้า หงส์ฟ้านำถ้อยจำนรรจา ข้ามขอบฟ้าทะเลครามนำคำไป ร้อยดวงใจหมื่นห่วงใยให้ทหารแดง บอกท่านให้ “เปลี่ยนแปลง” สำเร็จได้

ส่งเจ็ด ณ แม่น้ำอู๋โต่ว ส่งทหารแดง เรือรบแผลงแสนยามาขวักไขว่ พันทหารหมื่นม้าล่องชลธีไป หมื่นแสนใจร่ำอาลัยไกลลับตา คุณทหารแดงดั่งทะเลกว้าง มิสร่างคลาย ปฏิวัติได้ชัย ให้รีบคืน

ส่งเก้า ทหารแดงสู่หนทาง ทางเวิ้งว้าง โหม่งกลองไม่เริงรื่น สองมือส่งสายใยรักทุกวันคืน หน้ายิ้มฝืนยืนส่งท่านแสนโศกศัลย์ ทหารแดงดั่งเลือดเนื้อ จะลืมได้อย่างไรกัน เฝ้ารอวันส่งข่าวดี มาสู่กรุง

ส่งสิบ ณ หอชมจันทร์ ทหารแดง หอชมแสงจันทร์ยกเด่นเป็นหอสูง สามสิบเมตรเสาหยกขาวสลักเป็นหงส์ยูง มังกรฝูงไล่ล้อคลอเคียงกัน รอทหารแดงกลับมาทุกคืนวัน ไม่เปลี่ยนผัน ตั้งชื่อหอ“ รอทหารแดง”
อันดับ ที่ 2. เพลง หงจวิน จ้านซื่อ เสี่ยงเนี่ยน เหมาเจ๋อตง 《红军战士想念毛泽东》 (ทหารแดงราญศึกคิดถึงเหมาเจ๋อตง) ประพันธ์คำร้องโดย Chen Yanding และ Ren Hongju (陈亚丁,任红举) ประพันธ์ทำนองโดย Shi Lemeng และ Yan Ke (时乐濛,彦克) ในช่วงปี 1930 -1933 ท่านเหมาเจ๋อตงและท่านจูเต๋อ ได้นำกองทัพแดงต้านการล้อมปราบครั้งใหญ่ของกั๋วหมินตั่ง ได้รับชัยชนะมาโดยตลอด แต่ต่อมา อำนาจการนำกองทัพถูกแย่งชิงไป ส่วนกลางกีดกัน ขัดขวาง ไม่ยอมรับฟังยุทธวิธีที่ถูกต้องของท่านเหมาเจ๋อตง จนสุดท้ายพ่ายแพ้ย่อยยับต้องละทิ้งฐานที่มั่น บทเพลงเพลงนี้พรรณนานาถึงเหล่าทหารแดงที่คิดถึงคำบัญชาการรบของท่านเหมาเจ๋อ ตง ที่ตกอยู่ในสภาวะที่หนทางรบมืดมน จิตใจที่ท้อแท้เหลือคณาhttp://www.youtube.com/watch?v=ByzwMd2wi3w http://www.tudou.com/programs/view/leknNLQ-B3A/
เนื้อเพลง
抬头望见北斗星 心中 想念毛泽东 想念毛泽东
迷路时想你有方向 黑夜里想你照路程
黑夜里想你照路程 湘江岸 你燃起火炬冲天亮
号召工农闹革命 井岗山 你率领我们打天下
红旗一展满地红 抬头望见指路星
心中想念毛泽东 想念毛泽东 困难时想你有力量
胜利时想你心里明 胜利时想你心里明 瑞金城
你首创革命根据地 工农掌权好威风
赣江边 你率领我们反围剿 杀败蒋匪百万兵 啊...
红军是你亲手创 战略是你亲手定
革命战士怀念你 伟大的领袖毛泽东
革命战士怀念你 伟大的领袖毛泽东

คำอ่านพินอิน
táitóu wànɡjiàn běidǒuxīnɡ xīnzhōnɡ
xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ xiǎnɡniàn Máozédōnɡ
mílù shí xiǎnɡ nǐ yǒu fānɡxiànɡ
hēi yèlǐ xiǎnɡ nǐ zhào lùchénɡ
hēi yèlǐ xiǎnɡ nǐ zhào lùchénɡ
xiānɡ jiānɡ àn nǐ ránqǐ huǒjù chōnɡ tiānliànɡ
hàozhào ɡōnɡnónɡ nàoɡémìnɡ
jǐnɡɡǎnɡshān nǐ shuàilǐnɡ wǒmen dǎtiānxià
hónɡqí yìzhǎn mǎndì hónɡ
táitóu wànɡjiàn zhǐlù xīnɡ
xīnzhōnɡ xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ
kùnnɑn shí xiǎnɡ nǐ yǒu lìliànɡ
shènɡlì shí xiǎnɡ nǐ xīnlǐ mínɡ
shènɡlì shí xiǎnɡ nǐ xīnlǐ mínɡ
Ruì jīnchénɡ nǐ shǒuchuànɡ ɡémìnɡ
ɡēnjùdì ɡōnɡnónɡ zhǎnɡquán hǎo wēifēnɡ
ɡàn jiānɡbiān nǐ shuàilǐnɡ wǒmen fǎn wéijiǎo
shā bài jiǎnɡ fěi bǎiwàn bīnɡ ā...
hónɡjūn shì nǐ qīnshǒu chuànɡ zhànlüè shì nǐ qīnshǒu dìnɡ
ɡémìnɡ zhànshì huáiniàn nǐ wěidà de lǐnɡxiù Máo Zédōnɡ
ɡémìnɡ zhànshì huáiniàn nǐ wěidà de lǐnɡxiù Máo Zédōnɡ。

ความหมายของเนื้อเพลง
แหงนมองดาวคิดถึงท่านเหมาเจ๋อตง คิดถึงท่านเหมาเจ๋อตง
เดินพลัดหลงคืนมืดมิด คิดถึงท่านมาช่วยชี้ คิดถึงท่านช่วยชี้ทางกลางราตรี ท่านส่องฟ้าริมนทีสว่างโชน
เรียกร้องให้กรรมกรชาวนามาร่วมกัน จิ่งกังซานท่านนำรบทั่วแห่งหน
ธงแดงโบก ทั่วผืนดิน ยืนหยัดทน แหงนมองฟ้าดาราดลคอยชี้นำ
คราลำบากแสนทุกข์ยากคิดถึงท่าน เหมาเจ๋อตงสร้างแรงใจอบอุ่นล้ำ คราชนะคิดถึงท่านสร้างเขตคาม ในยามที่ท่านสร้างเมืองรุ่ยจิน
ท่านนำกรรมกรชาวนามาร่วมสร้าง รุ่ยจินร้างสู่เรืองรองไปทั่วถิ่น นำปราบโจรริมน้ำกั้น เลือดหลั่งริน สังหารสิ้นพวกโจรเจียงถมดินแดน
ทัพทหารแดงสร้างด้วยสองมือของท่าน ยุทธการสองมือมั่นท่านวางแผน พลพรรคปฏิวัติ คิดถึงเหลือแสน ผู้นำ ยิ่งใหญ่ทั่วแดน เหมาเจ๋อตง
พลพรรคปฏิวัติ คิดถึงเหลือแสน ผู้นำ ยิ่งใหญ่ทั่วแดน เหมาเจ๋อตง
อันดับ ที่ 3. เพลง หง ซิง เกอ《红星歌》(เพลงดาวแดง) ประพันธ์คำร้องโดย Wu Dawei และ Wei Baogui (邬大为,魏宝贵) ประพันธ์ทำนองโดย Fu Gengchen (傅庚辰) เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ส่าน ส่าน เตอะ หง ซิง《闪闪的红星》(ระยิบพราวดาวแดง) ดาวแดง เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ต่อมาใช้เป็นสัญลักษณ์บนธงชาติจีน เมื่อประธานประเทศเหมาเจ๋อตงได้ประกาศต่อมวลชน ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนบนหอประตูเทียนอันเหมิน และเชิญธงดาวแดงขึ้นสู่ยอดเสา เป็นการเริ่มต้นนับศักราชใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1949http://www.youtube.com/watch?v=_klGVMFY3xE http://www.tudou.com/programs/view/xvARz4gWT3U/
เนื้อเพลง
红星闪闪放光彩 红星灿灿暖胸怀 红星是咱工农的心 党的光辉照万代 红星是咱工农的心 党的光辉照万代 长夜里红星闪闪驱黑暗 寒冬里红星闪闪迎春来 斗争中红星闪闪指方向 征途上红星闪闪把路开 红星闪闪放光彩 红星灿灿暖胸怀 跟着毛主席跟着党 闪闪的红星传万代 跟着毛主席跟着党 闪闪的红星传万代

คำอ่านพินอิน
hónɡxīnɡ shǎn shǎn fànɡ ɡuānɡcǎi
hónɡxīnɡ càncàn nuǎn xiōnɡhuái
hónɡxīnɡ shì zán ɡōnɡnónɡ de xīn
dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wàndài
hónɡxīnɡ shì zán ɡōnɡnónɡ de xīn
dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wàndài
chánɡ yèlǐ hónɡxīnɡ shǎn shǎn qū hēi àn
hándōnɡ lǐ hónɡxīnɡ shánshǎn yínɡchūn lái
dòuzhēnɡ zhōnɡ hónɡxīnɡ shánshǎn zhǐ fānɡxiànɡ
zhēnɡ túshànɡ hónɡxīnɡ shánshǎn bǎ lù kāi
hónɡxīnɡ shǎn shǎnfànɡ ɡuānɡcǎi
hónɡxīnɡ càncàn nuǎn xiōnɡhuái
ɡēnzhe máo zhǔxí ɡēnzhe dǎnɡ
shánshǎn de hónɡxīnɡ chuán wàndài
ɡēnzhe máo zhǔxí ɡēnzhe dǎnɡ
shánshǎn de hónɡxīnɡ chuán wàndài

ความหมายของเนื้อเพลง
ดวงดาวแดงพราวระยิบกระพริบแสง แสงดาวแดงอุ่นทรวงอ้อมอกอุ่น
ดาวแดงคือหัวใจแห่งปวงชน พรรครุ่งโรจน์ในใจชนตลอดไป
ดาวแดงคือหัวใจเราทั้งผอง พรรครุ่งโรจน์เรืองรองแสงสุกใส
คืนมืดมิดริบหรี่ไล่ไปไกล ยามหนาวเหน็บกระพริบพรายอุ่นใจเรา
รับศึกฤดูใบไม้ผลิส่องทั่วทิศ ทางแสนไกลมืดมิดดาวแดงเฝ้า
ส่องชี้หนทางให้กับเรา ดาวแดงเฝ้าส่องรุ่งโรจน์อุ่นในใจ
ตามท่านเหมาตามพรรคไปใจอบอุ่น แสงละมุนส่องระยิบทุกสมัย
ตามประธาน “ท่านเหมา” ตามพรรคไป ทุกสมัยตามท่านเหมา ตามพรรคจีน

อันดับที่ 4. เพลง อิ้ง ซาน หง《映山红》(ชบาป่า) ประพันธ์คำร้องโดย Lu Zhuguo (陆柱国) ประพันธ์ทำนองโดย Fu Gengchen (傅庚辰) เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติอย่างหนึ่งคือการเดินทัพของกองกำลัง ทหารแดง ซึ่งมีช่วงหนึ่ง เดินทางผ่านหุบเขาเสี่ยวเหลียงซาน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ แม่ทัพและกองทัพทหารแดงได้ผูกพันเป็นพันธมิตรกับหัวหน้าเผ่าอี๋และชาวอี๋ อันเป็นเรื่องราวและสัญญาณการรวมชาติจีนเป็นปึกแผ่นอีกเรื่องหนึ่ง ดอกอิ้งซานหง หรือดอกชบาป่านี้ เป็นดอกไม้ประจำเผ่าของชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ การยกย่องความงามของดอกชบาป่าในเพลงนี้ ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทัพทหารแดงเดินทางผ่านชุมชนชาวอี๋นั่นเอง http://www.youtube.com/watch?v=xPxdNsiiyVIhttp://www.tudou.com/programs/view/gpRk9fpwi-o/
เนื้อเพลง
夜半三更哟盼天明 寒冬腊月哟盼春风
若要盼得哟红军来 岭上开遍哟映山红

คำอ่านพินอิน Yìnɡshānhónɡ
yèbàn sānɡēnɡ yō pàn tiānmínɡ
hándōnɡ làyuè yō pàn chūnfēnɡ
ruòyào pàn dé yō hónɡjūn lái
lǐnɡshànɡ kāibiàn yō yìnɡshānhónɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
ค่ำคืนดึกดื่นคอยอรุณรุ่ง ธันวาหนาวเหน็บเฝ้ารอตะวันฉาย
หากรอทหารแดง รอจนคืนหนาวคลาย ชบาป่าแดงทั่วไป ทั้งยอดภู
อันดับ ที่ 5 เพลง ฉิง เซิน อี้ ฉาง《情深谊长》(รักลึกซึ้งไมตรียืนยง) ประพันธ์คำร้องโดย Wang Yinquan (王印泉) ประพันธ์ทำนองโดย Zang Dongsheng (臧东升) เพลงนี้เป็นเพลงที่ตัดตอนมาจากละครระบำอิงประวัติศาสตร์ชุด ตง ฟาง หง《东方红》(บูรพาแดง) นักร้องต้นฉบับคือนักร้องโอเปร่าเสียงสูงอันดับหนึ่งของจีน ชื่อ Deng Yuhua (邓玉华) เนื้อเพลงบรรยายเหตุการณ์ในช่วงที่กองทัพแดงเดินทางไกลสองพันกว่าลี้ ช่วงที่เดินทัพผ่านหุบเขาเสี่ยวเหลียงซาน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าอี๋ นายพล Liu Bocheng ได้ผูกพันเป็นพันธมิตรกับหัวหน้าเผ่าอี๋ คำว่า “รักลึกซึ้งไมตรียืนยง” ในเพลงนี้ก็หมายถึงมิตรภาพระหว่างกองทัพทหารแดงกับชาวเผ่าอี๋นั่นเอง http://www.youtube.com/watch?v=xPxdNsiiyVI http://www.tudou.com/programs/view/WyDVqJhHt2w/
เนื้อเพลง
五彩云霞空中飘, 天上飞来金丝鸟, 哎............
红军是咱们的亲兄弟 长征不怕路途遥
索玛花一朵朵 红军从咱家乡过, 哎............
红军走的是革命的路 革命的花儿开在咱心窝。

คำอ่านพินอิน
wúcǎi yúnxiá kōnɡzhōnɡ piāo,
tiānshànɡ fēilái jīnsīniǎo, āi............
hónɡjūn shì zán mende qīnxiōnɡdi,
chánɡzhēnɡ búpà lùtú yáo
suǒ mǎ huā yī duǒduǒ,
hónɡjūn cónɡ zán jiāxiānɡ ɡuò, āi............
hónɡjūn zǒude shì ɡémìnɡ de lù,
ɡémìnɡ de huāér kāi zài zán xīnwō.

ความหมายของเนื้อเพลง
เรืองรองแสงพยับเมฆลอยเด่นฟ้า คีรีบูนโบยบินมาฟ้าสดใส
ทหารแดงคือพี่น้องรักร่วมใจ เดินทัพไกลไม่หวั่นพรั่นทางยาว
ดอกสัวหม่า เจ้าเอย ทหารแดงเดินทัพผ่านมาบ้านเรา
หนทางทหารแดงเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้า ชีวิตใหม่ผองเรา เบ่งบานทั่ว หัวใจชน
อันดับ ที่ 6. เพลง กั้ว เสวี่ย ซาน ฉ่าว ตี้《过雪山草地》(ข้ามผ่านขุนเขาหิมะทุ่งหญ้ากว้าง) ประพันธ์คำร้องโดย Xiao Hua (肖华) ประพันธ์ทำนองโดย Chen Geng ,Sheng Mao,Tang He และ Yu Qiu (晨耕,生茂,唐诃,遇秋) เพลงนี้พรรณนาเหตุการณ์ ในปี 1937 ที่กองทัพทหารแดงเดินทางรอนแรมแสนไกลขึ้นเหนือ ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนานัปการ ต้องเดินข้ามภูเขาหิมะที่หนาวเหน็บลูกแล้วลูกเล่า ต้องเดินผ่านทุ่งหญ้าเวิ้งว้างที่มีแต่ความแห้งแล้งกันดาร จนในที่สุดก็เดินทางมาถึงฐานทัพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของทหารแดงที่พร้อมจะรบและต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบ “สาธารณรัฐ” นับเป็นบทเพลงแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะอีกบทหนึ่งของการเดินทัพทางไกลของกอง ทัพทหารแดงhttp://www.youtube.com/watch?v=60vUEzzjtZc http://www.tudou.com/programs/view/nyx4SAl5NH8/
เนื้อเพลง
雪皑皑野茫茫, 高原寒,炊断粮。
红军都是钢铁汉, 千锤百炼不怕难。
雪山低头迎远客, 草毯泥毡扎营盘。
雪皑皑,野茫茫, 高原寒,炊断粮。
红军都是钢铁汉, 千锤百炼不怕难。
雪山低头迎远客, 草毯泥毡扎营盘。
风雨侵衣骨更硬, 野菜充饥志越坚,志越坚。
官兵一致同甘苦, 革命理想高于天,高于天。

คำอ่านพินอิน
xuě áiái,yě mánɡmánɡ,
ɡāoyuán hán,chuī duànliánɡ.
hónɡjūn dōushì ɡānɡ tiěhàn,
qiānchuí bǎiliàn búpà nán.
xuěshān dītóu yínɡ yuǎnkè,
cǎo tǎn ní zhān zhā yínɡpán.
xuě áiái,yě mánɡmánɡ,
ɡāoyuán hán,chuī duànliánɡ.
hónɡjūn dōushì ɡānɡ tiěhàn,
qiānchuí bǎiliàn búpà nán.
xuěshān dītóu yínɡ yuǎnkè,
cǎo tǎn ní zhān zhā yínɡpán.
fēnɡyǔ qīn yī ɡǔ ɡènɡyìnɡ,
yěcài chōnɡjī zhì yuè jiān,zhì yuè jiān.
ɡuānbīnɡ yízhì tónɡɡānkǔ,
ɡémìnɡ líxiǎnɡ ɡāoyú tiān,ɡāoyú tiān.
fēnɡyǔ qīn yī ɡǔ ɡènɡyìnɡ,
yěcài chōnɡjī zhì yuè jiān,zhì yuè jiān.
ɡuānbīnɡ yízhì tónɡɡānkǔ,
ɡémìnɡ líxiǎnɡ ɡāoyú tiān,ɡāoyú tiān.

ความหมายของเนื้อเพลง
หิมะพราว สุดเวิ้งว้าง ทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดตา
ทหารแดงแกร่ง ดั่งเหล็กกล้า พันหมื่นแรง หลอมข้า มิได้เกรง
ภูหิมะ คำนับ รับแขกไกล บนพรมหญ้า ผืนใหญ่ ตั้งค่ายเคร่ง
เขาหิมะสูงลิบ ไม่เคยเกรง ทั้งเหน็บหนาวเสบียงขาดผงาดมิคลาย
ทหารแดงดั่งเหล็กกล้ามิเคยท้อ พันหมื่นร้อนหลอมหล่อไม่หวั่นไหว
ภูหิมะหนาวเหน็บรับแขกไกล บนพรมหญ้าผืนใหญ่ตั้งค่ายมั่น
พายุโถม กายยิ่งแกร่ง กล้าประจัญ อาหารป่า ประทังปณิธาน มั่นมิคลาย
แม่ทัพ ทหาร สุขทุกข์ร่วมใจ ปฏิวัติ มั่นในใจ สูงเทียมฟ้า

อันดับที่ 7. เพลง อู่ เยวี่ย เตอะ เซียน ฮวา《五月的鲜花》 (ดอกไม้ในเดือนห้า) ประพันธ์คำร้องโดย Guang Weiran (光未然) ประพันธ์ทำนองโดย Yan Shushi (阎述诗) ในปี 1935 Guang Weiran แต่งกลอนบทเล็กๆบทหนึ่ง ว่า “ศัตรูหยุดก้าวย่างผองข้าด้วยคมกระบี่ หลายชีวีสละเลือดบุกฟันฝ่า แม้ตัวตายไม่คิดเสียดายชีวา ฮึกเหิมกล้าไม่คิดถอยสักก้าวเดียว” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประจำวัน เมื่อ Yan Shushi ได้อ่าน ก็ คิดถึงภาพเมื่อครั้งร่วมการชุมนุมปฏิวัติต่อต้านการรุกรานของทหารญี่ปุ่นของ กลุ่มนักศึกษารักชาติ เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งทำนองเพลงให้กับกลอนบทนี้ และได้นำไปมอบให้กับกลุ่มนักศึกษาในคืนวันเดียวกันนั้นเอง ต่อมามีการนำเพลงนี้ไปใช้เป็นเพลงลั่นกลองศึก ทำให้เพลงนี้มีอานุภาพปลุกใจให้ทัพทหารหาญมีจิตใจที่ฮึกเหิมทระนง http://www.tudou.com/programs/view/c6z7umDerfo/http://www.youtube.com/watch?v=JEOYaBCkebI
เนื้อเพลง
五月的鲜花,开遍了原野, 鲜花掩遮盖着志士的鲜血。
为了挽救这垂危的民族, 他们正顽强地抗战不歇。
如今的东北已沦亡了四年, 我们天天在痛苦中熬煎。
失掉自由更失掉了饭碗, 屈辱地忍受那无情的皮鞭。
敌人的铁蹄 已越过了长城, 中原大地依然歌舞升平。
‘亲善睦邻’呵卑污的投降, 忘掉了国家更忘掉了我们。
再也忍不住这满腔的愤怒 我们期待着这一声怒吼。
怒吼惊起这不幸的一群 被压迫者一起挥动拳头。

คำอ่านพินอิน
wǔyuè de xiānhuā ,kāibiàn le yuányě ,
xiānhuā yǎnzhē ɡàizhe zhìshì de xiānxuè.
wèile wǎnjiù zhè chuíwēi de mínzú ,
tāmen zhènɡ wán qiánɡdì kànɡzhàn bú xiē.
rújīn de dōnɡběi yǐ lúnwánɡ le sìnián ,
wǒmen tiāntiān zài tònɡkǔ zhōnɡ áojiān.
shīdiào zìyóu ɡènɡ shī diàole fànwǎn,
qūrǔ dì rěnshòu nà wúqínɡ de píbiān .
dírén de tiětí yǐ yuè ɡuòle chánɡchénɡ ,
zhōnɡyuán dàdì yīrán ɡēwǔ shēnɡpínɡ.
qīnshàn mùlín'hē bēiwū de tóuxiánɡ ,
wànɡ diàole ɡuójiā ɡènɡ wànɡ diàole wǒmen.
zàiyě rěnbúzhù zhè mǎnqiānɡ de fènnù,
wǒmen qīdài zhe zhè yìshēnɡ nùhǒu.
nùhǒu jīnɡqǐ zhè búxìnɡ de yìqún,
bèiyāpò zhě yìqǐ huīdònɡ quántou.

ความหมายของเนื้อเพลง
พฤกษพรรณ ยามพฤษภา ท้องทุ่งหญ้า ทั่วหล้างาม
หมู่มวล บุปผาบาน กลบเลือดราญ ทาปฐพี
ในห้วง ภยันตราย ช่วยพ้นภัย ผองน้องพี่
ท่านแกร่ง กร้าวต้านตี ศึกใดมี ตีต้านมัน
ครานี้ อีสาน ถูกรานรุก สี่ปี ทนทุกข์ เจ็บมหันต์
อดสู ทุกข์อยู่ ทุกวี่วัน รอคืน เปลี่ยนวัน ผันไป
อิสระ เสรี สูญสิ้น จะกิน ชามข้าว สูญหาย
อัปยศ อดสู สู้ทนไป แส้ฟาดกาย พวกไร้ใจ มันย่ำยี
ศัตรู ก้าวข้าม กำแพง กำแหง หาญย่ำ ศักดิ์ศรี
เสียงเพลง กึกก้อง ปฐพี ระบำ ดนตรี สันติคง
เมตตา เกื้อกูล สมานฉันท์ ถูกเย้ยหยัน ต่ำช้า ไม่ประสงค์
ลืมทิ้งสิ้น แม้ชาติ ไม่ดำรง ทิ้งปวงชน ลืมสิ้น ทิ้งผองเรา
เรามิอาจ อดรน ทนอยู่ได้ เก็บในใจ โกรธแค้น แผดเผา
เสียงคำราม ที่เรา คอยเฝ้า อดทน ผองเรา สู้ไป
แผดเสียง คำราม ดังลั่น โรมรัน ให้มัน โชคร้าย
ผู้ถูก กดขี่ ร่วมใจ กำมือ ชูชัย ร่วมโรมรัน

อันดับที่ 8. เพลง เป่า เว่ย หวง เหอ《保卫黄河》(ปกป้องฮวงเหอ) ประพันธ์คำร้องโดย Guang Weiran (光未然) ประพันธ์ทำนองโดย Xian Xinghai (冼星海) เพลงนี้เป็นเพลงที่เจ็ดในเพลงชุด หวงเหอ ต้า เหอ ชั่ง《黄河大合唱》“เพลงประสานเสียงฮวงเหอ” ความเด่นของเพลงนี้อยู่ที่ทำนองและจังหวะเพลง กล่าวคือ เป็นการขับร้องประสานเสียงและการร้องโต้ตอบสลับกัน จึงทำให้เพลงนี้มีลักษณะของการมีส่วนร่วมของการร้องบนเวทีและการร่วมร้องของ ผู้ชม เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างมากอีกเพลงหนึ่ง ในยุคสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น จังหวะเพลงเป็นแบบเพลงมาร์ชสวนสนาม มีจังหวะหนักแน่น ทรงพลัง เพื่อการก้าวย่างที่สั้นและกระชับ ปลุกเร้าจิตใจให้เต้นเป็นจังหวะที่มั่นคง เพื่อบอกสัญญาณการรุกไปข้างหน้าพร้อมรุกรบประจัญบาน http://www.tudou.com/playlist/playindex.do?lid=6894955http://www.youtube.com/watch?v=h_vBhb9CO8k
เนื้อเพลง
但是,  
中华民族的儿女啊, 谁愿意像猪羊一般  
任人宰割? 我们抱定必胜的决心,
保卫黄河!  保卫华北!  
保卫全中国! 风在吼  
马在叫 黄河在咆哮  
黄河在咆哮 河西山冈万丈高  
河东河北 高粱熟了  
万山丛中, 抗日英雄真不少!  
青纱帐里, 游击健儿逞英豪!  
端起了土枪洋枪, 挥动着大刀长矛,  
保卫家乡! 保卫黄河!  
保卫华北! 保卫全中国!

คำอ่านพินอิน
dànshì,  
zhōnɡhuá mínzú de érnǚ ā, shuí yuàn yìxiànɡ zhū yánɡ yìbān  
rènrén zǎiɡē?  wǒmen bàodìnɡ bìshènɡ de juéxīn,
bǎowèi huánɡhé!   bǎowèi huáběi!  
bǎowèi quánZhōnɡɡuó! fēnɡ zài hǒu  
mǎ zài jiào huánɡhé zài páoxiāo  
huánɡhé zài páoxiāo héxī shānɡānɡ wànzhànɡ ɡāo  
hédōnɡ héběi ɡāoliɑnɡ shóule  
wànshān cónɡzhōnɡ, kànɡrì yīnɡxiónɡ zhēn bùshǎo! 
qīnɡshāzhànɡ lǐ, yóujī jiàn ér chěnɡ yīnɡháo!  
duān qǐle tǔqiānɡ yánɡqiānɡ, huī dònɡzhe dàdāo chánɡmáo,  
bǎowèi jiāxiānɡ! bǎowèi huánɡhé!  
bǎowèi huáběi! bǎowèi quánZhōnɡɡuó!

ความหมายของเนื้อเพลง
แต่.....  
ลูกหลานชาวจีนเอ๋ย ใครเลยยอมเป็นอย่างผักปลา
ให้ผู้อื่น ตามใจ เข่นฆ่า เราท้า พร้อมสู้ เอาชัย
ปกป้อง ฮวงเหอ เรานี้ พื้นที่ ทางเหนือ เอาไว้
ประเทศ จีนเรา ไม่ยอมใคร เสียงพายุไล่ ขู่คำราม
ม้าโหมฮึก ราญศึกลั่น คลื่นฮวงเหอ ซัด น่าเกรงขาม
คลื่นไล่คลื่น ขู่เสียง คำราม ซัดหุบเหว ทะยาน สูงเสียดฟ้า
ตะวันออกและทางเหนือ ข้าวเกาเหลียงร้อนแล้วหนา
หมื่นแสนหุบเขา รวมกันมา พร้อมใจต้านข้าศึกญี่ปุ่นราญ
ในป่าข้าวโพดใบเรียว จรยุทธปราดเปรียวอาจหาญ
แบกปืนผา หน้าไม้ ร่วมต้าน ดาบโล่ เข้าประจัญ หามา
ปกป้อง บ้านช่อง พี่น้อง ฮวงเหอ ทั่วท้อง ทิศศา
ปกป้องแดนเหนือยิ่งชีวา รักษาพสุธาแผ่นดินจีน
อันดับที่ 9. เพลง จ้าย ไท่ สิง ซานซ่าง《在太行山上》(บนเขาไท่สิงซาน) ประพันธ์คำร้องโดย Gui Taosheng (桂涛声) ประพันธ์ทำนองโดย Xian Xinghai (冼星海) เพลงนี้แต่งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 1935 ผู้แต่งแต่งเพลงนี้เพื่อสรรเสริญชาวเมืองซานซี ที่อาบเลือดท่วมกาย ต้านทานการรุกราญของทหารญี่ปุ่นเพื่อปกป้องดินแดนมาตุภูมิอย่างกล้าหาญ ท่วงทำนองเพลงเป็นการประสมประสานระหว่างทำนองไพเราะหวานละมุน กับทำนองเพลงมาร์ชสวนสนามที่เข้มแข็งหนักแน่นมีพลังได้อย่างกลมกลืน จึงเป็นเพลงที่มีทั้งความงดงามอ่อนหวาน แต่แฝงด้วยอารมณ์ฮึกเหิมทรงพลังอยู่ในที เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปลุกหัวใจรักชาติให้ตื่นอยู่หัวใจชาวจีนถ้วนทั่วhttp://www.youtube.com/watch?v=xOaI1uYpDjEhttp://www.tudou.com/programs/view/lp4UcCJUDno/
เนื้อเพลง
红日照遍了东方(照遍了东方)
自由之神在纵情歌唱(纵情歌唱)
看吧千山万壑铜壁铁墙
抗日的烽火燃烧在太行山上(太行山上)
气焰千万丈(千万丈)
听吧母亲叫儿打东洋妻子送郎上战场(上战场)
我们在太行山上,我们在太行山上
山高林又密兵强马又壮
敌人从那里进攻我们就要它在那里灭亡
敌人从那里进攻我们就要它在那里灭亡

คำอ่านพินอิน
hónɡ rìzhào biàn le dōnɡfānɡ (zhào biàn le dōnɡfānɡ)
zìyóu zhīshén zài zònɡqínɡ ɡēchànɡ (zònɡqínɡ ɡēchànɡ)
kànbɑ qiānshānwànhè tónɡ bì tiě qiánɡ
kànɡrì de fēnɡhuǒ ránshāo zài tàixínɡshān shànɡ
(tàixínɡ shānshànɡ)
qìyàn qiān wànzhànɡ (qiān wànzhànɡ)
tīnɡbɑ mǔqīn jiào ér dǎ dōnɡyánɡ qīzi sònɡ lánɡ shànɡ
zhànchǎnɡ (shànɡ zhànchǎnɡ)
wǒmen zài tàixínɡ shānshànɡ ,wǒmen zài tàixínɡ shānshànɡ
shānɡāo lín yòu mì bīnɡqiánɡ mǎ yòu zhuànɡ
dírén cónɡ nàlǐ jìnɡōnɡ wǒmen jiùyào tā zài nàlǐ mièwánɡ
dírén cónɡ nàlǐ jìnɡōnɡ wǒmen jiùyào tā zài nàlǐ mièwánɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
อาทิตย์แดง ส่องทั่วพื้น บูรพา (ส่องทั่วพื้นบูรพา)
จิตวิญญา เสรีกู่ก้อง ร้องเพลงมั่น (กู่ก้องร้องเพลงมั่น)
ล้านหุบเขา ตั้งกำแพงบน ไท่สิงซาน
ไฟสงคราม โหมหาญ รุกรานรอน (บนเขาไท่สิงซาน)
ทหารญี่ปุ่นเหิมเกริม สุดกำลัง (เหิมเกริมสุดกำลัง)
ฟังเถิดฟังแม่เรียกลูก ส่งพ่อไปราญสมร (ราญสมร)
ศึกทะเล บูรพา ไม่นิ่งนอน
เราตั้งมั่นรานรอนบนไท่สิงซาน
เขาตระหง่าน ป่าทึบ ทหารหาญ อาชาแกร่ง
ข้าศึกบุกทุกแห่ง เข้าประหาร
มาทางใดตีพ่ายให้แหลกลาญ
ผลาญให้มัน วายวอด ลบจมดิน
อันดับที่ 10. เพลง เอ้อร์ เยว่ หลี่ หลาย《二月里来》 (กุมภามาแล้ว) ประพันธ์คำร้องโดย Sai Ke (赛克) ประพันธ์ทำนองโดย Xian Xinghai (冼星海) เพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1939 เป็นหนึ่งในชุดเพลงขับร้องประสานเสียงชุด “เพลงเพาะปลูก” นำออกแสดงครั้งแรกที่เมืองเหยียนอาน ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอันมาก ต่อมาจึงแยกออกมาเป็นเพลงขับร้องเดี่ยว สามารถสื่อถึงท่วงทำนองที่นุ่มนวล รื่นหู มีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกของชีวิตชาวนา วิถีการเพาะปลูกและทำนองเพลงพื้นบ้านของชาวเจียงหนานได้อย่างลึกซึ้งชัดเจน เนื้อเพลงพรรณนาเหตุการณ์ในช่วงการรุกรานของทหารญี่ปุ่น ชาวบ้านในเขตชายแดนทุ่มเทแรงกาย เพาะปลูกพืชอาหารเพื่อส่งให้ทหารกล้าที่รบอยู่แนวหน้า ปกป้องรักษาบ้านเมืองhttp://www.youtube.com/watch?v=cBNNlsbAfSQhttp://www.tudou.com/programs/view/IdxAwzkaHLE/
เนื้อเพลง
二月里来呀好春光, 家家户户种田忙,
指望着今年的收成好, 多捐些五谷充军粮。
二月里来呀好春光, 家家户户钟田忙,
种瓜的得瓜呀种豆得豆, 谁种下仇恨他自己遭殃。
加紧生产哟加紧生产, 努力苦干努力苦干,
年老的年少的在后方, 多出点劳力也是抗战。คำอ่านพินอิน
èryuè lǐ láiyɑ hǎo chūnɡuānɡ,
jiājiā hùhù zhònɡtián mánɡ,
zhǐ wànɡzhe jīnnián de shōuchenɡ hǎo,
duō juān xiē wúɡǔ chōnɡ jūnliánɡ.
èryuè lǐ láiyɑ hǎo chūnɡuānɡ,
jiājiā hùhù zhōnɡ tián mánɡ,
zhǒnɡɡuā de dé ɡuā yɑ zhònɡdòudédòu,
shuí zhǒnɡxià chóuhèn tā zìjǐ zāoyānɡ.
jiājǐn shēnɡchǎn yō jiājǐn shēnɡchǎn,
nǔlì kǔɡàn nǔlì kǔɡàn,
nián lǎode nián shǎode zài hòufānɡ,
duō chū diǎn láolì yěshì kànɡzhàn.

ความหมายของเนื้อเพลง
แสงแดดอ่อนเดือนกุมภา ทุกบ้านมาร่วมไถหว่าน
เปี่ยมหวังข้าวรวงงาม เก็บเกี่ยวส่งเหล่าทหาร
กุมภามาแดดเรืองรอง เราทั้งผองยุ่งการงาน
ปลูกแตงถั่ว ผลเบ่งบาน ใครปลูกกรรมรับผลไป
รีบปลูกกันเร็วเข้า ช่วยศึกเร่ง เอาใจใส่
เด็กเล็กคนแก่ได้ อยู่แนวหลังหวังพึ่งพา

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2555 21:39

  非常棒的博客!เยี่ยมมากครับ..

  ตอบลบ