วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ร้อยเพลงรักชาติจีน (เพลงที่ 81 - 90)

อันดับที่ 81.เพลง หว่อ เหอ หว่อ เตอะ จู่กว๋อ《我和我的祖国》(ฉันกับมาตุภูมิของฉัน) ประพันธ์คำร้องโดย Zhang Li (张藜) ประพันธ์ทำนองโดย Qin Yongcheng (秦咏诚) แต่งขึ้นและเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1985 ผู้ขับร้องคนแรกคือศิลปินระดับชาติชื่อ หลี่ กู่ อี (李谷一) ผู้ประพันธ์ผสมผสานอารมณ์เพลงแบบฮึกเหิมลำพองกับอารมณ์เพลงแบบรื่นหู รื่นรมย์ได้อย่างลงตัว เนื้อเพลงก็ผสมผสานระหว่างความงดงามของถ้อยคำ และความบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาได้อย่างกลมกลืน สื่อถึงความรักและความซื่อสัตย์ที่ประชาชนชาวจีนมีต่อมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ได้หยั่งรากลึกลงสู่ธรณีหัวใจลูกหลานชาวจีนอย่างแนบแน่นและลึกซึ้งเป็นนิรัน ดร์http://www.youtube.com/watch?v=0mSALf6saNQ
เนื้อเพลง
我和我的祖国, 一刻也不能分割无论我走到哪里 都流出一首赞歌我歌唱每一座高山 我歌唱每一条河我亲爱的祖国, 我永远紧依着你的心窝,
你用你那母亲的脉搏 和我诉说我的祖国和我 像海和浪花一朵浪是那海的赤子 海是浪的依托每当大海在微笑 我就是笑的旋涡
我分担着海的忧愁 分享着海的欢乐
我亲爱的祖国, 你是大海永不干涸,永远给我,碧浪轻波, 心中的歌袅袅炊烟小小村落 路上一道辙
我亲爱的祖国, 我永远紧依着你的心窝,你用你那母亲的脉搏 和我诉说我亲爱的祖国, 你是大海永不干涸,永远给我,碧浪轻波, 心中的歌
คำอ่านพินอิน
wǒ hé wǒ de zǔɡuó,yíkè yě bùnénɡ fēnɡē
wúlùn wǒ zǒudào nǎlǐ dōu liúchū yìshǒu zànɡē
wǒ ɡēchànɡ měi yízuò ɡāoshān wǒ ɡēchànɡ měi yìtiáo hé
wǒ qīn àide zǔɡuó,wǒ yónɡyuǎn jǐn yī zhe nǐde xīnwō,

nǐ yònɡ nǐ nà mǔqīn de màibó hé wǒ sùshuō
wǒ de zǔɡuó hé wǒ xiànɡ hǎi hé lànɡhuā yìduǒ
lànɡ shì nà hǎi de chìzǐ hǎi shì lànɡ de yītuō
měidānɡ dàhǎi zài wēixiào wǒ jiùshì xiào de xuánwō

wǒ fēn dānzhe hǎi de yōuchóu fēnxiǎnɡ zhe hǎi de huānlè
wǒ qīn àide zǔɡuó,nǐshì dàhǎi yǒnɡbú ɡānhé,
yónɡyuǎn ɡěi wǒ,bìlànɡ qīnɡ bō,xīn zhōnɡ de ɡē
niǎoniǎo chuīyān xiǎoxiǎo cūnluò lùshɑnɡ yídào zhé

wǒ qīn àide zǔɡuó,wǒ yónɡyuǎn jǐn yī zhe nǐde xīnwō,
nǐ yònɡ nǐ nà mǔqīn de màibó hé wǒ sùshuō
wǒ qīn àide zǔɡuó,nǐshì dàhǎi yǒnɡbú ɡānhé,
yónɡyuǎn ɡěi wǒ,bìlànɡ qīnɡ bō, xīn zhōnɡ de ɡē

ความหมายของเนื้อเพลง
ฉันกับมาตุภูมิของฉัน แม้เสี้ยววันเสี้ยวนาทีตัดมิได้
ถึงรอนแรมไปดินแดนแคว้นใดใด เพลงสรรเสริญหลั่งไหลยังพรั่งพรู
เพลงลำนำถึงภูเขาทุกทุกลูก เพลงพันผูกสายธารายังก้องหู
มาตุภูมิแสนรักแสนเชิดชู ฉันฝังกายลึกอยู่ในใจเธอ
เธอเฉลยเอื้อยเอ่ยใจแห่งมารดา พรรณนากับฉันอยู่เสมอ
ฉันกับมาตุภูมิเผยวจีรำพันเพ้อ มั่นเสมอคลื่นทะเลรักผูกพัน
คลื่นเป็นดั่งลูกน้อยของทะเล คลื่นได้พึ่ง นานเท่าใด ไม่แปรผัน
ทุกครั้งที่ท้องทะเลยิ้มชื่นบาน ฉันสุขสันต์พันเป็นคลื่นระลอกเกลียว
ฉันร่วมทุกข์กับทะเลอยู่เช้าค่ำ ยามสุขล้ำเคียงคู่ไม่โดดเดี่ยว
มาตุภูมิที่รัก รักหนึ่งเดียว เป็นทะเล ไม่แห้งเหี่ยวเหือดหายไป
ซัดคลื่นครามแผ่วเบามาให้ฉัน เพลงในใจทุกคืนวันฉันฝันใฝ่
หมอกพวยพุ่งจากหมู่บ้านอยู่รำไร คือเส้นทางน้อยใหญ่ของมาตุภูมิ
มาตุภูมิแห่งนี้ฉันแสนรัก ฉันขอฝากฝังกายในอกอุ่น
เธอใช้ใจแห่งมารดาที่การุณย์ คอยเกื้อกูลรำพันให้ฉันฟัง
มาตุภูมิที่รัก ฉันรักมั่น ดั่งทะเล ทุกคืนวัน คลื่นซัดฝั่ง
ไม่เคยแห้งเหือดหายคลื่นครามยัง แผ่วเบา ซัดสู่ฝั่ง ดั่งเพลงในใจ


อันดับที่ 82.เพลง ชุนเทียน เตอะ กู่ซื่อ 《春天的故事》 (นิทานฤดูใบไม้ผลิ) ประพันธ์คำร้องโดย Jiang Kairu และ Ye Xuquan (蒋开儒、叶旭全) ประพันธ์ทำนองโดย Wang Yougui (王佑贵) เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1994 รายการเพลงดนตรี ของสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีนได้เผยแพร่เพลงนี้เป็นครั้งแรก และในการประกวดมหกรรมเพลงของสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางครั้งที่สอง ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง เพลงนี้จึงได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วแผ่นดินจีนอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเพลงประกอบสารคดีของผู้นำจีนคนสำคัญและ เป็นผู้ที่นำจีนเข้าสู่วิถีทุนนิยม ชื่อ เติ้งเสี่ยวผิง ในปี 1995 ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมในวันแรงงานแห่งชาติ ได้รับรางวัลระฆังทอง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวงการเพลงของจีน เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากที่สุด นับเป็นแบบอย่างและแบบแผนของเพลงจีนในยุคต่อมา และเป็นตัวแทนของเพลงจีนชั้นแนวหน้าอีกเพลงหนึ่ง เนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของจีน ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 1979 ท่านผู้นำเติ้งเสี่ยงผิงวางแผนพัฒนาพื้นที่เมืองเสิ่นเจิ้น และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนครั้งยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของชาติจีนในปัจจุบัน ทำให้ชาวจีนทุกคนล้วนสำนึกและรำลึกถึงคุณความดีของผู้นำท่านนี้ อย่างไม่มีวันลืมเลือนhttp://www.youtube.com/watch?v=_oRZs4V0Kjoเนื้อเพลง
一九七九年那是一个春天 有一位老人在中国的南海边画了一个圈 神话般地崛起座座城 奇迹般聚起座座金山 春雷啊唤醒了长天内外 春辉啊暖透了大江两岸 啊,中国,中国 你迈开了气壮山河的新步伐 走进万象更新的春天
一九九二年又是一个春天 有一位老人在中国的南海边写下诗篇 天地间荡起滚滚春潮 征途上扬起浩浩风帆 春风啊吹绿了东方神州 春雨啊滋润了华夏故园 啊,中国,中国 你展开了一幅百年的新画卷 捧出万紫千红的春天
คำอ่านพินอิน
yìjiǔ qījiǔnián nà shì yíɡè chūntiān
yǒu yíwèi lǎorén
zài Zhōnɡɡuó de nán hǎibiān huàle yíɡè quān
shénhuà bāndì juéqǐ zuòzuò chénɡ
qíjìbān jù qǐ zuòzuò jīnshān
chūnléi ā huàn xǐnɡle chánɡtiān nèiwài
chūnhuī ā nuǎn tòule dàjiānɡ liǎnɡàn
ā,Zhōnɡɡuó,Zhōnɡɡuó
nǐ mài kāile qìzhuànɡ shānhé de xīn bùfá
zǒujìn wànxiànɡ ɡènɡ xīnde chūntiān
yī jiǔjiǔ èrnián yòushì yíɡè chūntiān
yǒu yíwèi lǎorén
zài Zhōnɡɡuó de nán hǎibiān xiěxià shīpiān
tiān dìjiān dànɡqǐ ɡúnɡǔn chūncháo
zhēnɡ túshànɡ yánɡqǐ hàohào fēnɡfān
chūnfēnɡ ā chuī lǜ le dōnɡfānɡ shénzhōu
chūnyǔ ā zīrùn le huáxià ɡùyuán
ā,Zhōnɡɡuó,Zhōnɡɡuó
nǐ zhǎn kāile yìfú bǎinián de xīn huàjuàn
pěnɡ chū wàn zǐ qiān hónɡde chūntiān

ความหมายของเนื้อเพลง
หนึ่ง เก้า เจ็ด เก้า นั้น คือฤดูใบไม้ผลิ มีท่านผู้เฒ่าวางดำริที่จีนฝั่งทะเลใต้
สร้างเมืองแล้วเมืองเล่าราวเทพนิยาย ดั่งปาฏิหาริย์รวมภูเขาทองไว้ด้วยกัน
เสียงฟ้าร้องปลุกฟื้นทั้งดินฟ้า แสงส่องหล้า อุ่นสองฝั่ง ร่วมสุขสันต์
โอ้ชาติจีน ชาติจีน ก้าวฝ่าฟัน ก้าวใหม่ข้ามเขาลำธารบุกบั่นไป
ก้าวเข้าสู่ฤดูใหม่ ยิ่งวัฒนา

หนึ่ง เก้า เจ็ด เก้า ใบไม้ผลิเวียนมาใหม่ ที่แดนใต้ เขียนตำนาน ผู้เฒ่ากล้า
สั่นสะเทือน เลื่อนลั่น ทั้งดินฟ้า ทัพโยธามหาศาลเรือกางใบ

ลมอุ่นเอ๋ย โชยแดนดินถิ่นบูรพา วสันต์โปรยปรายมาแผ่นดินใหญ่
โอ้ ชาติจีน ชาติจีน มุ่งหน้าไป กอบกู้ สีสันใหม่ แห่งฤดู


อันดับที่ 83.เพลง โจ่ว จิ้น ซิน สือไต้ 《走进新时代》 (ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่) ประพันธ์คำร้องโดย Jiang Kairu (蒋开儒) ประพันธ์ทำนองโดย Yin Qing (印青) ผู้ขับร้องเพลงนี้ครั้งแรกเป็นนักร้องหญิงชั้นแนวหน้าของจีนชื่อ จาง เหย่ (张也) เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะ งดงาม แต่แฝงด้วยความผยอง องอาจ เสียงของศิลปินนักร้องท่านนี้ที่มีความอ่อนหวานละมุนละไม แต่หนักแน่นอยู่ในที ยิ่งส่งให้เพลงนี้แว่วหวานติดหูต้องใจของผู้ที่ได้ยินอย่างมิอาจจะละใจไปจาก เสียงเพลงได้เลย เนื้อเพลงเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักความศรัทธาในชาติสุดคณา บรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชาติจีน ที่ก้าวเข้าสู่ความเจริญ ก้าวหน้า และการพัฒนาสู่ศตวรรษใหม่อย่างแข็งแกร่งเกรียงไกร รุ่งโรจน์ชัชวาลhttp://www.youtube.com/watch?v=gYsUZWm-3U0
เนื้อเพลง
(1)总想对你表白 我的心情是多么豪迈 总想对你倾诉 我对生活是多么热爱 勤劳勇敢的中国人 意气风发走进新时代 我们意气风发 走进那新时代
(2)我们唱着东方红 当家做主站起来 我们讲着春天的故事 改革开放富起来 继往开来的领路人 带领我们走进新时代 高举旗帜 开创未来
(3)让我告诉世界 中国命运自己主宰 让我告诉未来 中国进行着接力赛 承前启后的领路人 带领我们走进新时代 带领我们走进 走进那新时代
(4 重复第2 段)

คำอ่านพินอิน
zǒnɡxiǎnɡ duì nǐ biǎobái
wǒ de xīnqínɡ shì duōme háomài
zǒnɡxiǎnɡ duì nǐ qīnɡsù
wǒ duì shēnɡhuó shì duōme rèài
qínláo yónɡɡǎn de Zhōnɡɡuórén
yìqì fēnɡfā zǒujìn xīnshídài
wǒmen yìqì fēnɡfā, zǒujìn nà xīnshídài

wǒmen chànɡzhe dōnɡfānɡhónɡ
dānɡjiā zuò zhǔzhàn qǐlái
wǒmen jiǎnɡzhe chūntiān de ɡùshi
ɡǎiɡé kāifànɡ fù qǐlái
jìwǎnɡ kāi láide lǐnɡlùrén
dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn xīnshídài
ɡāojǔ qízhì kāichuànɡ wèilái

rànɡwǒ ɡàosu shìjiè
Zhōnɡɡuó mìnɡyùn zìjǐ zhúzǎi
rànɡwǒ ɡàosu wèilái
Zhōnɡɡuó jìnxínɡzhe jiēlìsài
chénɡ qián qǐ hòude lǐnɡlùrén
dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn xīnshídài
dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn,zǒujìn nà xīnshídài

ความหมายของเนื้อเพลง
(1) อยากเอื้อนเอ่ยความในใจไปยังท่าน ใจฉันนั้นแสนองอาจสูงสง่า
อยากบอกท่านความในใจตลอดมา รักชีวา ฉันรัก มากเพียงไร
ชาวจีนผู้มานะและกล้าหาญ ปณิธานมั่น ก้าวสู่ศตวรรษใหม่
ด้วยหัวใจฮึกเหิมเผชิญไป ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่เรืองรอง

(2) เราร่วมร้องเพลงบูรพาแดง ทุกหนแห่ง เรายืนขึ้น เป็นเจ้าของ
เรารำลึกตำนานใบ้ไม้ผลิแผ่นดินทอง ปฏิวัติให้ แผ่นดินของ เราเกรียงไกร
สืบช่วงต่อปณิธานผู้นำชาติ ท่านองอาจนำเราสู่ศตวรรษใหม่
ธงชูเด่น สูงส่ง ปลิวไสว สร้างอนาคตวันใหม่ของเราเอง

(3)ฉันขอป่าวประกาศก้องกับโลกไว้ ชีวิตจีน เราไม่ให้ใครข่มเหง
ฉันบอกกับอนาคต เรากำหนดเอง ชีวิตจีน เราเร่ง วิ่งผลัดกัน
ผู้นำรุ่นก่อนส่งรุ่นหลังรับช่วงต่อ ไม่รีรอ นำสู่ศตวรรษแห่งฝัน
นำพาเราตบเท้าเดินหน้ามั่น เข้าสู่ศตวรรษแห่งฝันอย่างมั่นใจ
(4 ซ้ำท่อน 2)


อันดับที่ 84.
เพลง จู้ฝู จู่กว๋อ《祝福祖国》 (อวยพรมาตุภูมิ) ประพันธ์คำร้องโดย Qing Feng (清风) ประพันธ์ทำนองโดย Meng Qingyun (孟庆云) เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1999 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งเมืองเสิ่นเจิ้นได้คัดเลือกเพลงนี้เพื่อถ่ายทำ เป็นภาพยนตร์เพลง โดยเชิญผู้กำกับชั้นแนวหน้า ชื่อ จาง อี้ โหมว (张艺谋) เป็นผู้กำกับการถ่ายทำ นับเป็นงานด้านการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงครั้งแรกของผู้กำกับท่านนี้ หลังจากภาพยนตร์เพลงนี้ได้นำออกเผยแพร่ ก็เป็นที่รู้จักได้รับความนิยมชมชอบอย่างแพร่หลาย ได้รับการนำออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศจีน ต่อมาการประกวดเพลงรักชาติ ในฉลองครบรองห้าสิบปีแห่งชาติจีน เพลงนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่ง และในปี ค.ศ. 2000 ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยม “เหยี่ยวทองคำ” จากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีน คณะถ่ายทำภาพยนตร์ก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงเช่น เดียวกัน เนื้อเพลงเป็นการสดุดีความงดงาม ความยิ่งใหญ่เกรียงไกร และความรุ่งเรืองของมาตุภูมิ “ฉัน” ในฐานะประชาชนชาวจีนคนหนึ่ง ขออวยพรมาตุภูมิด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ จงรักภัคดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ให้กับมาตุภูมิอันเป็นที่รักตลอดกาลhttp://www.youtube.com/watch?v=hdxmcgnpS8o
เนื้อเพลง
都说你的花朵真红火 都说你的果实真丰硕都说你的土地真肥沃 都说你的道路真宽阔我把壮丽的青春献给你 愿你永远年轻,永远快乐都说你的信念不会变 都说你的旗帜不褪色都说你的苦乐不曾忘 都说你的歌声永不落祖国我的祖国 祝福你我的祖国我把满腔赤诚献给你 愿你永远坚强,永远蓬勃

คำอ่านพินอิน
dōushuō nǐde huāduǒ zhēn hónɡhuo
dōushuō nǐde ɡuǒshí zhēn fēnɡshuò
dōushuō nǐde tǔdì zhēn féiwò
dōushuō nǐde dàolù zhēn kuānkuò
wǒbǎ zhuànɡlì de qīnɡchūn xiànɡěi nǐ
yuàn nǐ yónɡyuǎn niánqīnɡ,yónɡyuǎn kuàilè
dōushuō nǐde xìnniàn bú huìbiàn
dōushuō nǐde qízhì bútuìsè
dōushuō nǐde kǔlè bùcén wànɡ
dōushuō nǐde ɡēshēnɡ yǒnɡ búluò
zǔɡuó wǒ de zǔɡuó
zhùfú nǐ wǒ de zǔɡuó
wǒbǎ mǎnqiānɡ chìchénɡ xiànɡěi nǐ
yuàn nǐ yónɡyuǎn jiānqiánɡ,yónɡyuǎn pénɡbó

ความหมายของเนื้อเพลง
ใครก็ว่าดอกไม้ท่านบานชูช่อ ลูกไม้ผลิพวงแตกหน่อออกช่อผล
ใครก็ว่าดินน้ำดีกันทุกคน ท้องถนนหนทางก็กว้างไกล
ฉันอุทิศความงดงามและเยาว์วัย ให้ท่านได้สุขสันต์ทุกวันคืน

ใครก็ว่าศรัทธาท่านไม่เคยเปลี่ยน วันหมุนเวียนสีธงคงไม่เป็นอื่น
ใครก็ว่าไม่เคยลืมแม้ทุกข์ชื่น เสียงเพลงรื่นไม่เคยจางห่างหายไป

มาตุภูมิ มาตุภูมิของฉัน ขอส่งคำรำพันอวยพรให้
อุทิศความซื่อสัตย์อัดแน่นใจ มามอบให้ท่านแข็งแกร่งชั่วนิรันดร์

อันดับที่ 85.เพลง ถง อี้ โส่ว เกอ 《同一首歌》 (เพลงเดียวกัน) ประพันธ์คำร้องโดย Chen Zhe และ Ying Jie (陈哲、迎节) ประพันธ์ทำนองโดย Meng Weidong (孟卫东) แต่งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1990 ขับร้องครั้งแรกโดยนักร้องชื่อ หลิว ช่าง (刘畅) และมีนักร้องหลายคนนำมาขับร้องต่อ เช่น นักร้องหญิงชื่อ เหมา อา หมี่น (毛阿敏) นักร้องชายชื่อ ช่าย กว๋อ ชิ่ง (蔡国庆) เป็นต้น ต่อมาสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางได้สร้างเวทีรายการเพลงขึ้นรายการหนึ่งตั้งชื่อ ว่า ถง อี้ โส่ว เกอ (同一首歌) และได้นำเพลงนี้มาเป็นเพลงหลักประจำรายการ รายการนี้เป็นรายการเพลงที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่าง มาก ได้เปิดเวทีแสดงคอนเสริตนับร้อยเวที สู่สถานที่นับร้อยเมืองของจีน รวมถึงต่างประเทศด้วย แต่เนื่องจากการนำเพลงนี้มาใช้ ผู้จัดรายการมิได้ขออนุญาตจากเจ้าของเพลง จึงเกิดปัญหาการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์กันขึ้น ในทางกลับกันเจ้าของรายการก็เห็นว่าเพลงนี้โด่งดังขึ้นได้ก็เพราะรายการนี้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าการฟ้องร้องคดีจะสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของผลงาน และผู้ละเมิดเพียงใด แต่ด้วยความที่เพลงนี้ มีทำนองไพเราะ ติดหู เนื้อเพลงมีความหมาย ส่งผลให้ผู้คนที่มี “ความรู้สึกอย่างเดียวกัน ทำให้พวกเรามีความปรารถนาอย่างเดียวกัน ความสุขอย่างเดียวกัน สร้างบทเพลงไพเราะเพลงเดียวกันให้เรา” ยังคงครองหัวใจชาวจีนทั่วทุกคนอย่างไม่มีวันสิ้นเสียงhttp://www.youtube.com/watch?v=nri7xKHcRo8
เนื้อเพลง
鲜花曾告诉我 你怎样走过 大地知道 你心中的每一个角落 甜蜜的梦啊 谁都不会错过 终于迎来 今天这欢聚时刻 星光洒满了 所有的童年 风雨走遍了 世界的角落 同样的感受 给了我们同样的渴望 同样的欢乐 给了我们同一首歌
水千条山万座 我们曾走过 每一次相逢和笑脸 都彼此铭刻 甜蜜的梦啊 谁都不会错过 终于迎来 今天这欢聚时刻 在阳光灿烂 欢乐的日子里 我们手拉手啊 想说的太多 给了我们 同一首歌

คำอ่านพินอิน
xiānhuā cénɡ ɡàosu wǒ nǐ zěnyànɡ zǒuɡuò
dàdì zhīdào nǐ xīn zhōnɡdì měi yíɡè jiǎoluò
tiánmì de mènɡ ā shuídōu búhuì cuòɡuò
zhōnɡyú yínɡlái jīntiān zhè huānjù shíkè
xīnɡɡuānɡ sǎ mǎnle suǒ yǒude tónɡnián
fēnɡyǔ zǒubiàn le shìjiè de jiǎoluò
tónɡyànɡ de ɡǎnshòu ɡěile wǒmen tónɡyànɡ de kěwànɡ
tónɡyànɡ de huānlè ɡěile wǒmen tónɡ yìshǒu ɡē
shuǐ qiān tiáo shān wàn zuò wǒmen cénɡ zǒuɡuò
měi yícì xiānɡfénɡ hé xiàoliǎn dōu bícǐ mínɡkè
tiánmì de mènɡ ā shuídōu búhuì cuòɡuò
zhōnɡyú yínɡlái jīntiān zhè huānjù shíkè
zài yánɡɡuānɡ cànlàn huān lède rìzi lǐ
wǒmen shǒulāshǒu ā xiǎnɡ shuōde tàiduō
ɡěile wǒmen tónɡ yìshǒu ɡēความหมายของเนื้อเพลง
ดอกไม้เคยบอกฉัน เธอข้ามผ่านมาอย่างไร
แผ่นดินรับรู้ได้ ทุกมุมในซอกใจเธอ
โอ้ฝันอันหวานล้ำ ใครก็ไม่ พลาดพลั้งเผลอ
สุดท้ายได้พบเจอ วันรวมสุขของพวกเรา
แสงดาวประกายส่อง ทั่วทุ่งท้องห้วงวัยเยาว์
ฝ่าลมฝนทั่วลำเนา ทุกมุมโลก เราย่ำไป
สุขทุกข์ร่วมกันมา ปรารถนาเป็นหนึ่งได้
ความสุขร่วมหนึ่งใจ ให้บทเพลงเสียงเดียวกัน
พันสายน้ำหมื่นภูเขา เราเคยเดินร่วมทางฝัน
รอยยิ้มรื่นชื่นบาน ต่างจารึกไว้ในใจ
โอ้ฝันอันแสนหวาน ใครก็ไม่อาจพลาดไป
ที่สุดมาถึงได้ วันรวมสุขเวลาเปรมปรีดิ์
รุ่งโรจน์แสงตะวัน แสนสุขสันต์ ในวันนี้
เราจูงมือสามัคคี ฝันสวยงามช่างมากมาย
เรียงร้อยส่งมาให้ เพลงเดียวกัน 《同一首歌》


อันดับที่ 86.เพลง อ้าย หว่อ จง หัว 《爱我中华》 (รักชาติจีนของฉัน) ประพันธ์คำร้องโดย Qiao Yu (乔羽) ประพันธ์ทำนองโดย Xu Peidong (徐沛东) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพิธีเปิดงานมหกรรมชนกลุ่มน้อยแห่งชาติครั้ง ที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในปี 1999 ที่มณฑลกวางสี ผู้แต่งใช้ทำเพลงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในเขตพื้นที่มณฑลกวางสี มณฑลหยวินหนานและบริเวณใกล้เคียงเป็นหลัก เพลงนี้จึงมีกลิ่นไอของความเป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยของบริเวณดังกล่าว มีความกระฉับกระเฉง ร่าเริง ช่วงเสียงไม่กว้างมาก อันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยถิ่นนี้ เนื้อเพลงบรรยายถึงพี่น้อง 56 คน ร่วมท้องเดียวกัน ดอกไม้ 56 ดอกบานบนผืนดินเดียวกัน ภาษา 56 ภาษา พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ฉันรักชาติจีน” 56 ในนี้ก็หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศจีนทั้ง 56 กลุ่มนั่นเอง หลังจากที่เพลงนี้ออกเผยแพร่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ต่อมานักร้องเพลงพื้นเมืองชั้นแนวหน้าของจีนชื่อ ซ่ง จู่ อิง (宋祖英) ได้นำมาขับร้องและถ่ายทำเป็นภาพยนตร์เพลงออกเผยแพร่ ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นับได้ว่าเป็นเพลงสร้างชื่อ และเพลงประจำตัวของนักร้องผู้นี้ในเวลาต่อมาhttp://www.youtube.com/watch?v=DS8j2_wd_UM
เนื้อเพลง
爱我中华 健儿奋起步伐 爱我中华 建设我们的国家 爱我中华 中华雄姿英发 爱我中华 五十六族兄弟姐妹 五十六种语言 汇成一句话 爱我中华 爱我中华 (嗨 嗨罗嗨罗嗨 嗨
嗨罗嗨罗嗨嗨 嗨罗嗨罗 爱我中华) 五十六个星座 五十六只花 五十六族兄弟姐妹 是一家 五十六种语言 汇成一句话 爱我中华 爱我中华 (嗨 嗨罗嗨罗嗨 嗨
嗨罗嗨罗嗨嗨 嗨罗嗨罗 爱我中华)
五十六个星座 五十六只花 五十六族兄弟姐妹 是一家 五十六种语言 汇成一句话 爱我中华 爱我中华 爱我中华 爱我中华 健儿奋起步伐 爱我中华

คำอ่านพินอิน
ài wǒ Zhōnɡhuá jiàn ér fènqǐ bùfá
ài wǒ Zhōnɡhuá jiànshè wǒ mende ɡuójiā
ài wǒ Zhōnɡhuá Zhōnɡhuá xiónɡzī yīnɡfā
ài wǒ Zhōnɡhuá wǔ shí liù zú xiōnɡdi jiěmèi
wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán huìchénɡ yíjùhuà
ài wǒ Zhōnɡhuá ài wǒ Zhōnɡhuá ài wǒ Zhōnɡhuá
(hēi hēi luó hēi luó hēi hēi
hēi luó hēi luó hēi hēi
hēi luó hēi luó ài wǒ Zhōnɡhuá)

wǔ shí liù ɡe xīnɡzuò wǔshíliù zhǐ huā
wǔ shí liù zú xiōnɡdi jiěmèi shì yìjiā
wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán huìchénɡ yíjùhuà
ài wǒ Zhōnɡhuá ài wǒ Zhōnɡhuá
(hēi hēi luó hēi luó hēi hēi
hēi luó hēi luó hēi hēi
hēi luó hēi luó ài wǒ Zhōnɡhuá)

wǔ shí liù ɡe xīnɡzuò wǔ shí liù zhǐ huā
wǔ shí liù zú xiōnɡdi jiěmèi shì yìjiā
wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán huìchénɡ yíjùhuà
ài wǒ Zhōnɡhuá ài wǒ Zhōnɡhuá
ài wǒ Zhōnɡhuá ài wǒ Zhōnɡhuá
jiànér fènqǐ bùfá ài wǒ Zhōnɡhuá

ความหมายของเนื้อเพลง
รักชาติจีนเรา มุ่งมั่นสาวเท้าก้าวเข้ามา
รักชาติจีนเรา สร้างประเทศให้ก้าวหน้า
รักชาติจีนเรา องอาจ ห้าวหาญงามสง่า
รักชาติจีนเรา ห้าสิบหกพี่น้องรวมใจมา
ห้าสิบหกภาษา รวมพูดเป็นเสียงเดียวว่า
รักชาติจีนเรา รักชาติจีนเรา
(สร้อยเพลง ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ รักชาติจีนของเรา)

ห้าสิบหกดวงดารา ห้าสิบหกดอกมาลา
ห้าสิบหกพี่น้องมา อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ห้าสิบหกภาษานั้น รวมพูดกันเป็นเสียงเดียว
รักชาติจีนเรา รักชาติจีนเรา
(สร้อยเพลง ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ รักชาติจีนของเรา)


อันดับที่ 87.เพลง เว่ย เลอ เสย 《为了谁》 (เพื่อใครกัน) ประพันธ์คำร้องโดย Ju Youkai (邹友开) ประพันธ์ทำนองโดย Meng Qingyun (孟庆云) ผู้ขับร้องคนแรกชื่อ จู่ ไห่ (祖海) เพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1998 เพื่อเป็นที่ระลึกและมอบให้แก่วีรบุรุษที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้ง ใหญ่ของจีน เมื่อปี 1998 บริเวณปลายแม่น้ำแยงซี เกิดอุทกภัยแปดระลอก มีปริมาณน้ำ 6 หมื่นลูกบาศก์เมตรทำลายพื้นที่กว้าง ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคน รัฐบาลส่งทหารตำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติจำนวน แปดล้านคน วีรบุรุษเหล่านี้ต้านอุทกภัย บุกฝ่าสายน้ำอันเชี่ยวกรากเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ จิตวิญญาณอันองอาจกล้าหาญ และเสียสละนี้สร้างความซาบซึ้งให้กับประชาชนอย่างมาก ท่วงทำนองอันไพเราะที่แฝงไว้ด้วยจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียวของเพื่อนร่วมชาติ เมื่อ“ที่หนึ่งมีภัย แปดทิศร่วมใจ” เพลงนี้จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วไป ในฐานะ “หนึ่งแรงร่วมใจ ช่วยเหลืออุทกภัย”http://www.youtube.com/watch?v=HjXIK6pKrWo
เนื้อเพลง
泥巴裹满裤腿 汗水湿透一背
我不知道你是谁 我却知道你为了谁
为了谁为了秋的收获 为了春回大雁回
满腔热血唱出 青春无悔望穿天涯 不知战友何时回
你是谁为了谁 我的战友你何时回
你是谁为了谁 我的兄弟姐妹不流泪
谁最美谁最美 我的乡亲我的战友 我的兄弟姐妹

คำอ่านพินอิน
níbā ɡuǒ mǎn kùtuǐ
hànshuǐ shītòu yī bèi
wǒ bú zhīdào nǐshì shuí
wǒ què zhīdào nǐ wèile shuí
wèile shuí wèile qiū de shōuhuò
wèile chūn huí dàyàn huí
mǎnqiānɡ rèxuè chànɡchū
qīnɡchūn wúhuǐ
wànɡchuān tiānyá
bùzhī zhànyǒu héshí huí
nǐshì shuí wèile shuí
wǒ de zhànyǒu nǐ héshí huí
nǐshì shuí wèile shuí
wǒ de xiōnɡdi jiěmèi bú liúlèi
shuí zuì měi shuí zuì měi
wǒ de xiānɡqīn
wǒ de zhànyǒu
wǒ de xiōnɡdi jiěmèi

ความหมายของเนื้อเพลง
ทั่วขาคลุมโคลนโบก แผ่นหลังโชกด้วยเหงื่อไคล
ฉันไม่รู้ท่านเป็นใคร แต่เพื่อใคร เข้าใจดี
เพื่อใครเพื่อ กาลเก็บเกี่ยว ห่านฟ้ากลับรังสุขขี
ประกาศก้อง อุทิศชีวี เพื่อชาติพลี ไม่เสียดาย
มองฟ้าไปไกลสุดหล้า เมื่อไรกลับหนา ห่วงสหาย
ทุ่มเทไปเพื่อใคร โอ้สหาย เพื่อใครกัน
เธอทำไปเพื่อใคร พี่น้องได้ คลายโศกศัลย์
โอ้ใคร สุดงดงาม บ้านเดียวกัน ช่วยค้ำจุน
สหายร่วมสมรภูมิ พ่อแม่พี่น้องเราเอง

อันดับที่ 88.เพลง ห่าว รื่อจึ่อ 《好日子》 (วันดี) ประพันธ์คำร้องโดย Che Xing (车行) ประพันธ์ทำนองโดย Li Xin (李昕) เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 1998 เป็นเพลงเอกอีกเพลงหนึ่งของนักร้องเพลงพื้นเมืองชั้นแนวหน้าของจีน นามว่า ซ่ง จู่ อิง (宋祖英) ทำนองเพลงสนุกสนาน ครึกครื้น รื่นเริง เสียงดนตรีเร่งเร้า จังหวะกลองอึกทึกบันเทิงใจ สื่อถึงจิตใจและบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสุขในเทศกาลเฉลิมฉลอง เนื้อเพลงบรรยายถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากพันธนาการของสังคมศักดินา นำพาประชาชนชาวจีนสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ทำให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุข ทุกๆวันเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง เพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากสถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง ได้รับรางวัลที่หนึ่ง “ประกายดารา” ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีน ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานแห่งจิตวิญญาณและการสร้างอารยธรรม แห่งชาติ และได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในงานวันเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ทางการทูตจีน-ออสเตรเลีย โดยจัดแสดงที่ Opera House ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2002 ด้วย http://www.youtube.com/watch?v=eArbMp-BWS8
เนื้อเพลง
唉....开心的锣鼓 敲出年年的喜庆
好看的舞蹈 送来天一原欢腾
阳光的油彩 涂红了今天的日子生活的花朵 是我们的笑容
唉....今天是个 心想的事儿都能成明天是个 打开了家门咱迎春风唉门外的灯笼 露出红红的光景好听的歌儿 传达浓浓的深情月光的水彩 涂亮明天的日子哟美好的世界 在我们的心中唉....今天都是 千金的光阴不能等明天又是 赶上了盛世咱享太平今天是个 心想的事儿都能成明天又是 千金的光阴不能等今天明天都是 赶上了盛世咱享太平

คำอ่านพินอิน
āi....kāixīn de luóɡǔ qiāochū niánnián de xǐqìnɡ
hǎo kànde wúdǎo sònɡlái tiānyī yuán huānténɡ
yánɡɡuānɡ de yóucǎi tú hónɡle jīntiān de rìzi
shēnɡ huóde huāduǒ shì wǒ mende xiàorónɡ
āi....jīntiān shì ɡè xīnxiǎnɡ de shìér dōu nénɡchénɡ
mínɡtiān shì ɡè dǎ kāile jiāmén zán yínɡ chūnfēnɡ āi
ménwài de dēnɡlonɡ lòuchū hónɡ hónɡde ɡuānɡjǐnɡ
hǎotīnɡ de ɡēér chuándá nónɡ nónɡde shēnqínɡ
yuèɡuānɡ de shuícǎi tú liànɡ mínɡtiān de rìzi yō
měi hǎode shìjiè zài wǒ mende xīnzhōnɡ
āi....jīntiān dōushì qiānjīn de ɡuānɡyīn bùnénɡ děnɡ
mínɡtiān yòushì ɡǎn shànɡle shènɡshì zán xiǎnɡ tàipínɡ
jīntiān shì ɡè xīnxiǎnɡ de shìér dōu nénɡchénɡ
mínɡtiān yòushì qiānjīn de ɡuānɡyīn bùnénɡ děnɡ
jīntiān mínɡtiān dōushì
ɡǎn shànɡle shènɡshì zán xiǎnɡ tàipínɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
เฮย....เสียงกลองโหม่งเบิกบาน รื่นสำราญฉลองศกทุกปีใหม่
ระบำรำรื่นชื่นบานใจ จากฟากฟ้าส่งมาให้เรารื่นรมย์
สีสันแดงสดใส ทาสีให้วันสุขสม
ดอกไม้แห่งชีวิตดูน่าชม คือรอยยิ้มของผองเรา
เฮย....วันนี้เป็นวันดี สมดังที่ใจคอยเฝ้า
พรุ่งนี้สมใจเรา เปิดเรือนรับเอาฤดูใบไม้ผลิบาน
โคมไฟแดงทั้งเมือง แสงแดงเรืองรองอวดสีสัน
เพลงไพเราะเสนาะสำราญ ร้องส่งผ่านรักถึงใจ
สีนวลอาบแสงจันทร์ ฉาบสีสันให้วันใหม่
ให้โลกอันสดใส อยู่ในใจทุกเวลา
เฮย....วันนี้เป็นวันดี ห้วงสุขขีมากมายอย่ารอช้า
พรุ่งนี้ยังเวียนมา สงบรุ่งเรืองทั่วหล้า เราสุขใจ
วันนี้เป็นวันดี สมดังที่คอยฝันใฝ่
พรุ่งนี้ยิ่งสมดังใจ ห้วงแห่งสุข มากมาย อย่ารอรี
ทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้ เราสุขขี ชาติพัฒนา


อันดับที่ 89.เพลง จุ้ย เหม่ย หาย ซื่อ หว่อ ซินเจียง 《最美还是我们新疆》 (งามที่สุดก็ยังเป็นซินเจียง) ประพันธ์คำร้องโดย Zhao Si ‘en(赵思恩) ประพันธ์ทำนองโดย Wubuli Tuohuti (吾布力·托乎提) เมื่อปี ค.ศ. 1992 ในงานคอนเสริตครั้งใหญ่ของกรมทหารแห่งชาติจีน ระหว่างการคัดเลือกเพลง เพลงของนักประพันธ์ Wubuli Tuohuti ถูกตัดทิ้งทั้งเจ็ดเพลง เนื่องจากมีเพลงที่เข้าสู่การคัดเลือกเป็นจำนวนมาก และด้วยเหตุผลที่ว่าเพลงยังไม่มีความโดดเด่น ซึ่งในเจ็ดเพลงนั้น ก็มีเพลง “งามที่สุดก็ยังเป็นซินเจียง” รวมอยู่ด้วย เหตุผลก็คือว่า นักร้องไม่มีความสามารถพอที่จะร้องเพลงที่ลึกซึ้งกินใจแบบนี้ได้ ทำให้ภาพการแสดงบนเวทีไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ แต่ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้ก็ได้ให้กำลังใจจนทำให้เพลงนี้พลิกผันจากเม็ด ทรายกลายเป็นทองขึ้นมาได้ในที่สุด สามปีให้หลัง ในปี ค.ศ. 1995 งานฉลองครบรอบ 40 ปี การปกครองแบบเขตปกครองตนเองแห่งชาติจีน สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางได้คัดเลือกเพลงนี้เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์อย่างต่อ เนื่อง นับแต่นั้นมา เพลงนี้ก็แทรกซึมเข้าสู่ทุกอนูของแผ่นดินจีน และได้รับรางวัลเพลงยอดนิยมแห่งการปกครองแบบเขตตนเองในเวลาต่อมา นักร้องท่านนี้กล่าวขอบคุณนักประพันธ์คำร้องด้วยภาษิตจีนคำหนึ่งว่า “ม้างามหาย หาใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปไม่”http://www.youtube.com/watch?v=qAF9KlLwfR8&feature=related
เนื้อเพลง
我走过多少地方 最美的还是我们新疆 牧场的草滩鲜花盛开 沙枣树遮住了戈壁村庄冰峰雪山银光闪闪 沙海深处清泉潺潺流淌哎!!!!! 当我走遍天山南北 都能闻到瓜果的飘香 我走过多少地方 最美的还是我们新疆博格达峰遮不住金波银浪 塔里木的石油新城灯火辉煌 亚欧彩虹伸向那天空海洋 一块宝地吸引了世界的目光哎!!!!! 当我走遍大江南北 我要说最美的地方 还是我们新疆 我要说最美的地方
还是我们,我们新疆

คำอ่านพินอิน
wǒ zǒuɡuò duōshǎo dìfɑnɡ
zuì měi de háishì wǒmen xīnjiānɡ
mùchǎnɡ de cǎotān xiānhuā shènɡkāi
shāzǎoshù zhē zhùle ɡēbì cūnzhuānɡ
bīnɡfēnɡ xuěshān yínɡuānɡ shánshǎn
shāhǎi shēnchù qīnɡquán chánchán liútǎnɡ
āi ! ! ! ! !
dānɡ wǒ zǒubiàn tiānshān nánběi
dōunénɡ wéndào ɡuāɡuǒ de piāoxiānɡ
wǒ zǒuɡuò duōshǎo dìfɑnɡ
zuì měi de háishì wǒmen xīnjiānɡ
bóɡédáfēnɡ zhē búzhù jīn bō yín lànɡ
tǎlǐmù de shíyóu xīnchénɡ dēnɡhuǒ huīhuánɡ
yàōu cǎihónɡ shēn xiànɡnà tiānkōnɡ hǎiyánɡ
yíkuài bǎodì xīyǐn le shìjiè de mùɡuānɡ
āi ! ! ! ! !
dānɡ wǒ zǒubiàn dàjiānɡ nánběi
wǒ yàoshuō zuì měide dìfɑnɡ
háishì wǒmen xīnjiānɡ
wǒ yàoshuō zuì měide dìfɑnɡ
háishì wǒmen ,wǒmen xīnjiānɡ
ความหมายของเนื้อเพลง
ฉันเดินทางเยือนทั่วทุกเขตแคว้น ซินเจียงนี้ เหนือทุกแดนงามหนักหนา
ทุ่งขจีดอกไม้งามอร่ามตา ทิวพุดทราบดบังแนวโกเบทะทราย
ยอดเขาคลุมหิมะขาวระยิบพราย น้ำพุในทะเลทรายหลั่งไหลริน
เฮ้.......
เดินท่องทิวเทียนซานเหนือจรดใต้ อบอวลกลิ่นแตงผลไม้ไปทั่วถิ่น
ฉันเดินทางไปทั่วแคว้นทั่วแผ่นดิน เหนือทุกถิ่น ซินเจียง งามเหนือใคร
โป๋เก๋อต๋าหรือจะบังแสงทองส่อง หินน้ำมันตาลีมู่ เรืองรองสว่างไสว
รุ้งทอสาย เอเชียยุโรป ข้ามฟ้าไป แดนล้ำค่า แห่งนี้ให้ โลกลือนาม
เฮ้.......
ฉันเดินทางไปทั่วถิ่นลำเนา ฉันขอกล่าวบอกเล่าแดนงามล้ำ
ซินเจียง ถิ่นเรานี้ สุดเอ่ยคำ ฉันขอกล่าว แดนงามล้ำ คือซินเจียง
แดนงามล้ำ คือซินเจียง


อันดับที่ 90.เพลง ชีจื่อ จือ เกอ – อ้าว เหมิน 《七子之歌--澳门》 (ลำนำบุตรทั้งเจ็ด- มาเก๊า) ประพันธ์คำร้องโดย Wen Yiduo (闻一多) ประพันธ์ทำนองโดย Li Haiying (李海鹰) เดิมเป็นกลอนกลุ่มหนึ่ง ประพันธ์ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1925 กวีท่านนี้หลังจากที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ในขณะนั้นได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตก และรับรู้ถึงการดูถูกเหยียดหยามทางชาติพันธุ์ เป็นแรงผลักดันให้เกิดสำนึกรักในศักดิ์ศรีของตนอย่างแรงกล้า ภายใต้ความกดดันและดูแคลนอย่างหนักหน่วงนี้ กวีเหวิน อี้ ตัว ได้พรรณนาความรักในศักดิ์ศรีและความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน โดยใช้วิธีการเขียนแบบบุคลาธิษฐาน ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีชื่อ “ลำนำบุตรทั้งเจ็ด” ผู้แต่งเปรียบเทียบดินแดนของจีนที่ถูกแบ่งแยก และครอบครองโดยประเทศอาณานิคมอื่นว่า เป็นลูกเจ็ดคนที่พลัดพรากจากอกแม่ ไปตกอยู่ในความควบคุมดูแล และถูกกดขี่รังแกจากผู้อื่น เด็กน้อยร้องหาแม่เสียงหลง โหยหาละห้อยให้ คอยวันค่ำเช้าที่จะกลับคืนสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่ดังเดิม ดินแดนทั้งเจ็ดได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ใต้หวัน จิ่วหลง เวยไห่เว่ย อ่าวกวางตุ้ง และ หลวี่ต้า หลังจากที่บทกวีนี้ ออกเผยแพร่ ก็ตอกย้ำความเจ็บช้ำ และความคิดถึงโหยหาอลัยอาวรณ์ของแม่และลูกสุดแสนจะพรรณนา หลังจากนั้นเจ็ดสิบกว่าปี คีตกวีผู้มีเชื่อเสียงชื่อ หลี ไห่ อิง ได้แต่งทำนองให้กับบทกวีท่อน “มาเก๊า” เพื่อเฉลิมฉลองการกลับคืนสู่มาตุภูมิของมาเก๊าในปี ค.ศ. 1999http://www.youtube.com/watch?v=EQFKaL34SzM
澳门 (Àomén) มาเก๊า

เนื้อเพลง
你可知“妈港”("MACAU")不是我真名姓,
我离开你太久了,
母亲! 但是他们掳去的是我的肉体,
你依然保管我内心的灵魂,
三百年来梦寐不忘的生母啊,
请叫儿的乳名,
叫我一声“澳门”! 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
nǐ kězhī “mā ɡǎnɡ” (Macau)búshì wǒ zhēn mínɡxìnɡ,
wǒ líkāi nǐ tài jiǔle, mǔqīn!
dànshì tāmen lǔ qùde shì wǒde ròutǐ,
nǐ yīrán bǎo ɡuǎnwǒ nèixīn de línɡhún,

sānbǎi niánlái mènɡmèi búwànɡ de shēnɡmǔ ā,
qǐnɡ jiào ér de rǔmínɡ,
jiàowǒ yìshēnɡ “àomén”!
mǔqīn!wǒ yào huílái,mǔqīn!

ความหมายของเนื้อเพลง
แม่ก็รู้ “มาเก๊า” ไม่ใช่ชื่อจริงฉัน
จากวันนั้นจากแม่นานน่าใจหาย
แม่จ๋า พวกมันจับหนูไปเพียงร่างกาย
แต่วิญญาณอยู่ในใจแม่ดูแล
สามร้อยปีไม่ลืมแม่แม้หลับฝัน
เรียกชื่อล่น ลูกนั้น เถิดนะแม่
เรียกชื่อหนูว่า อ้าวเหมิน อย่าเชือนแช
จะหาแม่ จะกลับบ้าน เกิดเมืองนอน
香港xiānɡɡǎnɡ “ฮ่องกง”
เนื้อเพลง
我好比凤阙阶前守夜的黄豹, 母亲呀,我身分虽微,地位险要。 如今狞恶的海狮扑在我身上, 啖着我的骨肉,咽着我的脂膏; 母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。 母亲呀,快让我躲入你的怀抱! 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
wǒ háobǐ fènɡ què jiē qián shǒu yède huánɡ bào,
mǔqīn yɑ,wǒ shēnfēn suī wēi,dìwèi xiǎnyào.
rújīn nínɡè de hǎishī pūzài wǒ shēnshànɡ,
dàn zhe wǒde ɡǔròu,yān zhe wǒde zhīɡāo;
mǔqīn yɑ,wǒ kūqì háotáo,hū nǐ bùyīnɡ.
mǔqīn yɑ,kuài rànɡwǒ duǒrù nǐde huáibào!
mǔqīn!wǒ yào huílái,mǔqīn!

ความหมายของเนื้อเพลง
ลูกเป็นเหมือนเสือดาวเฝ้าประเทศ
แม่จ๋า แม้เป็นเขต อันตราย ด้อยศักดิ์ศรี
สิงโตทะเล กระโจน เข้าโจมตี
ขย้ำกระดูก กลืนกิน สิ้นแรงกาย
แม่จ๋า ลูกโหยไห้ เรียกแม่แม่ไม่ตอบ
แม่จ๋า ลูกขอหมอบซุกในอกอุ่นไม่หาย
แม่จ๋าแม่ ลูกนี้ อยากกลับไป
(ไปหาแม่ อยากกลับบ้าน เกิดเมืองนอน)
台湾(Táiwān) ไต้หวัน
เนื้อเพลง
我们是东海捧出的珍珠一串, 琉球是我的群弟我就是台湾。 我胸中还氲氤着郑氏的英魂, 精忠的赤血点染了我的家传。 母亲,酷炎的夏日要晒死我了; 赐我个号令,我还能背城一战。 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
wǒmen shì dōnɡhǎi pěnɡ chū de zhēnzhū yíchuàn,
liúqiú shì wǒde qún dì wǒ jiùshì táiwān.
wǒ xiōnɡzhōnɡ hái yūn yīn zhe zhènɡ shì de yīnɡhún,
jīnɡzhōnɡ de chì xuè diǎnrǎn le wǒde jiāchuán.
mǔqīn ,kù yán de xiàrì yào shài sǐ wǒle;
cì wǒ ɡè hàolìnɡ ,wǒ háinénɡ bèichénɡyízhàn.
mǔqīn !wǒ yào huílái ,mǔqīn !

ความหมายเนื้อเพลง
เราหอบไข่มุกทะเลบูรพามาเป็นสาย
เกาะลิวชิวเป็นน้องชาย ฉันคือไต้หวัน
มุ่งมั่นชิงดินแดนกลับทุกคืนวัน
เลือดแดงฉานย้อมบันทึกภักดีไว้
แม่จ๋าแม่ อาทิตย์แผดแสงเผาร้อน
ขอแม่สอน ลูกยังรอน ราญศึกได้
แม่จ๋าแม่ ลูกนี้อยากกลับไป
(แม่จ๋าลูก จะกลับไป มาตุภูมิ)

威海卫(Wēihǎiwèi) เวยไห่เว่ย

เนื้อเพลง
再让我看守着中华最古的海, 这边岸上原有圣人的丘陵在。 母亲,莫忘了我是防海的健将, 我有一座刘公岛作我的盾牌。 快救我回来呀,时期已经到了。 我背后葬的尽是圣人的遗骸! 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
zàirànɡ wǒkàn shǒuzhe zhōnɡhuá zuì ɡǔ de hǎi,
zhèbiān ànshànɡ yuányǒu shènɡrén de qiūlínɡ zài.
mǔqīn,mò wànɡle wǒshì fánɡ hǎi de jiànjiānɡ,
wǒ yǒu yízuò liúɡōnɡdǎo zuò wǒde dùnpái.
kuài jiùwǒ huí láiyɑ,shíqī yǐjīnɡ dàole.
wǒ bèihòu zànɡ de jìnshì shènɡrén de yíhái!
mǔqīn!wǒ yào huílái,mǔqīn!

ความหมายเนื้อเพลง
ขอฉันเป็นทะเลเก่าเฝ้าชาติจีน
แนวเขาริมฝั่งเคยมีปราชญ์เลื่องชื่อ
แม่อย่าลืม ยามเฝ้าฝั่ง มีฝีมือ
เกาะหลิวกง นี่คือ โล่กำบัง
แม่จ๋าแม่รีบเรียกหนูกลับบ้าน
โครงกระดูก วีรชน ฝังเบื้องหลัง
แม่จ๋าแม่ หนูอยาก กลับคืนรัง
(หนูคอยฟังแม่เรียก หนูกลับมา)

广州湾 (Guǎnɡzhōuwān) อ่าวกว่างโจว

เนื้อเพลง
东海和广州是我的一双管钥, 我是神州后门上的一把铁锁。 你为什么把我借给一个盗贼? 母亲呀,你千万不该抛弃了我! 母亲,让我快回到你的膝前来, 我要紧紧地拥抱着你的脚踝。 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
dōnɡhǎi hé ɡuǎnɡzhōu shì wǒde yī shuānɡɡuǎn yào,
wǒshì shénzhōu hòu ménshànɡ de yìbǎ tiěsuǒ.
nǐ wèishénme bǎ wǒ jièɡěi yíɡè dàozéi?
mǔqīn yɑ,nǐ qiānwàn bùɡāi pāoqì le wǒ!
mǔqīn,rànɡwǒ kuài huídào nǐde xī qiánlái,
wǒ yào jǐnjǐn dì yōnɡ bàozhe nǐde jiǎohuái.
mǔqīn!wǒ yào huílái,mǔqīn!

ความหมายเนื้อเพลง
ทะเลบูรพาและกว่างโจวกุญแจคู่
ฉันเฝ้าอยู่เป็นโซ่ล้อมแผ่นดินหลัง
เหตุใดให้ โจรชั่วยืม ไปผิดทาง
แม่จ๋าอย่า ปล่อยวาง ทิ้งลูกไป
แม่จ๋ารีบ ให้ลูกได้ กอดแทบเท้า
ลูกคุกเข่า กอดเท้า แม่เอาไว้
แม่จ๋าแม่ หนูอยาก จะกลับไป
(ขอหนูได้ กลับไป หาแม่เอย)
九龙 (jiǔlónɡ) เกาลูน

เนื้อเพลง
我的胞兄香港在诉他的苦痛, 母亲呀,可记得你的幼女九龙? 自从我下嫁给那镇海的魔王, 我何曾有一天不在泪涛汹涌! 母亲,我天天数着归宁的吉日, 我只怕希望要变作一场空梦。 母亲!我要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
wǒde bāoxiōnɡ xiānɡɡǎnɡ zài sù tāde kǔtònɡ,
mǔqīn yɑ,kě jìdé nǐde yòunǚ jiǔlónɡ?
zìcónɡ wǒ xià jiàɡěi nà zhènhǎi de mówánɡ,
wǒ hé cénɡyǒu yìtiān búzài lèi tāo xiōnɡyǒnɡ!
mǔqīn,wǒ tiān tiānshù zhe ɡuīnínɡ de jírì,
wǒ zhǐpà xīwànɡ yào biàn zuò yìchǎnɡkōnɡ mènɡ.
mǔqīn!wǒ yào huílái,mǔqīn!

ความหมายเนื้อเพลง
พี่ฮ่องกง ร่ำไห้ เล่าความทุกข์
แม่จำลูกสาวคนเล็กนี้ได้ไหม
นับแต่ลูกถูกยกให้ปีศาจร้าย
ไม่มีแม้สักวันไม่หลั่งน้ำตา
แม่จ๋าแม่ ลูกคอยเฝ้านับคืนวัน
กลัวเพียงความหวังไม่เป็นอย่างฝันหา
แม่จ๋าแม่ ลูกอยากจะกลับมา
(กลับมาหา คืนมา หาแม่เอย)

  旅顺,大连 (Lǚshùn,Dàlián) หลวี่ซุ่น,ต้าเหลียน

เนื้อเพลง
我们是旅顺,大连,孪生的兄弟。 我们的命运应该如何的比拟? 两个强邻将我来回的蹴蹋, 我们是暴徒脚下的两团烂泥。 母亲,归期到了,快领我们回来。 你不知道儿们如何的想念你! 母亲!我们要回来,母亲!

คำอ่านพินอิน
wǒmen shì lǚshùn ,dàlián ,luán shēnɡde xiōnɡdi.
wǒ mende mìnɡyùn yīnɡɡāi rúhé de bínǐ?
liǎnɡɡè qiánɡlín jiānɡ wǒ láihuí de cù tà,
wǒmen shì bàotú jiǎoxià de liǎnɡ tuán lànní.
mǔqīn,ɡuīqī dàole,kuài lǐnɡ wǒmen huílái.
nǐ bùzhīdào érmen rúhé de xiǎnɡniàn nǐ!
mǔqīn!wǒmen yào huílái,mǔqīn!

ความหมายเนื้อเพลง
ฉันคือแฝดหลวี่ซุ่น และ ต้าเหลียน
จะขีดเขียน เปรียบชีวิต อย่างไรหนา
สองเมืองแกร่ง เตะไล่ ฉันไปมา
ดั่งโคลนเลน ใต้บาทา เหล่าวายร้าย
แม่จ๋า ถึงครากลับ รีบรับลูก
ใจพันผูก คิดถึงแม่ มากแค่ไหน
แม่จ๋าแม่ ลูกจะ ได้กลับไป
(ลูกจะได้กลับไป หาแม่เอย )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น