วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ตะวันแดงสุดสดใส รักสุดใจเหมาเจ๋อตง : เพลงไว้อาลัยการจากไปของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงประวัติศาสตร์ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน ช่วงก่อนปี 1949 ขึ้นไป มีเหตุการณ์การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การรุกรานจากต่างประเทศ การกดขี่รังแกของชนชั้นศักดินา นำความยากจนแร้นแค้นเดือดร้อนมาสู่ประชาชนอย่างสาหัสจนเกิดการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล สร้างความโกลาหลวุ่นวายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าบนแผ่นดินจีน หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง(毛泽东Máo Zédōnɡ) ผู้นำการปฏิวัติได้รับชัยชนะ จึงได้ประกาศก่อตั้งประเทศอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1949 ที่เมืองหลวงปักกิ่ง  โดยมี โจวเอินหลาย (周恩来Zhōu Enlái) เป็นนายกรัฐมนตรี นับจากนั้นมาประเทศจีนก็ค่อยๆกลับเข้าสู่ความสงบ บ้านเมือง ค่อยๆ เริ่มพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่การจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศยอมรับในระบอบการปกครองแบบใหม่เป็นเรื่องยาก ทุกก้าวย่างที่เชื่องช้าและเยาว์วัยของการปกครองในระบอบสังคมนิยมในยุคเริ่มต้น มาจนถึงก้าวที่เข้มแข็งเกรียงไกรในปัจจุบัน  เพลงรักชาติ ทำหน้าที่ประคับประคองและขับกล่อมจิตใจชาวจีนให้เกิดสำนึกรักชาติ สามัคคี เชื่อมั่นในระบอบการปกครอง พร้อมที่จะยืนหยัดและก้าวเดินไปพร้อมกับรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในบูรพา
            หนึ่งในนั้นคือเพลงประเภท เพลงสดุดีผู้นำและวีรบุรุษซึ่งในจำนวนเพลงสดุดีผู้นำและวีรบุรุษ มีเพลงที่มีความสำคัญมากเพลงหนึ่งคือ เพลง ตะวันแดงสุดสดใส รักสุดใจเหมาเจ๋อตง เพราะประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง คือผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำพาประเทศจีนเข้าสู่การปกครองแบบสังคมนิยม เป็นผู้ปลดปล่อยคืนอิสรภาพแก่ประชาชน หลังจากที่ถูกกดขี่ข่มแหงรังแกจากสังคมศักดินา และความอดอยากยากจนจากภาวะสงครามทั้งภายในประเทศ และการรุกรานจากต่างประเทศมานาน เป็นผู้วางแนวนโยบายการปกครองประเทศที่ยึดถือมาจนปัจจุบัน  
เพลงจีนชื่อ ไท่หยาง จุ้ย หง เหมา จู่สี จุ้ย ชิน《太阳最红毛主席最亲》Tàiyánɡ zuì hónɡ Máo zhǔxí zuì qīn แปลเป็นภาษาไทยว่า ตะวันแดงสุดสดใส รักสุดใจเหมาเจ๋อตง ประพันธ์คำร้องโดย ฟู่หลิน (付林Fù Lín) ประพันธ์ทำนองโดย หวางซีเหริน (王锡仁Wánɡ Xīrén) เพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกและไว้อาลัยในการจากไปของท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน ปี 1976  เนื้อเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของประชาชนชาวจีนที่รำลึกห่วงหา อาลัยอาวรณ์ในการจากไปของนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่อย่างสุดซึ้ง  ด้วยรักและสำนึกในพระคุณที่ท่านได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ชนชาวจีน สั่งสอนและวางนโยบายของชาติ จนสามารถสร้างประเทศจีนใหม่ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาจนจวบปัจจุบัน ทำนองเพลงเป็นทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติจีนโดยแท้
วันที่  9 เดือน 9 (กันยายน)  ปี 1976 ท่านประธานาธิบดีเหมาจ๋อตง ได้ถึงแก่กรรม ชาวจีนทั้งประเทศอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของท่านอย่างสุดซึ้ง ด้วยความรักและเทิดทูนทีมีต่อท่านประธานเหมา นักประพันธ์เพลงชื่อ ฟู่หลิน ได้กลั่นกรองร้อยเรียงความรู้สึกดังกล่าวออกมาเป็นเนื้อเพลง โดยตั้งชื่อเพลงนี้ว่า ตะวันแดงสุดสดใส รักสุดใจเหมาเจ๋อตง  แล้วมอบเนื้อเพลงนี้ให้กับคีตกวีชื่อ หวางซีเหริน  ช่วงเวลานั้นประเทศจีนเพิ่งจะประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ ถางซาน ผู้คนมุ่งสู่บริเวณภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม้แต่คีตกวี หวางซีเหริน ก็อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมสายเลือดในเขตภัยพิบัติเช่นเดียวกัน  ภายใต้ภารกิจอันหนักอึ้ง เมื่อได้รับเนื้อเพลงมาจากนักประพันธ์เพลงชื่อ ฟู่หลิน แล้ว ก็ฝ่าอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวที่ยังเกิดขึ้นอีกเป็นระยะๆ ออกจากที่พักชั่วคราวเพื่อปลีกตัวจากผู้คนไปหาที่สงบเพื่อแต่งทำนองเพลง   ท่วงทำนองเพลงพรั่งพรูออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจพร้อมๆกับน้ำตาแห่งความอาลัยรัก  ในฐานะประชาชนชาวจีนคนหนึ่งที่มีใจเทิดทูนท่านเหมาเหนืออื่นใด เพียงข้ามคืนก็แต่งเพลงนี้เสร็จ เพลงที่มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีทำนองไพเราะจับใจนี้ รวมเวลาทั้งประพันธ์เนื้อเพลงและทำนองเพลงจนสำเร็จ ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
หลังจากที่เพลงนี้แต่งสำเร็จ กองดุริยางค์กองทัพเรือเรียกรวมพลทหารดุริยางค์ครั้งใหญ่เพื่อฝึกซ้อมการขับร้องประสานเสียงเพลงนี้  แล้วไปบันทึกเสียงที่สถานีวิทยุส่วนกลาง  จากนั้นไปบันทึกภาพที่สถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง แล้วไปบันทึกภาพสารคดีที่โรงถ่ายภาพยนตร์ 81 ครั้งแรกที่ออกแสดงคอนเสิร์ต ในขณะนั้นเพลงที่นำมาขับร้องแต่ละเพลงล้วนแสดงถึงความอาลัยรัก ความเทิดทูน ความยกย่องสรรเสริญที่มีต่อท่านผู้นำ เหมา เจ๋อตง ผู้ชมนับหมื่นมาชมคอนเสิร์ตด้วยหัวใจดวงเดียวกันที่อาลัยต่อการจากไปของประธานาธิบดีผู้เป็นที่รักของตน  ทุกคนต่างชื่นชอบเพลงนี้มาก จนไม่อยากให้จบการแสดง ความพิเศษของเพลงนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อเพลงและทำนองเพลงที่มีความพิเศษกว่าเพลงอื่น แต่เป็นทำนองที่มีจังหวะสมดุล เป็นท่อน ๆ เป็นตอน ๆ  สื่อถึงความรักที่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ที่ประชาชนชาวจีนทุกคนมีต่อท่านเหมา ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดแทนความรู้สึกจากหัวใจ  ทำให้เพลงนี้ครองใจประชาชนมาจนทุกวันนี้ 
               
เนื้อเพลง
太阳最红毛主席最亲      您的光辉思想永远照我心
春风最暖毛主席最亲      您的光辉思想永远指航程
您的功绩比天高          您的恩情似海深
心中的太阳永不落        您永远和我们心连心啊
是您砸碎了铁锁链罗      农隶翻身做主人
是您驱散了云和雾啊      阳光普照大地换新春
是您开出了幸福泉罗      千秋万代流不尽
是您开辟的金光道啊!     我们坚定不移向前进!

ความหมายของเนื้อเพลง
อาทิตย์แดงสว่างจ้าท่านเหมามาอยู่ใกล้ชิด นำความคิดกระจ่างนิรันดร์กลางใจฉัน
ลมอุ่นพัดใบไม้ผลิท่านเหมามาใกล้ชิดกัน   บุญคุณท่านนั้นลึกซึ้งดั่งท้องทะเล
ลมอุ่นพัดใบไม้ผลิท่านเหมามาใกล้ชิดยิ่ง     นำทางคิดส่องทุกสิ่งส่องนำเรือไม่ไขว้เขว
คุณูปการสูงล้ำฟ้าท่านทุ่มเท                     ล้ำลึกดั่งท้องทะเลยกย่องพระคุณ
พระอาทิตย์ในใจไม่เคยดับ                       เชื่อมใจท่านกับใจเราคอยเกื้อหนุน
ท่านทลายปลดโซ่ตรวนสำนึกคุณ              ทาสเป็นไทได้อบอุ่นปกครองตนเอง
เมฆหมอกดำท่านโหมพัดกระหน่ำไล่          แผ่นดินใหญ่เปลี่ยนยุคถูกข่มเหง
ท่านบุกเบิก ธารชื่นฉ่ำ ชนครื้นเครง            ตราบชั่วฟ้าฉ่ำเย็นนานเท่านาน
ท่านบุกเบิกทางแสงทองเราตั้งมั่น              ไม่ไหวหวั่นมุ่งมั่นเดินหน้าไป

โน้ตเพลง
 
 
ภาพจาก http://cimg2.163.com/cnews/2006/8/29/2006082914561724c97.jpg


     ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ประกาศก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1949

 
 
ภาพพิธีศพของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ปี 1976  


ภาพจาก http://www.ahage.net/uploads/allimg/091113/115261E262-3.jpg


ภาพจาก http://images.enet.com.cn/2010/0910/35/1108875.jpg


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น