วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ร้อยเพลงรักชาติจีน (เพลงที่ 71- 80)

อันดับที่ 71.เพลง ย่าโจว สยง เฟิง《亚洲雄风》 (พลังพายุเอเชีย) ประพันธ์คำร้องโดย Zhang Li (张藜) ประพันธ์ทำนองโดย Xu Peidong (徐沛东) แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 เป็นเพลงที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในการจัดกีฬาครั้งนี้มีเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะหลายเพลง เช่น เพลงชื่อ กวางหรง หยวี่ ม่งเสี่ยง 《光荣与梦想》 “เกียรติยศและความฝัน” เพลงชื่อ เฮย โถวฟ่า เพียว ฉี่ หลาย 《黑头发飘起来》”ผมดำปลิวไสว” แต่เพลงที่ได้รับความนิยม และแพร่หลายมาจนปัจจุบันก็คือเพลง “พลังพายุเอเซีย” เพลงนี้มีทำนองฟังสบายรื่นหู มีชีวิตชีวา แต่ให้ความรู้สึกถึงการแผ่ขยายที่กว้างไกล สูงสง่า และยิ่งใหญ่ เนื้อเพลงสื่อถึงภาพแห่งความรัก สมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวของชาวเอเชียhttp://www.youtube.com/watch?v=w2q7Ra_13XY
เนื้อเพลง
(女) 我们亚洲,山是高昂的头;
我们亚洲,河象热血流;我们亚洲,树都根连根,我们亚洲,云也手握手!莽原缠玉带,田野织彩绸,亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼!
(女) 我们亚洲,江山多俊秀;
我们亚洲,物产也富有;我们亚洲,人民最勤劳,我们亚洲,靳更风流!四海会宾客,五洲交朋友,亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼!啦~啦~啦~啦亚洲雄风震天吼!
(男) 我们亚洲,山是高昂的头;
我们亚洲,河象热血流;我们亚洲,树都根连根,我们亚洲,云也手握手!莽原缠玉带,田野织彩绸,亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼!
(合) 我们亚洲,江山多俊秀;我们亚洲,物产也富有;我们亚洲,人民最勤劳,我们亚洲,靳更风流!四海会宾客,五洲交朋友,亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼!啦~啦~啦~啦亚洲雄风震天吼!震天吼!

คำอ่านพินอิน
(nǚ) wǒmen yàzhōu, shān shì ɡāoánɡ de tóu;
wǒmen yàzhōu, hé xiànɡ rè xuèliú;
wǒmen yàzhōu, shù dōu ɡēn liánɡēn,
wǒmen yàzhōu, yún yě shǒu wòshǒu!
mǎnɡyuán chán yùdài,tiányě zhī cǎichóu,
yàzhōu fēnɡ zhà qǐ, yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
(nǚ) wǒmen yàzhōu, jiānɡshān duō jùnxiù;
wǒmen yàzhōu, wùchǎn yě fùyǒu;
wǒmen yàzhōu, rénmín zuì qínláo,
wǒmen yàzhōu, jìn ɡènɡ fēnɡliú!
sìhǎi huì bīnkè, wǔzhōu jiāopénɡyou,
yàzhōu fēnɡ zhà qǐ,yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
lā~lā~lā~lā yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
(nán)wǒmen yàzhōu, shān shì ɡāoánɡ de tóu ;
wǒmen yàzhōu, hé xiànɡ rè xuèliú;
wǒmen yàzhōu, shù dōu ɡēn liánɡēn,
wǒmen yàzhōu, yún yě shǒu wòshǒu!
mǎnɡyuán chán yùdài,tiányě zhī cǎichóu,
yàzhōu fēnɡ zhà qǐ,yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
(hé) wǒmen yàzhōu, jiānɡshān duō jùnxiù;
wǒmen yàzhōu, wùchǎn yě fùyǒu;
wǒmen yàzhōu, rénmín zuì qínláo,
wǒmen yàzhōu, jìn ɡènɡ fēnɡliú!
sìhǎi huì bīnkè, wǔzhōu jiāopénɡyou,
yàzhōu fēnɡ zhà qǐ,yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
lā~lā~lā~lā yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu!
zhèntiān hǒu!

ความหมายของเนื้อเพลง
(ญ.) เราชาวเอเชีย ยอดเขาสูงเทียมฟ้า
เราชาวเอเชีย ธาราดั่งโลหิตพล่าน
เราชาวเอเชีย รากไม้เกี่ยวร้อยกัน
เราชาวเอเชีย เมฆขาวระยับจับมือมั่น
ทุ่งหญ้าสายหยกพัน ทุ่งนาถักเป็นแพรพรรณ
พายุเอเชียโหมสนั่น พายุเอเชียลั่นฟ้าคำราม
(ญ.) เราชาวเอเชีย ยอดเขาสายน้ำงาม
เราชาวเอเชีย โภคทรัพย์เรารวยล้ำ
เราชาวเอเชีย มวลชนแกร่งแข็งขัน
เราชาวเอเชีย ลมแรง เรารุกต้าน
แขกมาเยือนบ้าน มิตรห้าทวีปผูกพัน
พายุเอเชียโหมสนั่น พายุเอเชียลั่นฟ้าคำราม
ลา ลา ลา ลา พายุเอเชียลั่นฟ้าคำราม
(ช.) ซ้ำท่อน 1
(พร้อม) ซ้ำท่อน 2


อันดับที่ 72.เพลง เชาเยว่ เมิ่งเสี่ยง《超越梦想》(ก้าวข้ามความฝัน) ประพันธ์คำร้องโดย Han Bao และ Hu Zheng (韩葆、胡峥) ประพันธ์ทำนองโดย Wang Xiaofeng (王晓峰) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่จัดที่ ปักกิ่งในปี 2008 โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน ปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลจีนได้ก่อตั้งคณะกรรมการการยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิ มปิคขึ้น หนึ่งในภารกิจก็คือ การจัดทำสื่อเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค เพลง “ก้าวข้ามความฝัน” นี้ได้บันทึกเสียงสำเร็จและนำออกเผยแพร่สู่ประชาชนเป็นครั้งแรกในปี 1999 ทางสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและกระหึ่มไปทั่วแผ่นดินจีน ก่อนการยื่นขอเป็นเจ้าภาพเสียอีก เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของรัฐบาลจีนที่จะยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค แม้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ปักกิ่งจะปิดฉากลงแล้ว แต่เนื้อเพลงที่สื่อถึงจิตวิญญาณของความรักชาติที่นับวันมีแต่จะทวีคูณมาก ขึ้น ความกล้าหาญที่จะเผชิญไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อความเหน็ดเหนื่อย ท่วงทำนองเพลงอันหนักแน่น แข็งแกร่ง ผึ่งผาย เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเพลงนี้ ยังคงกระตุ้น ปลุกย้ำให้ชาวจีนได้รู้สึกถึงบรรยากาศอันคึกคัก ความยิ่งใหญ่อลังการของมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ และความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค http://www.youtube.com/watch?v=O5BxXgnkD1M
เนื้อเพลง
圣火第一次点燃是希望在跟随 当终点已不再永久是心灵在体会 不在乎等待几多轮回 不在乎欢笑伴着泪水
超越梦想一起飞 你我需要真心面对 让生命回味这一刻 让岁月铭记这一回 คำอ่านพินอิน
shènɡhuǒ dì yícì diǎnrán shì xīwànɡ zài ɡēnsuí
dānɡ zhōnɡdiǎn yǐ búzài yónɡjiǔ shì xīnlínɡ zài tǐhuì
bú zàihu děnɡdài jǐduō lúnhuí
bú zàihu huānxiào bànzhe lèishuǐ
chāoyuè mènɡxiǎnɡ yī qǐfēi
nǐwǒ xūyào zhēnxīn miànduì
rànɡ shēnɡmìnɡ huíwèi zhè yíkè
rànɡ suìyuè mínɡjì zhè yìhuí

ความหมายของเนื้อเพลง
เมื่อคบเพลิงจุดสว่างคือความหวังส่องประกาย
เมื่อจุดหมายไม่ใช่ตลอดไป คือหัวใจได้ซาบซึ้ง
รอคอยมากี่ภพชาติไม่เคยคิดคำนึง
ไม่เคยได้คิดถึงรอยยิ้มในน้ำตา
ข้ามความฝัน เราโบยบินไปด้วยกัน
เราท่านมุ่งมั่นเผชิญไปข้างหน้า
ให้ชีวิตหวนรำลึกวันเวลา
ชีวิตนี้จดจารึกในใจ

อันดับที่ 73.เพลง จินเทียน ซื่อ หนี่ เตอะ เซิงรื่อ《今天是你的生日》(วันนี้เป็นวันเกิดท่าน) ประพันธ์คำร้องโดย Han Jingting (韩静霆) ประพันธ์ทำนองโดย Gu Jianfen (谷建芬) วันที่ 1 เดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันชาติของจีน เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี และเป็นวันที่ชาวจีนทั่วทั้งประเทศจะได้รำลึกถึงความสำคัญ และบุญคุณของคณะปฏิวัติที่ล้มล้างการกดขี่ของระบบศักดินา เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่กับประชาชน เพลงนี้เป็นเพลงสดุดีชาติจีนที่มีเนื้อหาสื่อถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชน จีน การถือกำเนิดของมาตุภูมิอันเป็นอันเป็นที่รักยิ่ง แสดงถึงความรักที่ประชาชนมีต่อมาตุภูมิ เหมือนลูกมีต่อแม่ ทำนองเพลงโออ่า แผดเสียงก้องสะท้อนอย่างไม่มีวันสิ้นเสียง สื่อถึงชาติจีนอันยิ่งใหญ่ยืนยง ให้ความรู้สึกฮึกเหิม จิตใจลำพอง และเกิดความภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดhttp://www.youtube.com/watch?v=ERvptgNcpm8&feature=related
เนื้อเพลง
今天是你的生日我的中国 清晨我放飞一群白鸽 为你衔来一枚橄榄叶 鸽子在崇山峻岭飞过 我们祝福你的生日 我的中国 愿你永远没有忧患 永远宁静 我们祝福你的生日 我的中国 这是儿女们心中期望的歌 今天是你的生日 我的中国 清晨我放飞一群白鸽 为你带回远方儿女的思念 鸽子在茫茫海天飞过 我们祝福你的生日 我的中国 愿你月儿常圆 儿女永远欢乐 我们祝福你的生日 我的中国 这是儿女在远方爱的诉说 今天是你的生日 我的中国 清晨我放飞一群白鸽 为你衔来一棵金色麦穗 鸽子在风风雨雨中飞过 我们祝福你的生日 我的中国 愿你逆风起飞 雨中获得收获 我们祝福你的生日 我的中国 这是儿女们心中期望的歌

คำอ่านพินอิน
jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē
wéinǐ xián lái yìméi ɡǎnlǎn yè
ɡēzi zài chónɡshān jùnlǐnɡ fēiɡuò
wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
yuàn nǐ yónɡyuǎn méiyǒu yōuhuàn yónɡyuǎn nínɡjìnɡ
wǒmen zhùfú nǐde shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
zhè shì ér nǚ men xīnzhōnɡ qīwànɡ de ɡē
jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē
wéinǐ dàihuí yuǎnfānɡ ér nǚ de sīniàn
ɡēzi zài mánɡmánɡ hǎitiān fēiɡuò
wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
yuàn nǐ yuè ér chánɡ yuán ér nǚ yónɡyuǎn huānlè
wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
zhè shì érnǚ zàiyuǎnfānɡ ài de sùshuō
jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē
wèinǐ xián lái yī kē jīnsè màisuì
ɡēzi zài fēnɡ fēnɡyǔ yǔzhōnɡ fēiɡuò
wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
yuàn nǐ nìfēnɡ qǐfēi yǔzhōnɡ huòdé shōuhuò
wǒmen zhùfú nǐde shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó
zhè shì érnǚ men xīnzhōnɡ qīwànɡ de ɡē

ความหมายของเนื้อเพลง
วันนี้เป็นวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน อรุณฉายแสงตะวัน ฉันปล่อยพิราบขาวโบยบิน
คาบใบมะกอกมาให้ท่านร่อนผกผิน พิราบขาวเหิรบินมาจากยอดเขาสูงชัน
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน ขอท่านพ้นภัย สงบสุขตราบนิรันดร์
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน ปรารถนามอบแด่ท่าน เพลงรำพันจากใจเรา

วันนี้เป็นวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน อรุณฉายแสงตะวัน ฉันปล่อยฝูงพิราบขาว
นำความคิดถึงจากลูกหลานโพ้นทะเลถิ่นลำเนา พิราบขาวบินข้ามฟ้าข้ามทะเล
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน ขอพระจันทร์ กลมเกลียว ลูกหลานมาสรวลเส
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน จากแดนไกลมอบแด่ท่านเพลงรำพันจากลูกจีน

วันนี้เป็นวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน อรุณฉายแสงตะวัน ฉันปล่อยฝูงพิราบโผผิน
คาบรวงข้าวประกายทองทั่วผืนดิน ผ่านลมฝนโบยบินฝ่าฟันมา
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน ขอท่านท้าลม ไขว่คว้า ฟันฝ่า
เราอวยพรวันเกิดท่าน ชาติจีนของฉัน ปรารถนามอบแด่ท่าน เพลงรำพันจากใจเรา


อันดับที่ 74.เพลง ต้า จงกว๋อ《大中国》(ประเทศจีนยิ่งใหญ่) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย Gao Feng (高枫) เป็นเพลงยอดนิยมสมัยปัจจุบันที่แต่งขึ้นในปี 1995 โดยศิลปินชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เผยแพร่ครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง ด้วยความชาญฉลาดของผู้แต่ง ที่ใช้วิธีหลอมรวมทำนองเพลงพื้นเมืองเป็นหนึ่งเดียว เนื้อเพลงสื่อถึงภูมิทัศน์ของชาติจีน แม่น้ำสายยาว เทือกเขายิ่งใหญ่ แผ่นดินกว้างไกล และหัวใจทระนง การใช้คำเปรียบเทียบประเทศจีนว่าเป็น “บ้านหนึ่งหลัง” ในเพลงนี้สร้างความสนิทใจ แน่นแฟ้นให้ผู้ฟังอย่างไม่ต้องสงสัย การรักชาติ รักพี่น้องร่วมชาติก็เปรียบเสมือนความรักที่มีต่อคนในครอบครัว ด้วยทำนองที่เป็นตัวแทนแห่งชาติจีน เนื้อเพลงที่เป็นตัวแทนแห่งจิตชาวจีนถ้วนทั่วทุกคน ทำให้เพลงนี้ติดหูผู้ฟังอย่างง่ายดาย และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและรวดเร็วในเวลาไม่นาน และยังคงเป็นเพลงที่ติดหู ตรึงใจชาวจีนมาจนทุกวันนี้ http://www.youtube.com/watch?v=W28mLjVzMMM
เนื้อเพลง
我们都有一个家 名字叫中国
兄弟姐妹都很多 景色也不错
家里盘着两条龙 是长江与黄河
还有珠穆朗玛峰儿 是最高山坡

我们都有一个家 名字叫中国
兄弟姐妹都很多 景色也不错
看那一条长城万里 在云中穿梭
看那青藏高原 比那天空还辽阔

我们的大中国呀 好大的一个家
经过那个多少 那个风吹和雨打
我们的大中国呀 好大的一个家
永远那个永远 那个我要伴随她
中国祝福你 你永远在我心里
中国祝福你 不用千言和万语

คำอ่านพินอิน
wǒmen dōu yǒuyíɡè jiā mínɡzi jiào Zhōnɡɡuó
xiōnɡdi jiěmèi dōu hěnduō jǐnɡsè yě búcuò
jiālǐ pán zhe liǎnɡtiáo lónɡ shì Chánɡjiānɡ yǔ Huánɡhé
háiyǒu Zhūmùlǎnɡmǎfēnɡ ér shì zuìɡāo shānpō

wǒmen dōu yǒuyíɡè jiā mínɡzi jiào Zhōnɡɡuó
xiōnɡdi jiěmèi dōu hěnduō jǐnɡsè yě búcuò
kàn nà yìtiáo Chánɡchénɡ wànlǐ zài yúnzhōnɡ chuānsuō
kàn nà qīnɡzànɡ ɡāoyuán bǐ nà tiānkōnɡ hái liáokuò

wǒ mende dà Zhōnɡɡuó yɑ hǎo dà de yíɡè jiā
jīnɡɡuò nàɡè duōshǎo nàɡè fēnɡchuī hé yǔdǎ
wǒ mende dà Zhōnɡɡuó yɑ hǎo dà de yíɡè jiā
yónɡyuǎn nàɡè yónɡyuǎn nàɡè wǒ yào bànsuí tā
Zhōnɡɡuó zhùfú nǐ nǐ yǒnɡ yuǎnzài wǒ xīnlǐ
Zhōnɡɡuó zhùfú nǐ búyònɡ qiān yánhé wànyǔ

ความหมายของเนื้อเพลง
เรามีบ้านอยู่หนึ่งหลัง เอ่ยดังๆ ชื่อ ชาติจีน
มีพี่น้องอยู่ทั่วถิ่น ธรรมชาติไม่ สิ้นความเลิศเลอ
ในบ้านมีมังกรคู่ ฉางเจียงอยู่กับหวงเหอ
ยอดเขาสูงสุดชะเง้อ นามว่าจูมู่หลางหม่า

ที่นี่ คือบ้านเรา ถิ่นลำเนา ชื่อ ชาติจีน
มีพี่น้องอยู่ทั่วถิ่น ธรรมชาติงามสิ้น ในโลกา
นั่นกำแพง ยาวหมื่นลี้ คดเคี้ยวที่ กลางเมฆา
สุดกว้างท้องทุ่งหญ้า กว้างกว่าฟ้า ทิเบตลือนาม

โอ้ชาติจีน แสนยิ่งใหญ่ ช่างกว้างไกล ใหญ่เลิศล้ำ
ผ่านลมฝนสู้ตรากตรำ นานเท่าใดไม่เคยหวั่น
โอ้ชาติจีน แสนยิ่งใหญ่ กว้างสุดไกล นี่คือบ้าน
ตราบเท่านาน ชั่วนิรันดร์ เคียงคู่กัน ร่วมเดินไป

ชาติจีน ฉันขออวยพร เคียงข้างฉัน ทุกสมัย
ชาติจีน ฉันขออวยชัย ไม่ต้องใช้ หมื่นพันคำ


อันดับที่ 75.เพลง ตัง ปิน เตอะ เหริน《当兵的人》(คนเป็นทหาร) ประพันธ์คำร้องโดย Wang Xiaoling (王晓岭) ประพันธ์ทำนองโดย Zang Yunfei และ Liu Bin (臧云飞、刘斌) แต่งขึ้นเมื่อปี 1994 ด้วยเหตุที่ผู้แต่งเป็นทหาร เพลงนี้จึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้เป็นทหารได้อย่างลึกซึ้งกินใจ คำว่า “คนเป็นทหาร” เป็นคำเรียกที่ใช้เรียกทหารปลดแอกประชาชน เป็นคำที่แฝงด้วยความรู้สึกยกย่อง เทิดทูน และให้เกียรติ ซึ่งผู้ที่เป็นทหารเองก็รู้สึกภาคภูมิใจ และหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นทหารของตน เนื้อเพลงบอกเล่าถึงจิตวิญญาณแห่งความความเสียสละของเหล่าทหารกล้าที่หัน หลังให้กับความสุขทุกอย่าง มุ่งหน้าสู่สมรภูมิแห่งภยันตราย เพื่อปกป้องมาตุภูมิและประชาชนของตน ความรักชาติยิ่งชีพ ความแกร่งกล้าอาจหาญ เลือดรักชาติเปี่ยมล้นในใจกายทหารทุกนาย ถูกบันทึกเอาไว้ในเพลงนี้อย่างไม่มีวันลบเลือนhttp://www.youtube.com/watch?v=hUoBlOM8SPw
เนื้อเพลง
咱当兵的人有啥不一样 只因为我们都穿着 朴实的军装 咱当兵的人 有啥不一样 自从离开了家乡 就难见到爹娘 说不一样 其实也一样 都是青春的年华 都是热血儿郎 说不一样 其实也一样 一样的足迹留给 山高水长 咱当兵的人 就是不一样 头枕着边关的明月 身披着风霜 咱当兵的人 就是不一样 为了国家的安宁 我们紧握手中枪 说不一样 其实也一样 都在渴望辉煌 都在赢得荣光 说不一样 其实也一样 一样的风采在共和国的旗帜上飞扬 咱当兵的人 有啥不一样 只因为我们都穿着 朴实的军装 咱当兵的人 就是不一样 为了国家的安宁 我们紧握手中枪 咱当兵的人 就是这个样

คำอ่านพินอิน
zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bù yíyànɡ
zhǐ yīnwèi wǒmen dōu chuānzhuó pǔshí de jūnzhuānɡ
zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bùyíyànɡ
zìcónɡ lí kāi le jiāxiānɡ jiù nán jiàndào diēniánɡ
shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ
dōushì qīnɡchūn de niánhuá dōushì rèxuè érlánɡ
shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ
yíyànɡ de zújì liúɡěi shān ɡāo shuǐ chánɡ


zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bù yíyànɡ
tóu zhěn zhe biānɡuān de mínɡyuè shēn pī zhe fēnɡshuānɡ
zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bùyíyànɡ
wèile ɡuójiā de ānnínɡ wǒmen jǐnwò shǒuzhōnɡ qiānɡ
shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ
dōu zài kěwànɡ huīhuánɡ dōu zài yínɡdé rónɡɡuānɡ
shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ
yíyànɡ de fēnɡcǎi zài ɡònɡhéɡuó de qízhì shànɡ fēiyánɡ

zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bùyíyànɡ
zhǐ yīnwèi wǒmen dōu chuānzhuó pǔshí de jūnzhuānɡ
zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bùyíyànɡ
wèile ɡuójiā de ānnínɡ wǒmen jǐnwò shǒuzhōnɡ qiānɡ
zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì zhè ɡèyànɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
พวกเราชายชาติทหาร มีอะไรไม่เหมือนท่าน
เพียงเราสวมชุดทหาร เรียบง่าย ใจมุ่งมั่น ซื่อตรง
พวกเราชายชาติทหาร มีอะไรไม่เหมือนท่าน
นับจากวันที่จากบ้าน ยากจะได้พบพานพ่อแม่
ดูว่าไม่เหมือนกัน ความจริงนั้นเหมือนกันแน่
ล้วนเป็นคนหนุ่มสาวเป็นแน่แท้ เลือดชาติชาย พล่านแผ่ ทั่วกายา
ดูว่าไม่เหมือนกัน ความจริงนั้นเหมือนกันทุกท่วงท่า
ฝากรอยเท้าไว้บนผืนพสุธา ดั่งเขาสูงดั่งธาราคงมั่นนิรันดร์
พวกเราชายชาติทหาร มีอะไรไม่เหมือนท่าน
หนุนแขนแหงนมองจันทร์ ลมน้ำค้างห่มคุลมกาย
พวกเราชายชาติทหาร เรานั้นไม่เหมือนใคร
ยืนหยัดคุ้มกันภัย ปืนถือไว้ ไล่ภัยพาล
ว่าเรา ไม่เหมือนใคร ความจริงใจ ก็เหมือนกัน
ปรารถนา คว้านำชัย เกียรติยศได้ ไขว่คว้ามา
จะว่าเรา ไม่เหมือนใคร ความจริงไม่ แตกต่างกัน
ท่วงทีที่คงมั่น ธงชาติจีน ปลิวไสว
พวกเราชายชาติทหาร ไม่เหมือนท่านที่ตรงไหน
เพียงเพราะสวมชุดต่างไป สมถะ เรียบง่าย ชายชาติทหาร
พวกเราชายชาติทหาร มีอะไรไม่เหมือนกัน
ยืนหยัดคอยป้องกัน ปืนถือไว้ ไล่ภัยพาล
พวกเราคนเป็นทหาร ยืนหยัดมั่น นั่นคือเรา


อันดับที่ 76.เพลง จงกว๋อเหริน 《中国人》 (คนจีน) ประพันธ์คำร้องโดย Li Anxiu (李安修) ประพันธ์ทำนองโดย Chen Yaochuan (陈耀川) ผู้ขับร้องต้นฉบับคนแรกคือ นักร้องชาวฮ่องกงชื่อ หลิว ต๋อ หัว (刘德华) ออกเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 นับถึงปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย และในวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปีค.ศ. 2007 ในงานฉลองการกลับคืนสู่แผ่นดินจีนของเกาะฮ่องกง เพลงนี้ก็ได้นำมาขับร้องในงานดังกล่าวด้วย จนดังกระหึ่มไปทั่วแผ่นดินจีนในเวลาต่อมา ประเทศจีนเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ เรียกได้ว่าไม่เพียงมีคนผิวเหลืองเท่านั้นที่เป็นคนจีน แต่ยังประกอบไปด้วยคนผิวขาว ผิวคล้ำ หลากสีผิว ซึ่งก็หมายความว่าพี่น้องร่วมชาติมีหลากหลายสีผิว หลากหลายเผ่าพันธุ์ สิ่งนี้ทำให้เกิดการแบ่งแยก นำมาซึ่งความแตกแยกและแบ่งชนชั้น แต่ในเพลงนี้เลือกเอาลักษณะเด่นของผิวสีเหลือง ตาสีดำ มาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีผิวสีเดียวกัน เลือดสีเดียวกัน คนกลุ่มเดียวกันให้โลกรู้ว่านี่คือลักษณะของ “คนจีน” ตอกย้ำความเป็นลักษณะเด่น และน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจีนทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ และโลก ปฏิเสธการแบ่งแยกชนชั้น แบ่งแยกชาติพันธุ์ และแบ่งสีผิวของคนในชาติและระหว่าง “คนจีน” ด้วยกันเอง http://www.youtube.com/watch?v=8X_I8D2KLwg

เนื้อเพลง
五千年的风和雨啊 藏了多少梦黄色的脸黑色的眼 不变是笑容八千里山川河岳 像是一首歌不论你来自何方 将去向何处一样的泪 一样的痛曾经的苦难 我们留在心中一样的血 一样的种未来还有梦 我们一起开拓手牵着手不分你我 昂首向前走让世界知道 我们都是中国人

คำอ่านพินอิน
wǔ qiānnián de fēnɡ hé yǔ ā cánɡ le duōshǎo mènɡ
huánɡsè de liǎn hēisè de yǎn búbiàn shì xiàorónɡ
bā qiānlǐ shānchuān héyuè xiànɡshì yìshǒu ɡē
búlùn nǐ láizì héfānɡ jiānɡ qùxiànɡ héchù
yíyànɡ de lèi yíyànɡ de tònɡ
cénɡjīnɡ de kǔnàn wǒmen liúzài xīnzhōnɡ
yíyànɡ de xuè yíyànɡ de zhǒnɡ
wèilái háiyǒu mènɡ wǒmen yìqǐ kāituò
shǒu qiān zhuóshǒu bùfēn nǐwǒ ánɡshǒu xiànɡ qiánzǒu
rànɡ shìjiè zhīdào wǒmen dōushì Zhōnɡɡuórén

ความหมายของเนื้อเพลง
โอ้ลมฝนห้าพันปีผ่าน เก็บงำความฝันไว้เท่าใดหนอ
ชาวผิวเหลืองตาดำใจเฝ้ารอ ใบหน้าคลอยิ้มรื่นไม่เคยคลาย
แปดพันลี้สายนทีและขุนเขา ดั่งเพลงขับกล่อมเคล้าไม่จางหาย
ไม่ว่ามา จากไหน หรือเป็นใคร มุ่งหน้าไป ที่แห่งใด ใครก็ตาม
เราล้วนเคย ผ่านน้ำตา อันขืนข่ม เจ็บแหลือแสน ทุกข์ระทม ตรมเช้าค่ำ
ผ่านชีวิตยากลำบากร่วมตรากตรำ รอยระกำเก็บงำฝังในใจ
สายเลือด สีเดียวกัน เผ่าพันธุ์เดียวกัน ไม่จางหาย
วันหน้ายังมีฝันพลังใจ บุกเบิกไป สู่อนาคต วัฒนา
มือจูงมือ ไม่แบ่ง แยกเราท่าน องอาจมั่น ผึ่งผาย ไปข้างหน้า
ประกาศก้อง ให้ชาวโลก ทั่วพสุธา ได้รู้ว่า ข้านี้ คือ “คนจีน”


อันดับที่ 77.เพลง อู่ ซิง หง ฉี 《五星红旗》 (ธงแดงห้าดาว) ประพันธ์คำร้องโดย Tian Ming (天明) ประพันธ์ทำนองโดย Liu Qing (刘青) เพลงนี้โด่งดังไปทั่วแผ่นดินจีนทันทีหลังจากที่นำออกเผยแพร่ในครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ.1999 นับเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับนักประพันธ์ Tian Ming ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักประพันธ์ท่านนี้ใช้เวลาว่างในการเขียนเพลง มีอีกหลายเพลงกลั่นออกมาจากอารมณ์สุนทรีย์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ เช่น เพลง จู่กว๋อ หนีห่าว 《祖国你好》“สวัสดีมาตุภูมิ” เพลง อี๋ เก้อ จงกว๋อ 《一个中国》 “ชาติจีนหนึ่งเดียว” เพลง ธงแดงห้าดาว นี้ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการประกวดเพลงหลายรางวัล เช่น รางวัลเพลงยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งแห่งวันแรงงาน รางวัลดาวระยิบอันดับหนึ่ง จากสถานีโทรทัศน์จีน รางวัลที่หนึ่งมหกรรมการประกวดดนตรีแห่งชาติ รางวัลศิลปะเพลงดนตรีอันดับหนึ่งแห่งรัฐบาลจีน รางวัลที่หนึ่งเพลงยอดนิยมของสถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง นักร้องที่นำเพลงนี้ไปร้อง ก็โด่งดังมีชื่อเสียง เป็นศิลปินยอดนิยมกันถ้วนหน้า ต่อมาเพลงนี้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอนในระดับอุดม ศึกษาhttp://www.youtube.com/watch?v=MPZfh6x9_Vo
เนื้อเพลง
你和太阳一同升起映红中国每寸土地你和共和国血脉相依共同走过半个世纪,半个世纪,啊…
五星红旗五星红旗你将中华民族的心连在一起,啊…
五星红旗五星红旗你让全世界中国人扬眉吐气
你和太阳一同升起记载中国每一次胜利你和共和国携手奋进共同迈向新的世纪,新的世纪,啊…
你将中华民族的心连在一起,啊…你让全世界中国人扬眉吐气

คำอ่านพินอิน
nǐ hé tàiyánɡ yìtónɡ shēnɡqǐ
yìnɡ hónɡ Zhōnɡɡuó měi cùn tǔdì
nǐ hé ɡònɡhéɡuó xuèmài xiānɡyī
ɡònɡtónɡ zǒuɡuò bànɡè shìjì,bànɡè shìjì,ā …
wǔxīnɡ hónɡqí wǔxīnɡ hónɡqí
nǐjiānɡ Zhōnɡhuá mínzú de xīn liánzài yìqǐ,ā …
wǔxīnɡ hónɡqí wǔxīnɡ hónɡqí
nǐrànɡ quánshìjiè Zhōnɡɡuórén yánɡméi tǔqì
nǐ hé tàiyánɡ yìtónɡ shēnɡqǐ
jìzǎi Zhōnɡɡuó měi yícì shènɡlì
nǐ hé ɡònɡhéɡuó xiéshǒu fènjìn
ɡònɡtónɡ màixiànɡ xīnde shìjì,xīnde shìjì ,ā …
nǐjiānɡ Zhōnɡhuá mínzú de xīn liánzài yìqǐ,ā …
nǐrànɡ quánshìjiè Zhōnɡɡuórén yánɡméi tǔqì

ความหมายของเนื้อเพลง
เธอลอยขึ้นพร้อมอาทิตย์จำรัสแสง
แผ่นดินจีน ทุกหนแห่ง แดงไสว
เธอกับพรรค ร้อยสายเลือด ร้อยรวมใจ
ก้าวข้ามผ่าน กึ่งศตวรรษไกล ร่วมเดินมา (สร้อย) ธงแดงห้าดาว
ร้อยดวงใจสายเลือดจีนให้เป็นหนึ่ง (สร้อย) ธงแดงห้าดาว
จีนทั่วโลก อกผึ่งผาย ได้เชิดหน้า
เธอลอยเด่นพร้อมอาทิตย์เปล่งประกายมา
บันทึก ทุกชัยชนะ ของชาติจีน
เธอกับพรรคจับมือมั่นมุ่งต่อสู้
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ จีนทั่วถิ่น
เธอเชื่อมร้อยดวงใจสายเลือดจีน
จีนทั่วถิ่น องอาจ เต็มภาคภูมิ


อันดับที่ 78.เพลง หง ฉี เพียว เพียว 《红旗飘飘》 (ธงแดงโบกสะบัด) ประพันธ์คำร้องโดย Qiao Fang (乔方) ประพันธ์ทำนองโดย Li Jie (李杰) แต่งขึ้นในปีค.ศ.1997 ผู้ขับร้องคนแรกคือนักร้องยอดนิยมของจีนชื่อ ซุน หนาน (孙楠) เป็นเพลงที่มีเสียงสูง ดังก้องไกล เนื้อเพลงถ่ายทอดอารมณ์รักชาติ ภาคภูมิ ทระนง เคยใช้เป็นเพลงประกอบรายการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิคที่ Athens ของสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน จึงกลายเป็นเสมือนเพลงโอลิมปิคที่ได้รับความนิยมไปพร้อมกับเพลงโอลิมปิคเพลง อื่นอย่างกว้างขวางไปโดยปริยาย ธงแดงกับประวัติศาสตร์ชาติจีนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เพราะชาวจีนผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านชีวิตที่ลำเค็ญแสนสาหัสในอดีต จนถึงความรุ่งโรจน์ชัชวาลในปัจจุบัน ธงแดงยังคงโบกไสว ประกาศศักดา อยู่คู่กับผืนฟ้าแห่งแผ่นดินจีนอย่างมิเคยหลับใหลเลยแม้พริบตาเดียวhttp://www.youtube.com/watch?v=Qqxsn3jWOvQ&feature=related
เนื้อเพลง
那是从旭日上采下的虹 没有人不爱你的色彩一张天下最美的脸 没有人不留恋你的颜容你明亮的眼睛牵引着我 让我守在梦乡眺望未来当我离开家的时候 你满怀深情吹响号角
五星红旗 你是我的骄傲五星红旗 我为你自豪为你欢呼 我为你祝福你的名字 比我生命更重要红旗飘呀飘红旗飘呀 飘腾空的志愿像白云越飞越高红旗飘呀飘红旗飘呀 飘年轻的心不会衰老

คำอ่านพินอิน
nà shì cónɡ xùrì shànɡ cǎi xià de hónɡ
méi yǒurén búài nǐde sècǎi
yìzhānɡ tiānxià zuì měide liǎn
méiyǒurén bú liúliàn nǐde yán rónɡ
nǐ mínɡ liànɡde yǎnjinɡ qiān yǐnzhe wǒ
rànɡwǒ shǒu zài mènɡxiānɡ tiàowànɡ wèilái
dānɡ wǒ líkāi jiā de shíhou
nǐ mǎnhuái shēnqínɡ chuīxiǎnɡ hàojiǎo
wǔxīnɡ hónɡqí nǐshì wǒ de jiāoào
wǔxīnɡ hónɡqí wǒ wéinǐ zìháo
wéinǐ huānhū wǒ wéinǐ zhùfú
nǐde mínɡzi bǐ wǒ shēnɡmìnɡ ɡènɡ zhònɡyào
hónɡqí piāo yɑ piāo hónɡqí piāo yɑ
piāo ténɡ kōnɡde zhìyuàn xiànɡ báiyún yuè fēi yuèɡāo
hónɡqí piāo yɑ piāo hónɡqí piāo yɑ
piāo niánqīnɡ de xīn búhuì shuāilǎo

ความหมายของเนื้อเพลง
นั่นคือแสงรุ้ง เก็บมาจาก อรุโณทัย สีของเธอ ไม่ว่าใคร หลงสีสัน
คือใบหน้า งามเพริศแพร้ว สุดรำพัน ไม่มีใคร ไม่ใฝ่ฝัน รูปโฉมเธอ
แววตาเธอ สดใส ดึงใจฉัน ในแดนฝัน เฝ้าถึงวัน หน้าคอยเพ้อ
ทุกครั้งจาก บ้านมา เฝ้าละเมอ จิตใจเธอ ลึกซึ้ง ส่งสัญญาณ
ห้าดาว ธงแดง ความภาคภูมิ แห่งใจฉัน
ธงแดง ห้าดาว มองทุกคราว แสนภูมิใจ
ไชโย โห่ร้อง เสียงอวยชัย นำพรไป ให้เสมอ
เปรียบชีวิตของฉันกับชื่อเธอ สำคัญเหนือ สิ่งอื่นใด
ธงแดงเอ๋ย พัดพา ปณิธานสู่ฟ้า เหมือนเมฆา ยิ่งพัดยิ่งสูงไกล
ธงแดงเอ๋ย พัดพาเอาหัวใจ ใจเยาว์วัย พัดไป ไม่อ่อนแรง


อันดับที่ 79.เพลง ชิง จั้ง เกา หยวน 《青藏高原》 (ที่ราบสูง ชิง - จั้ง) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย Zhang Qianyi (张千一) เผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ผู้ขับร้องคนแรกชื่อ หลี่น่า (李娜) เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง เทียนลู่ 《天路》 “ทางสายสวรรค์” เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก และอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงที่สุดในโลก นั่นก็คือ ทางรถไฟสายชิงไห่ - ทิเบต เนื้อหาของเพลงนี้บรรยายถึงทัศนียภาพอันงดงามของทิเบต ท่วงทำนองก็ใช้ทำนองเพลงพื้นเมืองเอกลักษณ์ของทิเบต เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเพลงยอดนิยมของจีนที่นำทำนองเพลงแบบ พื้นเมือง มาทำเป็นเพลงสมัยปัจจุบัน ทำลายกำแพงภาษาและม่านแห่งหุบเขา ทำให้ผู้คนรู้จักเพลงทิเบตและเข้าใจชนชาวทิเบตมากขึ้นจากเพลงนี้ http://www.youtube.com/watch?v=ulG-Py436UU&feature=related
เนื้อเพลง
是谁带来远古的呼唤 是谁留下千年的祈盼
难道说还有无言的歌 还是那久久不能忘怀的眷恋
我看见一座座山一座座山川 一座座山川相连呀啦索,那可是青藏高原 是谁日夜遥望着蓝天是谁渴望永久的梦幻 难道说还有赞美的歌还是那仿佛不能改变的庄严 我看见一座座山一座座山川一座座山川相连 呀啦索,那就是青藏高原

คำอ่านพินอิน
shì shuí dàilái yuánɡǔ de hūhuàn
shì shuí liúxià qiānnián de qípàn
nándàoshuō háiyǒu wúyán de ɡē
háishì nà jiǔjiǔ bùnénɡ wànɡhuái de juànliàn
wǒ kànjiàn yī zuòzuò shānyī zuòzuò shānchuān
yī zuòzuò shānchuān xiānɡlián
yɑ lā suǒ,nà kěshì qīnɡzànɡ ɡāoyuán
shì shuí rìyè yáo wànɡzhe lántiān
shì shuí kěwànɡ yónɡjiǔ de mènɡhuàn
nándàoshuō háiyǒu zàn měide ɡē
háishì nà fǎnɡfú bú nénɡɡǎi biànde zhuānɡyán
wǒ kànjiàn yī zuòzuò shānyī zuòzuò shānchuān
yī zuòzuò shānchuān xiānɡlián
yɑ lā suǒ,nà jiùshì qīnɡzànɡ ɡāoyuán

ความหมายของเนื้อเพลง
คือใครหนอแว่วเสียงเพรียกจากหนหลัง ใครหนอทิ้งความหวังพันปีไว้
หรือมีเพลงไร้ภาษาหรืออย่างไร หรือเป็นความอาลัยไม่ลืมเลือน
ฉันมองเห็นภูเขาสูงเป็นทิวแถว ร้อยเขาเรียงร้อยเป็นแนวสูงสุดเอื้อม
หย่า ล่า ซัว ... นั่นก็คือ ทิเบต แดนสวรรค์
คือใครหนอทุกเช้าค่ำมองฟ้าคราม ใครหวังความเป็นนิรันดร์ในภาพฝัน
หรือยังมีเพลงสรรเสริญอื่นใดกัน หรือคล้ายความน่าเกรงขาม ไม่อาจกลาย
ฉันมองเห็นภูเขาสูงเป็นทิวแถว ร้อยเขาเรียงร้อยเป็นแนวเป็นริ้วสาย
หย่า ล่า ซัว ... นั่นก็คือ ทิเบต แดนสวรรค์

อันดับที่ 80.เพลง จ้าย จงกว๋อ ต้า ตี้ ซ่าง 《在中国大地上》 (บนผืนแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่) ประพันธ์คำร้องโดย Xiao Guang (乔方) ประพันธ์ทำนองโดย Shi Xin (士心) เผยแพร่ครั้งแรกในงานฉลองปีใหม่แห่งชาติจีนเมื่อปี ค.ศ. 1991 ผู้ขับร้องคนแรกคือ เผิง ลี่ หยวน (彭丽媛) เป็นเพลงสดุดีการปฏิวัติการปกครอง ด้วยคุณความดีของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มานะบากบั่น ฝ่าฟันทุกข์ยากลำบากเพื่อนำพาชาวจีนและประเทศจีนสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ชีวิตที่สดใส รุ่งเรือง ประเทศชาติพัฒนาก้าวไกล นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่พรรคคอมมิวนิสต์สร้างให้กับแผ่นดินจีน ต่อแต่นี้ไปความหวังของประเทศฝากไว้กับประชาชนชาวจีนถ้วนหน้า ที่จะร่วมใจเดินตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อร่วมกันสร้างชาติจีนให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อไปในภายภาคหน้าhttp://www.youtube.com/watch?v=LiMkNTTasT8
เนื้อเพลง
五谷的芳香, 飘荡在中国大地上,肥壮的牛羊, 奔跑在中国大地上,一声声的唢呐, 唱出古老的向往,一阵阵的锣鼓, 道出崭新的酣畅。你看那小麦、 大豆、棉花、高粱,装满了谷屯, 装满了谷屯粮仓。你看那田埂、 鱼塘、果园、牧场,到处是丰收, 丰收景象。镰刀和斧头, 闪光在中国大地上,蓬勃的太阳, 升腾在中国大地上。茁壮的希望, 生长在中国大地上春天的祝愿, 回旋在中国大地上。一片片的笑语, 萦绕农家的小圆,一曲曲的欢歌, 飞出牧人的胸膛。你看那北国、南疆、龙灯、秧歌,人人都喜气, 人人都喜气洋洋。你看那山寨、渔村、竹楼、毡房,到处都走向, 走向兴旺。镰刀和斧头, 闪光在中国大地上,蓬勃的太阳, 升腾在中国大地上。
คำอ่านพินอิน
wúɡǔ de fānɡxiānɡ,
piāodànɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ,
féi zhuànɡde niúyánɡ,
bēn pǎozài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ,
yī shēnɡshēnɡ de suǒnà,
chànɡchū ɡǔ lǎode xiànɡwǎnɡ,
yízhènzhèn de luóɡǔ,
dàochū zhǎn xīnde hānchànɡ.
nǐ kàn nà xiǎomài、
dàdòu、miánhuā、ɡāoliɑnɡ,
zhuānɡ mǎnle ɡǔ tún,
zhuānɡ mǎnle ɡǔ tún liánɡcānɡ.
nǐ kàn nà tiánɡěnɡ、
yútánɡ、ɡuǒyuán、mùchǎnɡ,
dàochù shì fēnɡshōu,
fēnɡshōu jǐnɡxiànɡ.
liándāo hé fǔtou,
shǎnɡuānɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ,
pénɡbó de tàiyánɡ,
shēnɡténɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ。
zhuó zhuànɡde xīwànɡ,
shēnɡ chánɡzài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ
chūntiān de zhùyuàn,
huíxuán zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ.
yī piànpiàn de xiàoyǔ,
yínɡrào nónɡjiā de xiǎoyuán,
yìqūqu de huānɡē,
fēichū mùrén de xiōnɡtánɡ.
nǐ kàn nà běiɡuó、nánjiānɡ、
lónɡdēnɡ、yānɡɡe,
rénrén dōu xǐqì,
rénrén dōu xǐqì yánɡyánɡ.
nǐ kàn nà shānzhài、yúcūn、
zhúlóu、zhānfánɡ,
dàochù dōu zǒuxiànɡ,
zǒuxiànɡ xīnɡwànɡ.
liándāo hé fǔtou,
shǎnɡuānɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ,
pénɡbó de tàiyánɡ,
shēnɡténɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ.

ความหมายของเนื้อเพลง
หอมกรุ่นกลิ่นธัญญา ทั่วพสุธาจีนแผ่นดินใหญ่
อ้วนพีแกะแพะวัวควาย บนแผ่นดินจีนวิ่งขวักไขว่ไปมา
เสียงปี่เป่าเจื้อยแจ้ว ขับกล่อมเพลงเก่าเฝ้าใฝ่หา
โหม่งฆ้องลั่นกลองมา มีเหล้ายาดื่มด่ำสำราญ
ดูนั่นข้าวสาลี ฝ้ายสำลี ถั่วข้าว ธัญญาหาร
ตวงเต็มปริ่มถังชื่นบาน เก็บไว้เต็มยุ้งฉางทั้งปี
ดูนั่นแนวคันนา บ่อปลา ปศุสัตว์ พืชผลสดสี
เก็บเกี่ยวผลพูลทวี ภาพเปรมปรีดิ์ผลิตผลงดงาม
เลื่อมเลื่อมแสงเคียวขวาน วับวามทั่วทุกสถาน
อาทิตย์สาดแสงทองเบิกบาน ลอยเด่นส่องตระหง่านไปทั่วแดน
ความหวังอันแข็งแกร่ง แตกหน่อรากแทงทั่วแคว้น
ใบไม้ผลิสุขเหลือแสน ส่งพรให้แผ่นดินจีน
รอยยิ้มรื่นชื่นบาน สวนไร่นาอุดมทั่วถิ่น
เสียงเพลงทุกที่ยิน บินจากใจเกษตรกร
ดูเมืองเหนือแลแดนใต้ มังกรไฟ ระบำฟ้อน
ชนทั่วบ้านเกิดเมืองนอน ครึกครื้นเริงรื่นชื่นใจ
นั่นเชิงเขา นี่ชาวประมง เรือนสักหลาด เรือนไม้ไผ่
ทุกถิ่นมุ่งมั่นเดินหน้าไป สู่ความ ศิวิไล เบ่งบาน
เลื่อมเลื่อมแสงขวานเคียว วับวามทั่วทุกสถาน
อาทิตย์พรายแสงทองเบิกบาน กระจ่างทั่วผืนแผ่นดินจีน

1 ความคิดเห็น:

  1. เนื้อหาดีมากๆค่ะ...ไม่ว่าเพลงจะเก่าแค่ไหนก็ยังมีให้ดู ถ้าเป็นเฟสบุ๊คหนูจะกดไลค์ให้หลายๆรอบเลยค่ะ ถูกใจมาก มีทั้งที่มาที่ไปด้วย...^^

    ตอบลบ