วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ร้อยเพลงรักชาติจีน (เพลงที่ 51- 60)

อันดับที่ 51. เพลง หว่อเมิน เหม่ยลี่ เตอะ จู่กว๋อ 《我们美丽的祖国》 (มาตุภูมิแสนงามของฉัน) ประพันธ์คำร้องโดย Zhang Minghe (张名河) ประพันธ์ทำนองโดย Xiao Dan (晓丹) เป็นเพลงสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีชื่อเสียงเพลงหนึ่ง เนื้อเพลงใช้วิธีการเขียนแบบอุปลักษณ์ เปรียบเทียบความสามัคคีกับฝูงผึ้งที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างรัง เปรียบเทียบความงดงามและยิ่งใหญ่ของธงแดงห้าดาว เป็นเมฆขาวพราวระยิบปลิวพริ้มยามสายัณห์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ส่งเสริมความรู้สึกและมีสำนึกต่อความรักชาติ มีสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ร่วมสร้างชาติจนเป็นปึกแผนตราบปัจจุบัน ให้เด็ก ๆ รู้สึกว่า ตนเอง คือดอกไม้ของมาตุภูมิ ผู้ที่จะเบ่งบานเป็นดอกไม้งามและผลผลิตที่งดงามของมาตุภูมิในอนาคต ในปี ค.ศ. 2009 สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาครบรอบ 60 ปี เพลงนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้http://www.tudou.com/programs/view/Dgdhue_9-Q8/
เนื้อเพลง
什么地方四季常开鲜艳的花朵
我们的祖国 美丽的祖国 亲爱的叔叔阿姨 像蜜蜂一样辛勤劳动 花丛中为我们创造那甜蜜的生活 啦啦.........
什么地方到处充满幸福和欢乐 我们的祖国 美丽的祖国 飘扬的五星红旗 像朝霞一样甜蜜灿烂 阳光下和我们永远同唱理想之歌 啦啦....... 啦啦......

คำอ่านพินอิน
shénme dìfɑnɡ
sìjì chánɡkāi xiānyàn de huāduǒ
wǒmen de zǔɡuó měilì de zǔɡuó
qīnàide shūshu ā yí
xiànɡ mìfēnɡ yíyànɡ xīnqín láodònɡ
huācónɡ zhōnɡwéi wǒmen chuànɡzào
nà tiánmì de shēnɡhuó
lālā.........
shénme dìfɑnɡ
dàochù chōnɡmǎn xìnɡfú hé huānlè
wǒ men de zǔɡuó měilì de zǔɡuó
piāoyánɡ de wǔxīnɡ hónɡqí
xiànɡ zhāoxiá yíyànɡ tiánmì cànlàn
yánɡ ɡuānɡxià
hé wǒmen yónɡyuǎn tónɡchànɡ líxiǎnɡ zhīɡē
lālā....... lālā......
ความหมายของเนื้อเพลง
ที่ใดกันหนอ ดอกไม้ชูช่อ บานทุกฤดู
มาตุภูมิ ของเรา
มาตุภูมิ แสนงาม
คุณน้าคุณอา ที่รักของฉัน
เหมือนกับผึ้งงาน มานะอดทน
เพื่อเราทุกคน หมู่มวลดอกไม้ สร้างสุขชื่นบาน
ล้า ......ลา......

ที่ใดกันหนอ ทุกที่เปรมปรีดิ์ เปี่ยมสุขสนุกสนาน
มาตุภูมิ ของเรา
มาตุภูมิ แสนงาม
ธงแดงห้าดาว ลมพัดสะบัดตาม
รุ่งเรืองทุกยาม ต้องแสงสายัณห์
มีเธอกับฉัน ร่วมร้องเพลงฝัน ชั่วกาลเถิดเอย
ล้า ......ลา......


อันดับที่ 52. เพลงตั่ง อา ชิน อ้าย เตอะ มามา《党啊,亲爱的妈妈》 (ตั่งเอ๋ย แม่ผู้เป็นที่รัก /ตั่ง หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน) ประพันธ์คำร้องโดย Gong Ai shu และ She Zhidi (龚爱书、佘致迪) ประพันธ์ทำนองโดย Ma Dianyin และ Zhou You (马殿银、周右) เพลงนี้นำออกเผยแพร่ครั้งแรกในงานวันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาติจีนปี ค.ศ. 1984 โดยศิลปินหญิงชื่อดัง ชื่อ อิน ซิ่ว เหมย (殷秀梅) คำร้องที่ว่า “แม่ จ๋า แม่ แม่ผู้เป็นที่รัก แม่ให้น้ำนมแสนหวานเลี้ยงฉันเติบใหญ่ แม่จ๋าแม่ แม่ผู้เป็นที่รัก แม่คอยให้กำลังใจให้ฉันข้ามผ่านการปฏิวัติสู่ชีวิตใหม่” ถ่ายทอดความในใจที่ประชาชนคนหนึ่งมีสำนึกในบุญคุณ รักและผูกพันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างลึกซึ้ง ที่ได้เติบโตมาด้วยน้ำนมและไออุ่นของมาตุภูมิภายใต้ธงแดงห้าดาว ประกอบกับน้ำเสียงที่หนักแน่น ทุ้มลึกทรงพลังของนักร้อง วิธีการร้องที่ผสมผสานระหว่างการขับร้องแบบจีน และการขับร้องแบบโอเปร่าของตะวันตกผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทำให้เพลงนี้ฝังรากลึกลงในจิตใจชาวจีนทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและมั่นคง ในการเฉลิมฉลองวันชาติจีน เดือนตุลาคม ปี 2007 มีมหกรรมคอนเสริตรวมเพลงรักชาติ โดยได้ตั้งชื่อคอนเสริตครั้งนี้ว่า “ตั่งเอ๋ย แม่ผู้เป็นที่รัก” และเพลงนี้ก็เป็นเพลงเอกในกิจกรรมครั้งนี้http://www.youtube.com/watch?v=4P7QwrW9Spw&feature=related
เนื้อเพลง
妈妈哟妈妈亲爱的妈妈 你用那甘甜的乳汁把我喂养大扶我学走路,教我学说话 唱着夜曲伴我入眠心中时常把我牵挂 妈妈哟妈妈亲爱的妈妈你的品德多么朴实无华 妈妈哟妈妈亲爱的妈妈你激励我走上革命生涯 亲爱的妈妈党啊党啊亲爱的党啊 你就象妈妈一样把我培养大教育我爱祖国鼓励我学文化 幸福的明天向我招手四化美景你描画 党啊党啊亲爱的党啊你的形象多么崇高伟大 党啊党啊亲爱的党啊你就是我最亲爱的妈妈 亲爱的妈妈亲爱的妈妈啊啊~~~~~~~~~~~~~

คำอ่านพินอิน
māmɑ yō māmɑ qīnàide māmɑ
nǐ yònɡ nà ɡān tiánde rǔzhī bǎ wǒ wèi yǎnɡdà
fú wǒ xué zǒulù,jiāo wǒ xué shuōhuà
chànɡzhe yèqǔ bàn wǒ rùmián
xīn zhōnɡshí chánɡbǎ wǒ qiānɡuà
māmɑ yō māmɑ qīn àide māmɑ
nǐde pǐndé duōme pǔshí wúhuá
māmɑ yō māmɑ qīn àide māmɑ
nǐ jīlì wǒ zǒushànɡ ɡémìnɡ shēnɡyá
qīn àide māmɑ

dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā
nǐ jiùxiànɡ māmɑ yíyànɡ bǎ wǒ péi yǎnɡdà
jiàoyù wǒài zǔɡuó ɡǔlì wǒ xué wénhuà
xìnɡfú de mínɡtiān xiànɡ wǒ zhāoshǒu
sìhuà měijǐnɡ nǐ miáohuà
dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā
nǐde xínɡxiànɡ duōme chónɡɡāo wěidà
dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā

nǐ jiùshì wǒ zuì qīn àide māmɑ
qīnàide māmɑ qīn àide māmɑ ā
ā……

ความหมายของเนื้อเพลง
แม่จ๋าแม่ แม่ที่รัก น้ำนมหวานฟูมฟักเลี้ยงฉันเติบใหญ่
จูงฉันเดิน พร่ำสอนคำฉันพูดได้ เอื้อนเพลงกล่อมถนอมไกวให้ฉันนอน

ทุกเวลานาทีห่วงใยฉัน (สร้อย) แม่จ๋าแม่ แม่ที่รัก
คุณธรรมอันเรียบง่ายไม่หลอกหลอน (สร้อย) แม่จ๋าแม่ แม่ที่รัก
ปลุกเร้าก้าวสู่เส้นทางปฏิวัติจร
ห่วงอาวรณ์ แม่จ๋า ผู้อารีย์

พรรคเอ๋ย พรรคเอ๋ย พรรคที่รักจ๋า เหมือนแม่เลี้ยงฉันมาไม่ถอยหนี
สอนฉันรักมาตุภูมิ พร้อมวัฒนธรรมอันดี อนาคตข้างหน้าสุขทวีกวักมือรอ
วาดนโยบายสี่ทันสมัยท่านเอื้อนเอ่ย พรรคเอ๋ย พรรคเอ๋ย พรรคที่รักหนอ
ภาพลักษณ์ท่านช่างยิ่งใหญ่ มอบ สี่ ท. พรรคหนอ พรรคหรอ พรรคที่รักเอย
ท่านคือแม่ที่ลูกๆ รักบูชา รักแม่หนา รักแม่หนา รักแม่เอย


อันดับที่ 53. เพลง จ้าย ซีวั่ง เตอะ เถียน เหย่ ซ่าง《在希望的田野上》 (บนทุ่งหญ้าแห่งความหวัง) ประพันธ์คำร้องโดย Xiao Guang (晓光) ประพันธ์ทำนองโดย Shi Guangnan (施光南) เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคปี 80 แห่ง ศตวรรษที่ 20 เพลงนี้เป็นผลมาจาก ในปี 1978 การประชุมพรรคครั้งที่ 11 เน้นนโยบายที่เกี่ยวกับพัฒนาชนบท ต่อมาในเวลาไม่กี่ปี ชนบทของจีนเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว คุณภาพชีวิตของชาวชนบทดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเดินทางไปถึงชนบทแห่งใด ก็จะได้พบเห็นชาวชนบทที่เต็มไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เปี่ยมด้วยความสุขที่ได้รับจากรัฐบาล สิ่งนี้เองเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้นักประพันธ์เพลงเขียนเนื้อเพลงขึ้นเพื่อ สดุดีการปฏิวัติวัฒนธรรมของชาติจีน เพลงนี้เคยใช้เป็นเพลงรณรงค์พรรคคอมมูนเยาวชนแห่งรัฐบาลกลาง และใช้เป็นเพลงประกอบการแสดงชุด “เฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 35 ปี” ในปี ค.ศ. 1984 อีกด้วย เพลงนี้ขับร้องครั้งแรกโดยศิลปินชื่อดัง ชื่อ เผิง ลี่ หยวน (彭丽媛) และนับเป็นเพลงเอกที่สร้างชื่อให้ศิลปินท่านนี้ เนื้อเพลงที่เป็นการสดุดีบ้านเกิดเมืองนอน สรรเสริญพรรคคอมมูน ทำนองเพลงพื้นเมืองที่ให้อารมณ์เบิกบาน สบายอุรา ทำให้เพลงนี้ติดหูและจับใจชาวจีนได้ย่างง่ายดาย ได้รับความนิยมสูงสุดมาจนปัจจุบันhttp://www.youtube.com/watch?v=tAghJ4IzCo8
เนื้อเพลง
我们的家乡在希望的田野上, 炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌, 一片冬麦(那个)一片高梁,十里(哟)荷塘十里果香, 哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳,我们世世代代在这田野上生活, 为她富裕为她兴旺。
我们的理想在希望的田野上, 禾苗在农民的汗水里抽穗,牛羊在牧人的笛声中成长, 西村纺纱(那个)东港撒网,北疆(哟)播种南国打场, 哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳,我们世世代代在这田野上生活, 为她打扮为它梳妆。
我们的未来在希望的田野上, 人们在明媚的阳光下生活,生活在人们的劳动中变样, 老人们举杯(那个)孩子们欢笑,小伙儿(哟)弹奏姑娘歌唱, 哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳,我们世世代代在这田野上生活, 为她幸福为她争光。

คำอ่านพินอิน
Wǒmen de jiāxiānɡ zài xīwànɡ de tiányě shànɡ,
chuīyān zài xīnjiàn de zhùfánɡ shànɡ piāodànɡ,
xiǎohé zài měilì de cūnzhuānɡ pánɡ liútǎnɡ,
yípiàn dōnɡmài(nàɡè)yípiàn ɡāoliánɡ,
shílǐ(yō)hétánɡ shílǐ ɡuǒxiānɡ ,
āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi ,
wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó ,
wéi tā fùyù wéi tā xīnɡwànɡ.
wǒ mende lǐ xiǎnɡzài xīwànɡ de tiányě shànɡ ,
hémiáo zài nónɡmín de hàn shuǐlǐ chōusuì ,
niúyánɡ zài mùrén de díshēnɡ zhōnɡ chénɡzhǎnɡ ,
xīcūn fǎnɡshā(nàɡè)dōnɡɡǎnɡ sāwǎnɡ ,
běijiānɡ(yō)bōzhǒnɡ nánɡuó dǎchánɡ ,
āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi ,
wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó ,
wéi tā dǎbàn wéi tā shūzhuānɡ.
wǒ mende wèilái zài xīwànɡ de tiányě shànɡ ,
rénmen zài mínɡmèi de yánɡ ɡuānɡxià shēnɡhuó ,
shēnɡ huózài rén mende láodònɡ zhōnɡ biànyànɡ ,
lǎo rénmen jǔbēi(nàɡè)háizimen huānxiào ,
xiǎohuǒér(yō)tánzòu ɡūniɑnɡ ɡēchànɡ ,
āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi ,
wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó ,
wéi tā xìnɡfú wéi tā zhēnɡɡuānɡ.


ความหมายของเนื้อเพลง
บ้านของฉันอยู่บนทุ่งแห่งความหวัง ปล่องไฟบนบ้านหลังใหม่ควันโชยฟุ้ง
น้ำในคลองข้างหมู่บ้านไหลพวยพุ่ง ในท้องทุ่งรวงข้าวราวผืนทอง
สระบัวบานซ่านกลิ่นหอมไกลสิบลี้ (สร้อย) โห่ ฮิ้ว โห่ ฮิ้วฮา มาเถิด เราทั้งผอง
หลายร้อยปีชั่วลูกหลานเราจับจอง ทรัพย์ในดินสินเนืองนอง เพื่อพี่น้อง ตลอดไป
บนทุ่งหญ้าแห่งความหวังสร้างอุดมการณ์ เพาะกล้าพันธุ์ธัญญาหารเหงื่อไคลไหล
คนเลี้ยงแกะแพะวัวเป่าขลุ่ยต้อนไป ตะวันตกปั่นด้าย ฝั่งตะวันออกทอดแหหาปลา
เหนือหว่านข้าวเพาะปลูกใต้เร่งนวด (สร้อย) โห่ ฮิ้ว โห่ ฮิ้ว ฮา มาเถิดหนา
ปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่แต่ไรมา ร่วมสร้างบ้านสร้างท้องนาให้เรืองรอง
อนาคตฉันอยู่บนทุ่งหญ้าแห่งความหวัง แสงทองส่องให้พลังชนทั้งผอง
บากบั่นเพียรเปลี่ยนชีวิตสุขใจปอง เหล่าญาติมิตรชูแก้วฉลองร้องเฮฮา
หนุ่มดีดพิณเกี้ยวสาวร้องเพลงรื่น (สร้อย) โห่ ฮิ้ว โห่ ฮิ้ว ครืน ๆ มาเถิดหนา
ท้องทุ่งนี้เราอาศัยแต่ไรมา ช่วงชิงสุขเกียรติยศสูงค่าเพื่อมาตุภูมิ


อันดับที่ 54.เพลง ฉางเจียง จือ เกอ《长江之歌》 (ลำนำแห่งแยงซี) ประพันธ์คำร้องโดย Hu Hongwei (胡宏伟) ประพันธ์ทำนองโดย Wang Shiguang (王世光) เป็นเพลงเอกประกอบสารคดีขนาดใหญ่ระดับชาติของจีน เรื่อง ฮว่า ซัว ฉางเจียง 《话说长江》“เล่าเรื่องฉางเจียง” มีท่วงทำนองเพลงองอาจ ฮึกเหิม เนื้อเพลงสื่อถึงความทระนงน่าเกรงขาม พรรณนาความยิ่งใหญ่อลังการ ความงดงาม คุณูปการของแม่น้ำแยงซีที่มีต่อชนชาวจีน แสดงออกถึงความรักความผูกพันอันลึกซึ้งของชาวจีนที่มีต่อมาตุภูมิ จุดเด่นที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอในเพลงนี้ก็คือ “ร้องเพลงลำนำฉางเจียง สดุดีฉางเจียง” แม่น้ำฉางเจียง หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นแม่น้ำสายหลักของจีน มีจุดกำเนิดจากธารน้ำแข็งบริเวณหุบเขาถางกู่ลา มณฑลชิงไห่ มีความยาวตลอดสาย 6,300 กิโลเมตรโดยประมาณ ไหลผ่านพื้นที่ 11 เมือง เขตปกครองตนเองและมณฑล ลงสู่ทะเลทางทิศตะวันออก เป็นแม่น้ำสายใหญ่ควบคู่กับแม่น้ำฮวงโห ชาวจีนเปรียบเป็นสายเปลที่กล่อมไกว หล่อเลี้ยงชาวจีนทั่วทั้งแผ่นดินhttp://www.youtube.com/watch?v=ZK_1UmGnzIo
เนื้อเพลง
你从雪山走来, 春潮是你的风采。 你向东海奔去, 惊涛是你的气概。 你用甘甜的乳汁, 哺育各族儿女。 你用健美的臂膀, 挽起高山大海。 我们赞美长江, 你是无穷的源泉。 我们依恋长江, 你有母亲的情怀。 你从远古走来, 巨浪荡涤着尘埃。 你向未来奔去, 涛声回荡在天外。 你用纯洁的清泉, 灌溉花的国土。 你用磅礴的力量, 推动新的时代。 我们赞美长江, 你是无穷的源泉, 我们依恋长江, 你有母亲的情怀。

คำอ่านพินอิน
nǐ cónɡ xuěshān zǒulái, chūncháo shì nǐde fēnɡcǎi.
nǐ xiànɡ dōnɡhǎi bēnqù, jīnɡtāo shì nǐde qìɡài.
nǐ yònɡ ɡān tiánde rǔzhī, bǔyù ɡèzú érnǚ.
nǐ yònɡ jiàn měide bìbǎnɡ, wǎnqǐ ɡāoshān dàhǎi.
wǒmen zànměi chánɡjiānɡ, nǐshì wú qiónɡde yuánquán.
wǒmen yīliàn chánɡjiānɡ, nǐ yǒu mǔqīn de qínɡhuái.
nǐ cónɡ yuánɡǔ zǒulái , jùlànɡ dànɡdí zhe chénāi.
nǐ xiànɡ wèilái bēnqù, tāoshēnɡ huídànɡ zài tiānwài.
nǐ yònɡ chúnjié de qīnɡquán, ɡuànɡài huāde ɡuótǔ.
nǐ yònɡ pánɡbó de lìliànɡ, tuīdònɡ xīnde shídài.
wǒmen zànměi chánɡjiānɡ, nǐshì wú qiónɡde yuánquán,
wǒmen yīliàn chánɡjiānɡ, nǐ yǒu mǔqīn de qínɡhuái.

ความหมายของเนื้อเพลง
จากต้นน้ำเขาหิมะเจ้าไหลหลั่ง ใบไม้ผลิ งามสะพรั่ง เจ้าเอ่อไหล
ทะยานสู่ตะวันออกทะเลไกล คลื่นโหมซัด สาดไป ทระนง
เจ้ากลั่นน้ำโคลนตมเป็นนมหวาน เลี้ยงลูกหลานหลากเผ่าพันธุ์คุณสูงส่ง
สองมือแกร่งโอบประคองให้มั่นคง ชาติดำรง เขาสูงเด่น ทะเลยังฟ้า
เราทั้งหลาย สรรเสริญ เจ้าฉางเจียง คือต้นน้ำหล่อเลี้ยงนานหนักหนา
เรารักมั่นฉางเจียงไม่เสื่อมคลาย เจ้ามีใจ รู้สึก ดั่งมารดา
ไหลหลั่งจากโบราณกาลถึงวันนี้ คลื่นยักษ์ที่โถมซัดเซาะหินผา
เจ้ามุ่งทะยานสู่อนาคตวันหน้า เสียงคลื่นสาดลั่นพสุธาก้องฟ้าไกล
เจ้าใช้น้ำ บริสุทธิ์ ใสหมดจด บรรจงรดดอกไม้ชาติบานสดใส
เจ้าใช้แขนทรงพลังผลักดันไป สู่ยุคใหม่รุ่งเรืองวัฒนา
เราทั้งหลาย สรรเสริญ เจ้าฉางเจียง คือต้นน้ำหล่อเลี้ยงนานหนักหนา
เรารักมั่นฉางเจียงไม่เสื่อมคลาย เจ้ามีใจ รู้สึก ดั่งมารดา


อันดับที่ 55.เพลง หว่อ อ้าย หนี่ ไซ่ เป่ย เตอะ เสวี่ย《我爱你,塞北的雪》 (ฉันรักเธอ ปุยหิมะขาวพราวแดนเหนือ) ประพันธ์คำร้องโดย Wang De (王德) ประพันธ์ทำนองโดย Liu Xijin (刘锡津) เป็นเพลงที่มีทำนองเป็นเอกลักษณ์เพลงพื้นเมืองแถบมณฑลเฮยหลงเจียง และก็เป็นผลงานการประพันธ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคีตกวีชาวเฮยหลงเจียงด้วย เช่นกัน เพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 เป็นช่วงเวลาที่คีตกวีทั้งสองทำงานอยู่ในกองศิลปากรแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง ผู้ขับร้องเพลงนี้เป็นคนแรกเป็นศิลปินตาบอดชาวเฮยหลงเจียงชื่อ (周琪华) เนื้อเพลงพรรณนาความงามของทัศนียภาพดินแดนทางเหนือที่มีอากาศเหน็บหนาว ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวดุจปุยสำลี เป็นดั่งสัญญาณบอกช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้คนhttp://www.youtube.com/watch?v=-pR2UWfruM0
เนื้อเพลง
我爱你塞北的雪 飘飘洒洒漫天遍野你的舞姿是那样的轻盈 你的心地是那样的纯洁你是春雨的亲姐妹哟 你是春天派出的使节春天的使节 我爱你塞北的雪飘飘洒洒漫天遍野 你用白玉般的身躯装扮银光闪闪的世界 你把生命溶进了土地哟滋润着返青的麦苗迎春的花儿啊...我爱你啊...塞北的雪塞北的雪

คำอ่านพินอิน
wǒ ài nǐ sāiběi de xuě
piāopiāo sǎsǎ màntiān biàn yě
nǐ de wǔzī shì nàyànɡ de qīnɡyínɡ
nǐ de xīndì shì nàyànɡ de chúnjié
nǐ shì chūnyǔ de qīnjiěmèi yō
nǐ shì chūntiān pàichū de shǐjié
chūntiān de shǐjié
wǒ ài nǐ sāiběi de xuě
piāopiāo sǎsǎ màntiān biàn yě
nǐ yònɡ báiyù bānde shēnqū
zhuānɡbàn yín ɡuānɡshánshǎn de shìjiè
nǐbǎ shēnɡmìnɡ rónɡ jìn le tǔdì yō
zīrùn zhe fǎnqīnɡ de màimiáo yínɡchūn de huāér
ā...wǒ ài nǐ
ā...sāi běi de xuě sāi běi de xuěความหมายของเนื้อเพลง
ฉันรักเธอหิมะขาวแห่งไซ่เป่ย ปลิวโปรยเอื่อยจากฟ้าสู่พสุธาสลอน
เธอเต้นรำท่วงท่าพลิ้วอรชร เธอแฝงซ่อนจิตใจอันงดงาม
โอ้..เธอเป็นดั่งพี่สาวแห่งสายฝน ใบไม้ผลิดลให้เป็นทูตมาทักถาม
ฤดูใบไม้ผลิส่งเป็นทูตมาเยี่ยมยาม หิมะงามแห่งไซ่เป่ย ฉันรักเธอ
ปลิวโปรยโชยว่อนร่อนฟ้ามาสู่ดิน โปรยทั่วถิ่น กายราวหยก ขาวเสมอ
แต้มแสงเงินระยิบให้โลกงามเลิศเลอ เธอโอ้เธอ ละลายชีวิตซึมผืนดิน

หมู่มวลดอกไม้พฤกษากล้าข้าวได้ชุ่มชื่น
โอ้.....ฉันรักเธอ
โอ้.....หิมะขาวพราวแดนเหนือ หิมะขาวพราวแดนเหนือ


อันดับที่ 56. เพลง กู่ ลั่ง หยวี่ จือ โป 《鼓浪屿之波》 (คลื่นทะเลแห่งเกาะกู่ลั่ง) ประพันธ์คำร้องโดย Zhang Li Hong Shu (张藜、红曙) ประพันธ์ทำนองโดย Zhong Limin (钟立民) กู่ลั่งหยวี่ คือชื่อเกาะแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เป็นดินแดนที่หันหน้าเข้าหาเกาะใต้หวัน จึงถือเอาว่า เป็นชายแดนของสองฝั่งพี่น้องร่วมท้องจีนและใต้หวัน จง หลี่ หมิน ในช่วงปี 1981 ผู้ประพันธ์ได้เดินทางมาร่วมงานสมาพันธ์นักแต่งเพลงแห่งมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อ ศึกษาดนตรีพื้นเมือง ในหัวข้อ “มหกรรมดนตรี พี่น้องร่วมสายเลือดสองฝั่ง” ที่มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อเดินทางมาถึงเมืองเซี่ยเหมิน อันเป็นที่ตั้งของ “เกาะกู่ลั่ง” เสียงคลื่นลมซัดสาดกระทบฝั่งลูกแล้วลูกเล่า เป็นแรงบันดาลใจอันวิเศษ จึงได้ประพันธ์เพลงได้มากถึงเจ็ดเพลง ต่อมาเพลงของท่านสี่เพลงได้รับเชิญมาแสดงในคอนเสริต “เสียงแห่งสองฝั่งครั้งที่หนึ่ง” ได้แก่เพลง ฉงหยางเจี๋ย 《重阳节》“เทศกาลฉงหยาง” (วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน เป็นวันเทศกาลเก่าแก่ของจีน ชื่อเทศกาลฉงหยาง ตามประเพณีของจีน เทศกาลฉงหยางเรียกได้อีกว่า “เทศกาลเก้าคู่” “เทศกาลผู้สูงอายุ” เมื่อถึงวันเทศกาล ชาวจีนมีประเพณีไต่เขาชมดอกเก๊กฮวย ปักต้นจูหรู และกินขนมฮวาเกา) เพลงเติงกวาง《灯光》“แสงไฟ” เพลงเซียง ซือ ซู่ เย่《相思树叶》“ครุ่นคำนึงถึงใบไม้” และเพลงกู่ ลั่ง หยวี่《鼓浪屿之波》“คลื่นทะเลแห่งเกาะกู่ลั่ง” นับเป็นครั้งแรกที่เพลงนี้ได้นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อมาในปี 1984 ได้นำออกขับร้องอีกครั้งในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แห่งชาติ ทำให้ทั้งเพลงนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวจีนตลอดกาล นานตราบเท่าที่เสียงแห่งคลื่นยังคงกระทบฝั่งเกาะกู่ลั่งhttp://www.youtube.com/watch?v=lGzfsgopnPI
เนื้อเพลง
鼓浪屿四周海茫茫,  海水鼓起波浪,
鼓浪屿遥对着台湾岛,  台湾是我家乡.
登上日光岩眺望,  只见云海苍苍,
我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港!
母亲生我在台湾岛,  基隆港把我滋养,
我紧紧偎依着老水手,  听他讲海龙王.
那迷人的故事吸引我,  他娓娓的话语刻心上,
我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港!
鼓浪屿海波在日夜唱,  唱不尽骨肉情长,
舀不干海峡的思乡水,  思乡水鼓动波浪.
思乡思乡啊思乡,  鼓浪鼓浪啊鼓浪,
我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港!

คำอ่านพินอิน
Gǔlànɡyǔ sì zhōu hǎi mánɡmánɡ,  
hǎishuǐ ɡǔqǐ bōlànɡ,
Gǔlànɡyǔ yáo duìzhe Táiwāndǎo,  
táiwān shì wǒ jiāxiānɡ.
dēnɡshànɡ rìɡuānɡ yán tiàowànɡ,  
zhǐjiàn yúnhǎi cānɡcānɡ,
wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,
měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ!
mǔ qīnshēnɡ wǒ zài Táiwāndǎo,  
jīlónɡ ɡǎnɡ bǎ wǒ zīyǎnɡ,
wǒ jǐnjǐn wēiyī zhe lǎoshuíshǒu,  
tīnɡtā jiǎnɡ hǎi lónɡwánɡ.
nà mírén de ɡùshi xīyǐn wǒ,  
tā wěiwěi de huàyǔ kè xīnshànɡ,
wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,
měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ!
Gǔlànɡyǔ hǎibō zài rìyè chànɡ,  
chànɡ bújìn ɡǔròuqínɡ chánɡ,
yǎo bùɡān hǎixiá de sīxiānɡ shuǐ,  
sīxiānɡ shuǐ ɡǔdònɡ bōlànɡ.
sīxiānɡ sīxiānɡ ā sīxiānɡ,  
Gǔlànɡ ɡǔlànɡ ā ɡǔlànɡ,
wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,
měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ!

ความหมายของเนื้อเพลง
เกาะกู่ลั่งทะเลกว้างรอบสี่ทิศ ทะเลคลั่งคลื่นประชิดซัดเข้าหา
ฝั่งตรงข้ามเกาะไต้หวันแต่นานมา ร่วมชายคาเกาะไต้หวันบ้านของเรา
มองอาทิตย์เปล่งประกายจากยอดผา สาดลงมาอาบทะเลเมฆหมอกขาว
ฉันเพ่งมอง ใจร้อนรน อยากพบเจ้า จีหลงกั่ง ถิ่นลำเนา งามเหนือใคร
แม่กำเนิดฉันเอาไว้ที่ไต้หวัน จีหลงกั่ง ฟูมฟักฉัน จนเติบใหญ่
ชาวประมงฉันรักมั่นผูกพันใจ ฟังนิทาน ไห่ หลง หวาง พญามังกร
ตำนานนั้นชวนหลงใหลมัดใจฉัน ถ้อยจำนรรจ์ฉันจดจำได้ทุกท่อน
ฉันเพ่งมอง อยากพบเจ้า เฝ้าอาวรณ์ จีหลงกั่ง ถิ่นรังนอน งามวิไล
เพลงกู่ลั่งทะเลคลื่นวันคืนร้อง ดั่งเลือดเนื้อพี่น้องร้องเสียงไม่หาย
น้ำสองฝั่งไม่อาจวิดให้แห้งได้ นำความคิดถึงฝากไปกับคลื่นทะเล
คิดถึงบ้าน โอ้เอ๋ย คิดถึงบ้าน เสียงคลื่นลั่น จิตใจไม่หันเห
ฉันเพ่งมอง อยากพบเจ้า ไม่รวนเร ถิ่นพื้นเพ จีหลงกั่ง ฝั่งแสนงาม


อันดับที่ 57. เพลง ตีลี ตีลี 《嘀哩嘀哩》 (ต้อยตะริดติ๊ดตี่) ประพันธ์คำร้องโดย Wang An (望安) ประพันธ์ทำนองโดย Pan Zhensheng (潘振声) เป็นเพลงสำหรับเด็กที่มีท่วงทำนองร่าเริงแจ่มใส เนื้อเพลงสื่อถึงภาพความงดงามของฤดูใบไม้ผลิ เด็กๆ สามารถจดจำถ้อยคำพรรณนาและสัมผัสประสบการณ์ความสุข ความงามของฤดูใบไม้ผลิได้จากเพลงนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจีน ได้บรรจุให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้สอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ทางอารมณ์ และความคิดทางศิลปะ เนื้อเพลงที่ขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า “ฤดูใบไม้ผลิอยู่หนใด” กระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ให้สอดส่ายสายตามองหาฤดูใบไม้ผลิรอบๆกาย ต่อจากนั้นก็ได้พรรณนาความงามของฤดูใบไม้ผลิ เป็นบทกลอนไพเราะว่า “ป่าเขาเขียวมรกตขจี ส่องสะท้อนที่ผืนน้ำใส” คำร้องที่ว่า “ตี ลี ลี” คือสัญลักษณ์เลียนเสียงนกร้อง เป็นการนำเสียงจากธรรมชาติเข้ามาไว้ในเพลง ด้วยทำนองเพลงที่เรียงร้อยด้วยตัวโน้ตแบบง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน สื่อถึงความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสาของเด็ก ๆ จึงเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนทั่วไปhttp://www.youtube.com/watch?v=e82rtn9F-cA
เนื้อเพลง
春天在哪里呀,春天在哪里
春天在那青翠的山林里
这里有红花呀 这里有绿草
还有那会唱歌的小黄鹂
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
春天在青翠的山林里
还有那会唱歌的小黄鹂
春天在哪里呀 春天在哪里
春天在那湖水的倒影里
映出红的花呀 映出绿的草
还有那会唱歌的小黄鹂
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
春天在湖水的倒影里
还有那会唱歌的小黄鹂
春天在哪里呀 春天在哪里
春天在那小朋友眼睛里 看见红的花呀
看见绿的草 还有那会唱歌的小黄鹂
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩
春天在小朋友眼睛里 还有那会唱歌的小黄鹂

คำอ่านพินอิน
chūntiān zàinǎlǐ yɑ ,chūntiān zài nǎ lǐ
chūntiān zài nà qīnɡcuì de shānlín lǐ
zhèlǐ yǒu hónɡhuā yɑ zhèlǐ yǒu lǜcǎo
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ
dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ

chūntiān zài qīnɡcuì de shānlín lǐ
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí
chūntiān zài nǎ lǐ yɑ chūntiān zài nǎ lǐ
chūntiān zài nà húshuǐ de dàoyǐnɡ lǐ
yìnɡchū hónɡde huā yɑ yìnɡchū lǜde cǎo
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ
dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ

chūntiān zài húshuǐ de dàoyǐnɡ lǐ
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí
chūntiān zàinǎlǐ yɑ chūntiān zàinǎlǐ
chūntiān zài nà xiǎo pénɡyou yǎnjinɡ lǐ
kànjiàn hónɡde huā yɑ kànjiàn lǜde cǎo
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ
dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ

chūntiān zài xiǎo pénɡyou yǎnjinɡ lǐ
háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí


ความหมายของเนื้อเพลง
ฤดูใบ้ไม้ผลิเอ๋ย เจ้าอยู่หนใด
ฤดูใบไม้ผลิ เขียวขจีอยู่ในเขาป่าใหญ่
ที่นี่มีดอกไม้แดง มีต้นหญ้าเขียว
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้

(สร้อย) ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่
ฤดูใบไม้ผลิ เขียวขจีอยู่ในเขาป่าใหญ่
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้

ฤดูใบ้ไม้ผลิเอ๋ย เจ้าอยู่หนใด
ฤดูใบไม้ผลิ ส่องอยู่ในผืนน้ำนั่นไง
ส่องเป็นดอกไม้สีแดง ส่องเป็นต้นหญ้าสีเขียว
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้

(สร้อย) ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่
ส่องเป็นดอกไม้สีแดง ส่องเป็นต้นหญ้าสีเขียว
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้

ฤดูใบ้ไม้ผลิเอ๋ย เจ้าอยู่หนใด
ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้แดง อยู่ในตาหนูๆ นั่นไง
มองเห็นต้นหญ้า สีเขียวสดใส
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้

(สร้อย) ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่ ต้อยตะริดติ๊ดตี่
ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้แดง อยู่ในตาหนูๆ นั่นไง
ยังมีนกขมิ้นเหลืองอ่อน มันบินว่อนร้องเพลงได้


อันดับที่ 58. เพลง ซ่าวเหนียน ซ่าวเหนียน จู่กว๋อ เตอะ ชุนเทียน《少年,少年,祖国的春天》 (เด็กน้อย เด็กน้อย เจ้าคือฤดูใบไม้ผลิของมาตุภูมิ) ประพันธ์คำร้องโดย Li Yourong (李幼容) ประพันธ์ทำนองโดย Ji Ming (寄明) เด็กน้อย เด็กน้อย เจ้าคือฤดูใบไม้ผลิของมาตุภูมิเป็นเพลงที่มีความสดใส ร่าเริงดั่งแสงทองแห่งอรุณรุ่ง เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง อิง สย๋ง เสี่ยว ปา ลู่《英雄小八路》“วีรบุรุษน้อยแห่งกองทัพสายที่แปด” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับยุคสงครามต้านทหารญี่ปุ่น เพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงเด็กยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 จนถึงปี ค.ศ.1981 เนื้อเพลงบอกถึงความสำคัญของเด็กว่าเป็น สติปัญญาของชาติ เด็กเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของชาติ เด็กเป็นกำลังอันแข็งแกร่งของชาติ เด็กเป็นความหวังของชาติ เป็นดั่งฤดูใบไม้ผลิที่งดงาม ประเทศชาติต้องพัฒนาไปข้างหน้า ด้วยพลังของเด็กๆ ในวันนี้http://www.youtube.com/watch?v=i0VonBRfdHI
เนื้อเพลง
我们欢乐的笑脸 比那春天的花朵还要鲜艳
我们清脆的歌声 比那百灵鸟还要婉转
谁见了我们都要称赞 少年少年祖国的春天
少年少年祖国的春天

我们胸前的领巾 像那灿烂的朝霞一样耀眼
我们心中的理想 像那星星闪着光焰
谁能比我们幸福美好 少年少年祖国的春天
少年少年祖国的春天

我们学习锻炼 明天肩负起祖国建设重担
我们时刻准备着 去把未来亲手创建
谁能有我们这样自豪 少年少年祖国的春天
少年少年祖国的春天

คำอ่านพินอิน
wǒmen huān lède xiàoliǎn
bǐ nà chūntiān de huāduǒ háiyào xiānyàn
wǒmen qīnɡcuì de ɡēshēnɡ
bǐ nà bǎilínɡniǎo háiyào wánzhuǎn
shuí jiànle wǒmen dōu yào chēnɡzàn
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān

wǒmen xiōnɡqián de lǐnɡjīn
xiànɡ nà cànlàn de zhāoxiá yíyànɡ yàoyǎn
wǒmen xīn zhōnɡdì líxiǎnɡ
xiànɡ nà xīnɡxinɡ shǎn zhe ɡuānɡyàn
shuínénɡ bǐ wǒmen xìnɡfú méihǎo
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān

wǒmen xuéxí duànliàn
mínɡtiān jiān fùqǐ zǔɡuó jiànshè zhònɡdàn
wǒmen shíkè zhǔnbèi zhe
qù bǎ wèilái qīnshǒu chuànɡjiàn
shuínénɡ yǒu wǒmen zhèyànɡ zìháo
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān
shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān

ความหมายของเนื้อเพลง
พวกเราชื่นบานยิ้มแย้มแจ่มใส สวยกว่าดอกไม้ในฤดูอบอุ่น
เสียงเพลงของเราไพเราะละมุน ยิ่งกว่าคีรีบูนละมุนละไม
ใครได้เจอเรายกย่องเราให้ เป็นดั่งดอกไม้แห่งมาตุภูมิเบ่งบาน
เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ดอกไม้ผลิแห่งมาตุภูมิ

ผ้าพันคอสีสวยที่แนบอกเรา เหมือนแสงยามเช้ารุ่งโรจน์ชัชวาล
มุ่งมั่นในใจ เปี่ยมล้นอุดมการณ์ โชติช่วงตระการ ดั่งแสงดาวเรืองรอง
ใครเลยจะสุขสันต์ไปกว่าเราทั้งผอง ดอกไม้ผลิเรืองรอง เด็กน้อยของมาตุภูมิ
เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ดอกไม้ผลิแห่งมาตุภูมิ

พวกเราหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษา สร้างชาติวันหน้า ภาระโอบอุ้ม
ทุกเวลาพวกเรา เตรียมพร้อมรวมกลุ่ม สามัคคีชุมชนุม สร้างวันหน้า ด้วยมือเรา
ยังมีสิ่งใด ภูมิใจกว่า อีกเล่า เด็กน้อย พวกเรา ดอกไม้ผลิแห่งมาตุภูมิ
เด็กเอ๋ย เด็กน้อย ดอกไม้ผลิแห่งมาตุภูมิ


อันดับที่ 59. เพลง เกอเซิง หยวี่ เวยเซี่ยว《歌声与微笑》 (เสียงเพลง และรอยยิ้ม) ประพันธ์คำร้องโดย Wang Jian (王健) ประพันธ์ทำนองโดย Gu Jianfen (谷建芬) เพลงนี้แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 นำออกเผยแพร่ครั้งแรกในงานฉลองปีใหม่แห่งชาติในปีเดียวกัน ถือเป็นเพลงเอกที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับมากที่สุดในยุคปี 80 ต่อมาในกิจกรรมการปล่อยยานสำรวจอวกาศชื่อ ฉางเอ๋อ อี ฮ่าว (嫦娥一号) “ธิดาพระจันทร์หมายเลข 1” ก็ได้บรรจุเพลงนี้ให้เป็นเพลงสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เนื้อเพลงถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามความรักและและความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจที่ ผู้คนมีต่อชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง เสียงเพลงและรอยยิ้ม สื่อถึงเด็กๆวัยสดใสที่มุ่งหน้านำพาประเทศชาติสู่ความยิ่งใหญ่เกรียงไกรใน อนาคต และสื่อถึงมิตรภาพของชาวจีนที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนร่วมโลกhttp://www.youtube.com/watch?v=IUA3-Qi_N6U
เนื้อเพลง
请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下 请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下 明天明天这歌声 飞遍海角天涯 飞遍海角天涯 明天明天这微笑 将是遍野春花 将是遍野春花 请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下 请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下

คำอ่านพินอิน
qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā
qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià
qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā
qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià

mínɡtiān mínɡtiān zhè ɡēshēnɡ
fēi biàn hǎijiǎo tiānyá
fēi biàn hǎijiǎo tiānyá
mínɡtiān mínɡtiān zhè wēixiào
jiānɡshì biànyě chūnhuā
jiānɡshì biànyě chūnhuā

qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā
qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià
qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā
qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià

ความหมายของเนื้อเพลง
โปรดเอาเพลงฉันกลับบ้านของเธอ โปรดเถิดเพื่อนเกลอทิ้งรอยยิ้มไว้
โปรดเอาเพลงฉันกลับบ้านของเธอ โปรดเถิดเพื่อนเกลอทิ้งรอยยิ้มไว้
พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ แว่วก้องแสนไกล เสียงเพลงแว่วไป ฟากฟ้า ข้ามทะเล

เสียงเพลงแว่วไป ข้ามทะเลขอบฟ้า จะพรุ่งนี้ วันหน้า เฮฮาสรวลเส
ปลิวว่อนร่อนไป ทั่วถิ่นฮาเฮ ดอกไม้ผลิสรวลเส ฮาเฮลอยไป

โปรดเอาเพลงฉันกลับบ้านของเธอ โปรดเถิดเพื่อนเกลอทิ้งรอยยิ้มไว้
โปรดเอาเพลงฉันกลับบ้านเธอไป ทิ้งรอยยิ้มไว้ เถิดนะเพื่อนเกลอ


อันดับที่ 60.เพลง ตง ฟาง จือ จู《东方之珠》 (มุกงามแห่งบูรพา) ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย Luo Dayou (罗大佑) เป็นเพลงที่ระลึกและเป็นตัวแทนในการคืนสู่มาตุภูมิจีนของเกาะฮ่องกง ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก และอยู่ในความทรงจำของชาวจีนทั่วทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1997 เกาะฮ่องกง ซึ่งอยู่ในการปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี ในที่สุดก็ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของแผ่นดินแม่ นับเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแข็งแกร่งของประเทศจีนอีกประการหนึ่ง ระบบการปกครองแบบหนึ่งประเทศสองระบอบได้พัฒนาขึ้น สร้างการรวมชาติที่เข้มแข็ง “มุกงามแห่งบูรพา” จึงเป็นทั้งการสดุดียกย่องความงาม ความเจริญก้าวหน้าของฮ่องกง และยังเป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของจีนและฮ่องกง http://www.youtube.com/watch?v=-SBIQ-kRiPA
เนื้อเพลง
小河弯弯向东流 流到香江去看一看 东方之珠我的爱人 你的风采是否浪漫依然 月儿弯弯的海港 夜色深深灯火闪亮 东方之珠整夜未眠 守着沧海桑田变幻的诺言 让海风吹拂了五千年 每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严 让海潮伴我来保佑你 请别忘记我永远不变黄色的脸 船儿弯弯入海港 回头望望沧海茫茫 东方之珠拥抱着我 让我温暖你那沧凉的胸膛
คำอ่านพินอิน
xiǎohé wānwān xiànɡ dōnɡliú
liúdào xiānɡjiānɡ qùkàn yíkàn
dōnɡfānɡ zhī zhū wǒ de àiren
nǐde fēnɡcǎi shìfǒu lànɡmàn yīrán
yuèér wānwānde háiɡǎnɡ
yèsè shēnshēn dēnɡhuǒ shǎnliànɡ
dōnɡfānɡ zhī zhū zhěnɡyè wèimián
shǒuzhe cānɡhǎi sānɡtián biànhuàn de nuòyán
rànɡ hǎifēnɡ chuīfú le wǔ qiānnián
měi yìdī lèizhū fǎnɡfú dōu shuōchū nǐde zūnyán
rànɡ hǎicháo bàn wǒ lái bǎoyòu nǐ
qǐnɡ bié wànɡjì wǒ yónɡyuǎn búbiàn huánɡsè de liǎn
chuánér wānwān rù háiɡǎnɡ
huítóu wànɡwànɡ cānɡhǎi mánɡmánɡ
dōnɡfānɡ zhī zhū yōnɡ bàozhe wǒ
rànɡwǒ wēnnuǎn nǐ nà cānɡ liánɡ de xiōnɡtánɡ

ความหมายของเนื้อเพลง
สายนทีคดโค้งไหลลงบูรพา ไปเยี่ยมยลธารา นามว่า เซียงเจียง
มุกแห่งบูรพา ฉันหลงใหลร่วมเรียง ท่วงท่าสำเนียงยังงดงามหรือไร
ท่าเรือริมอ่าว โค้งดั่งวงจันทร์ แสงแห่งราตรีกาลเรืองรองสว่างไสว
มุกงามแห่งบูรพาไม่เคยหลับใหล คืนวันผันไป ยึดมั่นสัญญา
ห้าพันปีผ่าน ต้านลมทะเลพัด น้ำตาทุกหยาด พร่ำเกียรติภูมิ สูงสง่า
วอนคลื่นกับฉันคุ้มกันกายา วอนอย่าลืมว่า พันธุ์ผิวเหลืองนี้ นานวันไม่กลาย
เรือลำน้อยใหญ่ อ่าวโค้ง เข้าท่า มองย้อนไปสุดตา ทะเลครามกว้างใหญ่
มุกแห่งบูรพา โอบกอดฉันไว้ ฉันอบอุ่นใจในอ้อมอกเยือกเย็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น