วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ร้อยเพลงรักชาติจีน (เพลงที่ 11 - 20)

อันดับที่ 11. เพลง โหยว จี ตุ้ย เกอ《游击队歌》 (เพลงมาร์ชกองจรยุทธ) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย He Lvting (贺绿汀) หลังจากการประทุของสงครามญี่ปุ่น ชาวจีนถูกทหารญี่ปุ่นรุกราน ต้องตกอยู่ในสภาพที่แร้นแค้นและทุกข์ยากลำเค็ญแสนสาหัส แต่ความองอาจ กล้าแกร่ง และจิตวิญญาณแห่งนักรบของแม่ทัพ จอมพลและเหล่าทหารกล้า เป็นแรงบันดาลใจอันแรงกล้าในการประพันธ์เพลงนี้ ผู้แต่งแต่งเพลงนี้ขึ้นเมื่อปลายปี 1937 เพื่อใช้เป็นเพลงมาร์ชสวนสนามในกองทหาร ด้วยอารมณ์เพลงแข็งแกร่งทรงพลัง กระฉับกระเฉงหนักแน่น คำร้องใช้ภาษาสามัญธรรมดา ทำให้เข้าถึงจิตใจผู้คนได้อย่างลึกซึ้งและง่ายดาย จึงได้รับความนิยมแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่า อรรถรสของเพลงทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังรู้สึกฮึกเหิมลำพอง พร้อมสู้ศึกที่ขวางหน้าอย่างไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆhttp://www.youtube.com/watch?v=LaI3f9zQm2E&feature=related
เนื้อเพลง

我们都是神枪手, 每一颗子弹消灭一个敌人, 我们都是飞行军, 哪怕那山高水又深。 在密密的树林里, 到处都安排同志们的宿营地, 在高高的山岗上, 有我们无数的好兄弟。 没有吃,没有穿, 自有那敌人送上前, 没有枪,没有炮, 敌人给我们造。 我们生长在这里, 每一寸土地都是我们自己的, 无论谁要强占去, 我们就和他拼到底!哪怕日本强盗凶, 我们的兄弟打起仗来真英勇, 哪怕敌人枪炮狠, 找不到我们人和影。 让敌人横冲撞, 我们的阵地建在敌人侧后方, 敌人战线越延长, 我们的队伍越扩张。 不分穷,不分富, 四万万同胞齐武装, 不论党,不论派, 大家都来抵抗。 我们越打越坚强, 日本强盗一定走向灭亡, 看最后胜利日, 世界和平现曙光。

คำอ่านพินอิน
wǒmen dōushì shénqiānɡshǒu,
měi yìkē zǐdàn xiāomiè yíɡè dírén,
wǒmen dōushì fēi xínɡjūn,
nǎpà nà shānɡāo shuǐ yòu shēn.
zài mìmìde shùlín lǐ,
dàochù dōu ānpái tónɡzhì mende sù yínɡdì,
zài ɡāoɡāode shān ɡǎnɡshànɡ,
yǒu wǒmen wúshù de hǎo xiōnɡdi.
méiyǒu chī,méiyǒu chuān,
zìyǒu nà dírén sònɡ shànɡqián,
méiyǒu qiānɡ,méiyǒu pào,
dírén ɡěi wǒmen zào.
wǒmen shēnɡ chánɡzài zhèlǐ,
měiyícùntǔdì dōushì wǒmen zìjǐde,
wú lùnshuí yàoqiánɡ zhànqù,
wǒmen jiù hé tā pīn dàodǐ!
nǎpà rìběn qiánɡdào xiōnɡ,
wǒmen de xiōnɡdi dǎqǐ zhànɡ lái zhēn yīnɡyǒnɡ,
nǎpà dírén qiānɡpào hěn,
zhǎo búdào wǒmen rénhé yǐnɡ.
rànɡ dírén hénɡ chōnɡzhuànɡ,
wǒmen de zhèn dìjiàn zài dírén cè hòufānɡ,
dírén zhànxiàn yuè yánchánɡ,
wǒmen de duìwu yuè kuòzhānɡ.
bùfēn qiónɡ,bùfēn fù,
sì wànwàn tónɡbāo qí wǔzhuānɡ,
búlùn dǎnɡ,búlùn pài,
dàjiā dōulái dǐkànɡ.
wǒmen yuè dǎ yuè jiānqiánɡ,
rìběn qiánɡdào yídìnɡ zǒuxiànɡ mièwánɡ,
kàn zuìhòu shènɡlìrì,
shìjiè hépínɡ xiàn shǔɡuānɡ.
ความหมายของเนื้อเพลง
พวกเราแบกปืน มือจับมั่น ลูกปืนทุกลูกฆ่าพวกมัน
ลูกทัพอากาศรักผูกพัน แม้เขาสูงชัน น้ำลึกสักเท่าไร
ในท่ามกลางป่าขุนเขา ผองเราแรมนอน รอนไป
หุบเขาสูงใหญ่เพียงไร ล้วนพี่น้องท้องเดียวกัน
ไร้อาหาร เสื้อกันหนาว มุ่งแนวหน้า ศัตรูมาโรมรัน
ไร้ปืน แย่งจากมัน ศัตรูเอามาให้เอง
เราเกิดอยู่ที่นี่ ทุกธุลี ใครข่มเหง
แย่งชิง เราไม่เกรง สู้สุดแรงลมหายใจ
แม้ญี่ปุ่นร้ายทารุณ พี่น้องเราผจญไม่หนีหาย
ปืน ระเบิดถล่มทลาย มันไม่เจอเราแม้เงา
ให้มันขวางเข้ามา เราตั้งขนาบอยู่ข้างเขา
มันยิ่งไกลยิ่งถลำเข้า เรายิ่งกว้างแผ่ออกไป
ไม่แบ่งว่าจน รวย พี่น้องช่วยรบขับไล่
ทั้งพรรคเล็ก และพรรคใหญ่ เราร่วมใจร่วมต้านมัน
ยิ่งรบเรายิ่งแกร่ง ญี่ปุ่นต้องพ่าย สิ้นเผ่าพันธุ์
สุดท้ายสิ้นภัยพาล โลกสงบสุข แสงเรืองรอง


อันดับที่ 12. เพลง เหยียน อัน ซ่ง《延安颂》(สรรเสริญนักรบแห่งสมรภูมิเหยียนอัน) ประพันธ์คำร้องโดย Mo Ye (莫耶) ประพันธ์ทำนองโดย Zheng Lvcheng (郑律成) เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความสำคัญมากที่สุดเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์การปฏิวัติ วัฒนธรรมจีน เป็นเพลงที่สื่อถึงภาพของวีรบุรุษ ภาพแห่งห้วงเวลาและเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจีน และจิตวิญญาณแห่งสมรภูมิเหยียนอัน เนื้อเพลงถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ของผู้คนที่มีจิตใจและจิตวิญาณที่เปี่ยมเปี่ยม ไปด้วยความรัก ความหวัง ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีนับหมื่นนับล้านคนมุ่งหน้าสู่เมืองเหยียนอัน เมืองอันเป็นศูนย์กลางการรบต่อต้านทหารญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการปฏิวัติ เป็นศูนย์รวมของความศรัทธาและความหวังของผู้คนถ้วนหน้า เพื่อต้านการรุกรานของข้าศึกอย่างองอาจทระนง http://www.youtube.com/watch?v=Tc8pJhIVoGg
夕阳照耀着山头的塔影, 月色映照着河边的流萤, 春风吹遍了坦平的原野, 群山结成了坚固的围屏。啊!延安! 你这庄严雄伟的古城, 到处传遍了抗战的歌声, 啊!延安! 你这庄严雄伟的古城, 热血在你胸中奔腾。 千万颗青年的心, 埋藏着对敌人的仇恨, 在山野田间长长的行列, 结成了坚固的阵线。 看群众已抬起了头, 看群众已扬起了手, 无数的人和无数的心, 发出了对敌人的怒吼, 士兵瞄准了枪口, 准备和敌人搏斗。 啊!延安! 你这庄严雄伟的城墙, 筑成坚固抗日的阵线, 你的名字将万古流芳, 在历史上灿烂辉煌。

คำอ่านพินอิน
xīyánɡ zhàoyào zhe shāntóu de tǎ yǐnɡ,
yuèsè yìnɡ zhàozhe hébiān de liúyínɡ,
chūnfēnɡ chuībiàn le tǎnpínɡ de yuányě,
qúnshān jié chénɡle jiānɡù de wéipínɡ. ā!yán’ān!
nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de ɡǔchénɡ,
dàochù chuánbiàn le kànɡzhàn de ɡēshēnɡ,ā!yán’ān!
nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de ɡǔchénɡ,
rèxuè zài nǐ xiōnɡzhōnɡ bēnténɡ.
qiānwàn kē qīnɡnián de xīn,
mái cánɡzhe duì dírén de chóuhèn,
zài shānyě tiánjiān chánɡ chánɡde hánɡliè,
jié chénɡle jiānɡù de zhènxiàn.
kàn qúnzhònɡ yǐ tái qǐle tóu,
kàn qúnzhònɡ yǐ yánɡqǐ leshǒu,
wúshù de rénhé wúshù de xīn,
fā chūle duì dírén de nùhǒu,
shìbīnɡ miáozhǔn le qiānɡkǒu,
zhǔnbèi hé dírén bódòu. ā!yánān!
nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de chénɡqiánɡ,
zhùchénɡ jiānɡù kànɡrì de zhènxiàn,
nǐde mínɡzi jiānɡ wànɡǔ liúfānɡ,
zàilìshǐshànɡ cànlàn huīhuánɡ.

ความหมายของเนื้อเพลง
สายัณห์ส่องเงาหอสูงบนยอดเขา แสงจันทร์พราวส่องหิ่งห้อยลอยริมฝั่ง
ลมรำเพยพัดโชยทุ่งหญ้ากว้าง หุบเขาร้อยเรียงเป็นทางดั่งปราการ โอ้....เหยียนอันเอย
เจ้าเป็นเมืองโบราณที่หาญแกร่ง ทุกหนแห่งเพลงต้านศึกฮึกเหิมขลัง โอ้....เหยียนอันเอย
เมืองโบราณอันหาญแกร่งทรงพลัง ร้อนเลือดหลั่งซ่านเต็มทรวงกลางดวงใจ
นับพันหมื่นดวงใจเราทั้งผอง เลือดแค้นเนืองนองฝังลึกมิเลือนหาย
เขาตระหง่านเป็นทิวแถวปกป้องภัย เป็นหน้าด่านปราการใหญ่ที่แข็งแรง
ดูเถิดผองเราเงยหน้าขึ้น ผองเรายื่นชูมือกล้ากำแหง
หมื่นล้านคนรวมใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลง คำรามแรงรุกไล่ขู่ศัตรูพาล
ทหารกล้าเล็งปืนมั่นไม่หวั่นศึก ใจเหิมฮึกคึกไล่บุกผจญผลาญ โอ้....เหยียนอันเอย
เจ้ายิ่งใหญ่โอบล้อมเป็นปราการ เป็นหน้าด่านต้านญี่ปุ่นรุกรานเรา
ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อของเจ้า เรืองรองนานเนา รุ่งโรจน์โชติชั่วกาล


อันดับที่ 13. เพลง หนาน หนี วาน《南泥湾》(อ่าวหนานหนี) ประพันธ์คำร้องโดย He Jingzhi (贺敬之) ประพันธ์ทำนองโดย Ma Ke (马可) เพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อปี 1943 ณ เมืองเหยียนอาน ในขณะนั้นเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน คณะคีตศิลปินจากวิทยาลัยศิลปะหลู่ซวิ่น แห่งเมืองเหยียนอาน มาเปิดการแสดงที่อ่าวหนานหนี เพื่อสดุดีวีรบุรุษแห่งกองจรยุทธ์ 359 ที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนทางใต้ ผ่านมาทางเมืองเหยียนอานแห่งนี้ เพลง อ่าว หนาน หนี – ดินแดนแสนสุข นี้เป็นเพลงพิเศษสำหรับการแสดงในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะ รื่นหู เนื้อหาลึกซึ้งกินใจ สื่อถึงกองทัพทหารที่เดินทางรอนแรมจากดินแดนอันหนาวเหน็บและยากลำบากทาง เหนือ เข้าสู่ดินแดนที่แสนอบอุ่นและงดงามแห่งดินแดนใต้ที่เรียกว่า“เจียงหนาน” ทั้งยังสรรเสริญสดุดีการก่อตั้งกองทัพทหารสายที่ 8 กองจรยุทธ์ที่ 359 ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกด้วยhttp://www.youtube.com/watch?v=ERHeNtK2DCw
เนื้อเพลง
花篮的花儿香 听我来唱一唱 唱一呀唱 来到了南泥湾 南泥湾好地方 好地呀方 好地方来好风光 好地方来好风光 到处是庄稼 遍地是牛羊 往年的南泥湾 到处呀是荒山 没呀人烟 如今的南泥湾 与往年不一般 不一呀般 如呀今的南泥湾 与呀往年不一般 再不是旧模样 是陕北的好江南 陕北的好江南 鲜花开满山 开呀满山 学习那南泥湾 处处是江南 是江呀南 又战斗来又生产 359旅是模范 咱们走向前 鲜花送模范 咱们走向前
คำอ่านพินอิน
huālán de huār xiānɡ
tīnɡwǒ láichànɡ yī chànɡ chànɡ yī yɑ chànɡ
lái dàole nánníwān
nánníwān hǎo dìfɑnɡ hǎo dì yɑ fānɡ
hǎo dì fānɡlái hǎo fēnɡɡuānɡ
hǎo dì fānɡlái hǎo fēnɡɡuānɡ
dàochù shì zhuānɡjiɑ biàndì shì niúyánɡ
wǎnɡnián de nánníwān
dàochù yɑ shì huānɡshān méi yɑ rényān
rújīn de nánníwān
yǔ wǎnɡnián bùyìbān bùyī yɑ bān
rú yɑ jīn de nánníwān
yǔ yɑ wǎnɡnián bùyìbān
zàibúshì jiù múyànɡ
shì shǎn běide hǎo jiānɡnán
shǎn běide hǎo jiānɡnán
xiān huākāi mǎnshān kāi yɑ mǎnshān
xuéxí nà nánníwān
chùchù shì jiānɡnán shì jiānɡ yɑ nán
yòu zhàndòu lái yòu shēnɡchǎn
359lǚ shì mófàn
zánmen zǒu xiànɡqián
xiānhuā sònɡ mófàn
zánmen zǒu xiànɡqián

ความหมายของเนื้อเพลง
ดอกไม้ในกระเช้าแสนหอม ฟังฉันร้องเพลงกล่อมเจ้าเอ๋ย
ถึงอ่าวหนานหนีวานแล้วเอย อ่าวหนานหนีวานแสนงาม
ดินแดนแสนงาม ธรรมชาติแสนสวย ดินแดนแสนสวย นามหนานหนีวาน
สัตว์เลี้ยงไร่นาเรือกสวนเบ่งบาน หนานหนีวานก่อนกาล พืชพรรณสมบูรณ์ดี
ไร้บ้านผู้คน ป่าเขาอุดม หนานหนีวานสุขสม ไม่เหมือนตอนนี้
หนานหนีวานถิ่นที่ ยามนี้เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเช่นเดิม
ยามนี้เปลี่ยนไป ไม่เหมือนอย่างเคย แบบเก่านั้นเลย ไม่เหมือนแรกเริ่ม
หนานหนีวานแต่เดิม ไม่เหมือนก่อนกาล ทุกวันเปลี่ยนไป
ถิ่นสานเป่ย เจียงหนานแสนงาม สานเป่ยเขตคาม เจียงหนานถิ่นงามแดนใต้
ดอกไม้บานทั่วเขา สุดสายตาแสนไกล ถ้วนทั่วแดนได้ เอาอย่างหนานหนีวาน
ทั่วแคว้นเจียงหนาน ถ้วนทั่วถิ่นนี้ ผู้คนทุกที่ ปลูกพืช ต้านศึกหาญ
เอาอย่างกองจรยุทธ 359 จรราญ เรารุกผจญผลาญ มุ่งเดินหน้าไป
ขอมอบดอกไม้นี้ให้ เรารุกหน้าไป กล้าหาญ ราญผจญ


อันดับที่ 14. เพลง ตง ฟาง หง 《东方红》 (แดงแห่งบูรพา) ประพันธ์คำร้องโดย Li Youyuan และ Gong Mu (李有源,公木) ทำนองเพลงพื้นเมืองมณฑลสานเป่ย เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อแสดงความสดุดีต่อท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง สรรเสริญพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในยุคต่อต้านสงครามญี่ปุ่น ด้วยความรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างสุดซึ้ง หลังจากที่ประเทศจีนปฏิวัติการปกครองนับเป็นเวลา 60 ปีมานี้ ประเทศจีนใหม่ได้พัฒนาไปอย่างรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและแข็งแกร่ง ประชาชนรัก เคารพศรัทธาท่านเหมาเจ๋อตง พร้อมๆกับความรักและภาคภูมิในชาติทวีความเข้มข้นขึ้น เพลงนี้จึงได้รับความนิยมอย่างสูงไปพร้อมๆกันhttp://www.youtube.com/watch?v=SRBuwhaUczA
เนื้อเพลง
东方红 太阳升 中国出了个毛泽东
他为人民谋幸福 他是人民大救星
他为人民谋幸福 他是人民大救星
毛主席 爱人民 他是我们的带路人
为了建设新中国 领导我们向前进
为了建设新中国 领导我们向前进
共产党 像太阳 照到那里那里亮
哪里有了共产党 那里人民得解放
哪里有了共产党 那里人民得解放
东方红 太阳升 中国出了个毛泽东
他为人民谋幸福 他是人民大救星
他为人民谋幸福 他是人民大救星

คำอ่านพินอิน
dōnɡfānɡhónɡ tàiyánɡ shēnɡ Zhōnɡɡuó chūle ɡè máozédōnɡ
tā wèirénmín móu xìnɡfú tā shì rénmín dà jiùxīnɡ
tā wèirénmín móu xìnɡfú tā shì rénmín dà jiùxīnɡ
máozhǔxí àirenmín tā shì wǒmen de dàilùrén
wèile jiànshè xīnZhōnɡɡuó línɡdǎo wǒmen xiànɡqiánjìn
wèile jiànshè xīnZhōnɡɡuó línɡdǎo wǒmen xiànɡqiánjìn
ɡònɡchǎndǎnɡ xiànɡ tàiyánɡ zhàodào nàlǐ nàlǐ liànɡ
nǎlǐ yǒule ɡònɡchǎndǎnɡ nàlǐ rénmín dé jiěfànɡ
nǎlǐ yǒule ɡònɡchǎndǎnɡ nàlǐ rénmín dé jiěfànɡ
dōnɡfānɡhónɡ tàiyánɡ shēnɡ Zhōnɡɡuó chūle ɡè máozédōnɡ
tā wèirénmín móu xìnɡfú tā shì rénmín dà jiùxīnɡ
tā wèirénmín móu xìnɡfú tā shì rénmín dà jiùxīnɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
อาทิตย์ขึ้นแดนบูรพา ชาติจีนกำเนิดเหมาเจ๋อตง
แสวงสุขเพื่อปวงชน ดั่งดาวลงมาช่วยเรา
แสวงสุขเพื่อปวงชน ดั่งดาวลงมาช่วยเรา
ประธานเหมารักปวงชน ท่านเป็นคนชี้ทางให้
เพื่อสร้างชาติจีนใหม่ นำเราไปทางข้างหน้า
เพื่อสร้างชาติจีนใหม่ นำเราไปทางข้างหน้า
พรรคคอมมูนดั่งแสงตะวัน ส่องลงพลันสว่างทั่วหล้า
ที่ใดมีพรรคคอมมูนมา ปวงประชาได้เสรี
ที่ใดมีพรรคคอมมูนมา ปวงประชาได้เสรี
อาทิตย์ขึ้นแดนบูรพา ชาติจีนกำเนิดเหมาเจ๋อตง
แสวงสุขเพื่อปวงชน ดั่งดาวลงมาช่วยเรา
แสวงสุขเพื่อปวงชน ดั่งดาวลงมาช่วยเรา

อันดับที่ 15. เพลง เกอ ช่าง เอ้อร์เสี่ยว ฟ่าง หนิว หลาง 《歌唱二小放牛郎》 (ลำนำเพลงหนุ่มเลี้ยงวัว) ประพันธ์คำร้องโดย Fang Bing (方冰) ประพันธ์ทำนองโดย Jie Fu (劫夫) เพลงนี้เป็นเพลงเยาวชนเพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาปลุกใจให้รักชาติ มีเนื้อหาลึกซึ้งกินใจอย่างมาก “วัวน้อยเล็มหญ้าริมเชิงเขา คนเลี้ยงเล่าหายไปอยู่แห่งหนไหน” เป็นท่อนหนึ่งของเนื้อเพลงที่พรรณนาเล่าเรื่องราวอันน่าประทับทับใจของ วีรบุรุษตัวน้อยวัยสิบสามปี ชื่อว่า “หวาง เอ้อร์ เสี่ยว” ในยุคที่ทหารญี่ปุ่นที่ทำสงครามกวาดล้างชาวจีนให้สิ้นซากนั้น ที่อำเภอโม่หยวน มณฑลเหอเป่ย เด็กน้อยผู้นี้ออกกลอุบายล่อลวงทหารญี่ปุ่นให้ข้าสู่หลุมพราง เพื่อปกป้องให้ชาวบ้านและทหารจีนปลอดภัย แต่ด้วยความเดือดดาลโทสะที่ถูกหลอก เด็กน้อยถูกทหารญี่ปุ่นใช้มีดปลายปืนสังหารจนเสียชีวิตบนก้อนหินที่เนินผา ฝูงวัวก็เฝ้าแต่รอคอยว่าเมื่อไหร่เจ้าของจะมาต้อนกลับบ้านเสียที http://www.youtube.com/watch?v=ZHatgsWpZlg
เนื้อเพลง
牛儿还在山坡吃草, 放牛的却不知道哪儿去了。 不是他贪玩耍丢了牛, 那放牛的孩子王二小。 九月十六那天早上, 敌人向一条山沟扫荡,
山沟里掩护着后方机关, 掩护着几千老乡。 正在那十分危急的时候, 敌人快要走到山口, 昏头昏脑地迷失了方向, 抓住了二小要他带路。 二小他顺从地走在前面, 把敌人带进我们的埋伏圈, 四下里乒乓乒乓响起了枪炮,敌人才知道受了骗。 敌人把二小挑在枪尖, 摔死在大石头的上面, 我们那十三岁的王二小, 英勇的牺牲在山间。 干部和老乡得到了安全, 他却睡在冰冷的山间, 他的脸上含着微笑, 他的血染红蓝的天。 秋风吹遍了每个村庄, 它把这个动人的故事传扬, 每一个老乡都含着眼泪, 歌唱着二小放牛郎。

คำอ่านพินอิน
niúér háizài shānpō chīcǎo ,
fànɡniú de quèbú zhīdào nǎér qùle.
búshì tā tān wánshuǎ diūle niú ,
nà fànɡniú de háiziwánɡ èrxiǎo.
jiǔyuè shíliù nàtiān zǎoshɑnɡ ,
dírén xiànɡ yìtiáo shānɡōu sǎodànɡ ,
shānɡōu lǐ yǎn hùzhe hòufānɡ jīɡuān ,
yǎn hùzhe jǐqiān lǎoxiānɡ .
zhènɡzài nà shífēn wēi jíde shíhou ,
dírén kuàiyào zǒudào shānkǒu ,
hūntóu hūnnǎo dì míshī le fānɡxiànɡ ,
zhuā zhùle èrxiǎo yào tā dàilù .
èrxiǎo tā shùncónɡ dì zǒuzài qiánmiɑn ,
bǎ dírén dàijìn wǒmen de máifú quān ,
sìxiàlǐ pīnɡpānɡ pīnɡpānɡ xiǎnɡ qǐle qiānɡpào ,
dí réncái zhīdào shòule piàn .
dírén bǎ èrxiǎo tiāo zài qiānɡjiān ,
shuāisǐ zài dà shítou de shànɡmiɑn ,
wǒmen nà shí sānsuì de wánɡ èrxiǎo ,
yīnɡyǒnɡ de xīshēnɡ zài shānjiān .
ɡànbù hé lǎoxiānɡ dé dàole ānquán ,
tāquè shuìzài bīnɡ lěnɡde shānjiān ,
tāde liǎnshànɡ hánzhe wēixiào ,
tāde xuè rǎnhónɡ lánde tiān .
qiūfēnɡ chuībiàn le měiɡè cūnzhuānɡ ,
tā bǎ zhèɡe dònɡrén de ɡùshi chuányánɡ ,
měi yíɡè lǎoxiānɡ dōu hánzhe yǎnlèi ,
ɡē chànɡzhe èrxiǎo fànɡniúlánɡ.

ความหมายของเนื้อเพลง
วัวน้อยเล็มหญ้าริมเชิงเขา คนเลี้ยงเล่า หายไป อยู่หนไหน
วิ่งเล่นหลงลืมวัวไปหรือไร หวางเสี่ยวเอ้อร์ ชื่อเด็กชาย ไล่เลี้ยงวัว
สิบหกกันยาเวลาเช้า ทั่วหุบเขาศัตรูเข้ากวาดล้างทั่ว
เด็กน้อยคุ้ม กันแนวหลัง มิเกรงกลัว มวลชนทั่ว นับพัน พ้นภัยพาล
เวลานั้น คับขัน ภัยพาลรุก ศัตรูบุก ถึงปากเขา มุ่งเผาผลาญ
ไม่รู้เหนือ รู้ใต้ วิ่งลนลาน จับมือมั่น เอ้อร์เสี่ยว ช่วยนำทาง
เอ้อร์เสี่ยว สุดกล้าหาญ เดินนำหน้า ล่อศัตรู เข้ามา หลุมพรางขัง
พลันเสียงปืน ยิงกราด เปรี้ยงปร้างดัง จึงรู้ว่า พลาดพลัง ทั้งถูกลวง
ศัตรูผลัก เอ้อร์เสี่ยวไป ที่ปลายปืน กราดยิงครืน ดั่งฟ้าฟาด ปลิดชีพร่วง
วัยสิบสาม พลีชีพเพื่อ เราทั้งปวง วีรบุรุษน้อย ลับล่วง ในห้วงเขา
เหล่าข้าราชการ ชาวบ้านมี ชีวิตรอด เขานอนกอด น้ำแข็ง ยะเยือกหนาว
แต่ใบหน้า หลับพริ้ม ด้วยยิ้มพราว เลือดของเขา ฉานอาบ ฉาบฟ้าแดง
ลมหนาวเหน็บ พัดโหม ไปทั่วถิ่น เล่าเรื่องราว ให้ได้ยิน ไปทุกแห่ง
ชนทั่วแคว้น อาลัยรัก ไม่เปลี่ยนแปลง ลำนำเพลง เอ้อร์เสี่ยว เด็กเลี้ยงวัว


อันดับที่ 16. เพลง ถวน เจี๋ย จิ้ว ซื่อ ลี่ เลี่ยง 《团结就是力量》(สามัคคีคือพลัง) ประพันธ์คำร้องโดย Mu Hong (牧虹) ประพันธ์ทำนองโดย Lu Su (卢肃) ก่อนการปฏิวัติประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นด้วยถูกกดขี่ข่มเหงจากชน ชั้นศักดินา ต่อมาเมื่อกองทัพทหารญี่ปุ่นโจมตีเข้ามาทางชายแดน แย่งชิงเสบียงอาหาร เผาทำลายฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์ชาวจีนให้สิ้นซาก ชนชั้นเกษตรกรชาวนาของจีนจากซีเป่ย สมทบเข้ากับกองกำลังเหอเป่ยร่วมต้านศึก และเพื่อสนับสนุนการออกศึกครั้งนี้ คีตกร Mu Hong และ Lu Su ได้ร่วมกันแต่งละครเพลงเกร็ดขนาดเล็กขึ้นเพื่อปลุกใจให้ฮึกเหิม การต่อต้านเรียกร้องการลดค่าเช่าที่ ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ รวมทั้งการสร้างพลังสนับสนุนการออกศึกสงครามในครั้งนี้ถ่ายทอดอยู่ใน เพลง ถวน เจี๋ย จิ้ว ซื่อ ลี่ เลี่ยง (สามัคคีคือพลัง) นี่เอง http://www.youtube.com/watch?v=1aAPLumuqFU
เนื้อเพลง
团结就是力量 团结就是力量
这力量是铁 这力量是钢 比铁还硬,比钢还强 向着法西斯的开火 让一切不民主的制度死亡! 向着太阳,向着自由 向着新中国发出万丈光芒! .... 团结就是力量, 团结就是力量, 这力量是铁, 这力量是钢, 比铁还硬,比钢还强, 向着法西斯的开火, 让一切不民主的制度死亡, 向着太阳,向着自由, 向着太阳,向着自由, 向着太阳,向着自由, 向着新中国发出万丈光芒! 发出万丈光芒!

คำอ่านพินอิน
tuánjié jiùshì lìliànɡ  
tuánjié jiùshì lìliànɡ
zhè lìliànɡ shì tiě
zhè lìliànɡ shì ɡānɡ
bǐ tiě hái yìnɡ,bǐ ɡānɡ hái qiánɡ
xiànɡzhe fǎxīsī de kāihuǒ
rànɡ yìqiè bù mínzhǔ de zhìdù sǐwánɡ!
xiànɡzhe tàiyánɡ,xiànɡzhe zìyóu
xiànɡzhe xīn Zhōnɡɡuó fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ! ....
tuánjié jiùshì lìliànɡ ,
tuánjié jiùshì lìliànɡ ,
zhè lìliànɡ shì tiě ,  
zhè lìliànɡ shì ɡānɡ ,
bǐ tiě hái yìnɡ ,
bǐ ɡānɡ hái qiánɡ ,
xiànɡzhe fǎxīsī de kāihuǒ ,
rànɡ yìqiè bùmínzhǔ de zhìdù sǐwánɡ,
xiànɡ zhe tàiyánɡ ,xiànɡzhe zìyóu ,
xiànɡ zhe tàiyánɡ ,xiànɡzhe zìyóu ,
xiànɡ zhe tàiyánɡ ,xiànɡzhe zìyóu ,
xiànɡ zhe xīn Zhōnɡɡuó fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ!
fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ!

ความหมายของเนื้อเพลง
สามัคคีคือพลัง สามัคคีคือพลัง
พลังนี้คือเหล็กกล้า กล้าแกร่ง ขึงขัง
แกร่งกว่าเหล็ก ทรงพลัง มุ่งโรมรัน เหล่าฟาสซิสต์
สิ่งที่ไม่ประชาธิปไตย ทลายให้สิ้น มุ่งสู่แสงสว่าง และเสรี
สู่จีนใหม่ รุ่งโรจน์ ผองเรามี สามัคคีคือพลัง
สามัคคีคือพลัง พลังนี้คือเหล็กกล้า
กล้าแกร่ง ขึงขัง แกร่งกว่าเหล็ก ทรงพลัง
มุ่งโรมรัน เหล่าฟาสซิสต์ สิ่งที่ไม่ประชาธิปไตย ทลายให้สิ้น
มุ่งสู่แสงสว่าง และเสรี มุ่งสู่แสงสว่าง และเสรี
มุ่งสู่แสงสว่าง และเสรี สู่จีนใหม่ รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ ชัชวาล


อันดับที่ 17. เพลง เส่ย ปู้ ซัว อ่าน เจีย เซียง ห่าว 《谁不说俺家乡好》 (ใครบ้างไม่ว่าบ้านข้าดี) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย Lv Qiming, Yang Shuzheng และ Xiao Peiheng (吕其明,杨庶正,肖培珩) เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง หง รื่อ 《红日》 “ตะวันแดง” ถ่ายทำในปี 1961 และเมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม ปี 2007 การส่งยานอวกาศของจีนชื่อ“ฉางเอ๋อ” (เทพธิดาพระจันทร์) ขึ้นสู่ดวงจันทร์ เพลงนี้เป็นหนึ่งใน 31 รายการเพลงที่ใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การปล่อยยาน เนื้อเพลงสะท้อนความรักชาติของประชาชน และจิตวิญญาณการปกป้องบ้านเมืองของทหารปลดแอกประชาชน ที่มีอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติอันแน่วแน่ ทำนองและจังหวะเพลง แสดงถึงความดุดัน รุนแรง รุกไล่ประจัญ ดึงผู้ชมเข้าสู่ภาพบรรยากาศและอารมณ์ของสมรภูมิอันโอ่อ่า ฮึกเหิม น่าเกรงขามhttp://www.youtube.com/watch?v=IDR6TwoPsPM
เนื้อเพลง
一座座青山紧相连 一朵朵白云绕山间 一片片梯田一层层绿 一阵阵歌声随风传 哎 谁不说咱家乡好 得儿哟依儿哟 一阵阵歌声随风传 弯弯的河水流不尽 高高的松柏万年青 解放军是咱的亲骨肉 鱼水难分一家人 哎 谁不说咱解放军好 得儿哟依儿哟 鱼水难分一家人
绿油油的果树满山岗 望不尽的麦浪闪金光
看好咱们的胜利果 幸福的生活千年万年长

คำอ่านพินอิน
yī zuòzuò qīnɡshān jǐn xiānɡlián
yī duǒduǒ báiyún rào shānjiān
yī piànpiàn tītián yī cénɡcénɡ lǜ
yī zhènzhèn ɡēshēnɡ suí fēnɡchuán
āi shuí bùshuō zán jiāxiānɡ hǎo
dé ér yō yī ér yō
yī zhènzhèn ɡēshēnɡ suí fēnɡchuán
wānwānde hé shuǐliú bújìn
ɡāo ɡāode sōnɡbǎi wànniánqīnɡ
jiěfànɡjūn shì zán de qīnɡǔròu
yúshuǐ nánfēn yìjiārén
āi shuí bùshuō zán jiěfànɡjūn hǎo
dé ér yō yī ér yō
yúshuǐ nánfēn yìjiārén
lǜ yóuyóude ɡuǒshù mǎn shānɡǎnɡ
wànɡ bújìn de màilànɡ shǎn jīnɡuānɡ
kànhǎo zán mende shènɡlì ɡuǒ
xìnɡfú de shēnɡhuó qiānnián wàn niánzhǎnɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
ทิวเขาขจี เรียงร้อยยอด สอดประสาน ปุยเมฆซ่านแทรกซ้อนซอนเงื้อมผา
ขั้นบันไดนับร้อยแผ่นผืนทุ่งนา เสียงเพลงแว่วก้องฟ้าตามลมไป
ใครไม่ว่าบ้านฉันดี (สร้อย)
ระลอกแล้วระลอกเล่าพัดเพลงหวาน ธาราซ่าน กระเซ็นไม่สิ้น สายน้ำไหล
สนหมื่นปี สูงชะลูด เขียวไม่คลาย ทัพทหารปลดปล่อย ร่างกาย เลือดเนื้อเรา
ดั่งฝูงปลารักน้ำไม่อาจแยก ใครไม่ว่า ทหารปลดแอกดี ช่างเขา
(สร้อย) ผองพี่น้องรักมั่นดั่งปลารักน้ำ
ผลไม้ลูกระย้าอยู่เต็มเขา แสงเรืองรอง ทุ่งข้าว เหลืองอร่าม
เป็นผลแห่งชัยชนะอันงดงาม ชีวิตสุขสันต์ พันหมื่นปี นิรันดร


อันดับที่ 18. เพลง หง เหมย จ้าน (ชมดอกเหมยแดง) 《红梅赞》ประพันธ์คำร้องโดย Yan Su (阎肃) ประพันธ์ทำนองโดย Yang Ming ,Jiang Chunyang และ Jin Sha (词羊鸣,姜春阳,金砂) เป็นเพลงบรรเลงประกอบละครเพลงเรื่อง หงเจี่ย 《江姐》“ พี่หง” ที่ชาวจีนทั้งประเทศรู้จัก ประทับใจและหลงใหล ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนใน ยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ที่ต้องประสบกับชะตาชีวิตที่ทุกข์ยากลำบาก ต้องผ่านประสบการณ์อันเลวร้าย พร้อมๆกับการต่อสู้ของกองกำลังทหารแดงเพื่อให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง อันหมายถึงการมีชีวิตใหม่ที่สดใส เพลงนี้ใช้ท่วงทำนองเพลงพื้นเมืองเสฉวน ที่มีความเข้มแข็ง และอ่อนโยนอยู่ในที สื่อถึง “ดอกเหมยแดง” ที่มีความอ่อนหวาน สวยสดงดงาม แต่แฝงความเข้มแข็ง เหมือนกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของดอกเหมยนั่นเองhttp://www.youtube.com/watch?v=jMfopBIDtug
เนื้อเพลง
红岩上红梅开 千里冰霜脚下踩
三九严寒何所惧 一片丹心向阳开
向阳开 红梅花儿开
朵朵放光彩 昂首怒放花万朵
香飘云天外 唤醒 百花齐开放
高歌欢庆新春来

คำอ่านพินอิน
hónɡyán shànɡ hónɡméi kāi qiānlǐ bīnɡshuānɡ jiǎoxià cǎi
sānjiǔ yánhán hé suǒ jù yípiàn dānxīn xiànɡyánɡ kāi
xiànɡyánɡ kāi hónɡméi huāér kāi
duǒduǒ fànɡ ɡuānɡcǎi ánɡshǒu nùfànɡ huā wàn duǒ
xiānɡ piāo yún tiānwài huànxǐnɡ bǎihuā qí kāifànɡ
ɡāoɡē huānqìnɡ xīnchūn lái xīnchūn lái

ความหมายของเนื้อเพลง
ยอดผาแดงเหมยแดงบาน องอาจย่ำแข็งขันไปไกลพันลี้
สามเก้า คราวหนาวเหน็บไม่ปราณี ใจดวงนี้ดวงแดงตามแสงตะวัน
เบ่งบาน ชะเง้อแหงน ไปตามแสง ดอกเหมยแดงแข่งกันบานสะพรั่ง
หมื่นพันดอกอวดสีชาดประกาศดัง ชูช่อตั้งองอาจผงาดงาม
กรุ่นกลิ่น หอมไกล ไซ้เมฆขาว ร้อยดอกกราวปลุกชีวาพาชื่นฉ่ำ
กระหึ่มร้องเริงรื่นชื่นเพลงยาม ฤดูใหม่ไม้ผลิงามฉ่ำชีวี


อันดับที่ 19. เพลง เหมย โหย่ว ก้ง ฉัน ตั่ง จิ้ว เหมยโหย่ว ซิน จงกั๋ว 《没有共产党就没有新中国》 (ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ฉาว หั่ว ซิง (曹火星) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 1943 นักเขียนชื่อ เจี่ยง เจี้ย สือ (蒋介石) ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ จงกั๋ว จือ มิ่งยวิ่น《中国之命运》(ชะตาชาติจีน) ในหนังสือเล่มนี้มีคำขวัญสำคัญคือ “ไม่มีพรรคก็ไม่มีประเทศจีน”ต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นได้ตีพิมพ์บท ความลงในหนังสือพิมพ์ชื่อ เจี่ยฟ่าง รือป้าว《解放日报》(หนังสือพิมพ์ปลดแอก) ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม ในปีเดียวกัน สรุปประเด็นสำคัญตอนจบของบทความว่า “ถ้าหากประเทศจีนในวันนี้ ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีน เช่นนั้นก็ประหนึ่งว่า ไม่มีประเทศจีน” ฉาว หั่ว ซิง ผู้ประพันธ์เพลงนี้ ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวประพันธ์คำร้องเพลงนี้ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “ไม่มีพรรค ก็ไม่มีประเทศจีน” ท่านเหมาเจ๋อตง ให้ความเห็นว่า ก่อนหน้าที่จะมีพรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศจีนก็ยังคงเป็นประเทศจีน แต่หลังจากมีการปฏิวัติ ประเทศจีนได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศจีนใหม่ จึงเสนอให้เติมคำว่า “ใหม่” เป็น “ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่” ดังปรากฏเป็นชื่อเพลงและใช้มาจนปัจจุบันhttp://www.youtube.com/watch?v=ZEJbNPeYNz8
เนื้อเพลง
没有共产党就没有新中国 没有共产党就没有新中国
共产党辛劳为民族 共产党他一心救中国
他指给了人民解放的道路 他领导中国走向光明
他坚持抗战八年多 他改善了人民生活
他建设了敌后根据地 他实行了民主好处多
没有共产党就没有新中国 没有共产党就没有新中国

คำอ่านพินอิน
méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó
méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó
ɡònɡchǎndǎnɡ xīnláo wéi mínzú
ɡònɡchǎndǎnɡ tā yìxīn jiù Zhōnɡɡuó
tāzhǐ ɡěile rénmín jiěfànɡ de dàolù
tā línɡdǎo Zhōnɡɡuó zǒuxiànɡ ɡuānɡmínɡ
tā jiānchí kànɡzhàn bānián duō
tā ɡǎishàn le rénmín shēnɡhuó
tā jiànshè le díhòu ɡēnjùdì
tā shí xínɡle mínzhǔ hǎochu duō
méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó
méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó

ความหมายของเนื้อเพลง
ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่ ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่
พรรคคอมมิวนิสต์ ตรากตรำไปเพื่อมวลชน ด้วยใจเด็ดเดี่ยวกอบกู้ชาติจีนเพื่อเราทุกคน
ชี้นำหนทางปลดปล่อยให้ปวงประชา ท่านนำพาชาติจีนสู่แสงสว่าง
แปดปีตั้งมั่นราญศึกสู้ไม่หวั่น ชีวิตมุ่งสู่สดใสได้เปลี่ยนผัน
สร้างฐานมั่นหลังศัตรูมันปราชัยไป นโยบายประชาธิปไตยนั้นดีจริง
ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่ ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ ก็ไม่มีประเทศจีนใหม่


อันดับที่ 20. เพลง จ๋าน เมิน กงเหริน โหย่ว ลี่เลี่ยง《咱们工人有力量》 (เราเหล่ากรรมกรมีพลัง) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย Ma Ke(马可) เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองแข็งแกร่ง ทรงพลัง องอาจและผึ่งผาย แสดงออกถึงผู้คนชนชั้นกรรมกรที่ทุ่มเทพละกำลังกายใจต่อสู้อดทนอยู่หน้าเตา เผา ถลุง หลอมและตีเหล็ก ทั้งร้อนทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืน เพื่อผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ส่งให้ทหารแนวหน้า สนับสนุนการปลดแอกประชาชนของรัฐบาลจีนใหม่ สร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับชนชั้นกรรมกรในภาพของวีรบุรุษ ที่ทุ่มเทสุดกำลังแรงกายเพื่อปวงชน เพื่อปลอดปล่อยทั่วทั้งผืนแผ่นดินจีน ราวประหนึ่งเสียงประกาศก้องของเหล่ากรรมกรที่มีใจเดียวกันในการ “ร่วมสร้างชาติ” ให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรhttp://www.youtube.com/watch?v=YEBAfvsXoZs
歌词:
咱们工人有力量, 嗨! 咱们工人有力量!每天每日工作忙, 嗨!每天每日工作忙,盖成了高楼大厦, 修起了铁路煤矿,发行得世界变呀么变了样! 哎嗨!发动了机器轰隆隆的响, 举起了铁锤响叮当!造成了犁锄好生产, 造成了枪炮送前方!哎嗨! 哎嗨! 哎呀!
咱们的脸上放红光, 咱们的汗珠往下淌!为什么?为了求解放! 为什么?为了求解放!哎!嗨!哎!嗨! 为了咱全中国彻底解放!

คำอ่านพินอิน
zánmen ɡōnɡ rényǒu lìliànɡ,
hēi!zánmen ɡōnɡ rényǒu lìliànɡ!
měitiān měirì ɡōnɡzuò mánɡ,
hēi!měitiān měirì ɡōnɡzuò mánɡ,
ɡài chénɡle ɡāolóu dàshà,
xiū qǐle tiělù méikuànɡ,
fāxínɡ dé shìjiè biàn yɑ me biànle yànɡ! āi hēi!
fā dònɡle jīqì hōnɡlōnɡlónɡ de xiǎnɡ,
jǔ qǐle tiěchuí xiǎnɡ dīnɡdānɡ!
zàochénɡle lí chú hǎo shēnɡchǎn,
zào chénɡle qiānɡpào sònɡ qiánfānɡ!
āi hēi! āi hēi! āiyɑ!
zán mende liǎnshànɡ fànɡ hónɡɡuānɡ,
zán mende hànzhū wǎnɡxià tǎnɡ!
wèishénme? wèile qiú jiěfànɡ!
wèishénme? wèile qiú jiěfànɡ! āi!hēi!āi!hēi!
wèile zán quánZhōnɡɡuó chèdǐ jiěfànɡ!

ความหมายของเนื้อเพลง
หมู่เราเหล่ากรรมกรมีพลัง อ้าว เฮ้ ! หมู่เราเหล่ากรรมกรมีพลัง
ทุกวันตั้งหน้าทำงานยุ่งหนักหนา อ้าว เฮ้ ! ทุกวันทำงานยุ่งหนักหนา
สร้างตึกสูงเด่นเสียดฟ้า ทางรถไฟเหมืองแร่ มา!เราช่วยกัน
ส่งไปให้ ทั่วโลกเปลี่ยนเร็วพลัน ฮุย เล ฮุย!
โครมโครมเครื่องจักรดังสนั่น โป้งป้าง ลั่นเสียงค้อนตีเหล็กกล้า
จอบเสียมไถคราดดีทำออกมา ส่งแนวหน้าปืนอาวุธยุทธครบครัน
ฮุยเล! ฮุยเล! อ้าว เฮ!
ใบหน้าเราเปล่งแสงเป็นประกาย หยาดเหงื่อเรารินไหลไม่เคยหวั่น
เพราะอะไร ทำไปเพื่อใครกัน เพื่อปลดปล่อยทุกชนชั้นสู่เสรี
ฮุยเล! ฮุยเล! อ้าว เฮ! ปลอดปล่อยสิ้นทั่วแผ่นดินชาตจีนเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น